Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Zrealizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-21


Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017 - aktualny stan realizacji zadań (tabelka)
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - edycja 2017...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na modernizacji chodników w ul. Św. Ducha w Gdańsku, wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- przebudowę ul. św. Ducha na długości ok. 290 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
- przebudowę kanalizacji deszczowej;
- montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupków wygradzających; - nasadzenia drzew;
- przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. św. Ducha w Gdańsku.

Planowany termin zakończenia realizacji 30.11.2017 r.
Zdjęcia przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 11.07.2017 r.

Obecnie trwają roboty brukarskie związane z układaniem nawierzchni kamiennej jezdni i chodników.Aktualizacja 27.06.2017 r.

Obecnie prowadzone są prace ziemne związane z przebudową wodociągu.


Aktualizacja 24.05.2017 r.

UWAGA! UWAGA! 30 MAJA ROZPOCZĘCIE PRAC NA UL. ŚW DUCHA! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA GŁÓWNYM MIEŚCIE!

W związku z rozpoczęciem robót drogowych w ul. Św. Ducha (etap I), od wtorku 30 maja nastąpi zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ul. Św. Ducha na odcinkach od ul. Bosmańskiej do ul. Przędzalniczej oraz od skrzyżowania z ul. Grobla I do skrzyżowania z ul. Złotników. Ruch na odcinku ul. Świętego Ducha od Grobla I do skrzyżowania z ul.Przędzalniczą w kierunku Motławy będzie odbywał się jednokierunkowo. Dodatkowo informujemy, że dojście do budynków usytuowanych przy ul. Św. Ducha zostanie zapewnione. Taka organizacja ruchu obowiązywała będzie przez ok. 6 tygodni. O wprowadzeniu kolejnych zmian, na poszczególnych etapach realizacji zadania, będziemy informować z wyprzedzeniem.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ!


Aktualizacja

15 maja 2017 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wybrany wykonawca na realizację inwestycji będzie miał czas do końca listopada 2017 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 575029-N-2017 z dnia 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500016416-N-2017 z dnia 2017-08-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski