Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w...
Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku".

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Poprawę stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarnej w Gdańsku na odcinku od ulicy Nowy Świat do granicy miasta Gdańska

Zadanie obejmuje wykonanie:

a) Nowej nawierzchni jezdni z SMA wraz z nową podbudową -
b) Chodnika
c) Pobocza utwardzonego
d) Przebudowy przejazdu kolejowego
e) Docelowej organizacji ruchu
f) Regulacji wysokościowej istniejących urządzeń
g) Oświetlenia ulicznego
h) Kanalizacji deszczowej
i) Terenów zieleni - trawniki, nasadzenia krzewów
j) Pielęgnacji zieleni


2) Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Gdańsku

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja 15.11.2017 r.

Umowa na realizację zadania została podpisana 14.11.2017 r. Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na 16.11.2017 r. Prace na terenie inwestycji powinny rozpocząć się w najbliższych dniach.

Aktualizacja 10.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się czterech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma Skanska S.A. z Warszawy. Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do grudnia 2018r.   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski