Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Budowa miejsc postojowych przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.

Przedmiotem zadania była budowa miejsc postojowych po obu stronach ul. Smoluchowskiego w Gdańsku. Realizacja prowadzona była na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra. W ramach inwestycji nowe miejsca postojowe powstana na wysokości wyjazdu ze szpitala zakaźnego. Zgodnie z dokumentacją projektową, w zależności od możliwości terenowych, przewidywane są miejsca prostopadłe oraz równoległe.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in:
- budowę miejsc postojowych z płyt typu YOMB,
- wykonanie wycinki zieleni,
- wykonanie nasadzeń zastępczych,
- usunięcie zbędnej ziemi i gruzu,
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

W efekcie realizacji w roku 2016 przy ul. Smoluchowskiego, powstało ok. 45 utwardzonych miejsc parkingowych (nawierzchnia z płyt), zlokalizowanych po stronie północnej ulicy.

Realizacja pozostałych miejsc postojowych planowanych na tym odcinku ul. Smoluchowskiego możliwa będzie po sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej uwzględniającej usunięcie kolizji i planowana jest na rok 2017.

Wykonawca robót: TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. z Gdańska,
Czas realizacji robót: listopad - grudzień 2016 r.
Koszt realizacji: 389 tys. zł


Widok po zakończeniu realizacji

Aktualizacja 16.11.2016 r.

9 listopada została podpisana umowa z wykonawcą - spółką Trakt z Gdańska. Zgodnie z umową, wykonawca na realizację powierzonego zadania będzie miał czas do 12 grudnia br.


Aktualizacja 31.10.2016 r.

20 października w siedzibie DRMG odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych w postępowaniu na budowę miejsc postojowych przy ul. Smoluchowskiego. O realizację zamówienia ubiegało się 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma TRAKT Sp. z o.o., Sp. k. z Gdańska, z którą po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisana zostanie umowa na realizację robót.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski