Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Budowa przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie przedszkola 10-oddziałowego modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w bardzo dynamicznie rozwijającej się części aglomeracji gdańskiej, w południowej części Gdańska. Południowa granica działki sąsiaduje ze zbiornikiem retencyjnym na Potoku Oruńskim, zasilanym od południa przez Potok Kozacki. Od wschodu terytorium stanowią łąki, skupiny drzew, częściowe zalesienia oraz strefy przygotowywane pod przyszłe inwestycje. W części północnej i zachodniej powstają nowe osiedla mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zaplanowana została na północnej części działki, o powierzchni około 1,2 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska.

Budynek przedszkola, to obiekt modułowy, składający się z 16 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza, po obu jego stronach. Moduły grupowane po dwa i wyodrębnione zostały w liniowej strukturze obiektu poprzez rozbicie bryły za pomocą stref wejściowych, a także uskoków w płaszczyźnie elewacji. Obiekt zaprojektowano w formie pawilonu przykrytego płaskim dachem, z uskokiem w centralnej jego części, wynoszącym centrale wentylacyjne ponad linię attyk.

Zakres szczegółowy zadania obejmie:
1. Roboty budowlane.
2. Wewnętrzne instalacje elektryczne.
3. Wewnętrzne instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne, instalacja wideodomofonowa, przywoławcza, telewizja dozorowa CCTV, sygnalizacja włamania i napadu, nagłośnienia).
4) Instalację przeciwpożarową: drzwi dymoszczelne, instalacja wodociągowa p.poż.
5) Instalację c.o. ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach; instalacje wentylacji i klimatyzacji.
6) Wyposażenie obiektu w technologię sportowo-zabawową i zaplecza kuchennego zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
7) Zewnętrzne sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza, zewnętrzna sieć elektroenergetyczna i oświetleniowa, zewnętrzna kanalizacja telekomunikacyjna, instalacja monitoringu zewnętrznego.
8) Oświetlenie terenu.
9) Place zabaw z wyposażeniem.
10) Elementy małej architektury i ogrodzenie.
11) Roboty drogowe, w tym budowa wewnętrznego układu drogowego wraz z miejscami postojowymi, budowa zjazdu na działkę przedszkolną.
12) Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze telekomunikacyjne.
13) Sieci i przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej.
14) Zieleń - nasadzenia, trawniki, drzewa, pielęgnacja zieleni.
15) Odtworzenie elementów środowiska.
16) Organizacja ruchu na czas budowy i docelowa.

Planowane zakończenie robót budowlanych - koniec czerwca 2018 r.
Aktualizacja 30.01.2018 r.

Aktualnie na budowie wykonywane jest pokrycie dachowe wraz z konstrukcją na 2 sekcji budynku przedszkola. Trwają prace przygotowawcze pod płytę fundamentową na 3 sekcji obiektu. Wykonywane są jednocześnie prace wykończeniowe i instalacyjne na sekcji 1 i 2.Aktualizacja 9.01.2018 r.

Na terenie budowy przedszkola modułowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku układana jest pierwsza część płyty fundamentowej. Zaplecze budowy zostało już zorganizowane.
Aktualizacja 06.12.2017 r.

Aktualnie wykonawca organizuje zaplecze budowy. Ponadto wykonano już drogę tymczasową do placu budowy i wykop pod budynek przedszkola.
Aktualizacja 25.07.2017 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskało konsorcjum Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o. Sp.k. ;Ekoinbud Sp. z o.o. ;Firma Budowlana Ekoinbud Sp. z o.o., z Gdańska. Umowa na realizację podpisana została w dniu 14 lipca. W najbliższych dniach przekazany zostanie wykonawcy plac budowy.

Aktualizacja 16.05.2017 r.

9 maja 2017 r. DRMG ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane otwarcie ofert nastąpi 25 maja. Wybrany wykonawca na realizację zadania będzie miał czas do końca II polowy 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski