Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Uroczyste otwarcie Bursy przy ZSSiO ul. Subisława
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Pilot...
Aktualizacja: 2016-06-23


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-06-23


Zrealizowane:
Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku - Remont i rozbudowa kaplicy cme...
Aktualizacja: 2016-06-22


Realizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo–sanitarny...
Aktualizacja: 2016-06-21


Realizowane:
Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.
Aktualizacja: 2016-06-21


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu 104877 - 2016 z dnia: 2016-06-27 na:
  Poprawa stanu technicznego dojazdu do MONAR w Gdańsku (ul. Jesienna).

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wytyczne_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_4_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_3_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_2_SST_regulacji_wysok_istn_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.673 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze.zip    13.558 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlane.zip    48.443 MB
 • SIWZ.pdf    1.89 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.061 MB
 • 2016-06-27_Ogloszenie_o_zam_nr_104877.pdf    0.101 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 104433 - 2016 z dnia: 2016-06-27 na:
  Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wytyczne_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13.1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    4.335 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    0.738 MB
 • Zal_10_Projekty wykonawcze.zip    54.757 MB
 • SIWZ.pdf    2.435 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.109 MB
 • 2016-06-27_ogloszenie_o_zam_nr_104433.pdf    0.098 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103559 - 2016 z dnia: 2016-06-24 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo-wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.275 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.09 MB
 • 2016-06-24_Ogloszenie_o_zam_nr_103559.pdf    0.093 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103475 -2016 z dnia: 2016-06-24 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.452 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-06-24_Ogloszenie_o_zam_nr_103475.pdf    0.077 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 93771 - 2016 z dnia: 2016-06-20 na:
  Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.102 MB
 • Zal_16_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_15_SST_reg_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_14_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_12_Ogolne_Specyfikacje_Techniczne.pdf    2.503 MB
 • Zal_11_Przedmiar_robot.pdf    0.376 MB
 • Zal_10_Proj_wyk-uzgod-wytyczne_ZDiZ.zip    11.959 MB
 • SIWZ.pdf    1.887 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-06-27_Zal_nr_1_do_wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ-ZAMIENNY_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf    0.158 MB
 • 2016-06-27_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.514 MB
 • 2016-06-20_Ogloszenie_o_zam_nr_93771.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 87477 - 2016 z dnia: 2016-06-15 na:
  Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_16_Kosztorys_ofertowy.pdf    0.743 MB
 • Zal_15_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_14_SST_regulacji_wys_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_13_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_11_Specyfikacja_techniczna.pdf    0.245 MB
 • Zal_10_Przedmiar_robot.pdf    0.517 MB
 • SIWZ.pdf    2.048 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.08 MB
 • 2016-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.328 MB
 • 2016-06-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.24 MB
 • 2016-06-17_Zal_do_zmiany_tresci_SIWZ.pdf    0.258 MB
 • 2016-06-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.339 MB
 • 2016-06-15_Ogloszenie_o_zam_nr_87477.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 81659 - 2016 z dnia: 2016-06-13 na:
  Poprawa stanu nawierzchni Al. Grunwaldzkiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 103497 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Kosztorysy_ofertowe.pdf    0.497 MB
 • Zal_14_Wzor_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_Wymagania_dot_tablic.pdf    0.039 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_tech_oraz_procedura_odb_GM.zip    2.274 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    7.436 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    39.378 MB
 • SIWZ.pdf    2.27 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.083 MB
 • 2016-06-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.276 MB
 • 2016-06-24_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.zip    7.391 MB
 • 2016-06-24_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.313 MB
 • 2016-06-16_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ.zip    1.667 MB
 • 2016-06-16_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.243 MB
 • 2016-06-13_Ogloszenie_o_zam_nr_81659.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 80171 - 2016 z dnia: 2016-06-10 na:
  Budowa ciągu pieszo - jezdnego na terenach portowych dzielnicy Stogi w Gdańsku (od ul. Wosia Budzysza do biurowca KOGA przy ul. Andruszkiewicza)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_14_wymagania_dla_tablic_inform..pdf    0.037 MB
 • Zal_13_dok_geotechniczna.pdf    0.934 MB
 • Zal_12_STWiORB.zip    4.698 MB
 • Zal_11_Przedmiary_robot.zip    0.132 MB
 • Zal_10_projekty_wykonawcze.zip    13.053 MB
 • SIWZ.pdf    2.14 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2016-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.789 MB
 • 2016-06-17_Zal_do_odp_na_zapytania.pdf    7.997 MB
 • 2016-06-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.838 MB
 • 2016-06-10_Ogloszenie_o_zam_nr_80171.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 78213 - 2016 z dnia: 2016-06-09 na:
  Przebudowa ul. Granitowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_16_Harmonogram.docx    0.02 MB
 • Zal_15_Wymagania_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_14_3_Procedura odbiorowa.pdf    0.07 MB
 • Zal_14_2_Wzory_pokryw.pdf    0.45 MB
 • Zal_14_1_SST_regulacji_wys_istn_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_13_Badania_geotechniczne.pdf    3.057 MB
 • Zal_12_Przedmiar_robot.zip    0.64 MB
 • Zal_11_Specyfikacje_techniczne.zip    2.354 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlano-wykonawczy.zip    16.778 MB
 • SIWZ.pdf    3.186 MB
 • 2016-06-03_Ogloszenie_o_zam_nr_74951.pdf    0.108 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 74951 - 2016 z dnia: 2016-06-08 na:
  Przebudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 i programu budowy boisk.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • zal_15_decyzje_adm.zip    1.602 MB
 • zal_14_wymagania_dla_tablic_inf.pdf    0.037 MB
 • zal_13_dok_geotechncizna.pdf    1.033 MB
 • zal_12_specyfikacje_techniczne.zip    0.488 MB
 • zal_11_przedmiary_robot.zip    0.376 MB
 • zal_10_projekty_wykonawcze.zip    13.091 MB
 • siwz.pdf    3.618 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2016-06-03_Ogloszenie_o_zam_nr_74951.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 69459 - 2016 z dnia: 2016-06-03 na:
  Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości w ramach zadania: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zad_5_al_Grunwaldzka_B_Lewoniewskich.pdf    0.511 MB
 • Zad_4_al_Zwyciestwa_Kolejowa.pdf    0.148 MB
 • Zad_3_al_Zwyciestwa_Park.pdf    0.11 MB
 • Zad_2_Kartuska_Powst_Warszawskich.pdf    0.217 MB
 • Zad_1_al_gen_hallera.pdf    0.571 MB
 • SIWZ.pdf    2.515 MB
 • Dokumenty_edtowalne.docx    0.039 MB
 • 2016-06-03_Ogloszenie_o_zam_nr_69459.pdf    0.113 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 64813 - 2016 z dnia: 2016-06-01 na:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie, w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Wzor_umowy.pdf    0.119 MB
 • Zal_10_Rotunda_inwentaryzacja_rysunkowa.pdf    7.312 MB
 • Zal_10.7_Plan_sytuac_rewital_i_przebud_Park_Oliwski.pdf    1.908 MB
 • Zal_10.6_Palmiarnia_wymiary.pdf    0.065 MB
 • Zal_10.5_Opinia_PWKZ.pdf    0.389 MB
 • Zal_10.4_Roslinnosc_w_palmiarni.pdf    1.936 MB
 • Zal_10.3_Szklarnie_inwentaryzacja_rysunki.pdf    0.146 MB
 • Zal_10.2_Palmiarnia_oranzeria-ekspertyza_inwentaryzacja.pdf    25.207 MB
 • Zal_10.1_Palmiarnia_Ekspertyza_techniczna_rotunda.pdf    26.614 MB
 • SIWZ.pdf    17.269 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.097 MB
 • 2016-06-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.319 MB
 • 2016-06-01_Ogloszenie_o_zam_nr_64813.pdf    0.091 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-06-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 135608 - 2016 z dnia: 2016-05-27 na:
  Przebudowa pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną i zapleczem kuchennym w budynku Urzędu Miasta w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Wzor_wniosku.docx    0.076 MB
 • 2016-05-27_Ogloszenie_o_zam_nr_135608.pdf    0.097 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 135560 - 2016 z dnia: 2016-05-27 na:
  Przebudowa nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsku od Cerkwi św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wraz z przebudową sieci wodociągowej.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 80117 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    3.526 MB
 • Zal_nr_16_Wzor_harmonogramu.pdf    0.44 MB
 • Zal_nr_15_Wymagania_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_14.zip    3.299 MB
 • Zal_nr_13_Opinia_geotechniczna.zip    1.902 MB
 • Zal_nr_12_Specfikacje_techncizne.zip    2.786 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    0.129 MB
 • Zal_nr_10_Projekty_wykonawcze.zip    43.112 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2016-06-10_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.337 MB
 • 2016-06-10_Zalaczniki_do_odpowiedzi.pdf    0.038 MB
 • 2016-06-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.236 MB
 • 2016-06-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.518 MB
 • 2016-05-27_Ogloszenie_o_zam_nr_135560.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 135198 - 2016 z dnia: 2016-05-25 na:
  Zakup specjalistycznego wyposażenia służącego organizacji wystaw w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Dialog konkurencyjny

  Pliki do pobrania:
 • Wzor_wniosku_zakup_specjalistycznego_wyposazenia_ECS.docx    0.081 MB
 • Opis_potrzeb_i_wymagan_Zamawiajacego.pdf    0.243 MB
 • 2016-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_135198.pdf    0.185 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 134720 - 2016 z dnia: 2016-05-25 na:
  Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł przy ul. Sobieskiego w Gdańsku oraz ciągu pieszego w kierunku ul. Beethovena.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_19_Harmonogram.pdf    0.203 MB
 • Zal_18_Projekt_zjazdu_na_dzialke_4-9.zip    1.239 MB
 • Zal_16_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_15.zip    3.302 MB
 • Zal_14_Opinia_geotechniczna.zip    2.092 MB
 • Zal_13_Przedmiar.zip    0.659 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne.zip    3.449 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze.zip    29.397 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    27.517 MB
 • SIWZ.pdf    1.789 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_134720.pdf    0.409 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 134546 - 2016 z dnia: 2016-05-25 na:
  Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ulicy Heleny w Gdańsku Osowej.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Harmonogram.xlsx    0.014 MB
 • Zal_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_12_Przedmiar.pdf    1.49 MB
 • Zal_11_STWiO.pdf    0.288 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    14.536 MB
 • SIWZ.pdf    19.958 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.027 MB
 • 2016-05-25-Ogloszenie_o_zam_nr_134546.pdf    0.405 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 132884 - 2016 z dnia: 2016-05-24 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 103143 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_10.zip    3.564 MB
 • SIWZ.pdf    1.563 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-05-24_Ogloszenie_o_zam_nr_132884.pdf    0.398 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 130252 - 2016 z dnia: 2016-05-23 na:
  Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 69927 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12_STWiORB.zip    1.785 MB
 • Zal_11_Przedmiary.pdf    17.037 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    35.624 MB
 • SIWZ.pdf    1.932 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.136 MB
 • 2016-06-06_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.326 MB
 • 2016-06-06_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.669 MB
 • 2016-05-23_Ogloszenie_o_zam_nr_130252.pdf    0.405 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 122510 - 2016 z dnia: 2016-05-16 na:
  Poprawa stanu technicznego ul. Marcowej i ul. Mamuszki w Gdańsku - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 64531 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 74135 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_14_SST_regulacji_Procedura_odbiorowa_GM.zip    3.302 MB
 • Zal_13_Opinia_geotechniczna.pdf    3.9 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    4.466 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    0.191 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlano-wykonawcze.zip    28.973 MB
 • SIWZ.pdf    2.049 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2016-06-07_Zmiana_terminu.pdf    0.328 MB
 • 2016-06-07_Zalacznik_do_odp_na_zapytania.pdf    2.25 MB
 • 2016-06-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.385 MB
 • 2016-06-01_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.387 MB
 • 2016-05-16_Ogloszenie_o_zam_nr_122510.pdf    0.405 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 121236 - 2016 z dnia: 2016-05-13 na:
  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją zieleni związanych z inwestycją pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej w Gdańsku od ulicy Siennickiej do granic miasta (Etap I) w ramach projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_13_Pielegnacja_zieleni.pdf    1.671 MB
 • Zal_12_Decyzja_WS_z_dn_22_05_2015.pdf    2.273 MB
 • Zal_11_Decyzja_WS_z_dn_10_04_2015.pdf    2.24 MB
 • Zal_10_Przedmiar.pdf    0.87 MB
 • SIWZ.pdf    1.889 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.097 MB
 • 2016-06-02_Informacja_o_uniewaznieniu.pdf    0.287 MB
 • 2016-05-17_Zmiana_nr_1_SIWZ.pdf    0.323 MB
 • 2016-05-16_Ogloszenie_o_zam_nr 121236.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 119898 - 2016 z dnia: 2016-05-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa ulic Swojskiej i Na Ostrowiu w Gdańsku.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_10_Dokumentacja.zip    13.944 MB
 • SIWZ.pdf    1.764 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2016-05-12_Ogloszenie_o_zam_nr_119898.pdf    0.402 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 119916 - 2016 z dnia: 2016-05-12 na:
  Remont ciągu pieszego łączącego Park Brzeźnieński z Falochronem Zachodnim w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_15_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_14_Badania_geologiczne.zip    1.453 MB
 • Zal_13_Przedmiary.zip    1.855 MB
 • Zal_12_SST.pdf    1.258 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy.zip    30.792 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    25.18 MB
 • SIWZ.pdf    1.75 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-05-25_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    2.496 MB
 • 2016-05-25_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.34 MB
 • 2016-05-12_Ogloszenie_o_zam_nr_119916.pdf    0.407 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114364 - 2016 z dnia: 2016-05-09 na:
  Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 129390 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 129600 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 60021 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 76763 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • NIEAKTUALNY_Zal_13_ksiega_marki.pdf    0.011 MB
 • NIEAKTUALNY_Zal_12_przedmiar.pdf    0.011 MB
 • NIEAKTUALNY_Zal_11_STWiOR.pdf    0.011 MB
 • NIEAKTUALNY_Zal_10_projekt_wykonawczy.pdf    0.011 MB
 • NIEAKTUALNY_SIWZ.pdf    3.264 MB
 • NIEAKTUALNE_Zalaczniki_edytowalne.docx    0.018 MB
 • 2016-06-09_Zal_do_III_zmiany_SIWZ_JEDNOLITY_tekst_SIWZ.pdf    3.354 MB
 • 2016-06-09_III_zmiana_SIWZ.pdf    0.316 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_16_decyzja.pdf    0.288 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_15_JEDNOLITY_Harmonogram.docx    0.03 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_14.pdf    0.186 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_13_ksiega_marki.pdf    5.178 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_12_przedmiar.pdf    0.122 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_11_STWiOR.pdf    3.646 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNY_Zal_nr_10_projekt_wykonawczy.zip    13.449 MB
 • 2016-06-09_AKTUALNE_Zalaczniki_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2016-05-30_II_zmiana_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • 2016-05-20_Zmiana tresci_SIWZ.pdf    0.321 MB
 • 2016-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_114364.pdf    0.103 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114504 - 2016 z dnia: 2016-05-09 na:
  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej użytkowej, instalacji hydrantowej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 w Gdańsku, ul. Małomiejska 8a

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12-2_STWiORB-inst_wody_zimnej_cwu_hydrant.pdf    0.104 MB
 • Zal_12-1_STWiORB-inst_co.pdf    0.105 MB
 • Zal_11-1_11-2_przedmiary.pdf    1.887 MB
 • Zal_10-2_Proj_Wyk_inst_wody_cwu_hydr.pdf    3.594 MB
 • Zal_10-1_Proj_Wyk_nst_co.pdf    7.693 MB
 • SIWZ.pdf    3.068 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-05-20_Odpowiedzi_na_zapytanie.pdf    0.307 MB
 • 2016-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_114504.pdf    0.1 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 114290 - 2016 z dnia: 2016-05-09 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 53489 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 55651 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_16_GIWK_pismo.pdf    0.328 MB
 • Zal_15_MELIORACJE_pismo.pdf    0.251 MB
 • Zal_14_GPEC_pismo.pdf    0.253 MB
 • Zal_13_Mapa_sytuacyjno-wysokosciowa.dgn    0.564 MB
 • Zal_12_Mapa_lokalizacji.pdf    5.37 MB
 • Zal_11_Odpowiedzi_zgloszone_uwagi.zip    34.715 MB
 • Zal_10_Projekt_typowy.zip    211.359 MB
 • SIWZ.pdf    3.382 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.093 MB
 • 2016_05-13_Zmiana_tresci__SIWZ.pdf    0.266 MB
 • 2016-05-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.628 MB
 • 2016-05-19_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.351 MB
 • 2016-05-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.014 MB
 • 2016-05-13_ Zmiana_terminu.pdf    0.344 MB
 • 2016-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_114290.pdf    0.095 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 113968 - 2016 z dnia: 2016-05-06 na:
  Przebudowa pomieszczeń zaplecza węzła żywienia oraz odwodnienie i zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 46 w Gdańsku, ul. Szuwary 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 84667 -2016

 • Pliki do pobrania:
 • zal_12_STWiORB.zip    15.768 MB
 • zal_11_Przedmiary_1_do_8.pdf    7.709 MB
 • zal_10-PW.zip    47.121 MB
 • SIWZ.pdf    3.202 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.122 MB
 • 2016-05-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.942 MB
 • 2016-05-06_Ogloszenie_o_zam_nr_113968.pdf    0.102 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 113294 - 2016 z dnia: 2016-05-06 na:
  Likwidacja eternitu - wymiana pokrycia dachowego wiat magazynowych przy Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 77411 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xls    0.037 MB
 • Zal_13_Oswiadczenie.pdf    0.26 MB
 • Zal_12_STWiORB.pdf    2.093 MB
 • Zal_11_Przedmiary.pdf    2.184 MB
 • Zal_10_Proj_wykonawczy.zip    9.826 MB
 • SIWZ.pdf    2.954 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-05-06_Ogloszenie_o_zam_nr_113294.pdf    0.099 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-05-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 48091 - 2016 z dnia: 2016-04-29 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 115032 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 52259 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II

 • Informacja o unieważnieniu postępowania - Część I

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, część II, numer: 77355 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.947 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.102 MB
 • 2016-5-11_Zmiana_SIWZ_nr_2.pdf    0.354 MB
 • 2016-06-02_Informacja_o_uniewaznieniu_cz_I.pdf    0.259 MB
 • 2016-05-13_odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.208 MB
 • 2016-05-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.295 MB
 • 2016-05-09_Zmiana_SIWZ.pdf    0.083 MB
 • 2016-05-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.201 MB
 • 2016-04-29_Ogloszenie_o_zam_nr_48091.pdf    0.091 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103626 - 2016 z dnia: 2016-04-26 na:
  Wyposażenie internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ul. Subisława 22 - modernizacja w obiektach oświatowych.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 68589 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.253 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.098 MB
 • 2016-05-06_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.265 MB
 • 2016-05-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.236 MB
 • 2016-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.319 MB
 • 2016-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_103626.pdf    0.084 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 103404 - 2016 z dnia: 2016-04-26 na:
  Wymiana nawierzchni sportowej z trawy sztucznej na boisku piłkarskim w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Traugutta 29. Etap A - wymiana nawierzchni sportowej z trawy sztucznej wraz z systemem podgrzewania boiska. Etap B - treningowy kompleks lekkoatletyczny.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część I numer: 83611 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Część II numer: 83677 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • siwz.pdf    5.212 MB
 • Zal_edytowalne.docx    0.062 MB
 • Zal_12_PR.zip    0.072 MB
 • Zal_11_STWiOR.zip    0.605 MB
 • Zal_10_PW.zip    4.174 MB
 • 2016-05-06_Odpowiedzi_I_na_zapytania.pdf    0.975 MB
 • 2016-05-06_Odpowiedzi_II_na_zapytania.pdf    3.775 MB
 • 2016-05-06_Odpowiedzi_III_na_zapytania.pdf    0.367 MB
 • 2016-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_103404.pdf    0.112 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 100750 - 2016 z dnia: 2016-04-22 na:
  Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku - podwyższenie parametrów oświetlenia areny lekkoatletycznej..

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 68657 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.182 MB
 • Zal_11_STWiOR.zip    0.162 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    17.107 MB
 • SIWZ.pdf    1.703 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-05-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.722 MB
 • 2016-04-22_Ogloszenie_o_zam_nr_100750.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 99542 - 2016 z dnia: 2016-04-21 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 87849 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.092 MB
 • Zal_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.678 MB
 • Zal_11_STWiOR.zip    2.113 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    81.811 MB
 • SIWZ.pdf    1.744 MB
 • 2016-04-21_Ogloszenie_o_zam_nr_99542.pdf    0.41 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 98018 - 2016 z dnia: 2016-04-20 na:
  Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo - zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 109664 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.055 MB
 • Zal_24_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_23_PR_reg_urz_infr_podziemnej_etap_I.pdf    0.254 MB
 • Zal_22_PR_reg_urz_infr_podziemnej.pdf    0.272 MB
 • Zal_21_Opis_piktogramow (1).pdf    0.212 MB
 • Zal_20.zip    3.787 MB
 • Zal_19_Opinia geotechniczna _zad_2.zip    1.252 MB
 • Zal_18_Przedmiary_zad_2.zip    0.381 MB
 • Zal_17_STWiOR_zad_2.zip    3.345 MB
 • Zal_16__Projekt_wykonawczy_zad_2.zip    48.477 MB
 • Zal_15_Projekty_budowlane_wielobranzowe_zad_2.zip    44.822 MB
 • Zal_14_Opinia_geotechniczna_zad_1.pdf    11.435 MB
 • Zal_13_Przedmiary_zad_1.pdf    0.448 MB
 • Zal_12_STWiOR_zad_1.zip    1.883 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze_zad_1.zip    58.406 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlane_zad_1.zip    60.771 MB
 • SIWZ.pdf    1.941 MB
 • 2016-05-02_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.349 MB
 • 2016-05-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.8 MB
 • 2016-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_98018.pdf    0.416 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 95438-2016 z dnia: 2016-04-18 na:
  Opracowanie wielobranżowych koncepcji programowo - przestrzennych dla nabrzeży: Wyspy Stogi, Wyspy Ostrów, Młodego Miasta w Gdańsku.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 76697 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 76749 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_10_Materialy_i_dane_wyjsciowe_do_proj.zip    319.889 MB
 • SIWZ.pdf    2.567 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-04-18_Ogloszenie_o_zam_nr_95438.pdf    0.091 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 077-135517 z dnia: 2016-04-20 na:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku - etap IV

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.pdf    0.318 MB
 • Zal_16_Wymag_dot_konstr_tablic_infor.pdf    0.16 MB
 • Zal_15_Szczegolowe_specyf_techniczne.zip    3.302 MB
 • Zal_14_Materialy_pomocnicze.zip    2636.68 MB
 • Zal_13_Przedmiary_robot.zip    4.417 MB
 • Zal_12_STWIORB.zip    3.355 MB
 • Zal_11_Przedmiary_Robot_(Diogenes Studio).zip    2.002 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawczy.zip    75.311 MB
 • ZAMIENNE_TES_i_Harmmonogram.xlsx    0.025 MB
 • SIWZ.pdf    2.309 MB
 • Ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_DU_UE.pdf    0.151 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2016-06-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.662 MB
 • 2016-06-10_Ogloszenie_o_zmianie_wyslane_do_DzUE.pdf    0.078 MB
 • 2016-06-10_II_zmiana_siwz.pdf    1.088 MB
 • 2016-06-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.303 MB
 • 2016-06-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.82 MB
 • 2016-05-25_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.35 MB
 • 2016-05-25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.066 MB
 • 2016-05-24_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    6.552 MB
 • 2016-05-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.738 MB
 • 2016-04-27_Zmiana_nr_1_SIWZ.pdf    0.333 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 077-137274 z dnia: 2016-04-20 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa Węzła Szadółki'

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

  Pliki do pobrania:
 • wzor_wniosku.docx    0.072 MB
 • Ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_DU_UE.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 92270-2016 z dnia: 2016-04-15 na:
  Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 124528 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.091 MB
 • Zal_15_Wytyczne_sieci_kanalizacji_deszczowej.pdf    0.07 MB
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_13_Wymagania_dot_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    3.127 MB
 • Zal_11_Przedmiar.pdf    2.042 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    25.625 MB
 • SIWZ.pdf    21.017 MB
 • 2016-04-27_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ_z_zal.pdf    2.599 MB
 • 2016-04-22_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ_z_zal.pdf    1.435 MB
 • 2016-04-18_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.161 MB
 • 2016-04-15_Ogloszenie_o_zam_nr_92270.pdf    0.092 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016-049369 z dnia: 2016-04-15 na:
  Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej - Etap I.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.doc    0.197 MB
 • Zal_17_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.018 MB
 • Zal_16_Tymczasowa_organizacja_ruchu.zip    2.411 MB
 • Zal_15_Wzor_wlazu.pdf    0.16 MB
 • Zal_14_ Opis_tablic.pdf    0.038 MB
 • Zal_13_Porozumienie_z_PKP.pdf    2.063 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    1.638 MB
 • Zal_11_Przedmiar.zip    0.434 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    23.818 MB
 • SIWZ.pdf    3.631 MB
 • Ogloszenie_o_zam_przekazane_do_DzUUE.pdf    0.146 MB
 • 2016-06-01_Wyjasnienia_nr_4_tresci_SIWZ.pdf    0.299 MB
 • 2016-05-31_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ.pdf    0.419 MB
 • 2016-05-31_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.pdf    0.302 MB
 • 2016-05-25_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.348 MB
 • 2016-05-25_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.066 MB
 • 2016-05-25_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    2.258 MB
 • 2016-05-24_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    2.942 MB
 • 2016-05-24_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.546 MB
 • 2016-05-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.672 MB
 • 2016-05-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    4.533 MB
 • 2016-05-13_Odpowiedzi_na zapytania_z_zal.zip    15.698 MB
 • 2016-05-05_Odpowiedzi_na _zapytania.pdf    0.255 MB
 • 2016-04-22_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.254 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 077-137231 z dnia: 2016-04-20 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 'Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku'

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

  Pliki do pobrania:
 • wzor_wniosku.docx    0.077 MB
 • Ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_DU_UE.pdf    0.125 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 84260 - 2016 z dnia: 2016-04-11 na:
  Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętojańska - Szklary - etap 1.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_16_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_15_Decyzje.zip    5.298 MB
 • Zal_14_Wymagania_dot_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_STWiORB.zip    1.009 MB
 • Zal_12_Przedmiar_robot.pdf    3.085 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy_i_rysunki.zip    22.06 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    60.761 MB
 • SIWZ.pdf    1.868 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-04-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.594 MB
 • 2016-04-12_Uzupelnienie_dokumentacji_projektowej.zip    5.656 MB
 • 2016-04-11_Ogloszenie_o_zam_nr_84260.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 37035 - 2016 z dnia: 2016-04-11 na:
  Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 59 w Gdańsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4 F.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 125104 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_13_Wzor_harmonogramu.docx    0.092 MB
 • Zal_12_STWiORB.zip    1.325 MB
 • Zal_11_ Przedmiary.pdf    17.649 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze_ budowlane.zip    31.473 MB
 • SIWZ.pdf    1.987 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.128 MB
 • 2016-04-11_Ogloszenie_o_zam_nr_37035.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 82124 - 2016 z dnia: 2016-04-08 na:
  Budowa budynku szatniowo-socjalnego, parkingu i zagospodarowanie terenu z uzbrojeniem na terenie GKS Gedania 1922 przy Al. Gen. J. Hallera 201 w Gdańsku w ramach programu Budżet Obywatelski 2016.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 42397 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Program_funkcjonalno-uzytkowy.zip    1.973 MB
 • Zal_12_Harmongram_rzeczowo-finansowy.xls    0.054 MB
 • Zal_10_Wymagania_dotyczace_konstrukcji_tablic.pdf    0.232 MB
 • Siwz.pdf    2.336 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2016_04_15-Zmiana_Nr_1.pdf    0.325 MB
 • 2016-04-08_Ogloszenie_o_zam_nr_82124.pdf    0.41 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu z dnia: 2016-04-07 na:
  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz dostawą i montażem 8 szt. samoobsługowych stacji rowerowych w dzielnicy Przymorze Wielkie w Gdańsku w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2016.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania:

  Pliki do pobrania:
 • zaproszenie.pdf    0.79 MB
 • Zal_4_uzg_ZDiZ.pdf    2.524 MB
 • Zal_3_plany_sytuacyjne.zip    5.323 MB
 • Zal_2_kosz_na_smieci.pdf    0.501 MB
 • Zal_1_stojak_rowerowy.pdf    0.12 MB
 • 2016-08-04_wyjasnienia.pdf    0.034 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 78746 - 2016 z dnia: 2016-04-06 na:
  Przebudowa ul. Siennej - etap II (od ul. Kaczeńce do ul. Tamka).

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 62003 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Harmonogram rzeczowo-finansowy.xlsx    0.016 MB
 • Zal_16_Wytyczne dot. tablicy informacyjnej.pdf    0.235 MB
 • Zal_15.zip    3.302 MB
 • Zal_14_Projekt_geotechniczny.pdf    0.477 MB
 • Zal_13_Opinia_geotechniczna.pdf    3.809 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.127 MB
 • Zal_11_STWiO.zip    3.051 MB
 • Zal_10_Projekty_wykonawcze.zip    49.674 MB
 • Siwz.pdf    2.177 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2016-04-18_Odpowiedz_do_zapytania.pdf    0.4 MB
 • 2016-04-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.318 MB
 • 2016-04-06_Ogloszenie_o_zam_nr_78746.pdf    0.408 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 33847 - 2016 z dnia: 2016-04-04 na:
  Budowa nowych tuneli foliowych w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 42561 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 73527 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo-finans.xlsx    0.017 MB
 • Zal_13_Specyfikacje_techniczne.zip    2.224 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.725 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy.zip    16.537 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.pdf    4.456 MB
 • SIWZ.pdf    1.802 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2016-04-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.309 MB
 • 2016-04-15_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.333 MB
 • 2016-04-15_Zal_do_odp_na_zapytania.zip    15.206 MB
 • 2016-04-15_Odpowiedzi_na_zapytanie.pdf    0.588 MB
 • 2016-04-04_Ogloszenie_o_zam_nr_33847.pdf    0.409 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 75272 - 2016 z dnia: 2016-04-04 na:
  Budowa pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 67561 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_13_Specyfikacje_techniczne.zip    1.164 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.703 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy.zip    89.533 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    67.241 MB
 • SIWZ.pdf    1.725 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.093 MB
 • 2016-04-08_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ_z_zal.pdf    0.627 MB
 • 2016-04-04_Ogloszenie_o_zam_nr_75272.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 74402 - 2016 z dnia: 2016-04-01 na:
  Zagospodarowanie terenu - wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 128488 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12_STWiOR.zip    0.959 MB
 • Zal_11_Przedmiar.pdf    0.093 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    22.378 MB
 • SIWZ.pdf    1.676 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.03 MB
 • 2016-04-01_Ogloszenie_o_zam_nr_74402.pdf    0.405 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-04-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 065-111969 z dnia: 2016-04-02 na:
  Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 066-114133

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 081-143604

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 2016/S 095-170397

 • Pliki do pobrania:
 • Wzor_wniosku.docx    0.068 MB
 • Ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_DU_UE.pdf    0.124 MB
 • Ogloszeni_o_zmianie_ogloszenia_przekazane_do_DU_UE.pdf    0.071 MB
 • 2016-05-16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.081 MB
 • 2016-05-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.131 MB
 • 2016-04-26_Wyjasnienia.pdf    0.912 MB
 • 2016-04-26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_S_081-143604.pdf    4.412 MB
 • 2016-04-22_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.098 MB
 • 2016-04-07_Wyjasnienie.pdf    0.412 MB
 • 2016-04-05_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_S 066-114133.pdf    0.28 MB
 • 2016-04-02_Ogloszenie_o_zam_nr_ S 065-111969.pdf    0.26 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 69072 - 2016 z dnia: 2016-03-25 na:
  Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach zadania: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 111756 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    0.983 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.179 MB
 • 2016-03-31_Odpowiedzi_na_zapytania_.pdf    0.367 MB
 • 2016-03-25_Ogloszenie_o_zam_nr_69072.pdf    0.39 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 68780 - 2016 z dnia: 2016-03-25 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnącej po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 53357 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Umowa.docx    0.05 MB
 • Zal_10.2_Znaki.zip    53.932 MB
 • Zal_10.1_Przebieg_trasy.zip    0.853 MB
 • SIWZ.pdf    1.7 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2016-03-25_Ogloszenie_o_zam_nr_68780.pdf    0.402 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 64354 - 2016 z dnia: 2016-03-22 na:
  Przebudowa węzła żywienia i sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 24 w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 320.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 109866 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.099 MB
 • Zal_9_do_SIWZ.pdf    0.311 MB
 • Zal_12_STWiORB.pdf    4.02 MB
 • Zal_11_przedmiary.pdf    2.954 MB
 • Zal_10_Projekty_Bud_Wyk.zip    33.591 MB
 • SIWZ.pdf    1.945 MB
 • 2016-04-01_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.pdf    4.962 MB
 • 2016-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_64354.pdf    0.4 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 62676 - 2016 z dnia: 2016-03-21 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku /otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego/.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 97884 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.034 MB
 • Zal_11_Zakres.zip    0.932 MB
 • Zal_10_Koncepcja.zip    5.145 MB
 • SIWZ.pdf    1.553 MB
 • 2016-03-21_Ogloszenie_o_zam_nr_62676.pdf    0.397 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 62484 - 2016 z dnia: 2016-03-18 na:
  Budowa przedszkola modułowego 7-oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku wraz z budową pierwszego etapu układu drogowego ul. Dąbka.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 73617 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.098 MB
 • Wzor wniosku.docx    0.077 MB
 • 2016-04-28_Przedmiary.zip    0.109 MB
 • 2016-03-18_Ogloszenie_o_zam_nr_62484.pdf    0.479 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 62410 - 2016 z dnia: 2016-03-18 na:
  Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 73616 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 55595 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_13_Specyfikacje.zip    6.876 MB
 • Zal_12_Przedmiary.pdf    0.449 MB
 • Zal_11_Projekty_wykonawcze.zip    87.303 MB
 • Zal_10_Projekty_budowlane.zip    238.799 MB
 • Siwz.pdf    2.62 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2016-04-07_Wyjasnienia_nr_5_tresci_SIWZ_z_zal.pdf    1.234 MB
 • 2016-04-07_Wyjasnienia_nr_4_tresci_SIWZ_z_zal.pdf    0.766 MB
 • 2016-04-04_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ_z_zal.zip    17.386 MB
 • 2016-04-01_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.291 MB
 • 2016-03-25_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.pdf    0.475 MB
 • 2016-03-25_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.27 MB
 • 2016-03-18_Ogloszenie_o_zam_nr_62410.pdf    0.41 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 61742 - 2016 z dnia: 2016-03-18 na:
  Budowa oświetlenia parku przy ulicy Chirona w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 102300 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_Przedmiary.pdf    0.282 MB
 • Zal_12_STWiOR.pdf    0.579 MB
 • Zal_11_Wytyczne_do_projektu.pdf    2.402 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    5.096 MB
 • SIWZ.pdf    1.57 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-03-29_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.673 MB
 • 2016-03-18_Ogloszenie_o_zam_nr_61742.pdf    0.4 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 59222 - 2016 z dnia: 2016-03-16 na:
  Budowa pętli autobusowej z miejscami odstawczymi dla autobusów i budynkiem obsługującym pętlę oraz przebudową zjazdu z ul. Jana z Kolna w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 70566 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 79414 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 122902 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.022 MB
 • Zal_16_Wymagania dotyczace tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_15.zip    3.302 MB
 • Zal_14 _Opinia geotechniczna.zip    1.696 MB
 • Zal_13 _ Przedmiary.zip    3.516 MB
 • Zal_12 _STWiOR.zip    4.912 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy.zip    52.029 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    72.937 MB
 • Siwz.pdf    1.845 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-04-08_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    4.568 MB
 • 2016-04-06_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.363 MB
 • 2016-04-04_Zmiana_SIWZ_z_zalacznikiem.zip    5.086 MB
 • 2016-03-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.322 MB
 • 2016-03-30_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    14.934 MB
 • 2016-03-16_Ogloszenie_o_zam_nr_59222.pdf    0.402 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 53950 - 2016 z dnia: 2016-03-10 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości w ramach zadania: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_10_Dokumentacja.zip    14.679 MB
 • SIWZ.pdf    1.449 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-03-25_Zawiadomienie _o_uniewaznieniu.pdf    0.336 MB
 • 2016-03-10_Ogloszenie_o_zam_nr_53950.pdf    0.4 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 53230 - 2016 z dnia: 2016-03-09 na:
  Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, ul. Pilotów 7.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 117258 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.033 MB
 • Zal_19_Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.027 MB
 • Zal_18_Decyzje_administracyjne.zip    0.513 MB
 • Zal_17_Dane_zloza_filtracyjnego.pdf    0.018 MB
 • Zal_16_Fotometr.pdf    0.038 MB
 • Zal_15_Wytyczne_odkurzacza_basenowego.pdf    0.398 MB
 • Zal_14_Wytyczne_sprzetu_ratunkowego.pdf    0.392 MB
 • Zal_13_Wytyczne_AKPiA.pdf    0.042 MB
 • Zal_12_Przedmiary.zip    0.598 MB
 • Zal_11_STWiORB.pdf    3.738 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    42.657 MB
 • Siwz.pdf    1.8 MB
 • 2016-03-21-Odpowiedzi_na_zapytania _z_zal.zip    2.101 MB
 • 2016-03-09_Ogloszenie_o_zam_nr_53230.pdf    0.408 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-03-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 38990 - 2016 z dnia: 2016-02-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku /otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego/.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o uniewaznieniu.

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.034 MB
 • Zal_11_Zakres.pdf    0.552 MB
 • Zal_10_Koncepcja.zip    5.145 MB
 • SIWZ.pdf    1.819 MB
 • 2016-03-10_Zawiadomienie_o_uniwaznieniu.pdf    0.298 MB
 • 2016-02-22_Ogloszenie_o_zam_nr_38990.pdf    0.403 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-02-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 32706 - 2016 z dnia: 2016-02-15 na:
  Wymiana fasady okiennej od strony południowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku ul. Chałubińskiego 13.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 44130 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 81938 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.092 MB
 • Zal_13_Harmonogram.docx    0.082 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    0.902 MB
 • Zal_11_Przedmiar.pdf    0.063 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlano-wykonawczy.pdf    2.514 MB
 • SIWZ.pdf    1.616 MB
 • 2016-02-29_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.369 MB
 • 2016-02-26_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    6.327 MB
 • 2016-02-15_Ogloszenie_o_zam_nr_32706.pdf    0.406 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-02-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 32424 - 2016 z dnia: 2016-02-15 na:
  Wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 20423 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 67452 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_17_Harm_rzecz -finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_16_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_15.zip    5.763 MB
 • Zal_14_Opinia_geotechniczna.pdf    2.513 MB
 • Zal_13_Przedmiar.pdf    0.786 MB
 • Zal_12_STWiOR.pdf    1.664 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy.zip    33.775 MB
 • Zal_10_Projekt_budowlany.zip    39.277 MB
 • Siwz.pdf    1.911 MB
 • 2016-02-29_Zmiana_nr_1_terminu_skladania_otwarcia.pdf    0.317 MB
 • 2016-02-29_Wyjasnienia_do_SIWZ.pdf    0.281 MB
 • 2016-02-15_Ogloszenie_o_zam_nr_32424.pdf    0.408 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-02-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 26112 - 2016 z dnia: 2016-02-05 na:
  Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku przy ul. Hożej 4.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 37530 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 41782 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 44410 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 87810 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.106 MB
 • Zal_15_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.026 MB
 • Zal_14_Wymagania_tablice.pdf    0.235 MB
 • Zal_13_Zestawienie_wyposazenia.pdf    0.02 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    2.793 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    34.496 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    88.75 MB
 • SIWZ.pdf    1.66 MB
 • 2016-03-03_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.pdf    1.023 MB
 • 2016-02-29_Zmiana_nr_5_tresci_SIWZ.pdf    0.371 MB
 • 2016-02-29_Zmiana_nr_4_tresci_SIWZ_z_zal.zip    4.242 MB
 • 2016-02-29_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.377 MB
 • 2016-02-25_Zmiana_nr_3_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2016-02-24_Wyjasnienia_nr_4_tresci_SIWZ.pdf    2.173 MB
 • 2016-02-23_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ_z_zal.zip    0.269 MB
 • 2016-02-22_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ.zip    8.857 MB
 • 2016-02-19_Zmian_nr_1_SIWZ_w_zakresie_terminu.pdf    0.334 MB
 • 2016-02-12_Wyjasnienia_ nr_2_tresci_SIWZ.pdf    0.331 MB
 • 2016-02-11_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ_z_zal.zip    1.226 MB
 • 2016-02-05_Ogloszenie_o_zam_nr_26112.pdf    0.409 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-02-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 24678 - 2016 z dnia: 2016-02-04 na:
  Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Piastowska 102.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 37510 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 71954 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.111 MB
 • Zal_12_STWiOR.zip    0.768 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    0.722 MB
 • Zal_10_Projekt_wykonawczy.zip    11.465 MB
 • SIWZ.pdf    1.863 MB
 • 2016-02-19_Zmiana_SIWZ.pdf    0.353 MB
 • 2016-02-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.346 MB
 • 2016-02-17_Zmiana_SIWZ_z_zal.zip    15.156 MB
 • 2016-02-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.356 MB
 • 2016-02-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.348 MB
 • 2016-02-10_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zal.zip    2.753 MB
 • 2016-02-04_Ogloszenie_o_zam_nr_24678.pdf    0.409 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-02-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 17808 - 2016 z dnia: 2016-01-26 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:Przebudowa ulic Swojskiej i Na Ostrowiu w Gdańsku.

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.035 MB
 • Zal_10_Dokumentacja.zip    13.944 MB
 • SIWZ.pdf    1.551 MB
 • 2016-02-12_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf    0.184 MB
 • 2016-01-26_ogloszenie_o-zam_nr_17808.pdf    0.401 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-01-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 5523 - 2016 z dnia: 2016-01-15 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 7445 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 21586 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 26388 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część III - obszar III

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.II - obszar II.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz IV - obszar IV

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.I - obszar I

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.V - obszar V

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.III- obszar III numer: 78972 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.II - obszar II numer: 81678 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. IV - obszar IV numer: 82582 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.I - obszar I numer: 37097 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. V - obszar V numer: 96456 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_edytowalne.docx    0.055 MB
 • Zal_19_Kosztorys_ofertowy.pdf    3.853 MB
 • Zal_18_ harmonogram_rzecz-fin.zip    0.058 MB
 • Zal_17_SST_regulacji_wysokosci_uzbrojenia_wzory pokryw.zip    0.256 MB
 • Zal_16_Wzory_krat_slupkow_barier_koszy_lawek.zip    1.714 MB
 • Zal_15_STWiOR.pdf    4.077 MB
 • Zal_14_Przedmiary_dla_cz_V.pdf    0.401 MB
 • Zal_13_Przedmiary_dla_cz_IV.pdf    0.775 MB
 • Zal_12_Przedmiary_dla_cz_III.pdf    0.596 MB
 • Zal_11_Przedmiary_dla_cz_II.pdf    0.62 MB
 • Zal_10_Przedmiary_dla_cz_I.pdf    0.498 MB
 • SIWZ.pdf    1.783 MB
 • 2016-02-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.23 MB
 • 2016-02-08_Odpowiedzi_na_zapytania_z _zal.zip    3.454 MB
 • 2016-02-05_Zmiana_terminu_skladania_otwarcia_ofert.pdf    0.36 MB
 • 2016-02-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    9.216 MB
 • 2016-02-01_Odpowiedzi_i_zmiana_siwz.pdf    0.983 MB
 • 2016-01-28_Zmiana_siwz-odpowiedzi.pdf    0.697 MB
 • 2016-01-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    8.185 MB
 • 2016-01-25_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.37 MB
 • 2016-01-22_Odp_na_zapytania_z_zalacznikami.zip    2.415 MB
 • 2016-01-20_Zmiana_siwz.pdf    0.044 MB
 • 2016-01-15_Ogloszenie_o_zam_nr_5523.pdf    0.422 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-01-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 6322 - 2016 z dnia: 2016-01-08 na:
  Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego Park Jaśkowy Zakątek przy ul. Jaśkowa Dolina 67 w Gdańsku Wrzeszczu - Etap II.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 12942 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 14810 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 42102 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki edytowalne.doc    0.224 MB
 • ST.zip    6.292 MB
 • SIWZ.pdf    1.539 MB
 • Przedmiar.zip    1.007 MB
 • Pozwolenia i uzgodnienia.zip    8.817 MB
 • Dokumentacja.zip    63.827 MB
 • 2016-01-22_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ_z_dok_zastepcza.zip    19.75 MB
 • 2016-01-14_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • 2015-01-19_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    1.946 MB
 • 2015-01-19_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ.pdf    0.287 MB
 • 2015-01-19_Wyjasnienia_nr_2_tresci_SIWZ.pdf    0.6 MB
 • 2015-01-08_Ogloszenie_o_zam_nr_6322.pdf    0.397 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-01-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 360604 - 2015 z dnia: 2015-12-31 na:
  Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 6

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 9044 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 7443 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 23150 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. numer: 24438 - 2016

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 64082 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.doc    0.283 MB
 • SIWZ.pdf    3.154 MB
 • I_LO_zaplecze_szat-sanit.zip    27.777 MB
 • I_LO_sala_gimnastyczna.zip    30.648 MB
 • 2016_01_29_Wyjasnienia_nr_6_zmiany_tresci_SIWZ_z_zal.zip    5.539 MB
 • 2016-02-15_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zal.zip    0.216 MB
 • 2016-02-10_Wyjasnienia_nr_7_tresci_SIWZ.pdf    1.227 MB
 • 2016-02-04_Zmiana_nr_5_tresci_SIWZ_z_zal.zip    71.155 MB
 • 2016-02-04_Zmiana_nr_4_tresci_w_zakresie_terminu_i_TES.zip    1.192 MB
 • 2016-02-04_Zamienny_zal_nr_1_Tabela_elem_scalonych.docx    0.021 MB
 • 2016-02-01_Zmiana_nr_3_tresci_SIWZ_zmiana_terminu.pdf    0.325 MB
 • 2016-01-20_Zmiana_nr_2_tresci_SIWZ - termin.pdf    0.322 MB
 • 2016-01-13_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ - termin.pdf    0.325 MB
 • 2015-12-31_Ogloszenie_o_zam_nr_360604.pdf    0.103 MB
 • 2015-01-25_Wyjasnienia_nr_5_z_zmiana_SIWZ_z_zalacznikami.zip    0.778 MB
 • 2015-01-15_Wyjasnienia_nr_4__z_zmianami_tresci_SIWZ.pdf    0.262 MB
 • 2015-01-11_Wyjasnienia_nr_3_tresci_SIWZ_z_zal.zip    0.627 MB
 • 2015-01-08_Wyjasnienia_nr_2_tresci SIWZ_z_zalacznikiem.zip    0.815 MB
 • 2015-01-07_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    9.021 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2015-12-31 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska
     Nowe ogłoszenia
  Poprawa stanu technicznego dojazdu do MONAR w G... 104877 - 2016 z dnia 2016-06-27
  Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki w ramach... 104433 - 2016 z dnia 2016-06-27
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2016-06-27
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski