Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


DOLNY WRZESZCZ - SPORTOWA HISTORIA ZOBOWIĄZUJE! BO 2016.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła realizację zadania, związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz budową budynku szatniowo-socjalnego, parkingu i zagospodarowania terenu z uzbrojeniem, na terenie GKS Gedania 1922 przy al. gen. Józefa Hallera 201 w Gdańsku”.

Zadanie realizowane było w trybie „ Zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wybrany wykonawca miał za zadanie wykonać wielobranżową dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na budowę oraz wykonać kompleksowe roboty budowlano – montażowe.

Zakres prac obejmował:

Budowę budynku szatniowo – socjalnego:
- roboty ziemne,
- budynek szatniowo- socjalny
- roboty wewnętrznych instalacji tj. wod.-kan., gazowej, elektrycznej wentylacyjnej

Uzbrojenie terenu:
– instalacje zewnętrzne tj. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, kanalizacji deszczowej.

Roboty drogowe:
- wewnętrzny układ drogowy z chodnikami i miejscami parkingowymi
- parking, droga manewrowa dla celów p.poż. dojazd do budynku szatniowo-socjalnego

Zagospodarowanie terenu:
- mała architektura – dwa stoły do gry w szachy i jeden stół do gry w ping –ponga.
Odtworzenie elementów środowiska.

Wykonawca inwestycji: GEDANIA 1922 Sp. z o.o., z Gdańska.
Czas realizacji: 20.07.2016 r. - 22.12.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 505 tys zł

Teren przed rozpoczęciem realizacji
Zdjęcia po zakończeniu realizacji zadania:
Stan realizacji prac dn. 21.11.2016 r.

Wykonawca zakończył prace związane z przygotowaniem dokumentacji i przystąpił do wykonania robót. Obecnie trwają roboty związane z przygotowaniem fundamentów budynku szatniowo- socjalnego równolegle trwa przygotowanie terenu pod budowę miejsc postojowych. Po zakończeniu prac fundamentowych planowane jest rozpoczęcie montażu gotowych elementów budynku socjalnego.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski