Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zb...

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności retencyjnej ok. 15 tys. m3. Zbiornik zostanie zagospodarowany jak staw miejski ze ścieżką rekreacyjną wokół, oświetleniem, roślinnością i aranżacją małej architektury tak, aby mógł służyć mieszkańcom Osowej jako miejsce spacerów i rekreacji.

W ramach inwestycji zbudowana zostanie również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa, o długości ok. 1600 m. Będzie to droga jednojezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę, uwzględniająca ruch rowerowy przy zewnętrznej krawędzi jezdni. Na skrzyżowaniach zostaną wytyczone pasy rozdzielające kierunki jazdy w prawo i lewo.

Ponadto w ulicy Zeusa poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec listopada 2018 r.

Szczegółowy zakres prac:


1) roboty ziemne i przygotowawcze dla wszystkich branż;
2) zbiornik retencyjny z robotami towarzyszącymi;
3) budowa kanalizacji deszczowej;
4) sieć wodociągową;
5) sieć kanalizacji sanitarnej;
6) sieć gazową;
7) drogę;
8) zieleń;
9) organizację ruchu na czas budowy;
10) docelową organizację ruchu;
11) oświetlenie, kanał technologiczny;
12) usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi;
13) roboty teletechniczne;
14) małą architekturę.Link do strony umożliwiającej sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych.

https://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc/Aktualizacja 19.07.2018 r.

Na terenie budowy zbiornika Osowa II odbyła się dzisiaj konferencja prasowa poświęcona zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu.


- Zmiany klimatyczne, ulewne, mocne deszcze to coś, do czego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale i przygotować – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Przeżyliśmy w 2001 roku powódź. Od tego czasu wybudowaliśmy i mamy do dyspozycji aż 51 miejskich zbiorników retencyjnych. Tu na Osowej budujemy 52 zbiornik. W sumie od 2001 roku przeznaczyliśmy na tę dziedzinę ponad 404 mln złotych. Te koszty trzeba traktować jako koszty priorytetowe. Jeżeli w przyszłości będziemy mieli do wyboru wybudowanie drogi a wybudowanie zbiornika, wybierzemy zbiornik retencyjny. To sprawa naszego bezpieczeństwa – dodaje Adamowicz.

Co przed nami?

– Budowa zbiornika Osowa potrwa do końca tego roku – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej. – Jesteśmy na różnych etapach inwestycji w pozostałych zlewniach. Powiększyliśmy zbiornik Srebrniki wiosną tego roku. Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji Kanału Ulgi, kontynuacji potoku Strzyża, czyli miejsca, na które zwracamy szczególną uwagę podczas ulewnych deszczy. Dokumentacja będzie gotowa do końca tego roku. Potem będziemy szukać wykonawcy. Dzisiaj także jesteśmy w trakcie robót na tzw. Dolnym Tarasie. Na ulicy Bażyńskiego trwają prace, których może nie widać na pierwszy rzut oka, ale pod ziemią prowadzone są roboty związane z wodami opadowymi. Jest to element większego projektu przeciwpowodziowego w Gdańsku. Kolejne zbiorniki, które projektujemy, to zbiorniki w górnej części potoku Strzyża – Jaśkowa Dolina, czyli zbiornik Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn. Tu jesteśmy na etapie przygotowania projektu – wyjaśnia Dulkiewicz.

– Dodajmy też, że przygotowujemy bardzo precyzyjny algorytm obciążenia finansowego. Dzisiaj inwestorzy budownictwa sektora finansowego partycypują częściowo w kosztach budowy infrastruktury przeciwpowodziowej, natomiast wydaje nam się, że te obciążenia powinny być większe. Zwłaszcza tam, gdzie brakuje naturalnego systemu przejmującego wody opadowe – zapowiada Adamowicz.


Osowski zbiornik będzie mógł pomieścić 15 tys. metrów sześciennych wody. To niemal tyle samo, co w zbiorniku Subisława, znajdującym się na granicy Przymorza i Żabianki (w zlewni potoku Oliwskiego). W ramach inwestycji budowana jest również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Na tę inwestycję Gdańsk przeznaczył blisko 20 mln złotych. W latach 2019–2020 planujemy kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w Osowej. Będą realizowane kolejne kanalizy w ul. Zeusa i ul. Koziorożca. Oprócz tego przebudujemy nawierzchnię ul. Zeusa, na odcinku od Nowego Świata do Junony, oraz ul. Koziorożca, na odcinku od Nowego Świata do ul. Jednorożca.
Aktualizacja, 27.06.2018

Od 5 lipca wykonawca rozpocznie kolejny etap prac, które wymuszą zmianę w organizacji ruchu. Po porannym szczycie, o godzinie 9 zostanie zamknięta ul. Nowy Świat, od ul. Penelopy do zjazdu w boczną drogę ul. Nowy Świat. Objazd poprowadzony będzie ulicami Barniewicką, Kielnieńską i Wodnika lub przez Obwodnicę Trójmiasta. W związku zakończeniem pierwszego etapu, od 2 lipca udostępniona zostanie ul. Wodnika. Wykonawca zapewni dojście do posesji, a w przypadku konieczności prowadzenia wykopów położone zostaną specjalne kładki. Utrudnienia potrwają do zakończenia robót, czyli grudnia 2018 roku.

mapa poglądowa objazdu

mapa poglądowa objazdu


Aktualizacja 21.06.2018 r.

Zakończony został montaż drugiego zestawu osadników wirowych. Wykonywana jest wylewka pod rurą wlotową do zbiornika. Rozpoczęto układanie krawężników i podłoża pod nowy układ drogowy. Na ul. Wodnika prowadzone są prace związane z wylewaniem nawierzchni ścieralnej z masy asfaltowej.


Aktualizacja 30.05.2018 r.

Nadal kontynuowane są prace przy budowie zbiornika retencyjnego,
korytowanie pod nowy układ drogowy oraz montaż drugiego zestawu osadników wirowych.
Równocześnie w ul. Wodnika prowadzone są prace budowlane związane z budową drogi i chodników.

Aktualizacja 11.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace związane z budową zbiornika retencyjnego oraz komory upustowej.Aktualizacja 29.03.2018 r.

Na terenie budowy trwają prace związane z montażem jednego z dwóch zespołów podczyszczających.Aktualizacja 23.03.2018 r.

W związku z kontynuacją prac związanych z budową układu drogowego wraz z kanalizacją i zbiornikiem retencyjnym Osowa II w środę 28.03.2018 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu ul. Wodnika od skrzyżowania z ul. Galaktyczną do skrzyżowania z ul. Junony. Objazd przewidziany jest przez ulice Galaktyczną i Kielnieńską. Planowo odcinek będzie zamknięty do 1 lipca 2018 r.

Aktualizacja 23.03.2018 r.

Aktualnie na terenie placu kontynuowane są prace związane z budową sieci wodociągowej oraz prace ziemne pod budowę zbiornika retencyjnego. Ponadto wybudowano komorę umożliwiającą montaż zestawu podczyszczającego.


Aktualizacja 11.01.2018 r.

Aktualnie na terenie placu budowy trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Jednocześnie trwają prace ziemne pod budowę zbiornika retencyjnego. Wykonana została już wycinka drzew pod przyszły układ drogowy.Aktualizacja 10.11.2017 r.

Prace na terenie budowy prowadzone są sukcesywnie. Na terenie inwestycji zostały zakończone już roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z rur przeciskowych metodą mikrotunelingu. Aktualnie wykonawca przystąpił do prac związanych z budową nowej sieci wodociągowej oraz z makroniwelacją terenu pod zbiornik retencyjny.

Widok w trakcie realizacji zadania
Aktualizacja 22.09.2017 r.


O realizację zadania ubiegało się 13 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma SKANSKA S. A. z Warszawy. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała opiewającą na kwotę niespełna 20 min zł umowę na realizację układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski