Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie publicznych toalet zlokalizowanych przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna. Łącznie w roku 2018 w pasie nadmorskim w Gdańsku powstaną 4 toalety przy wejściach nr 46,48, 50 i 63. Budowa kolejnych 3 - przy wejściach nr 60, 75 i 78 możliwa będzie po zmianie planu zagospodarowania.


Budynki toalet to nieduże obiekty parterowe o charakterze całorocznym. Każda z toalet będzie mieściła po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne z centralnie usytuowanego holu wejściowego. Toalety wyposażone będą w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów, które będą demontowane na okres zimy. Powierzchnia zabudowy jednej toalety będzie wynosiła nie więcej niż ok. 35 m2. W skład inwestycji oprócz budynków toalet ogólnodostępnych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, wchodzi również układ komunikacji pieszo-jezdnej. Niezbędną przebudowę przejdzie istniejący chodnik. Trwała, nierozbieralna nawierzchnia umożliwi dotarcie osobom niepełnosprawnym zarówno do budynku toalety jak i w bezpośrednie pobliże plaży. Chodnik zostanie uzupełniony o fragment nawierzchni rozbieralnej łączącej plażę z przejściem. Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Wstępna wizualizacja obiektów:


Aktualizacja 14.02.2018 r.


31 stycznia podpisano umowę na realizację czterech publicznych toalet w pasie nadmorskim. Wykonawca - konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. na wykonanie prac ma czas do końca maja 2018 r. We wtorek, 13 lutego oficjalnie przekazano plac budowy. Z uwagi na to, że w pierwszej kolejności należy wykonać roboty ziemne, rozpoczęcie prac uzależnione jest od pogody. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi 3,7 mln zł.

Aktualizacja, 15.01.2018 r.

Komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację 4 toalet w Pasie Nadmorskim. Największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów otrzymało konsorcjum, którego liderem jest F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. Umowa na realizację inwestycji podpisana zostanie po uprawomocnieniu decyzji o wyborze. Zgodnie z założeniami przetargowymi toalety będą gotowe przed sezonem wakacyjnym.

Aktualizacja, 29.12.2017 r.

Przed sezonem wakacyjnym w Pasie Nadmorskim powstaną 4 nowe toalety publiczne. Nowoczesne i energooszczędne toalety zlokalizowane będą bezpośrednio przy wejściach na plażę między Jelitkowem, a Brzeźnem (wejścia nr 46,48,50,63). Będą to obiekty parterowe o charakterze całorocznym.

15 grudnia w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert przetargowych złożonych na realizację toalet zlokalizowanych w Pasie Nadmorskim. W parterowych budynkach o pow. ok. 35 m2 mieścić się będą dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn, dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo budynki wyposażone będą w dwa zewnętrzne natryski, gdzie będzie można opłukać się z piasku oraz w stanowiska zewnętrznych pisuarów, które na okres zimy będą demontowane. Natomiast strefa wejściowa oddzielona zostanie od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Ogłoszony na zlecenie Gminy Miasta Gdańska przetarg podzielony został na dwie części:

- I cześć obejmującą budowę 4 toalet zlokalizowanych w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63,
wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu, z terminem zakończenia robót planowanym na maj 2018 r.
O realizację tej części zamówienia ubiegało się dwóch wykonawców:
1) Lider F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k. partner Ekoinbud Sp. z o.o. - na kwotę 3 762 890,19 zł;
2) POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - na kwotę 4 369 657,47 zł

O tym, który z Wykonawców będzie realizował 4 toalety dowiemy się w najbliższych dniach, po zweryfikowaniu złożonych dokumentów.

- II część zamówienia obejmowała budowę 3 toalet zlokalizowanych w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu. Termin zakończenia realizacji tej części zamówienia planowany był na grudzień 2018 r. O realizację zamówienia ubiegała się firma Ekoinbud Renowacje Sp. z o.o. Wykonawca, nie spełnił warunków określonych w zamówieniu (nie wniósł wymaganego zabezpieczenia oferty – wadium), dlatego też ta część zamówienia zostanie unieważniona.

Aktualizacja 18.12.2017 r.

15 grudnia odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację przedmiotowego zadania.
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 5.216.272,00 zł w tym:
• Część nr 1 - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63, wraz
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - 2.334.920,00 zł
• Część nr 2 - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz
z uzbrojeniem i urządzeniem terenu 2.881.352,00 zł

W postępowaniu na realizację I części zamówienia oferty złożyli:
1) Lider konsorcjum
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
Członek konsorcjum
Ekoinbud Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk - na kwotę 3 762 890,19 zł;

2) POLEKO BUDOWNICTWO
Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7
80-298 Gdańsk – na kwotę 4 038 173,66 zł
W postępowaniu na realizację II części zamówienia oferty złożyli:

1) Ekoinbud Renowacje
Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk – na kwotę 4 369 657,47 zł


Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty podjęta zostanie po sprawdzeniu dokumentów.

Aktualizacja 1.12.2017 r.

29.11.2017 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac związanych z budową toalet publicznych w pasie nadmorskim.

•Etap I - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 46, 48, 50, 63, wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - termin realizacji maj 2018 r.

•Etap II - budowa toalet w rejonie wejść na plażę nr 60, 75, 78, wraz z uzbrojeniem
i urządzeniem terenu - termin realizacji grudzień 2018 r.

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 15 grudnia br.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski