Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa żłobka modułowego przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wybudowała nowy żłobek przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku. Przetarg miał formę zaprojektuj i wybuduj, przedmiotem realizacji było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy modułowego żłobka wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Przeznaczony pod inwestycję teren o pow. 30 476m2 zlokalizowany jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
Budynek żłobka stanowią 3 oddziały przeznaczone dla łącznie 96 maluszków. Do dyspozycji dzieci jest bawialnia, sypialnia, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sal sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdują się także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. Żłobek jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Realizacja obejmowała także zagospodarowanie terenu w place zabaw, parkingi, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą.Żłobek "Żagielek" wykonany został w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się również na niskie koszty utrzymania i eksploatacji obiektu. Wykonawca, zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych, zaproponował energooszczędną i przyjazną dla środowiska technologię budowy z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych, o wysokich parametrach izolacyjnych. Proces prefabrykacji w zakładzie umożliwia dostarczenie na teren budowy już gotowych elementów, nie tylko zaizolowanych i zabezpieczonych, ale również wyposażonych w przepusty instalacyjne, a nawet w stolarkę okienną i drzwiową. Znacząco ułatwiło i przyspieszyło to montaż budynku na wskazanym przez inwestora terenie. Dodatkowo zaproponowane materiały użyte do budowy są produktami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu są zdrowe i bezpieczne, nie tylko w trakcie montażu, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu.
Budynek żłobka składa się z 4 symetrycznych skrzydeł – trzy z nich to pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, czwarte skrzydło to dział administracyjny i ciągi techniczno kuchenne. W centralnej części obiektu znajduje się atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniąca funkcję auli, miejsca spotkań, występów.
Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Wyrazu dodaje jej skośny dach, któremu nadano cechy ramy, otaczającej i zamykającej elewacje frontowe kolejnych skrzydeł obiektu. Dodatkowo frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana została innym kolorem. Tworzy to podział budynku na sekcje – oddziały dla poszczególnych kategorii wiekowych, a budynek staje się bardziej przyjazny dzieciom.
W ramach zadania zagospodarowano również teren wokół żłobka. Przy tarasach powstały place zabaw, wykonano także parking wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

Wykonawca robót: Firma EKOINBUD z Gdańska.
Data zawarcia umowy: 02.07.2015 r.
Czas realizacji robót: do grudnia 2015 r.
Koszt inwestycji: ok. 4 220 mln zł.
Koszt dofinansowania inwestycji z Programu MALUCH 2015 moduł I: ok. 3 347 mln zł.

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:


Widok terenu przed rozpoczęciem realizacji   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski