Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa basenu przy CKZiU nr 2 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5...

Basen wybudowany zostanie na podstawie projektu krytej pływalni zrealizowanej przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Projektowany budynek basenu będzie służył nie tylko uczniom CKZiU, ale również będzie pełnił funkcję obiektu ogólnodostępnego i służył mieszkańcom dzielnicy Orunia. W efekcie realizacji na terenie szkoły przy ul. Smoleńskiej 5/7, powstanie budynek pełniący zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajdować się w nim będzie basen z wydzieloną 4-torową częścią pływacką oraz szatnie. Strefę rekreacyjną stanowić będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna oraz jacuzzi.

Planowany termin zakończenia realizacji czerwiec 2018 r.Aktualizacja 05.06.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji postępują prace wykończeniowe.Aktualizacja 10.05.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace wykończeniowe. Układane są m.in. kafelki na małej niecce basenowej, natomiast na dużej niecce wykonywana jest izolacja. Ponadto trwają prace drogowe.Aktualizacja 30.03.2018 r.

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu przy ul. Smoleńskiej w Gdańsku!

W związku z budową basenu na Oruni w środę, 4 kwietnia zostanie zamknięty fragment ulicy Smoleńskiej. Objazd będzie prowadzony przez ulice Grabową, Żuławską, Przyjemną i Boczną. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 27 kwietnia bieżącego roku.
Za niedogodności związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.
Aktualizacja, 12.03.2018 r.

Obecnie prace koncentrują się w środku pływalni, gdzie trwa profilowanie niecki dużego basenu, montowany jest system wentylacji oraz instalacje sanitarne i elektryczne. Podwieszane są również sufity w dużej sali basenowej. Wykonawca jest także w trakcie układania elewacji zewnętrznej budynku. Niebawem ma zakończyć się montaż okien.


Aktualizacja 16.02.2018 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z dociepleniem elewacji, rozpoczął się również montaż stolarki okiennej. Ponadto zakończono prace związane z pokryciem dachu.

Aktualizacja 10.01.2018 r.

Sukcesywnie trwają prace związane z pokryciem dachu. Równolegle wykonywana jest również instalacja kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna. W najbliższych dniach wykonawca robót planuje rozpocząć montaż stolarki okiennej.Aktualizacja 21.12.2017 r.


Obecnie na budowie basenu wykonywane jest pokrycie dachowe. Wewnątrz budynku trwają prace związane z wykonywaniem tynków, instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Aktualizacja 12.12.2017 r.

Aktualnie na budowie basenu trwa montaż konstrukcji dachu oraz tynkowanie ścian podbasenia.Aktualizacja 20.11.2017 r.

Aktualnie na budowie basenu trwa betonowanie plaży dużej niecki, ścian małej niecki basenu oraz betonowanie słupów pod konstrukcję dachu. Jednocześnie wykonywane są ściany wewnętrzne obiektu.Aktualizacja 17.10.2017 r.

Aktualnie na budowie basenu wylany został już stropodach. Trwają prace związane z wykonywaniem izolacji w podbaseniu oraz zbrojeniem ścian dużej niecki.


Aktualizacja 2.10.2017 r.

Aktualnie na terenie budowy wykonano już m.in dno basenu dużej i małej niecki. Obecnie wykonywane jest zbrojenie ścian, trwają również prace murarskie na części administracyjnej.

Aktualizacja 07.09.2017 r.

Na terenie budowy trwają pace związane z wylewaniem stropu budynku technicznego, równolegle prowadzone są prace polegające na wykonaniu zbrojenia dużej niecki basenu.
Aktualizacja 29.08.2017 r.

Zakończono wykonywanie ścian żelbetowych piwnic basenu, wykonano instalację podposadzkową.
Aktualizacja 2.08.2017 r.

Obecnie na budowie basenu kontynuowane są prace przy wznoszeniu fundamentów - ławy oraz ściany, wykonywane są również izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian fundamentów.Aktualizacja 5.07.2017 r.

Obecnie na placu budowy trwają prace przy wznoszeniu ław fundamentowych tj. zbrojenie i szalowanie, wylewanie ław. Jednocześnie prowadzone są prace przy układaniu kanalizacji sanitarnej.

Aktualizacja 8.06.2017 r.

Obecnie na terenie budowy Wykonawca ustawił zaplecze budowy, przystąpił do wykonywania prac ziemnych oraz drobnych rozbiórek.

Aktualizacja 15.05.2017 r.

Wykonawca rozpoczął prace przygotowujące teren do inwestycji, zostały wykarczowane krzewy i drzewa kolidujące z zakresem budowy.Aktualizacja 11.04.2017 r.

W dniu 11 kwietnia DRMG ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Według przyjętych kryteriów najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka EBUD – Przemysłówka z Bydgoszczy. Umowa na realizację zostanie podpisana w II połowie kwietnia br. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych to maj 2017 r. Budowa potrwa rok, zatem zakończenie robót budowlanych planowane jest na maj 2018 r.

Aktualizacja 14.03.2017 r.

Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na budowę krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce w Gdańsku. Zaproponowane przez Wykonawców oferty cenowe kształtowały się następująco:

- Mostostal Warszawa S.A. z Warszawy - 13 453 972,27 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy - 13 382 398,66 zł
- BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. z Luzina - 14 399 777,91 zł


Aktualizacja 16.02.2017 r.

W dniu dzisiejszym minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację krytej pływalni. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 3 wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy
2) Mostostal Warszawa S.A. z Warszawy
3) BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. k. z Luzino

Po weryfikacji wniosków pod względem formalno prawnym, komisja przetargowa zaprosi wykonawców do złożenia ofert cenowych.


Aktualizacja 07.02.2017 r.


W dniu dzisiejszym ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na realizację budowy krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej. Postępowanie przebiegać będzie w dwóch etapach, najpierw zainteresowani składać będą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (mają na to czas do 16 lutego), a następnie wybrani wykonawcy zaproszeni zostaną do składania ofert cenowych. Planowany termin zakończenia realizacji robót to koniec maja 2018 r.

Aktualizacja18.03.2016 r.

Biuro projektowe przedstawiło wstępne, koncepcyjne rysunki dotyczące zaprojektowanego budynku basenu. Szczegółowy projekt poznamy w połowie sierpnia br.

Bryła basenu będzie podzielona na dwa poziomy:
- niski parter – kondygnacja techniczna podbasenia z wydzieloną częścią socjalną i wejściem głównym,
- wysoki parter – kondygnacja hali basenowej z zapleczem sanitarno - szatniowym.

Projektowany budynek basenu będzie komunikacyjnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Planowana liczba użytkowników basenu to 46 osób (30 osób w strefie pływackiej i 16 osób w strefie rekreacyjnej).

W budynku basenu znajdować się będzie:
• hala basenowa z basenem o dł. 25m. (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz brodzikiem dla niepływających z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
• zespół szatniowo-sanitarny,
• strefa wejściowa z szatnią i kasą,
• pom. higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.


Materiałem elewacyjnym będzie cegła oraz białe płyty włókno-cementowe.
Główną część budynku stanowić będzie wysoki cokół ceglany od strony północnej i południowej - kolorystycznie nawiązujący się do cokołu budynku istniejącego. Opaskę stanowić będzie podświetlona wnęka zamknięta szkłem, zlicowana z pozostałą częścią fasady.
Na pozostałej części budynku zastosowane zostaną płyty włókno - cementowe w nieregularnym, wertykalnym podziale płyt.
Aktualizacja

29 stycznia 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z Pracowanią InwestProj Wojciech Ossak z miejscowości Zławieś Wielka. Wybrany wykonawca na opracowanie projektu ma czas do końca października br.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski