Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Zrealizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-21


Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017 - aktualny stan realizacji zadań (tabelka)
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Zmany na ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Pi...
Aktualizacja 10.08.2017 r.

UWAGA KIEROWCY !!! Planowana na piątek (11.08.) zmiana organizacji ruchu polegająca na wyłączeniu skrajnego- zewnętrznego pasa jezdni, zarówno w kierunku Sopotu, jak i w kierunku Gdańska została przełożona na poniedziałek 14 sierpnia !!!UWAGA KIEROWCY !!! W najbliższą środę, 9 sierpnia planowane jest rozpoczęcie I etapu robót związanych z poprawą stanu ul. Chłopskiej w Gdańsku. Prace prowadzone będą na odcinku ul. Chłopskiej od ulicy Pomorskiej do ul. Piastowskiej. Pierwszy etap prac związany jest z remontem chodnika usytuowanego po prawej stronie ulicy - patrząc w kierunku Gdańska. Z uwagi na prowadzone prace przystanek autobusowy „Pomorska” przeniesiony zostanie o ok. 50 m w kierunku Gdańska. Prowadzone w tym etapie prace nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu pojazdów.

Dodatkowo od 11 sierpnia (piątek) planowane jest wprowadzenie kolejnego II etapu prac i rozpoczęcie robót drogowych. Obowiązująca w tym etapie organizacja ruchu polegać będzie na wyłączeniu z ruchu, na całej długości realizowanego odcinka, skrajnego- zewnętrznego pasa jezdni, zarówno w kierunku Sopotu, jak i w kierunku Gdańska. W związku z powyższym ruch samochodów, na całej długości, zawężony zostanie do jednego pasa jezdni. Organizacja ruchu w tej formie potrwa ok. 40 dni i zakończy się w połowie września br. W tym czasie na remontowanym odcinku ul. Chłopskiej prowadzone będą prace rozbiórkowe i brukarskie. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.

POGLĄDOWA MAPA ORGANIZACJI ROBÓTWIĘCEJ NA TEMAT REALIZACJI ZADANIA

Wykonawca: KRUSZYWO Sp. z o.o.
Koszt realizacji: 3,2 mln zł
Planowany termin zakończenia: X 2017
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 575029-N-2017 z dnia 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500016416-N-2017 z dnia 2017-08-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski