Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Dokończenie budowy miejsc parkingowych przy ul. Smoluchowskieg...

Realizacja zadania prowadzona była w trybie zaprojektuj i wybuduj.
W efekcie realizacji w 2018 roku powstało kolejnych 100-108 miejsc parkingowych o szerokości około 2,3 m., nie ograniczonych liniami. Miejsca parkingowe są zlokalizowane na poboczu wzdłuż ul. Smoluchowskiego po stronie wschodniej ulicy, na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.

Czas realizacji: projekt+realizacja - lipiec 2017 r. - czerwiec 2018 r.
Wykonawca: PHU Julita Cygert.
Koszt realizacji: ok. 270 tys. zł

Widok przed rozpoczęciem realizacji.
Stan realizacji prac dn. 27.06.2018 r.

Zakończyły się prace związane z wykonaniem nowych miejsc parkingowych przy ul. Smoluchowskiego. Miejsca parkingowe są zlokalizowane na poboczu wzdłuż ul. Smoluchowskiego po stronie wschodniej ulicy, na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.
Stan realizacji prac dn. 07.06.2018 r.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe. W trakcie realizacji zadania jest układana nawierzchnia z płyt Jomb w miejscach, gdzie są wyznaczone miejsca parkingowe. Zostały utwardzone pobocza oraz położono krawężniki betonowe.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski