Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa żłobka modułowego przy ul. Wilanowskiej 16 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, zakończyła realizację zadania, polegającego na budowie Żłobka modułowego przy ul. Wilanowskiej w Gdańsku (powierzchnia terenu pod inwestycję to 19 720m2). Inwestycja realizowana była w formie „Zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczanego - firma EKOINBUD z Gdańska, miał za zadanie opracować kompleksową dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na budowę a następnie wykonać roboty budowlano – montażowe w zakresie budowy żłobka, wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Powstały żłobek "Bursztynek" stanowi 3 oddziałowy budynek przeznaczony dla 96 maluszków. Do dyspozycji dzieci jest bawialnia, sypialnia, szatnia oraz przylegający bezpośrednio do sal sanitariat. Oprócz oddziałów dla dzieci, w budynku znajdują się także pomieszczenia administracyjno-socjalne, technologiczne (węzeł żywienia) i techniczne. Żłobek przystosowany jest dla dzieci niepełnosprawnych, bądź wymagających szczególnej opieki. Zgodnie z projektem, budynek żłobka składa się z 4 symetrycznych skrzydeł – trzy z nich to pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, czwarte skrzydło to dział administracyjny i ciągi techniczno kuchenne. W centralnej części obiektu znajduje się atrium czyli sala o podwyższonym suficie, pełniąca funkcję auli, miejsca spotkań i występów. Stworzona przez architektów minimalistyczna bryła budynku, pozbawiona jest zbędnych elementów dekoracyjnych. Wyrazu dodaje jej skośny dach, któremu nadano cechy ramy, otaczającej i zamykającej elewacje frontowe kolejnych skrzydeł obiektu. Dodatkowo, frontowa elewacja każdego ze skrzydeł pomalowana została innym kolorem. Tworzy to podział budynku na sekcje – oddziały dla poszczególnych kategorii wiekowych, a budynek staje się bardziej przyjazny dzieciom. W ramach zadania, teren wokół żłobka został zagospodarowany – zamontowano zabawki dostosowane do wieku dzieci, wykonano także parking wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Budynek żłobka wykonany został w nowoczesnej, energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii budowy, z gotowych paneli ściennych, stropowych oraz dachowych o wysokich parametrach izolacyjnych, co przełoży się na niskie koszty utrzymania i eksploatacji. Proces prefabrykacji w zakładzie, umożliwił dostarczenie na teren budowy gotowych już elementów, zaizolowanych, zabezpieczonych, wyposażonych w przepusty instalacyjne, a nawet w stolarkę okienną i drzwiową. Ułatwiło to znacząco montaż budynku i znacznie skróciło proces realizacji. Dodatkowo, materiały użyte do budowy, są produktami pochodzenia naturalnego, dzięki czemu są zdrowe i bezpieczne, nie tylko w trakcie montażu, ale przede wszystkim w okresie użytkowania obiektu.

Wykonawca robót: Firma EKOINBUD z Gdańska.
Data zawarcia umowy: 16.07.2015 r.
Czas realizacji robót: październik – grudzień 2015 r.
Koszt inwestycji: 4,4 mln zł.
Koszt dofinansowania inwestycji z Programu MALUCH 2015 moduł I: 3,4 mln zł.


Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:


Widok terenu przed rozpoczęciem realizacji
Zdjęcia z realizacji:


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski