Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zrealizowała zadanie, polegające na przebudowie boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku.

Program zadania obejmował remont boiska zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 :

• w miejsce istniejącego, asfaltowego boiska powstało boisko o nawierzchni z trawy sztucznej,
• odwodnienie boiska,
• wyposażenie boiska,
• elementy małej architektury.

Efektem realizacji jest:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy (w ramach BO 2016)
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m z nawierzchnią poliuretanową (Program budowy i modernizacji boisk)

Zakres robót obejmował :
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m (pole gry 22x41m):
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- wyposażenie sportowe boiska,
- ogrodzenie boiska z dwiema furtkami,
- piłkochwyty,
- kształtowanie zieleni,
- utwardzenie terenu przed wejściem na płytę boisk
- nawierzchnia z kostki betonowej.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni z poliuretanu,
- wyposażenie sportowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
- ogrodzenie boiska z furtką,
- kształtowanie zieleni.
Odwodnienie boisk
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej,
- instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni boisk,
- instalacja drenażu boiska do piłki nożnej,
- odwodnienie liniowe dla boiska wielofunkcyjnego.
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.
- Zieleń - wycinka, cięcia redukcyjne i nasadzenia.

Wykonawca robót: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Czas realizacji: 06.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Łączny koszt realizacji: 678 tys. zł
Budżet Obywatelski – 400 tys. zł (w tym 374 170 zł – roboty budowlane, 25 tys. zł - dokumentacja)
Środki Gminy Miasta Gdańska - Program budowy i modernizacji boisk 303.766 zł


Stan przed rozpoczęciem realizacjiStan przed rozpoczęciem realizacji

Stan na dzień 21.09.2016
Stan na dzień 25.08.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski