Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zrealizowała zadanie, polegające na przebudowie boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku.

Program zadania obejmował remont boiska zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 :

• w miejsce istniejącego, asfaltowego boiska powstało boisko o nawierzchni z trawy sztucznej,
• odwodnienie boiska,
• wyposażenie boiska,
• elementy małej architektury.

Efektem realizacji jest:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy (w ramach BO 2016)
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m z nawierzchnią poliuretanową (Program budowy i modernizacji boisk)

Zakres robót obejmował :
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m (pole gry 22x41m):
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- wyposażenie sportowe boiska,
- ogrodzenie boiska z dwiema furtkami,
- piłkochwyty,
- kształtowanie zieleni,
- utwardzenie terenu przed wejściem na płytę boisk
- nawierzchnia z kostki betonowej.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni z poliuretanu,
- wyposażenie sportowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
- ogrodzenie boiska z furtką,
- kształtowanie zieleni.
Odwodnienie boisk
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej,
- instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni boisk,
- instalacja drenażu boiska do piłki nożnej,
- odwodnienie liniowe dla boiska wielofunkcyjnego.
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.
- Zieleń - wycinka, cięcia redukcyjne i nasadzenia.

Wykonawca robót: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Czas realizacji: 06.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Łączny koszt realizacji: 678 tys. zł
Budżet Obywatelski – 400 tys. zł (w tym 374 170 zł – roboty budowlane, 25 tys. zł - dokumentacja)
Środki Gminy Miasta Gdańska - Program budowy i modernizacji boisk 303.766 zł


Stan przed rozpoczęciem realizacjiStan przed rozpoczęciem realizacji

Stan na dzień 21.09.2016
Stan na dzień 25.08.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski