Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23...

W ramach programu pn. Budowa i modernizacja boisk w Gdańsku, na terenie ZKPiG nr 23 zostaną przebudowane dwa istniejące boiska szkolne.
Prace rozpoczną się rozbiórką istniejącej, asfaltowej nawierzchni, następnie pracami ziemnymi i instalacyjnymi, w ramach których przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna.
Nowe boisko wielofunkcyjne zyska nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie i piłkochwyty. Teren będzie oświetlony i dozorowany. Dodatkowo powstanie przejście dla niepełnosprawnych, teren rekreacyjny a także siłownia zewnętrzna. Wyremontowana zostanie istniejąca trybuna dla kibiców.
Wjazd na teren szkoły będzie możliwy drogą dojazdową ze szlabanem. Ponadto teren szkoły zostanie utwardzony a według nowego projektu zaaranżowana będzie zieleń. Wybudowana zostanie także wiata śmietnikowa.

Planowany termin zakończenia realizacji to czerwiec 2018 r.

Widok przed realizacją zadaniaAktualizacja 12.01.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace przygotowawcze oraz ziemne.Aktualizacja, 14.12.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła wyniki przetargu na przebudowę dwóch istniejących boisk na terenie ZKPiG nr 23 przy ul.mjr Słabego. Swoje oferty złożyły cztery firmy. Najlepszą z nich zaoferowała firma F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel z Miechucina, która koszt przebudowy oszacowała na niecałe 906 tys. złotych. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 mln złotych.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski