Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbi...


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

I Etap realizacji zadania obejmuje:

• wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Keplera,
• budowę drogi technologicznej w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy, na potrzeby budowy i eksploatacji kanalizacji deszczowej w ul. Keplera,
• wykonanie zieleni,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Wykonawca robót: SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
Termin realizacji: lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.
Koszt realizacji: 6,2 mln zł


Źródło: www.openstreetmap.org


Aktualizacja 27.02.2017 r.

Wykonawca zakończył prace podziemne w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej. Prace przy budowie nawierzchni drogi, nastąpią po przerwie w prowadzeniu robót, wynikającej z niesprzyjających warunków pogodowych.Aktualizacja 14.09.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z budową komory odbiorczej a także z wykonywaniem komór startowych do mikrotunelingu rur.


Aktualizacja 19.07.2016 r.

O realizację zamówienia ubiegało się 11 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14 lipca podpisana została umowa na realizację robót. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do końca czerwca 2017 roku.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski