Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbi...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

I Etap realizacji zadania obejmuje:

• wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera,
• budowę drogi technologicznej w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy, na potrzeby budowy i eksploatacji kanalizacji deszczowej w ul. Keplera,
• wykonanie zieleni,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca robót: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
Termin realizacji: lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.
Koszt realizacji: 6,2 mln zł


Źródło: www.openstreetmap.org


Aktualizacja 27.02.2017 r.

Wykonawca zakończył prace podziemne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej. Prace przy budowie nawierzchni drogi, nastąpią po przerwie w prowadzeniu robót, wynikającej z niesprzyjających warunków pogodowych.Aktualizacja 14.09.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z budową komory odbiorczej a także z wykonywaniem komór startowych do mikrotunelingu rur.


Aktualizacja 19.07.2016 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 11 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14 lipca podpisana została umowa na realizację robót. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca czerwca 2017 roku.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski