Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-06-28


Zrealizowane:
Place zabaw i zielone skwery Oliwy
Aktualizacja: 2017-06-27


Realizowane:
Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - edycja 2017 - etap II...
Aktualizacja: 2017-06-27


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-06-27


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2017-06-26


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-06-26


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-06-23


W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-06-22


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu 539985-N-2017 z dnia: 2017-06-28 na:
  Toaleta miejska na Stogach kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 - Gdańsk-Stogi, ul. Szpaki 1

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.683 MB
 • SIWZ.pdf    2.274 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.055 MB
 • 2017-06-28_Ogloszenie_o_zam_nr_539985-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 540163-N-2017 z dnia: 2017-06-28 na:
  Pusty Staw - park - sport, rekreacja, wypoczynek w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500001389-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    31.506 MB
 • SIWZ.pdf    2.178 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-06-28_Ogloszenie_o_zam_nr_540163-N-2017.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537803-N-2017 z dnia: 2017-06-23 na:
  Modernizacja Domu Zarazy przy ul. Stary Rynek Oliwski 15 w Gdańsku - realizacja robót budowlanych z rewaloryzacją budynku Domu Bramnego (Zarazy)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.976 MB
 • SIWZ.pdf    2.349 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.147 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zam_nr_537803-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537353-N-2017 z dnia: 2017-06-23 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy dróg rowerowych w ramach programu inwestycji popierających bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym w ramach zadania pn.: "Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.875 MB
 • SIWZ.pdf    2.524 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.122 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zam_nr_537353-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 537323-N-2017 z dnia: 2017-06-22 na:
  Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.622 MB
 • SIWZ.pdf    8.394 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-06-22_Ogloszenie_o_zam_nr_537323-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534242-N-2017 z dnia: 2017-06-21 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Górki Zachodnie w Gdańsku - rozbudowa portu jachtowego"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    21.487 MB
 • SIWZ.pdf    2.156 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2017-06-21_Ogloszenie_o_zam_nr_534242-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534191-N-2017 z dnia: 2017-06-20 na:
  Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółcza 1 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500000459-N-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    36.252 MB
 • SIWZ.pdf    2.17 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.138 MB
 • 2017-06-20_Ogloszenie_o_zam_nr_534191-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 534188-N-2017 z dnia: 2017-06-19 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.921 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2017-06-19_Ogloszenie_o_zam_nr_534188-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 532357-N-2017 z dnia: 2017-06-14 na:
  Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarneckiego 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    8.087 MB
 • SIWZ.pdf    2.447 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-14_Ogloszenie_o_zam_nr_532357-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 530875-N-2017 z dnia: 2017-06-13 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A wraz z zagospodarowaniem terenu"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    25.177 MB
 • SIWZ.pdf    1.813 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-13_Ogloszenie_o_zam_nr_530875-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 530726-N-2017 z dnia: 2017-06-12 na:
  Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    141.35 MB
 • SIWZ.pdf    2.381 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-12_Ogloszenie_o_zam_nr_530726-N-2017.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529952-N-2017 z dnia: 2017-06-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego na odcinku od Parku Oruńskiego do Zbiornika Augustowska w ramach zadania pn.: "Dokumentacja dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    4.506 MB
 • SIWZ.pdf    2.173 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-06-12_Ogloszenie_o_zam_nr_529952-N-2017.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529307-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Budowa oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem dzielnicy Aniołki oraz wzdłuż ciągu pieszego przy Alei Armii Krajowej w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.022 MB
 • SIWZ.pdf    2.291 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedz_na_zapytanie_2.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf    0.039 MB
 • 2017-06-13_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    141.315 MB
 • 2017-06-09_ogloszenie_o_zam_nr_529307-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529909-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi w Gdańsku ul. Cystersów nr 13 - PT - dokumentacje dla przyszłych projektów"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.038 MB
 • SIWZ.pdf    1.902 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-06-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.054 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529909-N-2017.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529193-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Remont chodnika na odcinku od skrzyżowania Biała/Wajdeloty oraz zagospodarowanie działki nr 485 obręb 42

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    68.966 MB
 • SIWZ.pdf    2.441 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529193-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529344-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Ścieżka pieszo - rowerowa do zbiornika Augustowska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.806 MB
 • SIWZ.pdf    2.417 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-19_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529344-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 529187-N-2017 z dnia: 2017-06-09 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - ulice Smolna, Daleka, Jesionowa - etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.636 MB
 • SIWZ.pdf    3.422 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.157 MB
 • 2017-06-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.033 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_529187-N-2017.pdf    0.12 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 109-218874 z dnia: 2017-06-09 na:
  Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT - Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    9.677 MB
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.doc    0.178 MB
 • SIWZ.pdf    2.619 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.263 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_2017-S_109-218874.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 109-218875 z dnia: 2017-06-09 na:
  Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku - Sobieszewie

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    471.148 MB
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.docx    0.135 MB
 • SIWZ.pdf    2.744 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.154 MB
 • 2017-06-09_Ogloszenie_o_zam_nr_2017-S_109-218875.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 523581-N-2017 z dnia: 2017-06-02 na:
  "Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej." wraz z "Budową przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska" w ramach zadania "Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku."

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 97501 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    87.514 MB
 • SIWZ.pdf    2.264 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-06-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-06-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.273 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.134 MB
 • 2017-06-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.041 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.075 MB
 • 2017-06-07_Wyjasnienie_tresci_SIWZ.pdf    0.041 MB
 • 2017-06-02_Ogloszenie_o_zam_nr_523581-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 107-214763 z dnia: 2017-06-07 na:
  Dostawa wyposażenia meblowego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Przedszkola nr 39 i 81 w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.doc    0.178 MB
 • SIWZ.pdf    3.204 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.2 MB
 • 2017-06-23_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    4.152 MB
 • 2017-06-23_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.07 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 523676-N-2017 z dnia: 2017-06-02 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku - Etap II - Modernizacja na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej" w ramach zadania pn.: "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500000325-N-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    16.386 MB
 • SIWZ.pdf    2.321 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-06-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.048 MB
 • 2017-06-20_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.033 MB
 • 2017-06-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.099 MB
 • 2017-06-02_Ogloszenie_o_zam_nr_523676-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-06-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 522148-N-2017 z dnia: 2017-05-31 na:
  Poprawa stanu nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.941 MB
 • SIWZ.pdf    2.097 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.058 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.464 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.078 MB
 • 2017-06-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.063 MB
 • 2017-06-01_Ogloszenie_o_zam_nr_522148-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 521128-N-2017 z dnia: 2017-05-31 na:
  Zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    3.066 MB
 • SIWZ.pdf    2.006 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2017-05-31_Ogloszenie_o_zam_nr_521128-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519288-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Centrum Sportowe Morena" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    78.598 MB
 • SIWZ.pdf    2.538 MB
 • Dokumenty_edytowalne.rtf    0.571 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519288-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520292-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Przymorze w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.204 MB
 • SIWZ.pdf    1.711 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_520292-N-2017.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519729-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Budowa kanalizacji deszczowej w Gdańsku w ulicy Cokolnej i ulicy Stężyckiej" w ramach zadania: "Lokalne inicjatywy inwestycyjne"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 97278 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    84.649 MB
 • SIWZ.pdf    1.968 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2017-06-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-06-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.251 MB
 • 2017-06-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_2.zip    0.502 MB
 • 2017-06-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    0.282 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.054 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.165 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519729-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519662-N-2017 z dnia: 2017-05-30 na:
  "Place zabaw i zielone skwery Oliwy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016" - nawierzchnia poliuretanowa boiska szkolnego przy ul. Kanapariusza w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    16.395 MB
 • SIWZ.pdf    2.006 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.093 MB
 • 2017-06-22_Informacja_o_wyborze_najkorzytniejszej_oferty.pdf    0.044 MB
 • 2017-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_519662-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 520038-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku - II etap

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 95762 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    135.181 MB
 • Siwz.pdf    2.685 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.852 MB
 • 2017-06-12_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.037 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_520038-N-2017.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 519811-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 91526 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 91665 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 93549 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1.373 MB
 • SIWZ.pdf    2.102 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-06-06_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.287 MB
 • 2017-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.043 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_519811-N-2017.pdf    0.132 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518775-N-2017 z dnia: 2017-05-29 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego: "Dokończenie budowy miejsc parkingowych w ul. Smoluchowskiego w Gdańsku w ramach zadania: Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    9.929 MB
 • SIWZ.pdf    2.651 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-05-29_Ogloszenie_o_zam_nr_518909-N-2017.pdf    0.135 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518775-N-2017 z dnia: 2017-05-26 na:
  Przesadzenia i nasadzenia zastępcze krzewów w związku z budową układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej w Gdańsku w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    8.473 MB
 • SIWZ.pdf    2.429 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.063 MB
 • 2017-05-26_Ogloszenie_o_zam_nr_518775-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 518520-N-2017 z dnia: 2017-05-26 na:
  Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    24.607 MB
 • SIWZ.pdf    1.984 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2017-06-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.06 MB
 • 2017-05-26_Ogloszenie_o_zam_nr_518520-N-2017.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 515519-N-2017 z dnia: 2017-05-24 na:
  "Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły" oraz "Elektroniczne znaki przy ZSO nr 2 Gdańsk-Osowa", w trybie: "Zaprojektuj i zbuduj" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 94003 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 95256 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 95970 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    153.016 MB
 • SIWZ.pdf    2.985 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2017-06-12_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-06-12_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.332 MB
 • 2017-06-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.083 MB
 • 2017-06-07_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.045 MB
 • 2017-06-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.216 MB
 • 2017-06-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.031 MB
 • 2017-05-24_ogloszenie_o_zam_nr_515519-N-2017.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 097-190981 z dnia: 2017-05-20 na:
  Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej - Etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    443.754 MB
 • Zalaczniki edytowalne.docx    0.135 MB
 • SIWZ.pdf    3.537 MB
 • 2017-06-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.043 MB
 • 2017-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    5.089 MB
 • 2017-06-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.09 MB
 • 2017-06-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.089 MB
 • 2017-06-21_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_termin_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.046 MB
 • 2017-06-21_Ogloszenie_o_sprostowaniu_przeslane_do_publikacji_w_DzUUE.pdf    0.069 MB
 • 2017-06-21_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.394 MB
 • 2017-06-16_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    3.37 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.456 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.299 MB
 • 2017-06-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.04 MB
 • 2017-06-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.148 MB
 • 2017-06-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.042 MB
 • 2017-06-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.099 MB
 • 2017-06-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.059 MB
 • 2017-05-22_Ogloszenie_o_zam_nr_190981.pdf    0.073 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 512291-N-2017 z dnia: 2017-05-19 na:
  Zagospodarowanie skweru im. Anny Walentynowicz w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    26.264 MB
 • SIWZ.pdf    2.402 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-06-07_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.039 MB
 • 2017-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.072 MB
 • 2017-05-19_ogloszenie_o_zam_nr_512291-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 097-190985 z dnia: 2017-05-18 na:
  Budowa wiaduktu Biskupia Górka

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    1049.21 MB
 • SIWZ.pdf    4.823 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.405 MB
 • 2017-06-20_Informacja_z_otwarcia_wnioskow_o_dopuszczenie.pdf    0.053 MB
 • 2017-06-14_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.zip    316.496 MB
 • 2017-06-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.1 MB
 • 2017-06-08_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.067 MB
 • 2017-06-05_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    0.05 MB
 • 2017-06-05_Zal_nr_21_do_Zmiany_nr_1_tresci_SIWZ.zip    2.235 MB
 • 2017-05-22_Ogloszenie_o_zam_nr_190985.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 510720-N-2017 z dnia: 2017-05-18 na:
  Toaleta miejska na Stogach kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 85360 - 2017

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    28.647 MB
 • SIWZ.pdf    2.42 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2017-06-07_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.03 MB
 • 2017-05-18_ogloszenie_o_zam_nr_510720-N-2017.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 509970-N-2017 z dnia: 2017-05-17 na:
  "Budowa oświetlenia Jelitkowski Dwór / Kołobrzeska - łącznik" w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 100431 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    56.837 MB
 • SIWZ.pdf    3.599 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.124 MB
 • 2017-05-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.129 MB
 • 2017-05-17_ogloszenie_o_zam_nr_509970-N-2017.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 509724-N-2017 z dnia: 2017-05-16 na:
  Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie - etap I

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 88634 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 92802-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    110.953 MB
 • SIWZ.pdf    2.63 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-06-05_Zmiana_IV_tresci_SIWZ.pdf    0.302 MB
 • 2017-06-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.141 MB
 • 2017-06-02_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    7.29 MB
 • 2017-06-01_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    2.251 MB
 • 2017-06-01_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.057 MB
 • 2017-05-31_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    39.674 MB
 • 2017-05-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.055 MB
 • 2017-05-26_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    154.86 MB
 • 2017-05-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.244 MB
 • 2017-05-16_ogloszenie_o_zam_nr_509724-N-2017.pdf    0.115 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 507370-N-2017 z dnia: 2017-05-12 na:
  Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Polanki 121

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 87746 - 2017

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    188.54 MB
 • SIWZ.pdf    3.992 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.068 MB
 • 2017-05-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.029 MB
 • 2017-05-25_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.626 MB
 • 2017-05-12_Ogloszenie_o_zam_nr_507370-N-2017.pdf    0.147 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 506240-N-2017 z dnia: 2017-05-12 na:
  Poprawa stanu nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 100367 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    48.966 MB
 • SIWZ.pdf    4.367 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.129 MB
 • 2017-05-23_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    9.077 MB
 • 2017-05-12_Ogloszenie_o_zam_nr_506240-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503510-N-2017 z dnia: 2017-05-11 na:
  Budowa oświetlenia ul. Ludwika Pasteura w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 93675 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    17.446 MB
 • SIWZ.pdf    2.129 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-05-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.101 MB
 • 2017-05-11_Ogloszenie_o_zam_nr_503510-N-2017.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503704-N-2017 z dnia: 2017-05-09 na:
  Budowa toalety publiczne przy wejściach na plaże nr 46, 48, 63, od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    484.812 MB
 • SIWZ.pdf    2.787 MB
 • 2017-06-02_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.28 MB
 • 2017-05-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.182 MB
 • 2017-05-15_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.126 MB
 • 2017-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_503704-N-2017.pdf    0.116 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 503903-N-2017 z dnia: 2017-05-09 na:
  Budowa przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    220.213 MB
 • SIWZ.pdf    2.647 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-05-19_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    6.152 MB
 • 2017-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_503903-N-2017.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 502486-N-2017 z dnia: 2017-05-08 na:
  Budowa oświetlenia fragmentu ul. Broniewskiego (etap I), ul. Dunikowskiego (etap II), ul. Gałczyńskiego (etap III), ul. Krasickiego (etap IV), fragmentu ul. Łozy nr 5, 9, 17 (etap V) w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 79571 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 98899 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    44.555 MB
 • SIWZ.pdf    2.179 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2017-05-19_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.047 MB
 • 2017-05-16_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.109 MB
 • 2017-05-16_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.088 MB
 • 2017-05-08_Ogloszenie_o_zam_nr_502486-N-2017.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 500535-N-2017 z dnia: 2017-05-05 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy dróg rowerowych w ramach programu inwestycji popierających bezpieczeństwo w ruchu pieszym i rowerowym w ramach zadania pn.: 'Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku'

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    12.753 MB
 • SIWZ.pdf    2.411 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.121 MB
 • 2017-05-16_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.064 MB
 • 2017-05-05_Ogloszenie_o_zam_nr_500535-N-2017.pdf    0.111 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 501563-N-2017 z dnia: 2017-05-05 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 'Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz'

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    18.081 MB
 • SIWZ.pdf    1.892 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-05-05_Ogloszenie_o_zam_nr_501563-N-2017.pdf    0.11 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 500986-N-2017 z dnia: 2017-05-05 na:
  Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek Etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    19.95 MB
 • SIWZ.pdf    1.475 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.085 MB
 • 2017-05-05_Ogloszenie_o_zam_nr_500986-N-2017.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-05-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 77290 - 2017 z dnia: 2017-04-28 na:
  Budowa oświetlenia ul. Wołkowyskiej od ul. Myśliwskiej do ul. Szczodrej w Gdańsku w ramach programu 'Jaśniejszy Gdańsk'

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 77352-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 94332 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    19.43 MB
 • SIWZ.pdf    1.837 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.047 MB
 • 2017-04-28_Ogloszenie_o_zam_nr_77290.pdf    6.082 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 77184 - 2017 z dnia: 2017-04-28 na:
  Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 98356 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    122.114 MB
 • SIWZ.pdf    2.294 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.09 MB
 • 2017-05-17_Informacja_o_ubezpieczeniu_kontraktu.pdf    0.371 MB
 • 2017-05-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.141 MB
 • 2017-05-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.05 MB
 • 2017-04-28_Ogloszenie_o_zam_nr_77184.pdf    0.146 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 70784 - 2017 z dnia: 2017-04-21 na:
  Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej od ul. Kartuskiej do posesji przy ul. Myśliwskiej 25 w Gdańsku w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk"

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 80062 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 94649 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    35.916 MB
 • SIWZ.pdf    1.947 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-05-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2017-05-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.097 MB
 • 2017-04-21_Ogloszenie_o_zam_nr_70784.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 70950 - 2017 z dnia: 2017-04-21 na:
  Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: "Chodnik i schody dla ulicy Kolejowej" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.512 MB
 • SIWZ.pdf    2.139 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-04-21_Ogloszenie_o_zam_nr_70950.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 70902 - 2017 z dnia: 2017-04-21 na:
  Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej w okolicy skrzyżowania z ul. Stolema w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 78599 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 94247 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    64.066 MB
 • SIWZ.pdf    1.945 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-05-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.194 MB
 • 2017-05-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.046 MB
 • 2017-04-21_Ogloszenie_o_zam_nr_70902.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 68112 - 2017 z dnia: 2017-04-18 na:
  Budowa żłobka przy ul. Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 72577 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 101105 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzecz-finan.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_10_4_Specyfikacje_techniczne.zip    7.174 MB
 • Zal_nr_10_3_Przedmiary.zip    6.541 MB
 • Zal_nr_10_2_Projekty wykonawcze.zip    105.522 MB
 • Zal_nr_10_1_Projekt_budowlany.zip    43.717 MB
 • SIWZ.pdf    2.652 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.097 MB
 • 2017-04-28_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.342 MB
 • 2017-04-28_Wyjasnienia_nr_II_tresci_SIWZ.pdf    0.206 MB
 • 2017-04-25_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zamiennym_zal_nr_1_do_oferty.zip    1.184 MB
 • 2017-04-18_Ogloszenie_o_zam_nr_68112.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 67782 - 2017 z dnia: 2017-04-18 na:
  Dostosowanie budynku wraz z drogą do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie istniejących klatek schodowych, instalację systemu oddymiania, doprowadzenie drogi pożarowej zgodnie z przepisami ochrony pożarowej oraz wymiana posadzek w ZSO nr 6 w Gdańsku, ul. Głęboka 11 - w ramach modernizacji w obiektach oświatowych

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 94699 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_18.pdf    0.305 MB
 • Zal_nr_17.zip    5.56 MB
 • Zal_nr_16.zip    0.34 MB
 • Zal_nr_15.zip    0.949 MB
 • Zal_nr_14.zip    31.394 MB
 • Zal_nr_13.zip    21.334 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.591 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.983 MB
 • Zal_nr_10.zip    46.012 MB
 • SIWZ.pdf    2.185 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2017-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.464 MB
 • 2017-04-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.696 MB
 • 2017-04-18_Ogloszenie-o_zam_nr_67782.pdf    0.157 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 67584 - 2017 z dnia: 2017-04-18 na:
  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 42 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1 - Program budowy i modernizacji boisk oraz Budżet Obywatelski

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 76646 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 91472 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_Dokumenty.zip    0.908 MB
 • Zal_nr_12_2_Specyfikacje_techniczne_cz_II.pdf    0.259 MB
 • Zal_nr_12_1_Specyfikacje_techniczne.zip    0.68 MB
 • Zal_nr_11_2_Przedmiary_cz_II.pdf    0.097 MB
 • Zal_nr_11_1_Przedmiary_cz_I.zip    0.323 MB
 • Zal_nr_10_1_Projekt_wykonawczy_cz_I.zip    22.635 MB
 • Zal_nr_10.2_Projekt_wykonawczy_cz_II.zip    6.701 MB
 • SIWZ.pdf    2.106 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.052 MB
 • 2017-04-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.294 MB
 • 2017-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.297 MB
 • 2017-04-18_Ogloszenie_o_zam_nr_67584.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 67054 - 2017 z dnia: 2017-04-14 na:
  Dostawa i nasadzenie 7 szt. drzew w budynku Europejskiego Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1 w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 94263 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_8_Zdjecia_drzew.zip    5.69 MB
 • SIWZ.pdf    1.613 MB
 • 2017-04-14_Ogloszenie_o_zam_nr_67054.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 66589 - 2017 z dnia: 2017-04-14 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 88861 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_11_Wzor_protokolu_uzgodnien.pdf    0.03 MB
 • Zal_nr_10_Materialy_i_dane_wyjsciowe.zip    8.785 MB
 • SIWZ.pdf    1.694 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2017-04-19_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.29 MB
 • 2017-04-14_Ogloszenie_o_zam_nr_66589.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 66217 - 2017 z dnia: 2017-04-13 na:
  Modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku ul. Opacka 7.

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 88456 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_15_Wzor_harm_rzecz-fin.pdf    0.287 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_Specyfikacje_techniczne.zip    0.771 MB
 • Zal_nr_12_Przedmiary_robot.zip    0.315 MB
 • Zal_nr_11_Projekty_wykonawcze.zip    16.682 MB
 • Zal_nr_10_Projekt-budowlany.zip    16.56 MB
 • SIWZ.pdf    1.988 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
 • 2017-04-13_Ogloszenie_o_zam_nr_66217.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 63130 - 2017 z dnia: 2017-04-11 na:
  Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz przebudowa węzła żywienia w Bursie przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 73188-2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 86774 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzecz-finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_12_STWiORB.zip    2.434 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary_robot.zip    2.53 MB
 • Zal_nr_10_Projekty_wykonawcze.zip    689.583 MB
 • SIWZ.pdf    2.09 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.052 MB
 • 2017-04-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.002 MB
 • 2017-04-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.293 MB
 • 2017-04-25_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.72 MB
 • 2017-04-11_Ogloszenie_o_zam_63130.pdf    0.146 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-11 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 59850 - 2017 z dnia: 2017-04-06 na:
  Przebudowa ul. Biskupiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 69028 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 72371 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 91781 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_16_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_15_Decyzje_administracyjne.zip    19.378 MB
 • Zal_nr_14_Porozumienie_z_ICHB_PAN_PCSS.pdf    1.776 MB
 • Zal_nr_13_Dokumenty.zip    5.553 MB
 • Zal_nr_12_Projekty wykonawcze.zip    77.492 MB
 • Zal_nr_11_Projekty budowlane.zip    75.109 MB
 • Zal_nr_10_Harmonogram_rzecz-fin.docx    0.043 MB
 • SIWZ.pdf    2.521 MB
 • Dokumenty__edytowalne.docx    0.046 MB
 • 2017-04-24_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.675 MB
 • 2017-04-24_II_zmiana_SIWZ.pdf    0.26 MB
 • 2017-04-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.779 MB
 • 2017-04-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.261 MB
 • 2017-04-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.055 MB
 • 2017-04-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.126 MB
 • 2017-04-06_Ogloszenie_o_zam_nr_59850.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 59451-2017 z dnia: 2017-04-05 na:
  Poprawa stanu technicznego ul. Gostyńskiej od ul. Otomińskiej do ul. Egiertowskiej w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 92932 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_Dokumenty.zip    3.301 MB
 • Zal_nr_12_Specyfikacja_techniczna.zip    5.237 MB
 • Zal_nr_11_Kosztorys_ofertowy.xls    0.057 MB
 • Zal_nr_10_Projekt_wykonawczy.zip    6.518 MB
 • SIWZ.pdf    1.919 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.118 MB
 • 2017-04-05_Ogloszenie_o_zam_nr_59451.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 57990 - 2017 z dnia: 2017-04-04 na:
  Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z izolacją ściany w Przedszkolu Nr 85 w Gdańsku ul. Chałubińskiego 15.

  Zakres: Roboty budowalne
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 84647 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzecz-finan.pdf    0.252 MB
 • Zal_nr_12_Specyfikacje_techniczne.pdf    1.195 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    1.656 MB
 • Zal_nr_10_Projekt_wykonawczy.pdf    3.195 MB
 • SIWZ.pdf    1.843 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2017-04-04_Ogloszenie_o_zam_nr_nr_57990.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-04 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 069-130369 z dnia: 2017-04-07 na:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 9 zadań realizowanych, w ramach projektu pn. "Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_Formularz_JEDZ.docx    0.04 MB
 • Zal_nr_12_Materialy_i_dane_wyj_do_proj.zip    9.724 MB
 • SIWZ.pdf    3.969 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.205 MB
 • 2017-05-17_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.185 MB
 • 2017-05-08_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    49.694 MB
 • 2017-04-28_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytanie.zip    196.858 MB
 • 2017-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.2 MB
 • 2017-04-07_Ogloszenie_o_zam_nr_130369-2017.pdf    0.076 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 57220 - 2017 z dnia: 2017-04-03 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja chodników na terenie Gdańska - edycja 2017 dla następujących ulic: Pomorska, Pułaskiego, Zawodzie, Wiosłowa"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 81579 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.085 MB
 • Zal_nr_10_Materialy_i_dane_wyjsciowe.zip    4.346 MB
 • SIWZ.pdf    1.523 MB
 • 2017_04_03_Ogloszenie_o_zam_nr_57220.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 068-127965 z dnia: 2017-04-06 na:
  Wyposażenie budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy - Modernizacje w obiektach oświatowych

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Opis_paramentrow_technicznych.pdf    2.721 MB
 • Zal_nr_2_Formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.091 MB
 • SIWZ.pdf    0.915 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.08 MB
 • 2017-06-12_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przekazane_do_dzuue.pdf    0.102 MB
 • 2017-04-20_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.211 MB
 • 2017-04-06_Ogloszenie_o_zam_nr_127965-2017.pdf    0.065 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 56471 - 2017 z dnia: 2017-03-31 na:
  Wycinka drzew i krzewów dla zadania pod nazwą: "Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 87067 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_11.zip    6.97 MB
 • Zal_nr_10.docx    0.023 MB
 • SIWZ.pdf    1.94 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-04-13_Zmiana_nr_I_SIWZ.pdf    0.44 MB
 • 2017-04-13_Zal_do_zmiany_nr_I_SIWZ.docx    0.026 MB
 • 2017-03-31_Ogloszenie_o_zam_nr_56471.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 067-125536 z dnia: 2017-04-05 na:
  Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017/S 072-136542

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017-057080

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2017-062568

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_17_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_16_STWiORB.zip    6.804 MB
 • Zal_nr_15_Przedmiary_robot.zip    5.662 MB
 • Zal_nr_14_Projekty_wykonawcze.zip    426.15 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.043 MB
 • SIWZ.pdf    2.953 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.072 MB
 • 2017-05-11_Zmiana_tresci_SIWZ_nr_3.pdf    0.064 MB
 • 2017-05-11_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2017-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.039 MB
 • 2017-05-05_Odpowiedzi_na_pytania.pdf    0.034 MB
 • 2017-05-04_Zalaczniki_do_odp_na_zapytania.zip    7.141 MB
 • 2017-05-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.423 MB
 • 2017-05-02_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.32 MB
 • 2017-04-28_Zmiana_nr_II_tresci_SIWZ.pdf    0.296 MB
 • 2017-04-28_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.358 MB
 • 2017-04-28_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2017-04-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.789 MB
 • 2017-04-26_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania_II.zip    5.352 MB
 • 2017-04-26_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania_I.zip    0.235 MB
 • 2017-04-26_Odpowiedzi_na_zapytania_II.pdf    2.488 MB
 • 2017-04-26_Odpowiedzi_na_zapytania_I.pdf    2.02 MB
 • 2017-04-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.5 MB
 • 2017-04-20_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.995 MB
 • 2017-04-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    3.366 MB
 • 2017-04-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.58 MB
 • 2017-04-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.2 MB
 • 2017-04-12_Zmiana_nr_I_tresci_SIWZ.pdf    0.303 MB
 • 2017-04-12_Zal-zamienny_wzor_oferty.docx    0.036 MB
 • 2017-04-11_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.073 MB
 • 2017-04-05_Ogloszenie_o_zam_nr_125536-2017.pdf    0.07 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-04-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017S 063-117768 z dnia: 2017-03-30 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2017/S 113-227496

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_1_Formularz-opis_oferowanego_sprzetu_edytowalny.docx    0.111 MB
 • Zal_2_Wzor_JEDZ.docx    0.039 MB
 • SIWZ.pdf    2.155 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.084 MB
 • 2017-05-19_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.208 MB
 • 2017-05-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.044 MB
 • 2017-04-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.853 MB
 • 2017-03-30_Ogloszenie_o_zam_nr_117768-2017.pdf    0.065 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 51492 - 2017 z dnia: 2017-03-24 na:
  Wykonanie dziesięciu stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w ramach zadania pn.: "E -mobilność" w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12.zip    6.522 MB
 • Zal_nr_11_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.12 MB
 • SIWZ.pdf    4.091 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.04 MB
 • 2017-03-31_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.574 MB
 • 2017-03-24_Ogloszenie_o_zam_nr_51492.pdf    0.145 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 50858-2017 z dnia: 2017-03-24 na:
  Dostawa wyposażenia meblowego dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w Gdańsku, Al. Hallera 16/18 - etap III i do CAU KOGA w Gdańsku, ul. Andruszkiewicza 5 - modernizacje w obiektach oświatowych

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 78801 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.725 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2017-03-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.782 MB
 • 2017-03-24_Ogloszenie_o_zam_nr_50858.pdf    0.125 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 50630 - 2017 z dnia: 2017-03-24 na:
  Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 84065 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14.zip    2.635 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.335 MB
 • Zal_nr_11.zip    0.281 MB
 • Zal_nr_10.zip    3.183 MB
 • SIWZ.pdf    3.818 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.122 MB
 • 2017-04-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.256 MB
 • 2017-03-24_Ogloszenie_o_zam_nr_50630.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 48827 - 2017 z dnia: 2017-03-22 na:
  Przebudowa pomieszczeń na II piętrze na dwie sale dydaktyczne oraz sanitariaty dla dzieci w Przedszkolu Nr 39 w Gdańsku, ul. Opacka 12a.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 59804 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 84670 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_harmonogram_rzecz-fiansowy.xls    0.033 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.363 MB
 • Zal_nr_12_przedmiary.zip    4.413 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.zip    1.66 MB
 • Zal_nr_10_Projekty_wykonawcze.zip    22.348 MB
 • SIWZ.pdf    3.671 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-04-06_Zmiana_tesci_SIWZ-zmiana terminu.pdf    0.307 MB
 • 2017-04-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.283 MB
 • 2017-03-31_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.552 MB
 • 2017-03-29_Zal_do_pisma_edytowalne_przedmiary.zip    0.436 MB
 • 2017-03-29_Pismo_edytowalne_przedmiary.pdf    0.188 MB
 • 2017-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_48827.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 48846 - 2017 z dnia: 2017-03-22 na:
  Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska - edycja 2017 - etap II dla ulicy św. Ducha w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 58042 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 87087 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 87144 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_15_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_14.zip    0.78 MB
 • Zal_nr_13_opinie_geotechniczne.zip    3.419 MB
 • Zal_nr_12_specyfikacje_techniczne.zip    2.437 MB
 • Zal_nr_11_kosztorysy_ofertowe.zip    0.154 MB
 • Zal_nr_10_projekty_wykonawcze.zip    37.575 MB
 • SIWZ.pdf    3.921 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2019-04-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.526 MB
 • 2017-04-05_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.575 MB
 • 2017-04-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.743 MB
 • 2017-04-04_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.3 MB
 • 2017-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_48846.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 48763 - 2017 z dnia: 2017-03-22 na:
  Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Nr 7 w Gdańsku ul. Zator Przytockiego 7

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 78798 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_Harmonogram-rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_TABLICE.docx    0.012 MB
 • Zal_nr_12_STWiORB.zip    1.728 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary_robot.zip    1.032 MB
 • Zal_nr_10_PW.zip    19.512 MB
 • SIWZ.pdf    3.7 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.084 MB
 • 2017-03-22_Ogloszenie_o_zam_nr_48763.pdf    0.144 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 058-107540 z dnia: 2017-03-23 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Damroki oraz uzupełnienie wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2017/S 115-231552

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_Wzor JEDZ.docx    0.039 MB
 • SIWZ.pdf    5.644 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.162 MB
 • 2017-05-24_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.15 MB
 • 2017-04-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.525 MB
 • 2017-03-23_Ogloszenie_o_zam_nr_058-107540.pdf    0.071 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 47329 - 2017 z dnia: 2017-03-20 na:
  Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - zadanie 1 - Etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 55827 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 72764 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.084 MB
 • Zal_nr_20_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_19_WYMAGANIA_DOT_TABLICY.zip    0.184 MB
 • Zal_nr_18_UZGODNIENIA.zip    190.134 MB
 • Zal_nr_17_PROJEKT_ROBOT_GEOLOGICZNYCH.zip    189.522 MB
 • Zal_nr_16_OPRACOWANIE_ARCHITEKTONICZNE_BUDYNKOW.zip    360.865 MB
 • Zal_nr_15_OPERAT_WODNOPRAWNY.zip    48.486 MB
 • Zal_nr_14_DOKUMENTACJA_GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA.zip    106.065 MB
 • Zal_nr_13_PROJEKT_BUDOWLANY.zip    461.503 MB
 • Zal_nr_12_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip    5.696 MB
 • Zal_nr_11_KOSZTORYS_OFERTOWY.zip    0.048 MB
 • Zal_nr_10_PROJEKT_BUDOWLANO-WYKONAWCZY.zip    457.772 MB
 • SIWZ.pdf    3.813 MB
 • 2017-03-31_Zmiana_tresci_zalacznika_nr_20_do_SIWZ.zip    0.17 MB
 • 2017-03-31_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.258 MB
 • 2017-03-30_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    6.379 MB
 • 2017-03-29_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.279 MB
 • 2017-03-24_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.067 MB
 • 2017-03-20_Ogloszenie_o_zam_nr_47329.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 42516 - 2017 z dnia: 2017-03-14 na:
  "Budowa drogi technologicznej w rejonie przedszkola przy ul. Damroki w Gdańsku" w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta".

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 78609 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12_Mapa_lokalizacji_zadania.pdf    0.191 MB
 • Zal_nr_11_Program_funkcjonalno-uzytkowy.pdf    0.138 MB
 • SIWZ.pdf    3.862 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-03-14_Ogloszenie_o_zam_nr_42516.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 41384 - 2017 z dnia: 2017-03-10 na:
  Rewaloryzacja parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku (etap II)

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 50809 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 56275 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 59316 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 84205 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.133 MB
 • Zal_nr_19_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_18.zip    0.684 MB
 • Zal_nr_17.pdf    0.302 MB
 • Zal_nr_16.pdf    0.159 MB
 • Zal_nr_15.pdf    0.152 MB
 • Zal_nr_14.pdf    0.598 MB
 • Zal_nr_12_SSTWiORB.zip    2.517 MB
 • Zal_nr_11_PR.zip    0.588 MB
 • Zal_nr_10_PW.zip    25.642 MB
 • SIWZ.pdf    5.413 MB
 • 2017-04-07_Odpowiedzi_na_zapytania-uzupelnienie.pdf    0.244 MB
 • 2017-04-06_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.76 MB
 • 2017-04-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.361 MB
 • 2017-04-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.342 MB
 • 2017-03-31_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.333 MB
 • 2017-03-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.078 MB
 • 2017-03-10_Ogloszenie_o_zam_nr_41384.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 38217 - 2017 z dnia: 2017-03-07 na:
  Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" ul. Ciasna/Malczewskiego wraz z zieleńcem (dzielnica Siedlce)

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 54873-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_10.zip    2.379 MB
 • SIWZ.pdf    3.062 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.033 MB
 • 2017-03-07_Ogloszenie_o_zam_nr_38217.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 37781 - 2017 z dnia: 2017-03-07 na:
  Rozbiórka altanek ogrodniczych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku" w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 67568 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_15_harm_rzecz-finansowy.xlsx    0.019 MB
 • Zal_nr_14.pdf    0.044 MB
 • Zal_nr_13.pdf    0.04 MB
 • Zal_nr_12_mapa od ROD.pdf    5.091 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.docx    0.018 MB
 • Zal_nr_10_WYKAZ_OBIEKTOW_DO_ROZBIORKI.docx    0.029 MB
 • SIWZ.pdf    3.549 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2017-03-07_Ogloszenie_o_zam_nr_37781.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 35339 - 2017 z dnia: 2017-03-02 na:
  Zabudowa kierownic toru wodnego na rzece Motławie w ramach zadania pn.: "Budowa kładki na wyspę Ołowianka w Gdańsku"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 64241-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_12_Przedmiary_robot.pdf    0.55 MB
 • Zal_11_Dokumentacja_projektowa.zip    5.002 MB
 • SIWZ.pdf    1.992 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2017-03-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.18 MB
 • 2017-03-02_Ogloszenie_o_zam_nr_35339.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2017/S 044-080709 z dnia: 2017-03-02 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_Wzor_JEDZ..docx    0.038 MB
 • Zal_nr_13_wzor_prot_uzgodnien.doc    0.24 MB
 • Zal_nr_12.zip    62.26 MB
 • SIWZ.pdf    4.052 MB
 • 2017-04-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.327 MB
 • 2017-03-31_Odpowiedz_na_zapytanie_z_zalacznikami.zip    0.306 MB
 • 2017-03-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.535 MB
 • 2017-03-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.143 MB
 • 2017-03-24_Ogloszenie_o_zmianie_zamowienia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2017-03-06_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.058 MB
 • 2017-03-06_Ogloszenie_o_zmianie_zamowienia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.068 MB
 • 2017-03-03_Ogloszenie_o_zam_nr_080709.pdf    0.077 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 34177 - 2017 z dnia: 2017-03-01 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej na odcinku od al. Grunwaldzkiej do Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 61533 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_11_wzor_prot_uzgodnien.doc    0.24 MB
 • Zal_nr_10.zip    23.185 MB
 • SIWZ.pdf    3.082 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2017-03-01_Ogloszenie_o_zam_nr_34177.pdf    0.126 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 34085 - 2017 z dnia: 2017-03-01 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacji chodników na terenie Gdańska - edycja 2017 dla następujących ulic: Pomorska, Ujeścisko, Pułaskiego, Zawodzie, Giełguda, Sienkiewicza, Zaroślak, Wiosłowa"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 54858 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_10.zip    7.139 MB
 • SIWZ.pdf    3.938 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.113 MB
 • 2017-03-15_Uniewaznienie_postepowania_w_ramach_czeci_nr_1.pdf    0.062 MB
 • 2017-03-01_Ogloszenie_o_zam_nr_34085.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 34112 - 2017 z dnia: 2017-03-01 na:
  Remont Grot Szeptów w Parku Oliwskim w ramach zadania: "Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 62099 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_16_DECYZJE_UZGODNIENIA.pdf    4.373 MB
 • Zal_nr_15_OPERAT_ W_P.pdf    0.67 MB
 • Zal_nr_14_STWiOR.pdf    24.394 MB
 • Zal_nr_13_PRZEDMIAR_ROBOT.pdf    1.284 MB
 • Zal_nr_12_PROJ_WYK.zip    7.712 MB
 • Zal_nr_11_ORZECZENIE_TECH.pdf    4.588 MB
 • SIWZ.pdf    3.944 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.051 MB
 • 2017-03-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.07 MB
 • 2017-03-01_Ogloszenie_o_zam_nr_34112.pdf    0.146 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-03-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 31777 - 2017 z dnia: 2017-02-24 na:
  Budowa żłobka modułowego przy ul. Srebrnej/Kolorowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 43711 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 49047 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_16_Opis_parametrow_technicznych.docx    0.031 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_STWiOR.zip    7.174 MB
 • Zal_nr_12_przedmiary.zip    2.524 MB
 • Zal_nr_11_projekty_wykonawcze.zip    102.76 MB
 • Zal_nr_10_projekt_budowlany.zip    42.778 MB
 • SIWZ.pdf    4.243 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.136 MB
 • 2017-03-31_Zmiana_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    15.395 MB
 • 2017-03-22_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.07 MB
 • 2017-03-15_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.064 MB
 • 2017-02-24_Ogloszenie_o_zam_nr_31777.pdf    0.151 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-24 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 28710 - 2017 z dnia: 2017-02-21 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Nowy dom tuż za rogiem - modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku - Kokoszkach ul. Przyrodników 14" - Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 34449 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 35414 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 55941 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    2.68 MB
 • SIWZ.pdf    2.835 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2017-03-02_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.809 MB
 • 2017-03-01_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_i_skladania_ofert.pdf    0.068 MB
 • 2017-02-21_Ogloszenie_o_zam_nr_28710.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 27618 - 2017 z dnia: 2017-02-17 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie numer: 29535 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 72580 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Inwent_instalacyjna_ul_Sieroca_6-8.zip    9.795 MB
 • Zal_nr_12.zip    552.046 MB
 • Zal_nr_11.zip    137.975 MB
 • Zal_nr_10_Wstepna_koncepcja.zip    9.996 MB
 • SIWZ.pdf    3.43 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-02-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.082 MB
 • 2017-02-22_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.078 MB
 • 2017-02-22_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.054 MB
 • 2017-02-22_Zal_nr_14.zip    4.187 MB
 • 2017-02-17_Ogloszenie_o_zam_nr_27618.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 27395 - 2017 z dnia: 2017-02-17 na:
  Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 40652 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 40677 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 76783 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    25.892 MB
 • Zal_nr_24.zip    0.036 MB
 • Zal_nr_22.zip    4.619 MB
 • Zal_nr_21.zip    1.69 MB
 • Zal_nr_20.zip    17.89 MB
 • Zal_nr_19.zip    0.891 MB
 • Zal_nr_18.zip    6.134 MB
 • Zal_nr_17.zip    1.395 MB
 • Zal_nr_16.zip    5.548 MB
 • Zal_nr_15.zip    1.653 MB
 • Zal_nr_14.zip    0.613 MB
 • Zal_nr_13.zip    5.644 MB
 • Zal_nr_12.zip    1.031 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.534 MB
 • Zal_nr_10.zip    4.072 MB
 • SIWZ.pdf    3.967 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-03-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.958 MB
 • 2017-03-10_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.064 MB
 • 2017-03-03_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.058 MB
 • 2017-02-17_Ogloszenie_o_zam_nr_27395.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 23238 - 2017 z dnia: 2017-02-10 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 54861 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    30.878 MB
 • Zal_nr_13.2_harm_rzecz-finasowy_cz.2.pdf    0.04 MB
 • Zal_nr_13.1_harm_rzecz-finasowy_cz.1.pdf    0.036 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.122 MB
 • Zal_nr_11.zip    0.315 MB
 • Zal_nr_10.zip    18.392 MB
 • SIWZ.pdf    5.799 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.053 MB
 • 2017-02-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.107 MB
 • 2017-02-20_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.18 MB
 • 2017-02-15_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.08 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.058 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_23238.pdf    0.154 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 23247 - 2017 z dnia: 2017-02-10 na:
  Opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 47911 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    3.636 MB
 • SIWZ.pdf    2.793 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx .docx    0.102 MB
 • 2017-02-17_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.066 MB
 • 2017-02-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.186 MB
 • 2017-02-14_Zmiany_tresci_SIWZ.pdf    0.069 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_23247.pdf    0.131 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22799 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap V

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 43956 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_warunki_techniczne_ZDiZ.zip    2.076 MB
 • Zal_nr_14_Materialy_pomocnicze_do_projektowania.zip    10.956 MB
 • Zal_nr_13_Wzor_protokolu_uzgodnien_z_prawnymi_wlascicielami_terenu.zip    0.016 MB
 • Zal_nr_12_karty_terenowe_MPZP.zip    0.211 MB
 • Zal_nr_11_warunki_techniczne_ZDiZ.zip    2.21 MB
 • Zal_nr_10_karty_terenowe_MPZP.zip    0.825 MB
 • SIWZ.pdf    5.862 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.065 MB
 • 2017-02-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.077 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22799.pdf    0.137 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22705 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 29201 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 34992 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert cz. I

 • Informacja z otwarcia ofert cz. II

 • Informacja z otwarcia ofert cz. III

 • Informacja z otwarcia ofert cz. IV

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.II

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I numer: 73219 - 2017

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. III numer: 73359-2017

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. II numer: 76038 - 2017

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. IV numer: 76182 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.4_NIEAKTUALNE.zip    0.193 MB
 • Zal_nr_9.3_NIEAKTUALNE.zip    0.29 MB
 • Zal_nr_9.2_NIEAKTUALNE.zip    0.204 MB
 • Zal_nr_9.1_NIEAKTUALNE.zip    0.202 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_11_Wzor_slupka.zip    1.802 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.pdf    1.545 MB
 • SIWZ.pdf    4.008 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-03-02_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.255 MB
 • 2017-02-28_Odpowiedzi_na_zapytania_2.zip    0.336 MB
 • 2017-02-28_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.139 MB
 • 2017-02-23_Zmiany_tresci_SIWZ.pdf    0.08 MB
 • 2017-02-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2017-02-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.526 MB
 • 2017-02-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.279 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22705.pdf    0.156 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22687 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ul. Pagórkowej w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 54785-2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Plan_sytuacyjny.pdf    0.093 MB
 • SIWZ.pdf    2.297 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.111 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22687.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 21454 - 2017 z dnia: 2017-02-08 na:
  Poprawa nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w ramach Programu Modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska na rok 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 29527 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 31705 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 34729 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 36519 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.2 numer: 67916 - 2017

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.1 numer: 72537 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    82.599 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_Badania_geotechniczne.zip    11.752 MB
 • Zal_nr_12.docx    0.106 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    10.623 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    1.318 MB
 • SIWZ.pdf    5.844 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.135 MB
 • 2017-03-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.105 MB
 • 2017-03-01_Zmiana_tresc_SIWZ_w_zakresie_terminu_i_skladania_ofert.pdf    0.328 MB
 • 2017-02-24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.079 MB
 • 2017-02-24_Zamienna_tabela_elementow_scalonych.xlsx    0.077 MB
 • 2017-02-24_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.646 MB
 • 2017-02-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.078 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_21454.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 20672 - 2017 z dnia: 2017-02-07 na:
  Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24335 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 74910 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_STWiOR.zip    3.587 MB
 • Zal_nr_13_PRZEDM_ROBOT.zip    17.472 MB
 • Zal_nr_12_PROJ_WYKONAWCZE.zip    484.239 MB
 • Zal_nr_11_OPIS_FUNKCJONALNY_ESOK.pdf    0.547 MB
 • SIWZ.pdf    5.008 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2017-03-09_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.06 MB
 • 2017-03-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.122 MB
 • 2017-03-07_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.224 MB
 • 2017-03-06_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.062 MB
 • 2017-03-06_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    17.575 MB
 • 2017-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.11 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_20672.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 17403 - 2017 z dnia: 2017-01-31 na:
  Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24690 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 47856 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    32.932 MB
 • Zal_nr_17.pdf    0.032 MB
 • Zal_nr_15.pdf    0.053 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.31 MB
 • Zal_nr_12.zip    9.652 MB
 • Zal_nr_11.zip    2.587 MB
 • Zal_nr_10.zip    94.581 MB
 • SIWZ.pdf    24.03 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.134 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.056 MB
 • 2017-02-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.588 MB
 • 2017-01-30_Ogloszenie_o_zam_nr_17403.pdf    0.15 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 16338 - 2017 z dnia: 2017-01-30 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i dostosowania infrastruktury w wyniku częściowej likwidacji ROD: JAR, ZREMB, ORLIK, im. F. Chopina, w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    1035.794 MB
 • SIWZ.pdf    3.26 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.114 MB
 • 2017-03-01_Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.074 MB
 • 2017-02-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.119 MB
 • 2017-01-30_Ogloszenie_o_zam_nr_16338.pdf.pdf    0.113 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 14670 - 2017 z dnia: 2017-01-26 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 49625 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_2_Proj_wyk_branza_elektroenergetyczna-cz_2.zip    24.428 MB
 • Zal_9_1_Proj_wyk_branza_elektroenergetyczna-cz_1.zip    51.662 MB
 • Zal_12_2_Harmonogram_rzecz-fin-cz_2.docx    0.09 MB
 • Zal_12_1_Harmonogram_rzecz-fin-cz_1.docx    0.089 MB
 • Zal_11_2_Specyfikacje_techniczne-cz_2.zip    0.158 MB
 • Zal_11_1_Specyfikacje_techniczne-cz_1.zip    0.155 MB
 • Zal_10_2_Przedmiar_robot-cz_2.zip    0.112 MB
 • Zal_10_1_Przedmiar_robot-cz_1.zip    0.035 MB
 • SIWZ.pdf    2.167 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2017-02-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.115 MB
 • 2017-02-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2017-01-26_Ogloszenie_o_zam_nr_14670.pdf    0.334 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 14048 - 2017 z dnia: 2017-01-25 na:
  Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 81 w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 21101 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24991 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 27005 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 50935 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    36.383 MB
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_edytowalny.docx    0.016 MB
 • Zal_nr_12_harm_rzecz-finansowy.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    8.175 MB
 • Zal_nr_11A_Przedmiary_edytowalne.zip    0.996 MB
 • Zal_nr_10_STWiORB.zip    1.551 MB
 • SIWZ.pdf    3.409 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-02-17_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.297 MB
 • 2017-02-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.414 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.065 MB
 • 2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.582 MB
 • 2017-02-07_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.295 MB
 • 2017-02-07_Zal_edytowalny_do_2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.xlsx    0.025 MB
 • 2017-02-07_Zal_do_2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.91 MB
 • 2017-01-25_Ogloszenie_o_zam_nr_14048.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 11583 - 2017 z dnia: 2017-01-20 na:
  Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku oraz budowa oświetlenia wraz z remontem chodników w ul. Klonowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 19526 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 29294 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 36197 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 82974 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Projekt_wykonawczy-cz_1.zip    75.035 MB
 • Zal_16_2_Harm_rzecz-finan-cz_2.pdf    0.149 MB
 • Zal_16_1_Harm_rzecz-finan-cz_1.pdf    0.157 MB
 • Zal_15_2_Kosztorysy_ofertowe-cz_2.zip_NIEAKTUALNE    0.032 MB
 • Zal_15_1_Kosztorysy_ofertowe-cz_1.zip_NIEAKTUALNE    0.043 MB
 • Zal_14_Wymagania_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne-cz_2.zip    1.008 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy-cz_2.zip    34.364 MB
 • Zal_10_Specyfikacja_techniczna-cz_1.zip    1.146 MB
 • Siwz.pdf    3.216 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-03-09_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.122 MB
 • 2017-03-09_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.126 MB
 • 2017-03-03_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.065 MB
 • 2017-03-03_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    12.745 MB
 • 2017-02-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2017-02-21_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.599 MB
 • 2017-02-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2017-01-20_Ogloszenie_o_zam_nr_11583.pdf    0.156 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 6586-2017 z dnia: 2017-01-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk - etap IV

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 29829 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_Materialy_pomocnicze_do_projektowania.zip    32.954 MB
 • SIWZ.pdf    1.966 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2017-01-25_Zawiadomienie_o_uniewaznienieniu_czesci_nr_1_postepowania.pdf    0.059 MB
 • 2017-01-12_Ogloszenie_o_zam_nr_6586.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 3596 - 2017 z dnia: 2017-01-05 na:
  Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 11432 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 14346 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 16260 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 31440 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Proj_Wykonawcze.zip    70.813 MB
 • Zal_nr_12_harmo.docx    0.088 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.pdf    33.37 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    34.063 MB
 • SIWZ.pdf    3.285 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2017-01-30_Zmiana_IV_tresci_SIWZ.pdf    0.075 MB
 • 2017-01-30_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.144 MB
 • 2017-01-26_Zmiana_III_tresci_SIWZ.pdf    0.329 MB
 • 2017-01-26_Zal_do_odp_na_zapytania.zip    9.541 MB
 • 2017-01-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.14 MB
 • 2017-01-20_Zmiana_I_tresci_SIWZ.pdf    0.326 MB
 • 2017-01-20_Zmiana_II_tresci_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • 2017-01-20_Zal_do_odp_na_zapytania.pdf    3.938 MB
 • 2017-01-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.237 MB
 • 2017-01-17_Zal_do_2017-01-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.141 MB
 • 2017-01-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.149 MB
 • 2016-01-05_Ogloszenie_o_zam_nr_3596.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 376664 - 2016 z dnia: 2016-12-30 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 38105 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_-_PW_Danusi-Zawiszy.zip    14.376 MB
 • Zal_nr_16.2_Harm_rzecz-finansowy_ cz_2.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_16.1_Harm_rzecz-finansowy_cz_1.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_15_-_Przedmiary.zip    0.224 MB
 • Zal_nr_14_-_SST.zip    0.356 MB
 • Zal_nr_13_-_PW_Pucka-Malborska.zip    18.864 MB
 • Zal_nr_12_-_PW_Krynicka.zip    14.53 MB
 • Zal_nr_11_-_PW_Sochaczewska.zip    19.389 MB
 • Zal_nr_10_-_PW_Sobotki.zip    22.158 MB
 • SIWZ.pdf    3.989 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2016-12-30_Ogloszenie_o_zam_nr_376664.pdf    0.151 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 372336 - 2016 z dnia: 2016-12-22 na:
  Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych, wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. oraz roboty elektryczne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 3087 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 6537 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 25623 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_projekty_wykonawcze.zip    18.865 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_do_SIWZ_STWiOR.zip    0.864 MB
 • Zal_nr_10_do_SIWZ_przedmiary_robot.zip    9.797 MB
 • SIWZ.pdf    3.543 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-01-12_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2017-01-12_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2017-01-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.28 MB
 • 2017-01-10_Zal_do_2017-01-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.942 MB
 • 2017-01-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.22 MB
 • 2017-01-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2016-12-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.077 MB
 • 2016-12-30_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.317 MB
 • 2016-12-22_Ogloszenie_o_zam_nr_372336.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 372064 - 2016 z dnia: 2016-12-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i dostosowania infrastruktury w wyniku częściowej likwidacji ROD: JAR, ZREMB, ORLIK, im. F. Chopina, w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    1035.794 MB
 • SIWZ.pdf    3.215 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.113 MB
 • 2017-01-09_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.064 MB
 • 2016-12-22_Ogloszenie_o_zam_nr_372064.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 368659 - 2016 z dnia: 2016-12-16 na:
  Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 376303 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 29304 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    43.988 MB
 • Zal_nr_14_Harmonogram rzeczowo - finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_12_starodworska-badania_geotechniczne.pdf    2.276 MB
 • Zal_nr_11_Specyfikacja_techniczna.pdf    1.866 MB
 • Zal_nr_10_przedmiar_robpt.pdf    0.446 MB
 • SIWZ.pdf    3.373 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.089 MB
 • 2017-01-10_Odpowiedzi na zapytania.pdf    0.295 MB
 • 2017-01-05_Zal_do_2017-01-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.214 MB
 • 2017-01-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.816 MB
 • 2016-12-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.06 MB
 • 2016-12-16_Ogloszenie_o_zam_nr_368659.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 367821 - 2016 z dnia: 2016-12-15 na:
  Dokończenie robót budowlanych na budowie krytej pływalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 375640 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 27123 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PROJ_WYK_LUTY_2015.zip    214.123 MB
 • Zal_nr_15_wzor_harmonogramu_rzeczowo-finansowego.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_14_Kosztorys_ofertowy_(6 sztuk).zip    0.286 MB
 • Zal_nr_13_PRZEDMIARY_ROBOT.zip    5.785 MB
 • Zal_nr_12_STWiORB.zip    8.109 MB
 • Zal_nr_11_PROJ_BUD_REMONT_ZJAZDU.zip    2.27 MB
 • Zal_nr_10_PROJ_WYK_ZAMIENNE_STYCZEN_2016.zip    121.76 MB
 • SIWZ.pdf    4.128 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2017-01-04_Zal_do_2017-01-04_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.713 MB
 • 2017-01-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.273 MB
 • 2016-12-30_Zal_do_2016-12-30_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    6.466 MB
 • 2016-12-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.813 MB
 • 2016-12-29_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.307 MB
 • 2016-12-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.057 MB
 • 2016-12-15_Ogloszenie_o_zam_nr_367821.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 366688 - 2016 z dnia: 2016-12-14 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 14752-2017

 • Pliki do pobrania:
 • dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • Zal_nr_9.zip    5963.752 MB
 • SIWZ.pdf    3.442 MB
 • 2016-12-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.525 MB
 • 2016-12-09_Ogloszenie_o_zam_nr_366688.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-14 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska     Nowe ogłoszenia
  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2017-06-28
  Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-06-28
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500001389-N-2017 z dnia 2017-06-28
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski