Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzyni...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody –...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym po...
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2016-12-06


Zrealizowane:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Po...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. ...
Aktualizacja: 2016-12-05


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu 359536 - 2016 z dnia: 2016-12-06 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku ? roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    374.438 MB
 • Zal_nr_12_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.025 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.331 MB
 • Zal_nr_10.zip    3.639 MB
 • SIWZ.pdf    3 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2016-12-06_Ogloszenie_o_zam_nr_359536.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 357632 - 2016 z dnia: 2016-12-02 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap I

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    176.544 MB
 • Zal_nr_12.zip    7.934 MB
 • Zal_nr_11.zip    51.399 MB
 • Zal_nr_10.zip    0.027 MB
 • SIWZ.pdf    5.256 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.142 MB
 • 2016-12-02_Ogloszenie_o_zam_nr_357632.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 355831 - 2016 z dnia: 2016-12-01 na:
  Budowa boisk przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt_wykonawczy.zip    12.318 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.02 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_tablic.zip    2.647 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    3.14 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary_robot.zip    1.93 MB
 • SIWZ.pdf    3.566 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2016-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_355831.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 354748-2016 z dnia: 2016-11-30 na:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego obejmującego: Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie 2. Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie 3. Budowa linii oświetlenia terenu do technologicznej drogi dojazdowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty.zip    49.203 MB
 • Zal_nr_14_Harm_rzecz-fin_Kanalizacja_Plocka.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_13_Tablice_wymagania.pdf    0.16 MB
 • Zal_nr_12_Decyzje.zip    0.451 MB
 • Zal_nr_11_STWIOR.zip    12.01 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    0.817 MB
 • SIWZ.pdf    3.826 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-11-30_Ogloszenie_o_zam_nr_354748.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 345912 - 2016 z dnia: 2016-11-18 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży elektrycznej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.552 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2016-11-18_Ogloszenie_o_zam_nr_345912.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 343368 - 2016 z dnia: 2016-11-15 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.579 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-11-15_Ogloszenie_o_zam_nr_343368.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 342559 - 2016 z dnia: 2016-11-15 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży budowlanej.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.67 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2016-11-15_Ogloszenie_o_zam_nr_342559.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 342353 - 2016 z dnia: 2016-11-14 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie numer: 342563 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 348957 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.957 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.058 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.208 MB
 • 2016-11-14_Ogloszenie_o_zam_nr_342353.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 335903 - 2016 z dnia: 2016-11-03 na:
  Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku - Stogach

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 336959 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 346017 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 348990 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • harmonogram-rzeczowo-finansowy.xls    0.052 MB
 • Zalaczniki_edytowalne_po_zmianie.docx    0.111 MB
 • ZAL_14_STWiOR.zip    5.433 MB
 • ZAL_13_Przedmiary_robot.zip    48.136 MB
 • ZAL_12_Projekty_wykonawcze.zip    384.763 MB
 • SIWZ.pdf    2.213 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.062 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.062 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.261 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.193 MB
 • 2016-11-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    1.277 MB
 • 2016-11-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.371 MB
 • 2016-11-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.235 MB
 • 2016-11-04_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    2.279 MB
 • 2016-11-03_Ogloszenie_o_zam_nr_335903.pdf    0.151 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 335819 - 2016 z dnia: 2016-11-03 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 344996 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.648 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.33 MB
 • Zal_nr_10.zip    371.718 MB
 • SIWZ.pdf    1.802 MB
 • Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2016-11-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.264 MB
 • 2016-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.068 MB
 • 2016-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.116 MB
 • 2016-11-15_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    3.242 MB
 • 2016-11-03_Ogloszenie_o_zam_nr_335819.pdf    0.121 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 333261 - 2016 z dnia: 2016-10-28 na:
  Wycinka zieleni na zadaniu budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Etap III, IV i V

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf.pdf    0.138 MB
 • Zal_nr_12_Przedmiary.pdf    0.129 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    5.696 MB
 • Zal_nr_10_Dokumentacja_projektowa.zip    538.051 MB
 • SIWZ.pdf    2.655 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-10-28_Ogloszenie_o_zam_nr_333261.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 330437 - 2016 z dnia: 2016-10-25 na:
  Dostawa akcesoriów, urządzeń sieciowych i elementów monitoringu dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy Al. Gen. Hallera 16/18 - modernizacje w obiektach oświatowych"

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 349418 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.721 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.084 MB
 • 2016-10-25_ogloszenie_o_zam_nr_330437.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 328284 - 2016 z dnia: 2016-10-21 na:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Uczniowskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    4.145 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-11-08_Odpowiedzina_zapytania.pdf    0.476 MB
 • 2016-11-03_Zal_do_odpowiedzi_ma_zapytania.zip    6.49 MB
 • 2016-11-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.19 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.176 MB
 • 2016-10-21_ogloszenie_o_zam_nr_328284.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 326177 - 2016 z dnia: 2016-10-19 na:
  Budowa oświetlenia wraz z przebudową chodnika dla ul. Miałki Szlak w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 351681 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekty_wykonawcze.zip    24.943 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ_uzgodnienie.pdf    0.148 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ_plan_sytuacyjny.pdf    1.532 MB
 • Zal_nr_14_do_SIWZ-Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.301 MB
 • Zal_nr_11_przedmiary_robot.zip    0.319 MB
 • Zal_nr_10_specyfikacje_techniczne.zip    1.153 MB
 • SIWZ.pdf    3.323 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.306 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.245 MB
 • 2016-10-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.085 MB
 • 2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.056 MB
 • 2016-10-19_ogloszenie_o_zam_nr_326177.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 203-366516 z dnia: 2016-10-17 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem i uruchomieniem dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    3.874 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx    0.111 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.105 MB
 • 2016-11-07_Odpowiedzi_nr_2_ na zapytania.pdf    0.311 MB
 • 2016-10-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.075 MB
 • 2016-10-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.225 MB
 • 2016-10-20_ogloszenie_o_zam_nr_203-366516.pdf    0.069 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 324242 - 2016 z dnia: 2016-10-14 na:
  "Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku" - działka Nr 14 obręb 0012

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PW.zip    3.041 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.pdf    0.173 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiar.pdf    0.028 MB
 • SIWZ.pdf    3.136 MB
 • 2016-11-04_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.237 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_324242.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 323573 - 2016 z dnia: 2016-10-14 na:
  Remont chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Zwierzynieckiej do Pólnicy w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345979 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_KOSZTORY_OFERTOWY.docx    0.048 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_nr_12_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_nr_11_SST_regulacji_wysokosciowej_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.pdf    1.538 MB
 • SIWZ.pdf    3.195 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_323573.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 322840 - 2016 z dnia: 2016-10-13 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa objazdu Bramy Nizinnej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345920 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.jpg    0.087 MB
 • Zal_nr_12.pdf    0.029 MB
 • Zal_nr_11.pdf    9.94 MB
 • Zal_nr_10.jpg    0.088 MB
 • SIWZ.pdf    2.903 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-10-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.131 MB
 • 2016-10-13_ogloszenie_o_zam_nr_322840.pdf    0.117 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 323009 - 2016 z dnia: 2016-10-13 na:
  "Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki - Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania, w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2016"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 353349 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    21.428 MB
 • Zal_nr_12_Opinia_geotechniczna.zip    2.097 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary_robot.zip    0.278 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.zip    1.235 MB
 • SIWZ.pdf    3.281 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2016-10-13_ogloszenie_o_zam_nr_323009.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 199-358261 z dnia: 2016-10-12 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.055 MB
 • SIWZ.pdf    4.221 MB
 • 2016-11-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.238 MB
 • 2016-11-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.256 MB
 • 2016-11-03_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    1.835 MB
 • 2016-10-21_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.412 MB
 • 2016-10-18_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.072 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_199-358261.pdf    0.065 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 320601 - 2016 z dnia: 2016-10-10 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 325083 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 355903 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 357453 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.398 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-10-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.052 MB
 • 2016-10-10_ogloszenie_o_zam_nr_320601.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 319882 - 2016 z dnia: 2016-10-07 na:
  Dostawa mebli i wyposażenia ruchomego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy Al. Gen. Hallera 16/18 - modernizacje w obiektach oświatowych"

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345958 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.543 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2016-10-06_ogloszenie_o_zam_nr_319882.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 318792 - 2016 z dnia: 2016-10-06 na:
  Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat przy boisku sportowym na ul. Magellana w Gdańsku w ramach zadania: Inwestycje z zakresu kultury fizycznej ? BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 341900 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Proj_Wyk.pdf    11.561 MB
 • Zal_nr_13_harm rzecz-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWIORB.pdf    0.378 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiar_robot.pdf    0.544 MB
 • SIWZ.pdf    3.064 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-10-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.066 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.06 MB
 • 2016-10-06_ogloszenie_o_zam_nr_318792.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 194-348507 z dnia: 2016-10-07 na:
  Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 212-385896

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 223-406020

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 226-411334

 • Pliki do pobrania:
 • wzor_JEDZ_formularz_edytowalny.docx    0.04 MB
 • Zal_nr_16_Tablica_wymagania.docx    0.013 MB
 • Zal_nr_15_STWIOR.zip    9.88 MB
 • Zal_nr_14_PRZEDMIARY_ROBOT.zip    16.253 MB
 • Zal_nr_13_PROJ_WYK.zip    579.593 MB
 • Zal_nr_12_PROJ_BUD.zip    193.783 MB
 • Wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_postepowaniu_szkola_Kowale.docx    0 MB
 • SIWZ.pdf    5.261 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.146 MB
 • 2016-11-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.116 MB
 • 2016-11-21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.057 MB
 • 2016-11-16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-11-02_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-przeslane_do_DU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-07_ogloszenie_o_zam_nr_194-348507.pdf    0.082 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 316437 - 2016 z dnia: 2016-10-03 na:
  Poprawa stanu technicznego ul. Gostyńskiej od ul. Otomińskiej do ul. Egiertowskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.022 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie_PLAN SYTUACYJNY_ZABEZPIECZENIA SIECI.pdf    0.987 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie_kosztorys_ofertowy.xls    0.063 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_12_specyfikacja_techniczna.zip    5.237 MB
 • Zal_nr_11_kosztorys_ofertowy_(NIEAKTUALNY).xls    0.069 MB
 • Zal_nr_10_projekt_wykonawczy.zip    4.713 MB
 • SIWZ.pdf    3.252 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.065 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.079 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_3160437.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 316095 - 2016 z dnia: 2016-09-30 na:
  Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 84 ul. Otomińska 72 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 349641 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PW.zip    190.871 MB
 • Zal_nr_13_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    2.53 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    1.879 MB
 • SIWZ.pdf    3.713 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-10-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.989 MB
 • 2016-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.121 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_316095.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 315744 - 2016 z dnia: 2016-09-30 na:
  Wymiana wind w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 29

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacyjna z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 344082 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12_STWiOR.zip    0.335 MB
 • Zal_nr_11_PRZED_ROBOT.zip    0.386 MB
 • Zal_nr_10_ PW.zip    9.644 MB
 • SIWZ.pdf    3.195 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2016-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.309 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_315744.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 314356 - 2016 z dnia: 2016-09-28 na:
  Budowa miejsc postojowych na działce drogowej nr 700/1 ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 323812 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 355360 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    6.108 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.281 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.054 MB
 • Zal_nr_16.zip    10.059 MB
 • Zal_nr_15.zip    0.136 MB
 • Zal_nr_14.zip    3.477 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_11.zip    2.411 MB
 • Zal_nr_10.zip    8.837 MB
 • SIWZ.pdf    3.346 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.059 MB
 • 2016-10-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.067 MB
 • 2016-10-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.746 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.079 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.103 MB
 • 2016-09-28_ogloszenie_o_zam_nr_314356.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 313908 - 2016 z dnia: 2016-09-27 na:
  Budowa leśnego odcinka ul. Balcerskiego w Gdańsku w ramach programu Budżet Obywatelski 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 342189 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.292 MB
 • Zal_nr_11.zip    0.943 MB
 • Zal_nr_10.zip    37.745 MB
 • SIWZ.pdf    3.296 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.06 MB
 • 2016-10-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.073 MB
 • 2016-09-27_ogloszenie_o_zam_nr_313908.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 312716 - 2016 z dnia: 2016-09-23 na:
  Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 2.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 339605 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    16.638 MB
 • Zal_nr_14_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12_Badania_geotechniczne.zip    3.613 MB
 • Zal_nr_11_przedmiar.pdf    0.055 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje_techniczne.zip    1.899 MB
 • SIWZ.pdf    3.32 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-10-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.078 MB
 • 2016-09-23_Ogloszenie_o_zam_nr_312716.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 310022 - 2016 z dnia: 2016-09-19 na:
  Obustronny remont chodników w ulicy Dubois między ulicą Mickiewicza i ulicą Lilli Wenedy w Gdańsku wraz z poprawą stanu nawierzchni.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 335092-2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    3.284 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.237 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    0.83 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.zip    0.198 MB
 • SIWZ.pdf    3.266 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-19_ogloszenie_o_zam_nr_310022.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 309122 - 2016 z dnia: 2016-09-15 na:
  Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 329945 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip    8.599 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    1.724 MB
 • Zal_nr_10_PRZEDMIARY.zip    0.09 MB
 • Zal_do_2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.368 MB
 • SIWZ.pdf    3.411 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.186 MB
 • 2016-09-15_ogloszenie_o_zam_nr_309122.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307852 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 - Internat w Gdańsku, ul. Smoleńska 5/7

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 314992 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    24.221 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.zip    0.3 MB
 • Zal_nr_14_do_2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_2.zip    0.404 MB
 • Zal_nr_13_Ekspertyza_techniczna_p.poz..pdf    3.183 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.pdf    34.572 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    6.84 MB
 • SIWZ.pdf    3.243 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.106 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.096 MB
 • 2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.075 MB
 • 2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.065 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.139 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.084 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.239 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2.pdf    0.447 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.pdf    0.06 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307852.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307625 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Remont drogi wewnętrznej między ciągami budynków przy ul. Siennej 5 "MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA" Budżet Obywatelski 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313626 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 329674 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    12.189 MB
 • Zal_nr_14_do_SIWZ_Harmonogram_rzeczowo-fianansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_nr_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_nr_13.1_SST_regulacji_wysokosciowej_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    3.672 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.zip    1.95 MB
 • SIWZ.pdf    3.22 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2016-09-27_Zmiana_tresci_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf    0.072 MB
 • 2016-09-26_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    1.413 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307625.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307630 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Budowa drogi dojazdowej do siedziby Wspólnoty dla osób z autyzmem im. Arama Rybickiego przy ul. Malczewskiego 135 Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 328572 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie umowy numer: 357613 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    27.37 MB
 • Zal_nr_14-do_SIWZ_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.018 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_12.zip    1.526 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.245 MB
 • Zal_nr_10.zip    2.923 MB
 • SIWZ.pdf    3.246 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-09-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.363 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307630.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307377 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: "Jasień", "Kolorowy" i "Srebrzysko" w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 330050 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekty_wykonawcze.zip    20.223 MB
 • Zal_nr_16_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_15_tablica_regulaminowa_na_place_zabaw_i_silownie.JPG    0.555 MB
 • Zal_nr_14_wzor_tablice.pdf    0.043 MB
 • Zal_nr_13_ksiega_marki.pdf    4.526 MB
 • Zal_nr_12_OPIS_karuzela.pdf    0.169 MB
 • Zal_nr_11_przedmiary.zip    1.321 MB
 • Zal_nr_10_specyfikacje.zip    2.26 MB
 • SIWZ.pdf    3.379 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307377.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307374 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją zieleni związanych z inwestycją pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej w Gdańsku od ulicy Siennickiej do granic miasta (Etap I) w ramach projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313621 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Przedmiar.pdf    0.87 MB
 • Zal_12_Pielegnacja_zieleni.pdf    1.671 MB
 • Zal_11_Decyzja_WS_z_dn_22_05_2015.pdf    2.273 MB
 • Zal_10_Decyzja_WS_z_dn_10_04_2015.pdf    2.24 MB
 • SIWZ.pdf    3.361 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.082 MB
 • 2016-09-29_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.835 MB
 • 2016-09-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.08 MB
 • 2016-09-27_Zmiana_tresci_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf    0.074 MB
 • 2016-09-23_WYJASNIENIA_I_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_WRAZ_Z_ZAM_ZAL.zip    1.476 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.597 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.371 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_oraz_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.191 MB
 • 2016-09-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.299 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307374.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307397 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 23 w Gdańsku, ul. Wolności 26

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 331973 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt wykonawczy.zip    38.192 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-finan_P_23-ul_Wolnosci.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_13_wymagania_dla_tablic.pdf    0.233 MB
 • Zal_nr_12_decyzje.pdf    3.811 MB
 • Zal_nr_11_STWIORB.pdf    3.273 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    10.301 MB
 • SIWZ.pdf    3.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307397.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307043 - 2016 z dnia: 2016-09-09 na:
  Budowa fragmentu ulicy Jaworzniaków w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 331608 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.111 MB
 • Zalaczniki_do_SIWZ.zip    84.16 MB
 • SIWZ.pdf    3.367 MB
 • 2016-09-22_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.418 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.628 MB
 • 2016-09-09_ogloszenie_o_zam_nr_307043.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 175-314299 z dnia: 2016-09-10 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - Etap IVa"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia numer: 2016/S 205-371255

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    109.577 MB
 • Zal_nr_2_Wzor_jednolitego_europejskiego_dokumentu_zamowienia.docx    0.038 MB
 • Zal_nr_10_protokol_z_uzgodnien.docx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    3.181 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-10-21_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-20_Zal_do_2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.185 MB
 • 2016-10-20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.173 MB
 • 2016-10-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.087 MB
 • 2016-10-05_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.126 MB
 • 2016-10-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.125 MB
 • 2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.315 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 173-310515 z dnia: 2016-09-08 na:
  Utworzenie trasy rowerowej wzdłuż Al. Hallera na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy w ramach projektu pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.065 MB
 • Zal_nr_9_do_SIWZ.rtf    0.285 MB
 • Zal_nr_14.docx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_kosze_i_lawki.zip    2.847 MB
 • Zal_nr_12_Nadmorski_Dwor.zip    37.477 MB
 • Zal_nr_11_Uczniowska_Wczasy.zip    60.831 MB
 • Zal_nr_10_Gdanska_Uczniowska.zip    83.948 MB
 • SIWZ.pdf    4.511 MB
 • 2016-10-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.064 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.171 MB
 • 2016-09-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.061 MB
 • 2016-09-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.325 MB
 • 2016-09-13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_do_Dz.U.E..pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 172-309225 z dnia: 2016-09-05 na:
  Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa - Zielony Bulwar w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.054 MB
 • Zal_nr_9_Studium_Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe.zip    394.79 MB
 • Zal_nr_9-uzupelnienie.zip    107.902 MB
 • Zal_nr_12_mapka_pogladowa.pdf    0.767 MB
 • Zal_nr_11_Zielony_Bulwar_Koncepcja_BRG.zip    32.836 MB
 • Zal_nr_10_DOLNY_TARAS_analiza.pdf    6.692 MB
 • Zal_do_2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ_zamienny_formularz_ofertowy.docx    0.09 MB
 • SIWZ.pdf    4.013 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytania.pdf    0.348 MB
 • 2016-10-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.121 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.115 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.461 MB
 • 2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    2.405 MB
 • 2016-09-26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_Dz.UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-09-15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.064 MB
 • 2016-09-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 305069 - 2016 z dnia: 2016-09-05 na:
  Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wzmocnienie łącznika wraz z konieczną przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku, ul Żabi Kruk 5

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 310860 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313369 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 316724 - 2016

 • Informacja o otwarciu ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 343647 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.114 MB
 • Zal_nr_9    0.004 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    66.245 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.26 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.843 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.233 MB
 • Zal_nr_11    0.004 MB
 • Zal_nr_10    0.004 MB
 • SIWZ.pdf    3.437 MB
 • 2016-10-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.395 MB
 • 2016-10-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.071 MB
 • 2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.151 MB
 • 2016-09-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.315 MB
 • 2016-09-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.44 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.322 MB
 • 2016-09-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.384 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.26 MB
 • 2016-09-05_ogloszenie_o_zam_nr_305069.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304976 - 2016 z dnia: 2016-09-05 na:
  Przebudowa odcinka ulicy Bora Komorowskiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o otwarciu ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326253 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.083 MB
 • Zal_nr_9    0.004 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienia.pdf    9.751 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11    0.004 MB
 • Zal_nr_10    0.004 MB
 • SIWZ.pdf    3.357 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.264 MB
 • 2016-09-05_ogloszenie_o_zam_nr_304976.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304806 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 325344 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt_budowlano-wykonawczy.zip    16.493 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_ZUD.pdf    1.495 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienie_PSG.pdf    1.134 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienie_GIWK.pdf    0.293 MB
 • Zal_nr_15__Harm_rzecz-finan_Przebud._ul.Goplanskiej.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.78 MB
 • Zal_nr_12_Opinia_geotechniczna.pdf    0.747 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    0.506 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje_techniczne.zip    10.734 MB
 • SIWZ.pdf    3.416 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.056 MB
 • 2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.453 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304806.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304718 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Budowa przejazdów rowerowych wzdłuż kanału Raduni.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia numer: 325398 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip    127.531 MB
 • Zal_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_11_PRZEDMIAR.zip    2.178 MB
 • Zal_10_SPECYFIKACJA.zip    1.457 MB
 • SIWZ.pdf    3.336 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2016-09-20_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.225 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304718.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304747 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Naprawa i wzmocnienie spękanych stropów w pomieszczeniach sypialnych na trzech kondygnacjach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Starogardzka 20.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 325315 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.045 MB
 • Zal_nr_9.zip    30.119 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.docx    0.696 MB
 • Zal_nr_10.pdf    5.134 MB
 • SIWZ.pdf    3.051 MB
 • 2016-09-21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.616 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.064 MB
 • 2016-09-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.067 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304747.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 170-305530 z dnia: 2016-09-05 na:
  Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 340170 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.099 MB
 • Zal_nr_9.2.zip    18.563 MB
 • Zal_nr_9.1.zip    61.135 MB
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.055 MB
 • Zal_nr_13_do_SIWZ_Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx    0.027 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11.1.zip    1.055 MB
 • Zal_nr_10.2.zip    2.605 MB
 • Zal_nr_10.1.zip    1.833 MB
 • SIWZ.pdf    4.749 MB
 • 2016-10-06_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2016-09-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.266 MB
 • 2016-09-09_Ogloszenie_zmian_nr_5.pdf    0.069 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_4.pdf    0.068 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_3.pdf    0.068 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_2.pdf    0.069 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_1.pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303866 - 2016 z dnia: 2016-08-31 na:
  Badania archeologiczne dla zadania pn.: Przywrócenie wartości dawnemu zespołowi sierocińca z adaptacją do nowych funkcji kultury i turystyki - Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa przy ul. Sierocej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.pdf    0.197 MB
 • SIWZ.pdf    1.925 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.03 MB
 • 2016-08-31_ogloszenie_o_zam_nr_303866.pdf    0.123 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303497 - 2016 z dnia: 2016-08-30 na:
  Remont schodów przy ul. Starodworskiej w ramach programu Modernizacja chodników na terenie Gdańska oraz remont dwóch par schodów przy ul. Zakopiańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 304550 - 2016

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia numer: 325376 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Projekty_wykonawcze.zip    48.488 MB
 • Zal_15_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13.1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Badania geotechniczne_Starodworska.pdf    0.595 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    0.769 MB
 • Zal_10_Specyfikacje_techniczne.zip    2.655 MB
 • SIWZ.pdf    3.493 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2016-09-19_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.054 MB
 • 2016-08-30_ogloszenie_o_zam_nr_303497.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303408 - 2016 z dnia: 2016-08-29 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 307144 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326183 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.04 MB
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    373.832 MB
 • Zal_nr_12-harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.02 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    0.466 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje.zip    3.64 MB
 • SIWZ.pdf    3.127 MB
 • 2016-09-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.381 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.621 MB
 • 2016-08-29_ogloszenie_o_zam_nr_303408.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303237 - 2016 z dnia: 2016-08-29 na:
  Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku obejmującego: Zadanie 1. Budowa chodnika od ul. Świętokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej Zadanie 2. (część) Poprawa stanu nawierzchni ul. Wieżyckiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326205 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.045 MB
 • Zalacznik_nr_17_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania_Zadanie 2- granica zakresu przedmiarowania.pdf    1.033 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania__Zadanie_2_dok_zamienna    0.004 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania_Zadanie_1_dok_zamienna    0.004 MB
 • Zadanie_2_SWIETOKRZYSKA-WIEZYCKA__wersja_elektroniczna.zip    47.837 MB
 • Zadanie_1_CHODNIK_wersja_elektroniczna.zip    53.473 MB
 • SIWZ.pdf    3.704 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.744 MB
 • 2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.195 MB
 • 2016-08-29_ogloszenie_o_zam_nr_303237.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 302403 - 2016 z dnia: 2016-08-24 na:
  Wykonanie III etapu rewaloryzacji Parku Oruńskiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326841 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.136 MB
 • Zalacznik_nr_9_Dokumentacja_projektowa.zip    350.181 MB
 • Zalacznik_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zalacznik_nr_12_Aktualne_zakresy_do_wykonania.zip    112.961 MB
 • Zalacznik_nr_11_Specyfikacje.zip    6.794 MB
 • Zalacznik_nr_10_Przedmiary.zip    20.303 MB
 • SIWZ.pdf    4.832 MB
 • 2016-09-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.247 MB
 • 2016-09-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.251 MB
 • 2016-08-24_ogloszenie_o_zam_nr_302403.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 301202-2016 z dnia: 2016-08-16 na:
  Usunięcie szkód spowodowanych ulewnymi opadami deszczu w obiektach oświatowych na terenie Miasta Gdańska

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 302437 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia numer: 319396 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.079 MB
 • SIWZ.pdf    2.821 MB
 • 2016-08-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.369 MB
 • 2016-08-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.257 MB
 • 2016-08-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.277 MB
 • 2016-08-16_ogloszenie_o_zam_nr_301202.pdf    0.161 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 164889 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. Olsztyńskiej (etap I i II) wraz z przebudową sieci wodociągowej.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 147296 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_23_harmonogram.xlsx    0.017 MB
 • Zal_nr_22_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_21.zip    3.299 MB
 • Zal_nr_20_ST_branza_wodociagowa.pdf    0.685 MB
 • Zal_nr_19_pr_branza_wodociagowa.pdf    0.442 MB
 • Zal_nr_18_pw_branza_wodociagowa.zip    15.997 MB
 • Zal_nr_17_uzgodnienia.zip    66.101 MB
 • Zal_nr_16_badania_geotechniczne.zip    4.084 MB
 • Zal_nr_13-15_etap II.zip    73.101 MB
 • Zal_nr_10-12_etap_I.zip    91.151 MB
 • SIWZ.pdf    3.653 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
 • 2016-08-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.199 MB
 • 2016-08-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.22 MB
 • 2016-08-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.326 MB
 • 2016-08-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.271 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_164889.pdf    0.113 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 163419 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Długiej i Długiego Targu w Gdańsku

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Dialog Konkurencyjny

  Pliki do pobrania:
 • zal._nr_3_do_OPIW-Rekomendacje_Rady_Programowej_DK-2.pdf    1.491 MB
 • zal._nr_2_do_OPIW-20160531b_DK_KONCEPCJA.pdf    20.09 MB
 • zal._nr_1_do_OPIW-przekroje_widoki_DDT.pdf    16.807 MB
 • wzor_wniosku_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_dialogu_konkurencyjnym.docx    0.072 MB
 • Opis_potrzeb_i_wymagan_zamawiajacego.pdf    0.067 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_163419.pdf    0.095 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 164693 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska -Szklary - etap 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 143122 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal._nr_15_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • zal.14_decyzje.zip    5.693 MB
 • zal.13_wymagania_dot._tablic.pdf    0.037 MB
 • zal.12_STWiORB.zip    1.009 MB
 • zal.11_przedmiar_robot.pdf    3.287 MB
 • zal.10_Projekt_wykonawczy_i_rysunki.zip    21.137 MB
 • SIWZ.pdf    3.336 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.03 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_164693.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 163055 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku (etap II)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.253 MB
 • Zal_nr_19_inwentaryzacja.zip    0.684 MB
 • Zal_nr_18_Stojak_rowerowy.pdf    0.159 MB
 • Zal_nr_17_Kosz_na_odpadki.pdf    0.152 MB
 • Zal_nr_16.pdf    0.598 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12_SSTWiORB.zip    2.517 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiar_Robot.zip    0.914 MB
 • Zal_nr_10_Projekt_Wykonawczy.zip    25.643 MB
 • SIWZ.pdf    3.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2016-08-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.338 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_163055.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 163139 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 143244 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zalacznik_nr_12.zip    3.64 MB
 • zalacznik_nr_11.zip    0.504 MB
 • zalacznik_nr_10.zip    371.434 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.094 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.017 MB
 • SIWZ.pdf    2.832 MB
 • 2016-08-04_Zmiana_SIWZ.pdf    0.218 MB
 • 2016-08-04_ZAL_ZAMIENNY_PRZEDMIAR.zip    0.634 MB
 • 2016-08-04_ZAL_ZAMIENNA_TABELA_ELEMENT_SCAL.zip    0.014 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_163139.pdf    0.108 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 162105 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Budowa boisk rekreacyjno-sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 152446 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal._nr_11-wymagania_dot._tablic_informacyjnych.pdf    0.163 MB
 • SIWZ.pdf    3.395 MB
 • KANALIZACJA DESZCZOWA.zip    3.618 MB
 • ELEKTRYKA.zip    9.019 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.052 MB
 • BUDOWLANY.zip    25.821 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_162105.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 161275 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia numer: 140248 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_16_ksiega_marki.pdf    4.646 MB
 • Zal_nr_15_Wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.042 MB
 • Zal_nr_14_opinia_geotechniczna.pdf    0.619 MB
 • Zal_nr_13_SST.zip    0.701 MB
 • Zal_nr_12_Przedmiary.zip    0.442 MB
 • Zal_nr_11_Projekty_wykonawcze.zip    24.715 MB
 • SIWZ.pdf    3.395 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_161275.pdf    0.102 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 160417 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Wymiana nawierzchni fragmentu ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Hausbranta do ul. Piekarniczej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 145014 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 152036 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_16_STWiR.zip    0.533 MB
 • Zal_nr_15_kosztorys_ofertowy.pdf    0.521 MB
 • Zal_nr_14_wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_nr_13_procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_nr_12_tablice.pdf    0.046 MB
 • Zal_nr_11_PW.zip    2.519 MB
 • Zal_nr_10_przedmiar_robot.pdf    0.645 MB
 • Siwz.pdf    1.658 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_160417.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 160531 - 2016 z dnia: 2016-07-27 na:
  Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji i z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zal.14_Harmonogramy_rzeczowo_finansowe.xlsx    0.031 MB
 • zal.13_wymag._dot._tablic.pdf    0.037 MB
 • zal.12_STWiORB.zip    4.959 MB
 • zal.11_przedmiary.zip    1.015 MB
 • zal.10_projekty_wykonawcze.zip    70.727 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.116 MB
 • SIWZ.pdf    3.587 MB
 • 2016-07-27_ogloszenie_o_zam_nr_160531.pdf    0.109 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 153877 - 2016 z dnia: 2016-07-25 na:
  Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych na terenie Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz z dokumentacją zawierającą wyniki tych badań w zakresie określonym w programie badań.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 143866 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_3.pdf    1.77 MB
 • Zal_nr_2.pdf    0.847 MB
 • Zal_nr_1.pdf    1.459 MB
 • SIWZ.pdf    2.139 MB
 • Program_Szaniec_Zachodni.pdf    0.279 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-07-25_ogloszenie_o_zam_nr_153877.pdf    0.095 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 153095 - 2016 z dnia: 2016-07-25 na:
  Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: Jasień, Kolorowy i Srebrzysko w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • zal_nr_16_harm_rzecz-finans_zagopospodar_3_zbiorniki.xlsx    0.016 MB
 • zal_nr_15_wzor_tablice.pdf    0.043 MB
 • zal_nr_14_ksiega_marki.pdf    4.526 MB
 • zal_nr_13_OPIS_karuzela_Michalowskiego.pdf    0.169 MB
 • zal_nr_12_przedmiary.zip    1.321 MB
 • zal_nr_11_specyfikacje.zip    2.26 MB
 • zal_nr_10_projekty_wykonawcze.zip    20.223 MB
 • SIWZ.pdf    3.183 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.03 MB
 • 2016-08-17_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.055 MB
 • 2016-07-25_ogloszenie_o_zam_nr_153095.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 152035-2016 z dnia: 2016-07-22 na:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły przy ul. Burzyńskiego 10 w Gdańsku, w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 141808 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal_nr_14_do_SIWZ.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_ksiega_marki-1.pdf    4.646 MB
 • Zal_nr_12_przedmiar.zip    0.045 MB
 • Zal_nr_11_specyfikacje.zip    0.318 MB
 • Zal_nr_10_projekt_wykonawczy.zip    1.325 MB
 • SIWZ.pdf    2.962 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-07-22_ogloszenie_o_zam_nr_152035.pdf    0.109 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 149789 - 2016 z dnia: 2016-07-22 na:
  Odtworzenie elementów zieleni wraz z małą architekturą oraz odtworzenie punktu gromadzenia odpadów przy Pl. Ks. J Gustkowicza w ramach zadania rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 173153 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 144182 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.042 MB
 • Zal_13.zip    12.44 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.673 MB
 • Zal_11_PROJEKTY_WYKONAWCZE_BRANZOWE.zip    39.62 MB
 • Zal_10_PROJEKTY_BUDOWLANE_BRANZOWE.zip    48.445 MB
 • SIWZ.pdf    3.425 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2016-08-04_Zmiana_terminu.pdf    0.319 MB
 • 2016-08-04_ZAL_13`.zip    5.925 MB
 • 2016-08-04_ZAL_12`_PRZEDMIARY.zip    0.164 MB
 • 2016-08-04_ZAL_11`_PROJEKTY_WYKONAWCZE.zip    11.907 MB
 • 2016-08-04_ZAL_10`_PROJEKTY_BUDOWLANE.zip    7.559 MB
 • 2016-08-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.368 MB
 • 2016-07-22_ogloszenie_o_zam_nr_149789.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 139799 - 2016 z dnia: 2016-07-15 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 141308 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_harm_rzecz-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_13_Przedmiary_robot.zip    0.075 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    0.142 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy_nabrz_Motlawy.zip    16.891 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy_ul_Grzaska.zip    17.894 MB
 • SIWZ.pdf    1.595 MB
 • Dokumenty _dytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-07-15_ogloszenie_o_zam_nr_139799.pdf    0.103 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 139569 - 2016 z dnia: 2016-07-15 na:
  Przebudowa ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku w obrębie skrzyżowania z ul. Sandomierską i Podmiejską

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 187841 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.032 MB
 • Zal_14_Wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.042 MB
 • Zal_13_Specyfikacje_Techniczne.zip    8.918 MB
 • Zal_12_Przedmiary_robot.zip    1.066 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze.zip    99.403 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlane.zip    13.246 MB
 • SIWZ.pdf    1.89 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.053 MB
 • 2016-07-29_Zal_do_pisma_BPLL-1097-2016-KJ.zip    26.838 MB
 • 2016-07-29_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.271 MB
 • 2016-07-15_ogloszenie_o_zam_nr_139569.pdf    0.102 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 139381 - 2016 z dnia: 2016-07-15 na:
  Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni i chodników ul. Zimnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 187231 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.524 MB
 • Zal_14_Wymagania_dot_tablic_inf.pdf    0.04 MB
 • Zal_13_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_12_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_11_Specyfikacje_techniczne.pdf    0.459 MB
 • Zal_10_Uproszczony_projekt_wykonawczy.pdf    6.526 MB
 • SIWZ.pdf    1.642 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-07-15_Ogloszenie_o_zam_nr_139381.pdf    0.099 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 137963 - 2016 z dnia: 2016-07-15 na:
  Budowa oświetlenie ulicy Miedza w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roborty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 191545 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_STWiORB_Oswietlenie_uliczne.pdf    0.366 MB
 • Zal_12_Opinia_geotechniczna.pdf    0.617 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.pdf    0.248 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    8.791 MB
 • SIWZ.pdf    1.616 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.092 MB
 • 2016-07-21_Zal_nr1_do_odpowiedzi.pdf    0.416 MB
 • 2016-07-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.094 MB
 • 2016-07-15_Ogloszenie_o_zam_nr_137963.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 137319 - 2016 z dnia: 2016-07-15 na:
  Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości - Renowacje przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez tory tramwajowe: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. I

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. II

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. III

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Program_funkcjonalno-uzytkowy.zip    3.67 MB
 • Zal_10_Wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.042 MB
 • SIWZ.pdf    2.433 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2016-07-15_Ogloszenie_o_zam_nr_137319.pdf    0.117 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 136157 - 2016 z dnia: 2016-07-14 na:
  Remont schodów przy ul. Starodworskiej w ramach programu Modernizacja chodników na terenie Gdańska oraz remont dwóch par schodów przy ul. Zakopiańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_18_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_17_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_16_Badania geotechniczne_Starodworska.pdf    0.595 MB
 • Zal_15_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_14_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    2.655 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    0.473 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    48.488 MB
 • SIWZ.pdf    1.709 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-07-14_Ogloszenie_o_zam_nr-136157.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 134185 - 2016 z dnia: 2016-07-13 na:
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, ul. Meissnera 9.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 157555 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 152306 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_14_Wzor_tablicy.docx    0.015 MB
 • Zal_13_Ksiega_marki.pdf    4.646 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    0.295 MB
 • Zal_11_Przedmiary.pdf    1.093 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlano-wykonawcze.zip    23.947 MB
 • SIWZ.pdf    1.644 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-07-26_Zmiana_terminu_skadania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.075 MB
 • 2016-07-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.466 MB
 • 2016-07-13_Ogloszenie_o_zam_nr_134185.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 131517 - 2016 z dnia: 2016-07-12 na:
  Zagospodarowanie terenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku Boisko marzeń przy XV LO, dla wszystkich mieszkańców - boisko wielofunkcyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 191337 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Haronogram_rzecz-fin.pdf    0.634 MB
 • Zal_14_Wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.042 MB
 • Zal_13_Ksiega_marki.pdf    4.526 MB
 • Zal_12_Przedmiary_robot.zip    0.066 MB
 • Zal_11_Specyfikacje_techniczne.pdf    0.417 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    4.269 MB
 • Siwz.pdf    1.662 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-07-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.311 MB
 • 2016-07-12_Ogloszenie_o_zam_nr_131517.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 130119 - 2016 z dnia: 2016-07-12 na:
  Bieżąca obsługa tablic informacyjnych DRMG w zakresie ich wykonania, montażu oraz prac naprawczych

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 167083 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.814 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.091 MB
 • 2016-07-12_Ogloszenie_o_zam_nr_130119.pdf    0.079 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126099 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb budynku basenu i szkoły przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 175651 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Szkic_z_hydroforem.pdf    0.132 MB
 • Zal_13_Schemat_technologiczny.pdf    0.597 MB
 • Zal_12_STWIOR.zip    12.73 MB
 • Zal_11_PRZEDMIARY_ROBOT.zip    18.466 MB
 • Zal_10_PROJEKTY_WYKONAWCZE.zip    137.551 MB
 • SIWZ.pdf    3.386 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.039 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126099.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126821 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  NOWY Nowy Port - Budżet Obywatelski 2016 Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami nr 17-19-21 przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 180013 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12_przedmiar_robot.pdf    0.484 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.pdf    2.27 MB
 • Zal_nr_10_projekt_wyk.pdf    3.797 MB
 • SIWZ.pdf    3.195 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-07-21_Odpowiedzi_na_zapytanie.pdf    0.068 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126821.pdf    0.108 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126677 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Suchanino - boisko do siatkówki i siłownia pod chmurką pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Paganiniego oraz schody terenowe do przystanku autobusowego przy ul. Powstańców Warszawskich Zadanie realizowane w ramach inwestycji z zakresu kultury fizycznej Budżet Obywatelski 2016.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_Harm_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_12_STWIORB.pdf    0.356 MB
 • Zal_13_wymagania_dla_tablic_inform.pdf    0.037 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    0.23 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    13.392 MB
 • Siwz.pdf    3.296 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126677.pdf    0.112 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126189 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Dostawa pieców konwekcyjno-parowych dla Przedszkola nr 81 i 87, Szkoły Podstawowej nr 49 i 80, ZKPiG nr 33, Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i 7

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.091 MB
 • SIWZ.pdf    1.421 MB
 • 2016-07-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.131 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126189.pdf    0.081 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126727 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ulice Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Straganiarska, Łagiewniki

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 157723 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 188925 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal_nr_9_wzor_umowy.pdf    1.35 MB
 • zal_nr_8_OPZ.pdf    0.508 MB
 • zal_nr_28_NIEAKTUALNY-GROBLA_IV_kosztorys_ofertowy.xls    0.06 MB
 • zal_nr_27_NIEAKTUALNY-GROBLA_III_kosztorys_ofertowy.xls    0.049 MB
 • zal_nr_26_NIEAKTUALNY-Grobla_II.xls    0.051 MB
 • zal_nr_25_NIEAKTUALNY-LAGIEWNIKI_kosztorys_ofertowy.xlsx    0.017 MB
 • zal_nr_24_NIEAKTUALNY-STRAGANIARSKA_kosztorys_ofertowy.xls    0.061 MB
 • zal_nr_23_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • zal_nr_21_opinia_geotechniczna.zip    3.454 MB
 • zal_nr_20_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.pdf    1.016 MB
 • zal_nr_20.zip    3.299 MB
 • zal_nr_15-19_przedmiary_robot.zip    0.158 MB
 • zal_nr_14_projekt_wykonawczy_Grobla_IV.zip    4.277 MB
 • zal_nr_13_projekt_wykonawczy_ul_Grobla III.zip    3.44 MB
 • zal_nr_12_projekt_wykonawczy_ul_Grobla II.zip    2.321 MB
 • zal_nr_11_projekt_wykonawczy_ul_Lagiewniki.zip    5.666 MB
 • zal_nr_10_projekt_wykonawczy_Straganiarska.zip    8.555 MB
 • siwz.pdf    6.962 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-07-26_Zmiana_tresci_siwz.pdf    0.083 MB
 • 2016-07-26_Zamienne_kosztorysy.zip    0.057 MB
 • 2016-07-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.405 MB
 • 2016-07-19_Zal_do_odpowiedzi.xls    0.066 MB
 • 2016-07-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.276 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126727.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 126747 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Stromej 19 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 177111 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    3.469 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.04 MB
 • Zal_9.zip    23.495 MB
 • Zal_16-harmonogram.docx    0.022 MB
 • Zal_15.docx    0.013 MB
 • Zal_14_ksiega_marki.pdf    4.646 MB
 • Zal_13.zip    0.011 MB
 • Zal_12.zip    2.031 MB
 • Zal_11.zip    1.102 MB
 • Zal_10.zip    0.619 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_126747.pdf    0.104 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 125943 - 2016 z dnia: 2016-07-08 na:
  Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i akcesoriów w ramach: Zakupu wyposażenia i rozbudowy infrastruktury ECS oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzenia działalności

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.

 • Informacja nr 2 o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 187635 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    1.788 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2016-07-15_Zmiana_tresci_SIWZ    0.569 MB
 • 2016-07-15_ZAKTUALIZOWANY_Zal_Cenowy.docx    0.014 MB
 • 2016-07-08_Ogloszenie_o_zam_nr_125943.pdf    0.09 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 124699 - 2016 z dnia: 2016-07-07 na:
  Wykonanie remontu chodnika, drogi z kostki betonowej oraz utwardzenia terenu przy ulicy Chodkiewicza 17 w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 183455 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • przedmiary.zip    0.328 MB
 • projekty_wykonawcze.zip    11.138 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.088 MB
 • Zal_nr_15_do_SIWZ_harmonogram_rzeczowo-finasowy.docx    0.076 MB
 • Zal_14_1_SST_regulacji_wys_istn_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • STWiOR.zip    1.446 MB
 • SIWZ.pdf    3.312 MB
 • 2016-07-07_Ogloszenie_o_zam_nr_124699.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 124627 - 2016 z dnia: 2016-07-07 na:
  Naprawa odcinka ulicy Świbnieńskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Boguckiego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 186657 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal_nr_18_do_SIWZ_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.258 MB
 • zal_16_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • zal_15_procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • zal_14_SST_regulacji_wysokosciowej_istniejacych_urzadzen.pdf    0.459 MB
 • zal_13_ zal 17_ tablice.docx    0.014 MB
 • zal_12_Ogolne_Specyfikacje_Techniczne.zip    2.346 MB
 • zal_11_Przedmiar_Robot-ul_Swiebnienska.pdf    2.481 MB
 • zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    6.155 MB
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.087 MB
 • SIWZ.pdf    3.149 MB
 • 2016-07-07_Ogloszenie_o_zam_nr_124627.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114907 - 2016 z dnia: 2016-07-01 na:
  Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku na odcinku od Wałów Piastowskich do ul. Ks. Leona Miszewskiego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer numer: 143828 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wymagania_tablica_informacyjna.zip    0.037 MB
 • Zal_13_Dokumenty_dodatkowe.zip    3.237 MB
 • Zal_12_Przedmiary_robot.zip    6.795 MB
 • Zal_11_Specyfikacje_techniczne.zip    20.839 MB
 • Zal_10_Projekt_Budowlano_Wykonawczy.zip    220.157 MB
 • SIWZ.pdf    1.923 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.065 MB
 • 2016-07-01_Ogloszenie_o_zam_nr_114907.pdf    0.108 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114787 - 2016 z dnia: 2016-07-01 na:
  Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości - Poprawa oznakowania poziomego i pionowego: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 187381 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Wykaz_przejazdy.pdf    0.038 MB
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.019 MB
 • Zal_13_Mapy.zip    32.443 MB
 • Zal_12_Lokalizacje_lustra.pdf    0.031 MB
 • Zal_11_SST.zip    0.309 MB
 • Zal_10_Wytyczne_oznakowania.pdf    0.26 MB
 • SIWZ.pdf    1.699 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-07-01_Ogloszenie_o_zam_nr_114787.pdf    0.102 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114727 - 2016 z dnia: 2016-07-01 na:
  Przebudowa węzła Żywienia w Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 24

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 179461 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    0.737 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    2.681 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    26.626 MB
 • SIWZ.pdf    1.638 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.123 MB
 • 2016-07-01_Ogloszenie_o_zam_nr_114727.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-07-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 104877 - 2016 z dnia: 2016-06-27 na:
  Poprawa stanu technicznego dojazdu do MONAR w Gdańsku (ul. Jesienna).

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 133235 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 104877 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 142842 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Specyfikacje_techniczne.zip    5.017 MB
 • Zal_16_Zalozenia_swietlne.zip    0.512 MB
 • Zal_14_Wytyczne_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_4_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_3_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_2_SST_regulacji_wysok_istn_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.673 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze.zip    13.558 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlane.zip    48.443 MB
 • SIWZ.pdf    1.89 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.061 MB
 • 2016-08-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.441 MB
 • 2016-07-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.369 MB
 • 2016-07-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.759 MB
 • 2016-07-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    1.09 MB
 • 2016-06-27_Ogloszenie_o_zam_nr_104877.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 104433 - 2016 z dnia: 2016-06-27 na:
  Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 178287 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wytyczne_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13.1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    4.335 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    0.738 MB
 • Zal_10_Projekty wykonawcze.zip    54.757 MB
 • SIWZ.pdf    2.435 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.109 MB
 • 2016-06-27_ogloszenie_o_zam_nr_104433.pdf    0.098 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103559 - 2016 z dnia: 2016-06-24 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo-wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 171671 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.275 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.09 MB
 • 2016-06-24_Ogloszenie_o_zam_nr_103559.pdf    0.093 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103475 -2016 z dnia: 2016-06-24 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 158231 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.452 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-06-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.509 MB
 • 2016-06-24_Ogloszenie_o_zam_nr_103475.pdf    0.077 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 93771 - 2016 z dnia: 2016-06-20 na:
  Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 116041 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 122881 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 126347 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 166465 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_17_NIEAKTUALNY_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.102 MB
 • Zal_16_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_15_SST_reg_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_14_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_12_Ogolne_Specyfikacje_Techniczne.pdf    2.503 MB
 • Zal_11_NIEAKTUALNY_Przedmiar_robot.pdf    0.376 MB
 • Zal_10_Proj_wyk-uzgod-wytyczne_ZDiZ.zip    11.959 MB
 • SIWZ.pdf    1.887 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-07-11_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_-_AKTUALNY_KOSZTORYS_OFERTOWY_I_PRZEDMIAR.pdf    0.519 MB
 • 2016-07-11_AKTUALNY_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf    0.2 MB
 • 2016-07-08_Zmiana_terminu_skladania_ofert_SIWZ.pdf    0.07 MB
 • 2016-07-08_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.077 MB
 • 2016-07-06_Zmiana_tresci_SIWZ-termin_skladania_ofert.pdf    0.068 MB
 • 2016-07-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.109 MB
 • 2016-07-06_NIEAKTUALNY_kosztorys_ofertowy.pdf    0.365 MB
 • 2016-07-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.324 MB
 • 2016-07-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.288 MB
 • 2016-06-27_Zal_nr_1_do_wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ-NIEAKTUALNY_ZAMIENNY_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf    0.158 MB
 • 2016-06-27_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.514 MB
 • 2016-06-20_Ogloszenie_o_zam_nr_93771.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 87477 - 2016 z dnia: 2016-06-15 na:
  Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 107499 - 2016

 • II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 107935 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 174143 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_16_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.743 MB
 • Zal_15_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_14_SST_regulacji_wys_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_13_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_11_Specyfikacja_techniczna.pdf    0.245 MB
 • Zal_10_Przedmiar_robot.pdf    0.517 MB
 • SIWZ.pdf    2.048 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.08 MB
 • 2016-06-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.3 MB
 • 2016-06-28_Zmiana_ogloszenia.pdf    0.041 MB
 • 2016-06-28_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.465 MB
 • 2016-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.328 MB
 • 2016-06-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.24 MB
 • 2016-06-17_Zal_do_zmiany_tresci_SIWZ.pdf    0.258 MB
 • 2016-06-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.339 MB
 • 2016-06-15_Ogloszenie_o_zam_nr_87477.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 81659 - 2016 z dnia: 2016-06-13 na:
  Poprawa stanu nawierzchni Al. Grunwaldzkiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 103497 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 148597 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 148555 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Kosztorysy_ofertowe.pdf    0.497 MB
 • Zal_14_Wzor_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_Wymagania_dot_tablic.pdf    0.039 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_tech_oraz_procedura_odb_GM.zip    2.274 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    7.436 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    39.378 MB
 • SIWZ.pdf    2.27 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.083 MB
 • 2016-06-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.276 MB
 • 2016-06-24_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.zip    7.391 MB
 • 2016-06-24_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.313 MB
 • 2016-06-16_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.zip    1.667 MB
 • 2016-06-16_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.243 MB
 • 2016-06-13_Ogloszenie_o_zam_nr_81659.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 80171 - 2016 z dnia: 2016-06-10 na:
  Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamóiwenia numer: 172091 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_wymagania_dla_tablic_inform..pdf    0.037 MB
 • Zal_13_dok_geotechniczna.pdf    0.934 MB
 • Zal_12_STWiORB.zip    4.698 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    0.132 MB
 • Zal_10_projekty_wykonawcze.zip    13.053 MB
 • SIWZ.pdf    2.14 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2016-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.789 MB
 • 2016-06-17_Zal_do_odp_na_zapytania.pdf    7.997 MB
 • 2016-06-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.838 MB
 • 2016-06-10_Ogloszenie_o_zam_nr_80171.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-10 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska
     Nowe ogłoszenia
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen... 359536 - 2016 z dnia 2016-12-06
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-05
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-12-05
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski