Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont nawierzchni ul. Startowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Remont nawierzchni ul. Startowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2017-10-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmany na ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2017-10-19


Zrealizowane:
Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Armii Krajo...
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-10-19


Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - edycja 2017...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na modernizacji chodników w ul. Św. Ducha w Gdańsku, wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- przebudowę ul. św. Ducha na długości ok. 290 m poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
- przebudowę kanalizacji deszczowej;
- montaż małej architektury: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupków wygradzających; - nasadzenia drzew;
- przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ul. św. Ducha w Gdańsku.

Planowany termin zakończenia realizacji 30.11.2017 r.


Zdjęcia przed rozpoczęciem realizacji

Aktualizacja 17.10.2017 r.

Zakończono już prace związane z wykonywaniem wodociągu. Obecnie w dalszym ciągu trwają prace polegające na układaniu nawierzchni z kostki kamiennej.

Aktualizacja 11.09.2017 r.

Na odcinku ul. Św. Ducha od ul. Przędzalniczej do ul. Bosmańskiej sukcesywnie trwają roboty brukarskie związane z układaniem nawierzchni kamiennej jezdni i chodników. Dodatkowo wykonywane są prace związane z przebudową sieci wodociągowej, obecnie na wysokości ul. Grobla i Grobla I.Aktualizacja 11.07.2017 r.

Obecnie trwają roboty brukarskie związane z układaniem nawierzchni kamiennej jezdni i chodników.Aktualizacja 27.06.2017 r.

Obecnie prowadzone są prace ziemne związane z przebudową wodociągu.


Aktualizacja 24.05.2017 r.

UWAGA! UWAGA! 30 MAJA ROZPOCZĘCIE PRAC NA UL. ŚW DUCHA! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA GŁÓWNYM MIEŚCIE!

W związku z rozpoczęciem robót drogowych w ul. Św. Ducha (etap I), od wtorku 30 maja nastąpi zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ul. Św. Ducha na odcinkach od ul. Bosmańskiej do ul. Przędzalniczej oraz od skrzyżowania z ul. Grobla I do skrzyżowania z ul. Złotników. Ruch na odcinku ul. Świętego Ducha od Grobla I do skrzyżowania z ul.Przędzalniczą w kierunku Motławy będzie odbywał się jednokierunkowo. Dodatkowo informujemy, że dojście do budynków usytuowanych przy ul. Św. Ducha zostanie zapewnione. Taka organizacja ruchu obowiązywała będzie przez ok. 6 tygodni. O wprowadzeniu kolejnych zmian, na poszczególnych etapach realizacji zadania, będziemy informować z wyprzedzeniem.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ!


Aktualizacja

15 maja 2017 r. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wybrany wykonawca na realizację inwestycji będzie miał czas do końca listopada 2017 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 604753-N-2017 z dnia 2017-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500046618-N-2017 z dnia 2017-10-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski