Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Remont nawierzchni ul. Startowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Remont nawierzchni ul. Startowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2017-10-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmany na ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej.
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-10-20


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2017-10-19


Zrealizowane:
Budowa brakujących przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu al. Armii Krajo...
Aktualizacja: 2017-10-19


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-10-19


Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i uli...
W związku z prowadzonymi pracami, od dnia 11 sierpnia ul. Stężycka jest ulicą jednokierunkową. Dojazd do znajdujących się na ulicy posesji jest zapewniony. Zamknięty odcinek drogi o długości ok 100 mb. znajduje się na wysokości osiedla Siódme Niebo i Impro. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej w ramach zadania: „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”.

W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i ul. Stężyckiej z wylotem do rowu Szadólskiego oraz drogi technicznej ze zjazdem i odtworzenie nawierzchni.


Zakres rzeczowy zamówienia:


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cokolnej i Stężyckiej z wylotem do Potoku Szadólskiego, odtworzeniem nawierzchni oraz drogą techniczną:

1) sieć kanalizacji deszczowej DN315 i DN200 w ulicy Cokolnej wraz z przyłączami do
wpustów oraz przelewem awaryjnym DN160 do projektowanego zbiornika retencyjnego;
2) kolektor kanalizacji deszczowej DN600/1000 TRANZYT w ulicy Stężyckiej;
3) wylot kolektora DN1000 do
Potoku Szadólskiego;
4) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych w ul. Stężyckiej i ułożenie

Planowany termin zakończenia: Lipiec- październik 2018
Wykonawca robót: ZUK Spółka z o.o. , Glincz
koszt realizacji: 1,7 mln zł
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 604753-N-2017 z dnia 2017-10-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-10-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500046618-N-2017 z dnia 2017-10-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski