Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Ogłoszenia

Inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej


Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ul. Gościnnej i skwer/park przy ul. Związkowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej...Opracowanie dokumentacji w ramach projektu G-1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gdańsku

Rusza program termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych. Obecnie pozyskujemy dokumentację projektową dla sześciu z nich.

więcej...Dokumentacja projektowa na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 na cele społeczne.

więcej...Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI [Zaktualizowano:14-06-2018]

Ogłosiliśmy przetarg na budowę wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI w ramach zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg oraz infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich.

więcej...Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul.Floriańskiej 2 w Gdańsku.

więcej...Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka.

więcej...

Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski