Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Realizowane:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-22


Zrealizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-08-21


Realizowane:
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarne...
Aktualizacja: 2017-08-18


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017 - aktualny stan realizacji zadań (tabelka)
Aktualizacja: 2017-08-17


W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-08-14


Realizowane:
Zagospodarowanie terenu dla Wilanowska Dog Park.
Aktualizacja: 2017-08-14


Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i uli...
W związku z prowadzonymi pracami, od dnia 11 sierpnia ul. Stężycka jest ulicą jednokierunkową. Dojazd do znajdujących się na ulicy posesji jest zapewniony. Zamknięty odcinek drogi o długości ok 100 mb. znajduje się na wysokości osiedla Siódme Niebo i Impro. Za utrudnienia przepraszamy, prosimy kierowców o zachowanie ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem
Przedmiotem zamówienia jest realizacja budowy kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej w ramach zadania: „Lokalne inicjatywy inwestycyjne”.

W ramach inwestycji przewiduję się wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i ul. Stężyckiej z wylotem do rowu Szadólskiego oraz drogi technicznej ze zjazdem i odtworzenie nawierzchni.


Zakres rzeczowy zamówienia:


Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cokolnej i Stężyckiej z wylotem do Potoku Szadólskiego, odtworzeniem nawierzchni oraz drogą techniczną:

1) sieć kanalizacji deszczowej DN315 i DN200 w ulicy Cokolnej wraz z przyłączami do
wpustów oraz przelewem awaryjnym DN160 do projektowanego zbiornika retencyjnego;
2) kolektor kanalizacji deszczowej DN600/1000 TRANZYT w ulicy Stężyckiej;
3) wylot kolektora DN1000 do
Potoku Szadólskiego;
4) rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt drogowych w ul. Stężyckiej i ułożenie

Planowany termin zakończenia
Wykonawca robót: ZUK Spółka z o.o. , Glincz
Czas realizacji: 1,7 mln zł
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 575029-N-2017 z dnia 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-08-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500016416-N-2017 z dnia 2017-08-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski