Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa toalet przy wejściach na plażę od Jelitkowa do Brzeźna.
Aktualizacja: 2018-04-25


Zrealizowane:
Budowa chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejąceg...
Aktualizacja: 2018-04-24


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania uli...

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic. Zakres opracowania obejmuje branże drogową, oświetlenie oraz odwodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Podbudowy;
c) Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
d) Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
e) Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
f) Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
g) Oznakowanie pionowe;
h) Oznakowanie poziome.
2) Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
3) Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Sygnalizację świetlną;
6) Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
7) Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni

Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2018r.


Mapa poglądowa inwestycji
Aktualizacja 9.04.2018 r.

Na terenie inwestycji trwa układanie krawężników. Ponadto trwają prace związane z połączeniem ulicy Kartuskiej z ulicą Przytulną.Aktualizacja 15.03.2018 r.

Na terenie budowy rozpoczęły się prace brukarskie związane z układaniem krawężników.

Aktualizacja 14.02.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace branży wodno-kanalizacyjnej. Następnie wykonawca przystąpi do prac branży drogowej.


Aktualizacja 11.01.2018 r.


Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.Aktualizacja 06.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizacje zadania została podpisana 30.10.2017r. Planowany termin zakończenia robót to 18 czerwca 2018r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjn... 550976-N-2018 z dnia 2018-04-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-04-26
Ogłoszenie o sprostowaniu 2018-063999 z dnia 2018-04-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski