Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont nawierzchni ul. Startowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Remont nawierzchni ul. Startowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2017-10-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmany na ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2017-10-19


Zrealizowane:
Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Armii Krajo...
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-10-19


Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromsk...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje przetarg na zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku. Zakres prac będzie obejmował zaaranżowanie zieleni w obrębie placu, montaż elementów małej architektury, budowę ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej oraz ciągów pieszych.

Aktualizacja 09.10.2017 r.

9 października w siedzibie DRMG zostały otwarte oferty przetargowe na zagospodarowanie zieleńca w rejonie ulic Grottgera i Żeromskiego. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, które złożyły swoje oferty cenowe. Obie oferty zmieściły się w budżecie, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji. O rozstrzygnięciu przetargu dowiemy się po weryfikacji dokumentów przetargowych.


Aktualizacja 14.11.2016 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, unieważniła przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż w terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Aktualizacja 4.11.2016

Ogłoszenie postępowania na stronie DRMG zamieszczono 14 października 2016 r. Planowane rozstrzygnięcie przetargu miało nastąpić 31 października br., jednak z powodu braku złożonych ofert, w terminie składania dokumentów przetargowych, 4 listopada 2016 r. unieważniono postępowanie.
Termin zakończenia prac planowano na 15.12.2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 604753-N-2017 z dnia 2017-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500046618-N-2017 z dnia 2017-10-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski