Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2017-12-14


Zrealizowane:
Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz ...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wis...
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany w organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Z...
Aktualizacja: 2017-12-12


Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromsk...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje przetarg na zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku. Zakres prac będzie obejmował zaaranżowanie zieleni w obrębie placu, montaż elementów małej architektury, budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej oraz ciągów pieszych.

Aktualizacja 09.10.2017 r.

9 października w siedzibie DRMG zostały otwarte oferty przetargowe na zagospodarowanie zieleńca w rejonie ulic Grottgera i Żeromskiego. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły swoje oferty cenowe. Obie oferty zmieściły się w budżecie, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. O rozstrzygnięciu przetargu dowiemy się po weryfikacji dokumentów przetargowych.


Aktualizacja 14.11.2016 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, unieważniła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Aktualizacja 4.11.2016

Ogłoszenie postępowania na stronie DRMG zamieszczono 14 października 2016 r. Planowane rozstrzygnięcie przetargu miało nastąpić 31 października br., jednak z powodu braku złożonych ofert, w terminie składania dokumentów przetargowych, 4 listopada 2016 r. unieważniono postępowanie.
Termin zakończenia prac planowano na 15.12.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie... z dnia 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-14
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 632680-N-2017 z dnia 2017-12-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski