Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.
Aktualizacja: 2018-04-25


Zrealizowane:
Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejąceg...
Aktualizacja: 2018-04-24


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


Budowa boiska do piłki nożnej w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zrealizowała zadanie, polegające na przebudowie boiska sportowego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku.

Program zadania obejmował remont boiska zlokalizowanego na terenie Gimnazjum nr 8, przy ul. Żabi Kruk 5 :

• w miejsce istniejącego, asfaltowego boiska powstało boisko o nawierzchni z trawy sztucznej,
• odwodnienie boiska,
• wyposażenie boiska,
• elementy małej architektury.

Efektem realizacji jest:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy (w ramach BO 2016)
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m z nawierzchnią poliuretanową (Program budowy i modernizacji boisk)

Zakres robót obejmował :
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 25x47 m (pole gry 22x41m):
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- wyposażenie sportowe boiska,
- ogrodzenie boiska z dwiema furtkami,
- piłkochwyty,
- kształtowanie zieleni,
- utwardzenie terenu przed wejściem na płytę boisk
- nawierzchnia z kostki betonowej.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12x22m:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- boisko o nawierzchni z poliuretanu,
- wyposażenie sportowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
- ogrodzenie boiska z furtką,
- kształtowanie zieleni.
Odwodnienie boisk
- likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej,
- instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni boisk,
- instalacja drenażu boiska do piłki nożnej,
- odwodnienie liniowe dla boiska wielofunkcyjnego.
- Zabezpieczenie kanalizacji kablowej.
- Zieleń - wycinka, cięcia redukcyjne i nasadzenia.

Wykonawca robót: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Czas realizacji: 06.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Łączny koszt realizacji: 678 tys. zł
Budżet Obywatelski – 400 tys. zł (w tym 374 170 zł – roboty budowlane, 25 tys. zł - dokumentacja)
Środki Gminy Miasta Gdańska - Program budowy i modernizacji boisk 303.766 zł


Stan przed rozpoczęciem realizacjiStan przed rozpoczęciem realizacji

Stan na dzień 21.09.2016
Stan na dzień 25.08.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjn... 550976-N-2018 z dnia 2018-04-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-04-26
Ogłoszenie o sprostowaniu 2018-063999 z dnia 2018-04-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski