Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbi...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

I Etap realizacji zadania obejmuje:

• wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera,
• budowę drogi technologicznej w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy, na potrzeby budowy i eksploatacji kanalizacji deszczowej w ul. Keplera,
• wykonanie zieleni,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca robót: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
Termin realizacji: lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.
Koszt realizacji: 6,2 mln zł


Źródło: www.openstreetmap.org


Aktualizacja 27.02.2017 r.

Wykonawca zakończył prace podziemne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej. Prace przy budowie nawierzchni drogi, nastąpią po przerwie w prowadzeniu robót, wynikającej z niesprzyjających warunków pogodowych.Aktualizacja 14.09.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z budową komory odbiorczej a także z wykonywaniem komór startowych do mikrotunelingu rur.


Aktualizacja 19.07.2016 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 11 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14 lipca podpisana została umowa na realizację robót. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca czerwca 2017 roku.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski