Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Zrealizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-21


Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017 - aktualny stan realizacji zadań (tabelka)
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Przebudowa odcinka ul. Małomiejskiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z przebudową odcinka ul. Małomiejskiej w Gdańsku.


Zakres realizacji zadania obejmuje:


- wykonanie dodatkowego pasa ruchu w ul. Kadmową;
- wykonanie oznakowania,
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni.

Planowany termin zakończenia realizacji 15.09.2017 r.Widok przed rozpoczęciem realizacji
Aktualizacja 4.08.2017 r.

ZMIANA W ORGANIZACJI RUCHU


Od 7.08.2017 r. na skrzyżowaniu ulic Małomiejskiej i Kadmowej planowane jest zawężenie pasa jezdni i wprowadzenie okresowego ruchu wahadłowego. Planowany termin zakończenia prac to połowa września. Za utrudnienia przepraszamy! O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem.
Aktualizacja

21 kwietnia podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą Kruszywo Sp. z.o.o. z miejscowości Linia. Wybrany Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do połowy września.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 575029-N-2017 z dnia 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500016416-N-2017 z dnia 2017-08-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski