Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Samoobsługowe stacje rowerowe na Przymorzu Wielkim. BO 2016.

Zadanie realizowane było w celu udostępnienia rowerzystom miejsc naprawczych, wyposażonych w narzędzia oraz pompki rowerowe. Samoobsługowa stacja rowerowa, pozwala na wykonywanie takich napraw jak regulacja przerzutek, regulacja hamulców, dokręcanie wszystkich połączeń śrubowych oraz pompowanie kół.


Lokalizacje:

- Park im. R. Regana – wejście od ul. Piastowskiej;
- Park im. R. Regana – wejście od Krainy Zabaw;
- Park im. R. Regana – wejście od ul. Obrońców Wybrzeża;
- Park im. R. Regana – wejście od Jelitkowskiego Dworu;
- ul. Kołobrzeska (hala miejska);
- skrzyżowanie ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża;
- w ciągu ul. Jagiellońskiej;
- deptak między ul.Chłopską i ul. Dąbrowszczaków.


Zakres zadania obejmował:

- dostawę i montaż 8 stacji rowerowych,
- dostawę i montaż stojaków rowerowych,
- dostawę i montaż koszy na śmieci.

Wykonawca robót: NOWIGO Bartosz Lademann
Czas realizacji: 18.04.2016 r. - 16.06.2016 r.
Koszt realizacji: ok 67 tys. zł


Zdjęcia po zakończeniu realizacji:

Zdjęcia z realizacji prac:


Lokalizacja skrzyżowanie ulic Chłopskiej i Obrońców WybrzeżaLokalizacja: deptak między ul.Chłopską i ul. DąbrowszczakówLokalizacja: deptak między ul.Chłopską i ul. DąbrowszczakówLokalizacja: ul. Kołobrzeska (hala miejska)Lokalizacja: ul. Kołobrzeska (hala miejska)Lokalizacja: ul. Kołobrzeska (hala miejska)Lokalizacja: Park im. R. Regana – wejście od Krainy ZabawLokalizacja: Park im. R. Regana – wejście od ul. Obrońców WybrzeżaLokalizacja: Park im. R. Regana – wejście od ul. Piastowskiej   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski