Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-11-16


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-11-15


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Egiertowskiej do ul. Sierpniowej
Aktualizacja: 2017-11-15


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-11-14


Realizowane:
Budowa ciągu widokowego oraz placu zabaw na terenie parku Na Zboczu w Gd...
Aktualizacja: 2017-11-13


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-11-13


Realizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piast...
Aktualizacja: 2017-11-13


Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w...
Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku".

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Poprawę stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku na odcinku od ulicy Nowy Świat do granicy miasta Gdańska

Zadanie obejmuje wykonanie:

a) Nowej nawierzchni jezdni z SMA wraz z nową podbudową -
b) Chodnika
c) Pobocza utwardzonego
d) Przebudowy przejazdu kolejowego
e) Docelowej organizacji ruchu
f) Regulacji wysokościowej istniejących urządzeń
g) Oświetlenia ulicznego
h) Kanalizacji deszczowej
i) Terenów zieleni - trawniki, nasadzenia krzewów
j) Pielęgnacji zieleni


2) Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Gdańsku

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja 15.11.2017 r.

Umowa na realizację zadania została podpisana 14.11.2017 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na 16.11.2017 r. Prace na terenie inwestycji powinny rozpocząć się w najbliższych dniach.

Aktualizacja 10.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma Skanska S.A. z Warszawy. Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do grudnia 2018r.   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II 617172-N-2017 z dnia 2017-11-17
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-11-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski