Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2017-12-14


Zrealizowane:
Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz ...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wis...
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany w organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Z...
Aktualizacja: 2017-12-12


Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego mostu;
- budowę mostu o konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej ramy z ryglem;
- rozbiórkę istniejących murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
- budowę nowych murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
-umocnienie Kanału Raduni na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu;
-likwidację otwartego koryta Potoku Maćkowy i przebudowa istniejącego przepustu;
- przebudowę istniejącego układu drogowego i istniejących dojazdów w obrębie mostu;
- przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zakresem planowanych robót w tym:
wodociągu; kanalizacji deszczowej, oświetlenia, linii kablowej nn, sieci telekomunikacyjnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu, organizację budowy w tym tymczasową organizację ruchu, uwzględniającą wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych czynnego przez cały czas trwania robót.


Podstawowe dane techniczne nowego mostu:
- rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m
- długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m
- szerokość jezdni - 4,00+5,00 m
- szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m
- szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 (26,00) m
- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.

Planowany termin zakończenia czerwiec 2018 r.Wizualizacja nowego mostu

Most na ul. Starogardzkiej - stan istnejący


Aktualizacja 28.11.2017 r.

Aktualnie wykonawca przygotowuje się do przebudowy sieci wodociągowej.

Aktualizacja 17.10.2017 r.

Zmiana organizacji ruchu.
W związku z pracami przy budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku 16.08.2017 r. zamknięta została ulica Nowiny, na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.
Dojazd do ul. Nowiny odbywa się ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny, na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej.
Wyjazd z ulicy Nowiny w kierunku Pruszcza Gdańskiego odbywa się wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha, na wysokości Parku Oruńskiego.
Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony jest przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do 4 grudnia 2017 r.

Mapa orientacyjna

Aktualizacja 05.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem przepustu oraz likwidacją kolizji sanitarnych, wodnych i elektrycznych. Poza terenem budowy wykonywana jest konstrukcja kładki pieszej oraz dla rowerzystów, która będzie poprowadzona przez Kanał Raduni na późniejszym etapie inwestycji.


Aktualizacja 25.07.2017 r.


UWAGA !!! Planowana na 7 sierpnia zmiana organizacji ruchu została przełożona na 16 sierpnia (środa)

Od 16 sierpnia planowane jest rozpoczęcie I Etapu prac związanych z budową mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.

W związku z powyższym ulica Nowiny zostanie zamknięta na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.

Dojazd do ul. Nowiny odbywać się będzie ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej

Wyjazd z ulicy Nowiny odbywać się będzie w kierunku Pruszcza Gdańskiego wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha na wysokości Parku Oruńskiego.

Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony zostanie przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do dnia 31.08.2017

Mapa orientacyjna

Aktualizacja 16.06.2017 r.

14 czerwca 2017 r. z firmą MOST Sp. z o.o. z Sopotu podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie... z dnia 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-14
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 632680-N-2017 z dnia 2017-12-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski