Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy be...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej. Przedmiotem zadania jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 (dwóch) etapów 2 (dwa) przedmioty odbioru.

1) ETAP I obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej;

b) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 - wiadukt kolejowy w ul. Równej.

2) ETAP II obejmujący swoim zakresem:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

b) Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;

c) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiejw Gdańsku (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami).

Planowany termin opracowanie dokumentacji projektowej grudzień 2019 r.


Aktualizacja 29.11.2017 r.

5 grudnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 16, przy ul. Ubocze 3, odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej na Oruni.
Materiały informacyjne:
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski