Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły P...

W ramach zadania do budynku istniejącej szkoły dobudowany został nowy budynek o pow. użytkowej ok 2000 m2, parking i nowy zjazd z ul. Otomińskiej.

Realizacja zadania podzielona została na 2 etapy:

ETAP I Rozbudowa budynku szkoły :
- wycinka drzew;
- rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego adaptowanego obecnie na potrzeby sali gimnastycznej;
- dobudowa do istniejącego budynku szkoły nowej dwukondygnacyjnej części w tym: sale gimnastyczną z szatniami i zapleczem sanitarnym, pomieszczenia na sprzęt sportowy, szatnie ogólne oraz jadalnię z zapleczem kuchennym, sale dydaktyczne z sanitariatami, salę korekcyjną z szatniami i węzłem sanitarnym wraz z wykonaniem instalacji wod.kan., gaz, co, elektrycznych, wentylacji mechanicznej;
- wyposażenie sali gimnastycznej i sali korekcyjnej w sprzęt sportowy;
- wykonanie połączenia starej części szkoły z nową;
- wykonanie nowego wejścia głównego do budynku od części dobudowanej z uwagi na nowoprojektowany układ komunikacyjny;
- dostarczenie i montaż dźwigu;
- dostawę i montaż elementów urządzeń branży sanitarnej i wyposażenia meblowego (montowane na stałe).

ETAP II Zagospodarowanie terenu:
- wykonanie zagospodarowanie terenu i uzbrojenia terenu;
- wykonanie elementów małej architektury;
- wykonanie drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, ciągów pieszych, stanowisk stojaków rowerowych;
- odtworzenie elementów środowiska w tym nasadzenia drzew i krzewów z pielęgnacją w okresie gwarancyjnym.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

1) Roboty rozbiórkowe, demontażowe, ziemne.
2) Roboty budowlano-montażowe.
3) Roboty sanitarne, w tym m.in. wentylacja mechaniczna, instalacja c.o, wewnętrzna instalacja wod-kan, sanit., gaz, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, przyłącze wody.
4) Roboty elektryczne wewnętrzne, instalacja odgromowa, instalacja teletechniczna wewnętrzna wraz przyłączem telekomunikacyjnym, zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe, instalacja przyzywowa w pom. WC dla osób niepełnosprawnych.
5) Roboty zagospodarowania terenu i zieleni.

Wykonawca inwestycji: TYM-BUD Zakład Remontowo- Budowlany z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji: listopad 2016 - październik 2017
Koszt realizacji: ok. 4 mln zł

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:
Zdjęcia przed realizacją zadania
Budynek szkoły przed rozbudowąWizualizacjeZagospodarowanie terenu

Stan realizacji prac dn. 09.09.2017

Na terenie obiektu trwają prace wykończeniowe polegające m.in. na malowaniu, montażu grzejników, białej armatury, montażu podłogi sportowej. Dostawa wyposażenia planowana jest na połowę miesiąca września.

Stan realizacji prac dn. 14.08.2017

Obecnie wykonawca kończy prace związane z wykonaniem okładzin elewacji. Równolegle prowadzone są prace budowy parkingu oraz chodników. Wewnątrz budynku zakończono montaż wind oraz instalację wentylacji. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy montażu lamp.

Stan realizacji prac dn. 19.07.2017

W rozbudowywanym budynku trwają prace związane z wykonywaniem tynków oraz podkładów pod posadzki. Wykonawca robót rozpoczął również prace przygotowawcze przed układaniem okładzin akustycznych ścian i stropów. Na ukończeniu są prace związane z montażem wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Zamontowana została stolarka okienna i Wykonawca robót przystąpił do układania dachówki. Na zewnątrz budynku dobiega końca montaż elewacji, równolegle prowadzone są prace drogowe, związane z układaniem chodnika oraz drogi.

Stan realizacji prac dn. 8.06.2017

Obecnie na terenie budowy zakończono już wykonywanie więźby dachowej. Aktualnie wewnątrz obiektu wykonywane są ścianki działowe, instalacje elektryczne a także witryna sali gimnastycznej. Trwa również montaż stolarki okiennej.
Stan realizacji prac dn. 17.05.2017 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace na 1 piętrze powstającego budynku szkoły (stan surowy). Aktualnie przygotowywana jest konstrukcja więźby dachowej. Trwają również roboty związane z wykonywaniem szybu windowego. W najbliższych dniach wykonywane będą wiązary dachowe, czyli elementy nośne konstrukcji dachowej nad salą gimnastyczną.

Stan realizacji prac dn. 14.04.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z murowaniem drugiej połowy budynku - ściany fundamentowe, natomiast na pierwszej części obiektu wykonywane są zasypy fundamentowe oraz podkład betonowy pod posadzki a także izolacja pionowa.


Stan realizacji prac dn. 27.02.2017 r.

Obecnie wykonawca jest na etapie budowy ścian fundamentowych oraz wykonania podbicia, czyli wzmocnienia istniejącego fundamentu szkoły.Stan realizacji prac dn. 02.02.2017 r.

Na części terenu, na którym powstanie budynek, wykonano podbudowę pod fundamenty, przygotowano szalunki i zbrojenie. W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie wylewanie fundamentów. Trwają również prace nad wzmocnieniem fundamentów istniejącego budynku.Stan realizacji prac dn. 09.01.2017 r.

W ramach realizacji zadania zakończono już prace rozbiórkowe a także niezbędną wycinkę drzew i krzewów. Obecnie trwają przygotowania do wzmacniania fundamentów, natomiast w najbliższym czasie Wykonawca przystąpi do wykonywania robót ziemnych pod budowę nowej części szkoły.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski