Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Budowa odcinka ulicy Przytulnej wraz z budową skrzyżowania uli...

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego mającego na celu połączenie istniejącej ulicy Przytulnej w Gdańsku z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania ww. ulic. Zakres opracowania obejmuje branże drogową, oświetlenie oraz odwodnienie projektowanej ulicy i skrzyżowania, inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem oraz nowe nasadzenia zieleni.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
a) Roboty przygotowawcze;
b) Podbudowy;
c) Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA (jezdnia);
d) Nawierzchnie z kostki kamiennej i brukowej (chodniki i zajazdy);
e) Nawierzchnie z betonu asfaltowego (ścieżka rowerowa);
f) Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodniki;
g) Oznakowanie pionowe;
h) Oznakowanie poziome.
2) Kanalizację deszczową ul. Przytulna;
3) Kanalizację deszczowa - skrzyżowanie ulic Przytulnej i Kartuskiej wraz z odwodnieniem wykopów;
4) Oświetlenie drogowe;
5) Sygnalizację świetlną;
6) Usuniecie kolizji urządzeń elektroenergetycznych;
7) Zagospodarowanie terenu i pielęgnację zieleni

Planowany termin zakończenia robót to czerwiec 2018r.


Mapa poglądowa inwestycji
Aktualizacja 11.01.2018 r.


Obecnie na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.Aktualizacja 06.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizacje zadania została podpisana 30.10.2017r. Planowany termin zakończenia robót to 18 czerwca 2018r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski