Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2017-12-14


Zrealizowane:
Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz ...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wis...
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany w organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Z...
Aktualizacja: 2017-12-12


Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i uli...
W związku z prowadzonymi pracami, od dnia 11 sierpnia ul. Stężycka jest ulicą jednokierunkową. Dojazd do znajdujących się na ulicy posesji jest zapewniony. Zamknięty odcinek drogi o długości ok 100 mb. znajduje się na wysokości osiedla Siódme Niebo i Impro. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej w ramach zadania: „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”.

W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i ul. Stężyckiej z wylotem do rowu Szadólskiego oraz drogi technicznej ze zjazdem i odtworzenie nawierzchni.


Zakres rzeczowy zamówienia:


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cokolnej i Stężyckiej z wylotem do Potoku Szadólskiego, odtworzeniem nawierzchni oraz drogą techniczną:

1) sieć kanalizacji deszczowej DN315 i DN200 w ulicy Cokolnej wraz z przyłączami do
wpustów oraz przelewem awaryjnym DN160 do projektowanego zbiornika retencyjnego;
2) kolektor kanalizacji deszczowej DN600/1000 TRANZYT w ulicy Stężyckiej;
3) wylot kolektora DN1000 do
Potoku Szadólskiego;
4) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych w ul. Stężyckiej i ułożenie

Planowany termin zakończenia: Lipiec- październik 2018
Wykonawca robót: ZUK Spółka z o.o. , Glincz
koszt realizacji: 1,7 mln zł
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie... z dnia 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-14
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 632680-N-2017 z dnia 2017-12-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski