Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.
Aktualizacja: 2018-04-25


Zrealizowane:
Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejąceg...
Aktualizacja: 2018-04-24


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


Budowa żłobka modułowego przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wybudowała nowy żłobek przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku. Przetarg miał formę zaprojektuj i wybuduj, przedmiotem realizacji było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy modułowego żłobka wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Przeznaczony pod inwestycję teren o pow. 30 476m2 zlokalizowany jest przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8.
Budynek żłobka stanowią 3 oddziały przeznaczone dla łącznie 96 maluszków. Do dyspozycji dzieci jest bawialnia, sypialnia, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sal sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdują się także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. Żłobek jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Realizacja obejmowała także zagospodarowanie terenu w place zabaw, parkingi, zieleń oraz infrastrukturę towarzyszącą.Żłobek "Żagielek" wykonany został w nowoczesnej energooszczędnej technologii, która ma przełożyć się również na niskie koszty utrzymania i eksploatacji obiektu. Wykonawca, zarówno dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych, zaproponował energooszczędną i przyjazną dla środowiska technologię budowy z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych, o wysokich parametrach izolacyjnych. Proces prefabrykacji w zakładzie umożliwia dostarczenie na teren budowy już gotowych elementów, nie tylko zaizolowanych i zabezpieczonych, ale również wyposażonych w przepusty instalacyjne, a nawet w stolarkę okienną i drzwiową. Znacząco ułatwiło i przyspieszyło to montaż budynku na wskazanym przez inwestora terenie. Dodatkowo zaproponowane materiały użyte do budowy są produktami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu są zdrowe i bezpieczne, nie tylko w trakcie montażu, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu.
Budynek żłobka składa się z 4 symetrycznych skrzydeł – trzy z nich to pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, czwarte skrzydło to dział administracyjny i ciągi techniczno kuchenne. W centralnej części obiektu znajduje się atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniąca funkcję auli, miejsca spotkań, występów.
Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Wyrazu dodaje jej skośny dach, któremu nadano cechy ramy, otaczającej i zamykającej elewacje frontowe kolejnych skrzydeł obiektu. Dodatkowo frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana została innym kolorem. Tworzy to podział budynku na sekcje – oddziały dla poszczególnych kategorii wiekowych, a budynek staje się bardziej przyjazny dzieciom.
W ramach zadania zagospodarowano również teren wokół żłobka. Przy tarasach powstały place zabaw, wykonano także parking wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.

Wykonawca robót: Firma EKOINBUD z Gdańska.
Data zawarcia umowy: 02.07.2015 r.
Czas realizacji robót: do grudnia 2015 r.
Koszt inwestycji: ok. 4 220 mln zł.
Koszt dofinansowania inwestycji z Programu MALUCH 2015 moduł I: ok. 3 347 mln zł.

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:


Widok terenu przed rozpoczęciem realizacji   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjn... 550976-N-2018 z dnia 2018-04-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-04-26
Ogłoszenie o sprostowaniu 2018-063999 z dnia 2018-04-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski