Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zrealizowała budowę nowego placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Piecki – Migowo w Gdańsku.
Zadanie miało na celu utworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców.

Zakres zadania obejmował:

- utworzenie placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem m.in.:
- piaskownica, huśtawki, przeplotnia, bujaki, zjeżdżalnie, tory przeszkód i karuzela,
- elementy małej architektury tj. ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci,
- wykonanie fragmentu chodnika (ok. 20 m) ze schodkami i podjazdu dla wózków.

Dokumentacja projektowa: Autorska Pracownia Projektowa arch. Adam Iwanaszko
Termin realizacji DP: marzec-kwiecień
Koszt DP: ok. 6 tys. zł
Wykonawca realizacji: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mizan Sławomir Ossowski
Termin realizacji: listopad-grudzień
Wartość umowy: 163,5 tys.zł


Stan przed rozpoczęciem realizacjiStan po zakończeniu realizacji

Aktualizacja 13.01.2017 r.
Prace zostały wykonane, obecnie trwa procedura odbiorowa.

Aktualizacja 14.11.2016 r.

10 listopada podpisana została umowa na realizację inwestycji z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski z Gdańska. Planowany termin zakończenia prac to 12 grudnia 2016 r.

Aktualizacja 13.10.2016 r.

6 października Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg nieograniczony mający na celu wybór wykonawcy robót. Planowany termin otwarcia ofert przypada na piątek 21 października. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację robót będzie miał czas do 12.12.2016 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski