Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o zamknięciu procedury na wolne kierownicze stanowisko urzędn...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych oraz dostosowanie obiektu d...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Realizowane:
Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z r...
Aktualizacja: 2018-01-22


Praca:
Informacja o zamknięciu procedury naboru na wolne stanowsisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-01-19


Zrealizowane:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2018-01-19


Realizowane:
Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitow...
Aktualizacja: 2018-01-19


Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jez...
Droga gminna, tzw. „trzecia jezdnia” ul. Jaśkowa Dolina zlokalizowana jest w Gdańsku, w dzielnicy Piecki - Migowo. Droga przebiega równolegle do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej i stanowi drogę dojazdową do zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mieszkalnych wielorodzinnych a także obiektów handlowych i usługowych. Obecnie jest drogą jednokierunkową o ulicznym przekroju i jezdni o średniej szerokości 5,8 m z betonu asfaltowego.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. :

- ułożenie nowych warstw asfaltowych jezdni i terenu utwardzonego;
- remont chodników;
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
- wykonanie progów zwalniających;
- pielęgnację zieleni
- roboty na istniejącej kanalizacji deszczowej

Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r.

Mapa poglądowa inwestycji

Aktualizacja, 21.12.2017 r.

19 grudnia 2017 roku podpisano umowę na remont tzw. "trzeciej jezdni" ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku. Przetarg wygrała firma Skanska S.A. z Warszawy. Koszt inwestycji to 1 142 024, 42 zł. Przewidywany czas zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018 r.

Aktualizacja 11.12.2017 r.

08.12.2017 r. w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na remont ul. Jaśkowa Dolina tzw. „trzeciej jezdni”. O realizację zadania ubiegało się sześciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma Skanska S.A. z Warszawy. Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2018 r.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-026148 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500014808-N-2018 z dnia 2018-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2018/S 013-024776 z dnia 2018-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski