Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2017-12-14


Zrealizowane:
Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania ulic Białej i Wajdeloty oraz ...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-12-14


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wis...
Aktualizacja: 2017-12-13


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany w organizacji ruchu w ul. Orzeszkowej
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Z...
Aktualizacja: 2017-12-12


Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy be...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej. Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) etapów 2 (dwa) przedmioty odbioru.

1) ETAP I obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej;

b) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt kolejowy w ul. Równej.

2) ETAP II obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

b) Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

c) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiejw Gdańsku (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami).

Planowany termin opracowanie dokumentacji projektowej grudzień 2019 r.


Aktualizacja 29.11.2017 r.

5 grudnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Ubocze 3, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej na Oruni.
Materiały informacyjne:
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie... z dnia 2017-12-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-14
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 632680-N-2017 z dnia 2017-12-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski