Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wo...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania mające na celu przebudowę ulicy Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• przebudowę ulicy na długości ok. 300 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę oświetlenia w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia, montażu nowych słupów oświetleniowych;
• przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych;
• przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Ojcowskiej w Gdańsku;
• regulację studzienek;
• montaż oznakowania pionowego.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie również przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Ojcowską w rejonie skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych.

Przebudowa zakłada obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni - zbudowanie strefy zatrzymania (tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym. Przebudowa przejścia wykonywana będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

Planowany termin zakończenia inwestycji - kwiecień 2018 r.Widok przed realizacją zadania
Aktualizacja 12.01.2017 r.

Aktualnie na terenie budowy kontynuowane są prace związane z układaniem kamiennej nawierzchni ulicy. Rozpoczęto również układanie chodników. Ponadto zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.


Aktualizacja 19.12.2017 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem podbudów oraz z układaniem kamiennej nawierzchni ulicy. Ponadto na ukończeniu są prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na wiele czynników i utrudnień napotkanych na budowie m.in. kolizje z siecią sanitarną oraz z siecią teletechniczną; awarię kanalizacji sanitarnej podczas prac Saur Neptun Gdańsk, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji zadania wydłuży się do kwietnia 2018 r. Za wszelkie niedogodności związane z budową przepraszamy!Aktualizacja 01.12.2017 r.


Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do 31.12.2017 r.

Aktualizacja 30.10.2017 r.

Obecnie na placu budowy kontynuowane są prace związane z wykonywaniem podbudów i przyłączy wodociągowych. Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja 06.09.2017 r.


Na terenie budowy trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. W najbliższych dniach Wykonawca robót rozpocznie wykonywanie przyłączy wodociągowych.
Aktualizacja 01.08.2017 r.


W postępowaniu przetargowym o realizację zamówienia ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętych kryteriów oceny, złożyła firma TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. Umowa na realizację robót podpisana została w dniu 24 lipca. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy, a zgodnie z podpisanym dokumentem roboty budowlane powinny zakończyć się 15 listopada br.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski