Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene- BO...
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożl...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywat...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa oświetlenia wokół zbiorników retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 ora...
Aktualizacja: 2018-07-20


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-07-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-20


Zrealizowane:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2018-07-20


Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania uli...

Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic. Zakres opracowania obejmował branżę drogową, oświetlenie oraz odwodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

1) Roboty drogowe w tym:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Podbudowy;
c) Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
d) Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
e) Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
f) Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
g) Oznakowanie pionowe;
h) Oznakowanie poziome.
2) Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
3) Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Sygnalizację świetlną;
6) Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
7) Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni

Wykonawca: WPRD GRAVEL” Sp. z o.o.
Koszt realizacji: ok. 1,5 mln zł
Czas realizacji: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Widok po zakończeniu realizacji zadania


Mapa poglądowa inwestycjiAktualizacja 7.05.2018 r.

Aktualnie wykonawca jest na etapie układania warstw asfaltowych. Ponadto zakończono już układanie krawężników.Aktualizacja 9.04.2018 r.

Na terenie inwestycji trwa układanie krawężników. Ponadto trwają prace związane z połączeniem ulicy Kartuskiej z ulicą Przytulną.Aktualizacja 15.03.2018 r.

Na terenie budowy rozpoczęły się prace brukarskie związane z układaniem krawężników.

Aktualizacja 14.02.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace branży wodno-kanalizacyjnej. Następnie wykonawca przystąpi do prac branży drogowej.


Aktualizacja 11.01.2018 r.


Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.Aktualizacja 06.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizacje zadania została podpisana 30.10.2017r. Planowany termin zakończenia robót to 18 czerwca 2018r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2018-07-20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski