Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
"Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul....
Aktualizacja: 2018-05-28


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Trakt Konny na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do uli...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-28


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej od ul. Niepołomickiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-25


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-05-25


Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego mostu;
- budowę mostu o konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej ramy z ryglem;
- rozbiórkę istniejących murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
- budowę nowych murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
-umocnienie Kanału Raduni na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu;
-likwidację otwartego koryta Potoku Maćkowy i przebudowa istniejącego przepustu;
- przebudowę istniejącego układu drogowego i istniejących dojazdów w obrębie mostu;
- przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zakresem planowanych robót w tym:
wodociągu; kanalizacji deszczowej, oświetlenia, linii kablowej nn, sieci telekomunikacyjnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu, organizację budowy w tym tymczasową organizację ruchu, uwzględniającą wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych czynnego przez cały czas trwania robót.


Podstawowe dane techniczne nowego mostu:
- rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m
- długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m
- szerokość jezdni - 4,00+5,00 m
- szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m
- szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 (26,00) m
- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.

Planowany termin zakończenia czerwiec 2018 r.Wizualizacja nowego mostu

Most na ul. Starogardzkiej - stan istnejący
Aktualizacja 22.05.2018 r.

Rozpoczęto montaż szalunków pod płytę nośną główną. Trwa zbrojenie muru oporowego nr 2.
Po jego montażu zostanie zalany betonem i rozpocznie się szalowanie muru nr 1.


Aktualizacja 7.05.2018 r.

Na terenie inwestycji wykonano w 60% rozbiórkę murów oporowych, zakończono roboty ziemne w komorze szczelnej oraz montaż zbrojenia korpusu przyczółka. Wykonano również izolację termozgrzewalną za przyczółkiem. Ponadto wykonawca rozpoczął montaż zbrojenia ławy fundamentowej.
Aktualizacja 6.04.2018 r.

Na terenie inwestycji zakończono umacnianie dna Kanału Raduni. Ponadto trwają prace związane z wykonaniem przyczółków mostu (zbrojenie i betonowanie).


Aktualizacja, 15.03.2018 r.

Obecnie na terenie budowy odbywa się montaż fundamentów przyczółka. Trwają prace przy remoncie dojazdu od Taktu św. Wojciecha. Na nowo układane jest okablowanie. Wykonawca przygotowuje się również do wbicia ścian stalowych fundamentów od strony Traktu św. Wojciecha.
Aktualizacja 16.02.2018 r.

Na terenie budowy trwa zabezpieczanie kabli energetycznych oraz rozbiórka przyczółków mostu. Wykonawca przygotowuje się również do pogrążania ścianek szczelnych.


Aktualizacja 29.01.2018 r.


Na budowie nowego mostu w ciągu ul. Starogardzkiej wykonano wodociąg pod ul. Starogardzką do ul. Nowiny, a także rozebrano stary most. Aktualnie trwają prace przy rozbiórce nawierzchni drogi technologicznej od strony Traktu Św. Wojciecha.

Aktualizacja 19.01.2018 r.

Na terenie budowy wykonawca przystąpił do demontażu stalowej konstrukcji mostu oraz przyczółków kamienno - ceglanych. Ze względów bezpieczeństwa w okolicy mostu wyłączona została ścieżka rowerowa.Poglądowa mapa objazdu

Aktualizacja 10.01.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy zamontowana została kładka dla pieszych. W najbliższym czasie wygrodzone zostaną ciągi piesze, umożliwiające poruszanie się pieszych w czasie zamknięcia istniejącego mostu. Wykonawca niebawem przystępuje do rozbiórki starego mostu.


Aktualizacja 20.12.2017r.

Wykonawca przygotowuje się do robót związanych z budową mostu.
Uwaga Kierowcy! Zmiany na ul. Starogardzkiej !


W związku z kontynuacją robót związanych z budową mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku od 2 stycznia 2018 r. (wtorek) planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu z ruchu mostu przy ul. Starogardzkiej. W związku
z powyższym ruch samochodów osobowych będzie odbywał się ulicą Nowiny, natomiast włączenie się do lub z Traktu Św. Wojciecha nastąpi na wysokości Parku Oruńskiego.

Ruch samochodów ciężarowych będzie wyglądał następująco:

- od strony Pruszcza Gdańskiego do Starogardu Gdańskiego ruch będzie skierowany na Obwodnicę Południową przez węzeł Lipce
- od strony centrum do Starogardu Gdańskiego ruch będzie poprowadzony ul. Podmiejską dalej
ul. Małomiejską i ul. Świętokrzyską, aż do skrzyżowania z Niepołomicką, którą dojedzie
się do ul. Starogardzkiej
- od strony Starogardu Gdańskiego ruch będzie skierowany z ul. Starogardzkiej na ul. Niepołomicką do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Skręcając w prawo dojedziemy do ul. Małomiejskiej, a następnie
ul. Podmiejską do Traktu Św. Wojciecha

W związku z zamknięciem mostu wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych. Ruch autobusów linii 189 odbywać się będzie ul. Nowiny. Na wysokości kładek dla pieszych nad Kanałem Raduni zostaną zlokalizowane tymczasowe przystanki dla pasażerów.
Z uwagi na planowany zakres robót ruch pieszych odbywający się aktualnie poprzez most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej zostanie skierowany na tymczasową kładką dla pieszych zlokalizowaną w pobliżu istniejącego mostu (100m bliżej centrum Gdańska). Natomiast ruch rowerowy z drogi technologicznej w czasie zamknięcia Mostu na Starogardzkiej od Strony Pruszcza Gdańskiego będzie obywał się drogą Trakt św. Wojciecha (przy Przedszkolu nr 24 ) oraz ulicą Nowiny. Powrót na drogę technologiczną umożliwi tymczasowa kładka nad Kanałem Raduni.

Zachowanie takiej organizacji ruchu planowane jest do końca czerwca 2018 r.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z realizacją robót przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności!

Plan docelowej organizacji ruchu, która planowana jest od stycznia widoczny jest na mapach poniżej.Aktualizacja 28.11.2017 r.

Aktualnie wykonawca przygotowuje się do przebudowy sieci wodociągowej.

Aktualizacja 17.10.2017 r.

Zmiana organizacji ruchu.
W związku z pracami przy budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku 16.08.2017 r. zamknięta została ulica Nowiny, na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.
Dojazd do ul. Nowiny odbywa się ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny, na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej.
Wyjazd z ulicy Nowiny w kierunku Pruszcza Gdańskiego odbywa się wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha, na wysokości Parku Oruńskiego.
Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony jest przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do 4 grudnia 2017 r.

Mapa orientacyjna

Aktualizacja 05.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem przepustu oraz likwidacją kolizji sanitarnych, wodnych i elektrycznych. Poza terenem budowy wykonywana jest konstrukcja kładki pieszej oraz dla rowerzystów, która będzie poprowadzona przez Kanał Raduni na późniejszym etapie inwestycji.


Aktualizacja 25.07.2017 r.


UWAGA !!! Planowana na 7 sierpnia zmiana organizacji ruchu została przełożona na 16 sierpnia (środa)

Od 16 sierpnia planowane jest rozpoczęcie I Etapu prac związanych z budową mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.

W związku z powyższym ulica Nowiny zostanie zamknięta na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.

Dojazd do ul. Nowiny odbywać się będzie ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej

Wyjazd z ulicy Nowiny odbywać się będzie w kierunku Pruszcza Gdańskiego wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha na wysokości Parku Oruńskiego.

Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony zostanie przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do dnia 31.08.2017

Mapa orientacyjna

Aktualizacja 16.06.2017 r.

14 czerwca 2017 r. z firmą MOST Sp. z o.o. z Sopotu podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500118448-N-2018 z dnia 2018-05-28
"Realizacja inwestycji w obrębie dzielnicy Strz... 564326-N-2018 z dnia 2018-05-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500117758-N-2018 z dnia 2018-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski