Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wo...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie mające na celu przebudowę ulicy Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej.Zakres rzeczowy zadania obejmował:

• przebudowę ulicy na długości ok. 300 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni i chodników;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę oświetlenia w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia, montażu nowych słupów oświetleniowych;
• przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznych;
• przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Ojcowskiej w Gdańsku;
• regulację studzienek;
• montaż oznakowania pionowego.

W ramach realizacji zadania wykonana została również przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Ojcowską w rejonie skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem pasów ostrzegawczych i kierunkowych.

Przebudowa zakładła obniżenie krawężników po obu stronach przejścia równo z poziomem jezdni - zbudowanie strefy zatrzymania (tzw. pole uwagi) po obu stronach przejścia z wykorzystaniem płyt chodnikowych z wypustkami wraz z oznakowaniem kontrastowym. Przebudowa przejścia wykonywana była w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017


Wykonawca robót: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
Czas realizacji: VII 2017 - VI 2018 r.

Termin zakończenia inwestycji - czerwiec 2018 r.Widok przed realizacją zadania
Aktualizacja, 05.06.2018 r.

Widok po zakończeniu realizacji zadania

Aktualizacja, 9.05.2018 r.

Na ul. Ojcowskiej trwają prace wykończeniowe. Wykonana została już nowa nawierzchnia jezdni i chodników. Wykonawca zakończył już także prace przy budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie sieci i przyłączy wodociągowych.


Aktualizacja 04.04.2018 r.

Na terenie budowy trwają prace wykończeniowe związane z układaniem nawierzchni chodników i jezdni.

Aktualizacja, 15.03.2018 r.

Na terenie budowy kontynuowane są prace przy przebudowie chodników. Obecnie wykonywane są także prace związane z układaniem nawierzchni w pobliżu skrzyżowania ul. Ojcowskiej z ul. Wyczółkowskiego.

Aktualizacja 6.02.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace wykończeniowe związane z wykonaniem podbudowy. Równocześnie wykonawca kontynuuje układanie nawierzchni jezdni oraz chodników.

Aktualizacja 12.01.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy kontynuowane są prace związane z układaniem kamiennej nawierzchni ulicy. Rozpoczęto również układanie chodników. Ponadto zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.


Aktualizacja 19.12.2017 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem podbudów oraz z układaniem kamiennej nawierzchni ulicy. Ponadto na ukończeniu są prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na wiele czynników i utrudnień napotkanych na budowie m.in. kolizje z siecią sanitarną oraz z siecią teletechniczną; awarię kanalizacji sanitarnej podczas prac Saur Neptun Gdańsk, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne termin zakończenia realizacji zadania wydłuży się do kwietnia 2018 r. Za wszelkie niedogodności związane z budową przepraszamy!Aktualizacja 01.12.2017 r.


Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do 31.12.2017 r.

Aktualizacja 30.10.2017 r.

Obecnie na placu budowy kontynuowane są prace związane z wykonywaniem podbudów i przyłączy wodociągowych. Trwa budowa kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja 06.09.2017 r.


Na terenie budowy trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. W najbliższych dniach Wykonawca robót rozpocznie wykonywanie przyłączy wodociągowych.
Aktualizacja 01.08.2017 r.


W postępowaniu przetargowym o realizację zamówienia ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętych kryteriów oceny, złożyła firma TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. Umowa na realizację robót podpisana została w dniu 24 lipca. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie Wykonawcy placu budowy, a zgodnie z podpisanym dokumentem roboty budowlane powinny zakończyć się 15 listopada br.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski