Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie...
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na p...
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-02-21


Biuletyn Zamówień Publiczych
Wybierz rodzaj zamówienia:
 • Roboty budowlane
 • Usługi
 • Dostawy
 • Wszystkie
  Ogłoszenie o zamówieniu 28710 - 2017 z dnia: 2017-02-21 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Nowy dom tuż za rogiem - modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku - Kokoszkach ul. Przyrodników 14" - Budżet Obywatelski 2017

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    2.68 MB
 • SIWZ.pdf    2.835 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2017-02-21_Ogloszenie_o_zam_nr_28710.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 27618 - 2017 z dnia: 2017-02-17 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Dom Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Inwent_instalacyjna_ul_Sieroca_6-8.zip    9.795 MB
 • Zal_nr_12.zip    552.046 MB
 • Zal_nr_11.zip    137.975 MB
 • Zal_nr_10_Wstepna_koncepcja.zip    9.996 MB
 • SIWZ.pdf    3.43 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2017-02-17_Ogloszenie_o_zam_nr_27618.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 27395 - 2017 z dnia: 2017-02-17 na:
  Budowa prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    25.892 MB
 • Zal_nr_24.zip    0.036 MB
 • Zal_nr_22.zip    4.619 MB
 • Zal_nr_21.zip    1.69 MB
 • Zal_nr_20.zip    17.89 MB
 • Zal_nr_19.zip    0.891 MB
 • Zal_nr_18.zip    6.134 MB
 • Zal_nr_17.zip    1.395 MB
 • Zal_nr_16.zip    5.548 MB
 • Zal_nr_15.zip    1.653 MB
 • Zal_nr_14.zip    0.613 MB
 • Zal_nr_13.zip    5.644 MB
 • Zal_nr_12.zip    1.031 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.534 MB
 • Zal_nr_10.zip    4.072 MB
 • SIWZ.pdf    3.967 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
 • 2017-02-17_Ogloszenie_o_zam_nr_27395.pdf    0.142 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 23238 - 2017 z dnia: 2017-02-10 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap III

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    30.878 MB
 • Zal_nr_13.2_harm_rzecz-finasowy_cz.2.pdf    0.04 MB
 • Zal_nr_13.1_harm_rzecz-finasowy_cz.1.pdf    0.036 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.122 MB
 • Zal_nr_11.zip    0.315 MB
 • Zal_nr_10.zip    18.392 MB
 • SIWZ.pdf    5.799 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.053 MB
 • 2017-02-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.107 MB
 • 2017-02-20_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.18 MB
 • 2017-02-15_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.08 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.058 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_23238.pdf    0.154 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 23247 - 2017 z dnia: 2017-02-10 na:
  Opracowanie jednowariantowej koncepcji programowej a następnie dokumentacji projektowej na wykonanie kompleksowej przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    3.636 MB
 • SIWZ.pdf    2.793 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx .docx    0.102 MB
 • 2017-02-17_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.066 MB
 • 2017-02-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.186 MB
 • 2017-02-14_Zmiany_tresci_SIWZ.pdf    0.069 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_23247.pdf    0.131 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22799 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap V

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_warunki_techniczne_ZDiZ.zip    2.076 MB
 • Zal_nr_14_Materialy_pomocnicze_do_projektowania.zip    10.956 MB
 • Zal_nr_13_Wzor_protokolu_uzgodnien_z_prawnymi_wlascicielami_terenu.zip    0.016 MB
 • Zal_nr_12_karty_terenowe_MPZP.zip    0.211 MB
 • Zal_nr_11_warunki_techniczne_ZDiZ.zip    2.21 MB
 • Zal_nr_10_karty_terenowe_MPZP.zip    0.825 MB
 • SIWZ.pdf    5.862 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.065 MB
 • 2017-02-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.077 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22799.pdf    0.137 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22705 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Modernizacja i budowa chodników na terenie Miasta Gdańska - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 29201 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.4.zip    0.193 MB
 • Zal_nr_9.3.zip    0.29 MB
 • Zal_nr_9.2.zip    0.204 MB
 • Zal_nr_9.1.zip    0.202 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_11_Wzor_slupka.zip    1.802 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.pdf    1.545 MB
 • SIWZ.pdf    4.008 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.036 MB
 • 2017-02-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2017-02-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.526 MB
 • 2017-02-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.279 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22705.pdf    0.156 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 22687 - 2017 z dnia: 2017-02-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ul. Pagórkowej w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Plan_sytuacyjny.pdf    0.093 MB
 • SIWZ.pdf    2.297 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.111 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_22687.pdf    0.124 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 21454 - 2017 z dnia: 2017-02-08 na:
  Poprawa nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku oraz przebudowa ul. Świętokrzyskiej w ramach Programu Modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska na rok 2017

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

  Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    82.599 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_Badania_geotechniczne.zip    11.752 MB
 • Zal_nr_12.docx    0.106 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    10.623 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    1.318 MB
 • SIWZ.pdf    5.844 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.135 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_21454.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 20672 - 2017 z dnia: 2017-02-07 na:
  Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24335 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_14_STWiOR.zip    3.587 MB
 • Zal_nr_13_PRZEDM_ROBOT.zip    17.472 MB
 • Zal_nr_12_PROJ_WYKONAWCZE.zip    484.239 MB
 • Zal_nr_11_OPIS_FUNKCJONALNY_ESOK.pdf    0.547 MB
 • SIWZ.pdf    5.008 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2017-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie_i_zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.11 MB
 • 2017-02-07_Ogloszenie_o_zam_nr_20672.pdf    0.153 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-02-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 17403 - 2017 z dnia: 2017-01-31 na:
  Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24690 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    32.932 MB
 • Zal_nr_17.pdf    0.032 MB
 • Zal_nr_15.pdf    0.053 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.31 MB
 • Zal_nr_12.zip    9.652 MB
 • Zal_nr_11.zip    2.587 MB
 • Zal_nr_10.zip    94.581 MB
 • SIWZ.pdf    24.03 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.134 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.056 MB
 • 2017-02-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.588 MB
 • 2017-01-30_Ogloszenie_o_zam_nr_17403.pdf    0.15 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 16338 - 2017 z dnia: 2017-01-30 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i dostosowania infrastruktury w wyniku częściowej likwidacji ROD: JAR, ZREMB, ORLIK, im. F. Chopina, w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    1035.794 MB
 • SIWZ.pdf    3.26 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.114 MB
 • 2017-02-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.119 MB
 • 2017-01-30_Ogloszenie_o_zam_nr_16338.pdf.pdf    0.113 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 14670 - 2017 z dnia: 2017-01-26 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap II

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_2_Proj_wyk_branza_elektroenergetyczna-cz_2.zip    24.428 MB
 • Zal_9_1_Proj_wyk_branza_elektroenergetyczna-cz_1.zip    51.662 MB
 • Zal_12_2_Harmonogram_rzecz-fin-cz_2.docx    0.09 MB
 • Zal_12_1_Harmonogram_rzecz-fin-cz_1.docx    0.089 MB
 • Zal_11_2_Specyfikacje_techniczne-cz_2.zip    0.158 MB
 • Zal_11_1_Specyfikacje_techniczne-cz_1.zip    0.155 MB
 • Zal_10_2_Przedmiar_robot-cz_2.zip    0.112 MB
 • Zal_10_1_Przedmiar_robot-cz_1.zip    0.035 MB
 • SIWZ.pdf    2.167 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.119 MB
 • 2017-02-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.115 MB
 • 2017-02-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2017-01-26_Ogloszenie_o_zam_nr_14670.pdf    0.334 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-26 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 14048 - 2017 z dnia: 2017-01-25 na:
  Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 81 w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 21101 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 24991 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 27005 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    36.383 MB
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_edytowalny.docx    0.016 MB
 • Zal_nr_12_harm_rzecz-finansowy.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    8.175 MB
 • Zal_nr_11A_Przedmiary_edytowalne.zip    0.996 MB
 • Zal_nr_10_STWiORB.zip    1.551 MB
 • SIWZ.pdf    3.409 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2017-02-17_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.297 MB
 • 2017-02-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.414 MB
 • 2017-02-14_Zmiana_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.065 MB
 • 2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.582 MB
 • 2017-02-07_Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf    0.295 MB
 • 2017-02-07_Zal_edytowalny_do_2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.xlsx    0.025 MB
 • 2017-02-07_Zal_do_2017-02-07_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.91 MB
 • 2017-01-25_Ogloszenie_o_zam_nr_14048.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 11583 - 2017 z dnia: 2017-01-20 na:
  Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku oraz budowa oświetlenia wraz z remontem chodników w ul. Klonowej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 19526 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 29294 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Projekt_wykonawczy-cz_1.zip    75.035 MB
 • Zal_16_2_Harm_rzecz-finan-cz_2.pdf    0.149 MB
 • Zal_16_1_Harm_rzecz-finan-cz_1.pdf    0.157 MB
 • Zal_15_2_Kosztorysy_ofertowe-cz_2.zip_NIEAKTUALNE    0.032 MB
 • Zal_15_1_Kosztorysy_ofertowe-cz_1.zip_NIEAKTUALNE    0.043 MB
 • Zal_14_Wymagania_dotyczace_tablic.pdf    0.037 MB
 • Zal_13_3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13_2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13_1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Specyfikacje_techniczne-cz_2.zip    1.008 MB
 • Zal_11_Projekt_wykonawczy-cz_2.zip    34.364 MB
 • Zal_10_Specyfikacja_techniczna-cz_1.zip    1.146 MB
 • Siwz.pdf    3.216 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2017-02-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2017-02-21_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    4.599 MB
 • 2017-02-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2017-01-20_Ogloszenie_o_zam_nr_11583.pdf    0.156 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-20 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 6586-2017 z dnia: 2017-01-12 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk - etap IV

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_Materialy_pomocnicze_do_projektowania.zip    32.954 MB
 • SIWZ.pdf    1.966 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2017-01-25_Zawiadomienie_o_uniewaznienieniu_czesci_nr_1_postepowania.pdf    0.059 MB
 • 2017-01-12_Ogloszenie_o_zam_nr_6586.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 3596 - 2017 z dnia: 2017-01-05 na:
  Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 11432 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 14346 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 16260 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Proj_Wykonawcze.zip    70.813 MB
 • Zal_nr_12_harmo.docx    0.088 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.pdf    33.37 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    34.063 MB
 • SIWZ.pdf    3.285 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2017-01-30_Zmiana_IV_tresci_SIWZ.pdf    0.075 MB
 • 2017-01-30_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.144 MB
 • 2017-01-26_Zmiana_III_tresci_SIWZ.pdf    0.329 MB
 • 2017-01-26_Zal_do_odp_na_zapytania.zip    9.541 MB
 • 2017-01-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.14 MB
 • 2017-01-20_Zmiana_I_tresci_SIWZ.pdf    0.326 MB
 • 2017-01-20_Zmiana_II_tresci_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • 2017-01-20_Zal_do_odp_na_zapytania.pdf    3.938 MB
 • 2017-01-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.237 MB
 • 2017-01-17_Zal_do_2017-01-17_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.141 MB
 • 2017-01-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.149 MB
 • 2016-01-05_Ogloszenie_o_zam_nr_3596.pdf    0.139 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2017-01-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 376664 - 2016 z dnia: 2016-12-30 na:
  Oświetlenie ulic w różnych dzielnicach Miasta Gdańska - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_-_PW_Danusi-Zawiszy.zip    14.376 MB
 • Zal_nr_16.2_Harm_rzecz-finansowy_ cz_2.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_16.1_Harm_rzecz-finansowy_cz_1.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_15_-_Przedmiary.zip    0.224 MB
 • Zal_nr_14_-_SST.zip    0.356 MB
 • Zal_nr_13_-_PW_Pucka-Malborska.zip    18.864 MB
 • Zal_nr_12_-_PW_Krynicka.zip    14.53 MB
 • Zal_nr_11_-_PW_Sochaczewska.zip    19.389 MB
 • Zal_nr_10_-_PW_Sobotki.zip    22.158 MB
 • SIWZ.pdf    3.989 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2016-12-30_Ogloszenie_o_zam_nr_376664.pdf    0.151 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 372336 - 2016 z dnia: 2016-12-22 na:
  Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych, wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. oraz roboty elektryczne w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 3087 - 2017

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 6537 - 2017

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 25623 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_do_SIWZ_projekty_wykonawcze.zip    18.865 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_do_SIWZ_STWiOR.zip    0.864 MB
 • Zal_nr_10_do_SIWZ_przedmiary_robot.zip    9.797 MB
 • SIWZ.pdf    3.543 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.045 MB
 • 2017-01-12_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2017-01-12_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2017-01-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.28 MB
 • 2017-01-10_Zal_do_2017-01-10_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    0.942 MB
 • 2017-01-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.22 MB
 • 2017-01-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.053 MB
 • 2016-12-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.077 MB
 • 2016-12-30_Odpowiedz_na_zapytanie.zip    0.317 MB
 • 2016-12-22_Ogloszenie_o_zam_nr_372336.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 372064 - 2016 z dnia: 2016-12-22 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i dostosowania infrastruktury w wyniku częściowej likwidacji ROD: JAR, ZREMB, ORLIK, im. F. Chopina, w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    1035.794 MB
 • SIWZ.pdf    3.215 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.113 MB
 • 2017-01-09_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.064 MB
 • 2016-12-22_Ogloszenie_o_zam_nr_372064.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-22 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 368659 - 2016 z dnia: 2016-12-16 na:
  Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 376303 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 29304 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    43.988 MB
 • Zal_nr_14_Harmonogram rzeczowo - finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_12_starodworska-badania_geotechniczne.pdf    2.276 MB
 • Zal_nr_11_Specyfikacja_techniczna.pdf    1.866 MB
 • Zal_nr_10_przedmiar_robpt.pdf    0.446 MB
 • SIWZ.pdf    3.373 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.089 MB
 • 2017-01-10_Odpowiedzi na zapytania.pdf    0.295 MB
 • 2017-01-05_Zal_do_2017-01-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.214 MB
 • 2017-01-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.816 MB
 • 2016-12-30_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.06 MB
 • 2016-12-16_Ogloszenie_o_zam_nr_368659.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-16 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 367821 - 2016 z dnia: 2016-12-15 na:
  Dokończenie robót budowlanych na budowie krytej pływalni przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 375640 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 27123 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PROJ_WYK_LUTY_2015.zip    214.123 MB
 • Zal_nr_15_wzor_harmonogramu_rzeczowo-finansowego.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_14_Kosztorys_ofertowy_(6 sztuk).zip    0.286 MB
 • Zal_nr_13_PRZEDMIARY_ROBOT.zip    5.785 MB
 • Zal_nr_12_STWiORB.zip    8.109 MB
 • Zal_nr_11_PROJ_BUD_REMONT_ZJAZDU.zip    2.27 MB
 • Zal_nr_10_PROJ_WYK_ZAMIENNE_STYCZEN_2016.zip    121.76 MB
 • SIWZ.pdf    4.128 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2017-01-04_Zal_do_2017-01-04_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.713 MB
 • 2017-01-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.273 MB
 • 2016-12-30_Zal_do_2016-12-30_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    6.466 MB
 • 2016-12-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.813 MB
 • 2016-12-29_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.307 MB
 • 2016-12-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.057 MB
 • 2016-12-15_Ogloszenie_o_zam_nr_367821.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 366688 - 2016 z dnia: 2016-12-14 na:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 14752-2017

 • Pliki do pobrania:
 • dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • Zal_nr_9.zip    5963.752 MB
 • SIWZ.pdf    3.442 MB
 • 2016-12-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.525 MB
 • 2016-12-09_Ogloszenie_o_zam_nr_366688.pdf    0.136 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 363195 - 2016 z dnia: 2016-12-09 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap III

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 11575 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    43.782 MB
 • Zal_nr_12_karty_terenowe_MPZP_czesc_II.zip    1.222 MB
 • Zal_nr_11.zip    9.367 MB
 • Zal_nr_10_wzor_protokolu_uzgodnien_z_prwnymi_wlascicielami_terenu.zip    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    4.274 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.066 MB
 • 2016-12-09_Ogloszenie_o_zam_nr_363195.pdf    0.137 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 362549-2016 z dnia: 2016-12-08 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap II

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 10512 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12_karty terenowe_MPZP.zip    0.058 MB
 • Zal_nr_11_warunki techniczne ZDiZ.zip    13.732 MB
 • Zal_nr_10.zip    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    4.447 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.051 MB
 • 2016-12-08_Ogloszenie_o_zam_nr_362549.pdf    0.141 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 359536 - 2016 z dnia: 2016-12-06 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 369851 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 12956 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    374.438 MB
 • Zal_nr_12_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.025 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.331 MB
 • Zal_nr_10.zip    3.639 MB
 • SIWZ.pdf    3 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.095 MB
 • 2016-12-19_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.063 MB
 • 2016-12-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.134 MB
 • 2016-12-16_Odpowiedzi_na_zapytania_wraz_z_zamienna_tabela_elementow_scalonych.zip    1.158 MB
 • 2016-12-06_Ogloszenie_o_zam_nr_359536.pdf    0.14 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 357632 - 2016 z dnia: 2016-12-02 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia w różnych dzielnicach Miasta Gdańska w ramach programu "Jaśniejszy Gdańsk" - etap I

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 1 zamówienia

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. 2 zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 12858 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    176.544 MB
 • Zal_nr_12.zip    7.934 MB
 • Zal_nr_11.zip    51.399 MB
 • Zal_nr_10.zip    0.027 MB
 • SIWZ.pdf    5.256 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.142 MB
 • 2016-12-07_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.16 MB
 • 2016-12-02_Ogloszenie_o_zam_nr_357632.pdf    0.148 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 355831 - 2016 z dnia: 2016-12-01 na:
  Budowa boisk przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 w Gdańsku, ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 367177 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 368727 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 368867 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 22875 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt_wykonawczy.zip    12.318 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.02 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_tablic.zip    2.647 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    3.14 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary_robot.zip    1.93 MB
 • SIWZ.pdf    3.566 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.104 MB
 • 2016-12-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.062 MB
 • 2016-12-16_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    26.019 MB
 • 2016-12-15_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.061 MB
 • 2016-12-01_Ogloszenie_o_zam_nr_355831.pdf    0.138 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-12-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 354748-2016 z dnia: 2016-11-30 na:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego obejmującego: Zadanie 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej, wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie 2. Budowa technologicznej drogi dojazdowej do obsługi odcinka kanalizacji deszczowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Zadanie 3. Budowa linii oświetlenia terenu do technologicznej drogi dojazdowej łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 366276 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 368708 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty.zip    49.203 MB
 • Zal_nr_14_Harm_rzecz-fin_Kanalizacja_Plocka.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_13_Tablice_wymagania.pdf    0.16 MB
 • Zal_nr_12_Decyzje.zip    0.451 MB
 • Zal_nr_11_STWIOR.zip    12.01 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    0.817 MB
 • Zal_do_2016-12-16_Odpowiedzi_na_zapytania_inwentaryzacja.zip    14.01 MB
 • SIWZ.pdf    3.826 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.038 MB
 • 2016-12-16_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.079 MB
 • 2016-12-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.39 MB
 • 2016-12-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.079 MB
 • 2016-12-14_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.236 MB
 • 2016-11-30_Ogloszenie_o_zam_nr_354748.pdf    0.143 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 345912 - 2016 z dnia: 2016-11-18 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży elektrycznej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamównienia numer: 4393 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.552 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2016-11-18_Ogloszenie_o_zam_nr_345912.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-18 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 343368 - 2016 z dnia: 2016-11-15 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży sanitarnej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 371081 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.579 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-11-15_Ogloszenie_o_zam_nr_343368.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 342559 - 2016 z dnia: 2016-11-15 na:
  Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo - wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska - w branży budowlanej.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 369756 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.67 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.101 MB
 • 2016-11-15_Ogloszenie_o_zam_nr_342559.pdf    0.134 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 342353 - 2016 z dnia: 2016-11-14 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie numer: 342563 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 348957 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 368261 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.957 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.058 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.208 MB
 • 2016-11-14_Ogloszenie_o_zam_nr_342353.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 335903 - 2016 z dnia: 2016-11-03 na:
  Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku - Stogach

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 336959 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 346017 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 348990 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 18587 - 2017

 • Pliki do pobrania:
 • harmonogram-rzeczowo-finansowy.xls    0.052 MB
 • Zalaczniki_edytowalne_po_zmianie.docx    0.111 MB
 • ZAL_14_STWiOR.zip    5.433 MB
 • ZAL_13_Przedmiary_robot.zip    48.136 MB
 • ZAL_12_Projekty_wykonawcze.zip    384.763 MB
 • SIWZ.pdf    2.213 MB
 • 2016-12-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.333 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.062 MB
 • 2016-11-23_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.062 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.261 MB
 • 2016-11-23_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.193 MB
 • 2016-11-21_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    1.277 MB
 • 2016-11-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.371 MB
 • 2016-11-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.235 MB
 • 2016-11-04_Zmiana_nr_1_tresci_SIWZ.pdf    2.279 MB
 • 2016-11-03_Ogloszenie_o_zam_nr_335903.pdf    0.151 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 335819 - 2016 z dnia: 2016-11-03 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 344996 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.096 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.648 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.33 MB
 • Zal_nr_10.zip    371.718 MB
 • SIWZ.pdf    1.802 MB
 • Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2016-11-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.264 MB
 • 2016-11-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.068 MB
 • 2016-11-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.116 MB
 • 2016-11-15_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    3.242 MB
 • 2016-11-03_Ogloszenie_o_zam_nr_335819.pdf    0.121 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-11-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 333261 - 2016 z dnia: 2016-10-28 na:
  Wycinka zieleni na zadaniu budowy zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Etap III, IV i V

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 364111 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf.pdf    0.138 MB
 • Zal_nr_12_Przedmiary.pdf    0.129 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    5.696 MB
 • Zal_nr_10_Dokumentacja_projektowa.zip    538.051 MB
 • SIWZ.pdf    2.655 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-10-28_Ogloszenie_o_zam_nr_333261.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 330437 - 2016 z dnia: 2016-10-25 na:
  Dostawa akcesoriów, urządzeń sieciowych i elementów monitoringu dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy Al. Gen. Hallera 16/18 - modernizacje w obiektach oświatowych"

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 349418 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.721 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.084 MB
 • 2016-10-25_ogloszenie_o_zam_nr_330437.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-25 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 328284 - 2016 z dnia: 2016-10-21 na:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Uczniowskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    4.145 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-11-08_Odpowiedzina_zapytania.pdf    0.476 MB
 • 2016-11-03_Zal_do_odpowiedzi_ma_zapytania.zip    6.49 MB
 • 2016-11-03_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.19 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.176 MB
 • 2016-10-21_ogloszenie_o_zam_nr_328284.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-21 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 326177 - 2016 z dnia: 2016-10-19 na:
  Budowa oświetlenia wraz z przebudową chodnika dla ul. Miałki Szlak w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 351681 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekty_wykonawcze.zip    24.943 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ_uzgodnienie.pdf    0.148 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ_plan_sytuacyjny.pdf    1.532 MB
 • Zal_nr_14_do_SIWZ-Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.301 MB
 • Zal_nr_11_przedmiary_robot.zip    0.319 MB
 • Zal_nr_10_specyfikacje_techniczne.zip    1.153 MB
 • SIWZ.pdf    3.323 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.306 MB
 • 2016-10-28_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.245 MB
 • 2016-10-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.085 MB
 • 2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.056 MB
 • 2016-10-19_ogloszenie_o_zam_nr_326177.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 203-366516 z dnia: 2016-10-17 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem i uruchomieniem dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2016/S 247-451332

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    3.874 MB
 • Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx    0.111 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.105 MB
 • 2016-11-07_Odpowiedzi_nr_2_ na zapytania.pdf    0.311 MB
 • 2016-10-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.075 MB
 • 2016-10-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.225 MB
 • 2016-10-20_ogloszenie_o_zam_nr_203-366516.pdf    0.069 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-17 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 324242 - 2016 z dnia: 2016-10-14 na:
  "Zagospodarowanie zieleńca miejskiego w rejonie ulic S. Żeromskiego, W. Stwosza, A. Grottgera w Gdańsku" - działka Nr 14 obręb 0012

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PW.zip    3.041 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.pdf    0.173 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiar.pdf    0.028 MB
 • SIWZ.pdf    3.136 MB
 • 2016-11-04_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.237 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_324242.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 323573 - 2016 z dnia: 2016-10-14 na:
  Remont chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Zwierzynieckiej do Pólnicy w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345979 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_KOSZTORY_OFERTOWY.docx    0.048 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13_procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_nr_12_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_nr_11_SST_regulacji_wysokosciowej_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.pdf    1.538 MB
 • SIWZ.pdf    3.195 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.094 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_323573.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-14 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 322840 - 2016 z dnia: 2016-10-13 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa objazdu Bramy Nizinnej"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345920 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.jpg    0.087 MB
 • Zal_nr_12.pdf    0.029 MB
 • Zal_nr_11.pdf    9.94 MB
 • Zal_nr_10.jpg    0.088 MB
 • SIWZ.pdf    2.903 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-10-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.131 MB
 • 2016-10-13_ogloszenie_o_zam_nr_322840.pdf    0.117 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 323009 - 2016 z dnia: 2016-10-13 na:
  "Tereny rekreacyjne dla dzielnicy Piecki - Migowo - zielona plaża z miejscem do grillowania, w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2016"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 353349 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    21.428 MB
 • Zal_nr_12_Opinia_geotechniczna.zip    2.097 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary_robot.zip    0.278 MB
 • Zal_nr_10_STWiOR.zip    1.235 MB
 • SIWZ.pdf    3.281 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2016-10-13_ogloszenie_o_zam_nr_323009.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 199-358261 z dnia: 2016-10-12 na:
  Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla przedszkola modułowego przy ul. Dąbka w ramach zadania: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.055 MB
 • SIWZ.pdf    4.221 MB
 • 2016-12-15_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.106 MB
 • 2016-11-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.238 MB
 • 2016-11-09_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.256 MB
 • 2016-11-03_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.zip    1.835 MB
 • 2016-10-21_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.412 MB
 • 2016-10-18_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.072 MB
 • 2016-10-14_ogloszenie_o_zam_nr_199-358261.pdf    0.065 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 320601 - 2016 z dnia: 2016-10-10 na:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 325083 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 355903 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 357453 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    2.398 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.034 MB
 • 2016-10-17_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.052 MB
 • 2016-10-10_ogloszenie_o_zam_nr_320601.pdf    0.105 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-10 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 319882 - 2016 z dnia: 2016-10-07 na:
  Dostawa mebli i wyposażenia ruchomego dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy Al. Gen. Hallera 16/18 - modernizacje w obiektach oświatowych"

  Zakres: Dostawy
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 345958 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • SIWZ.pdf    1.543 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2016-10-06_ogloszenie_o_zam_nr_319882.pdf    0.106 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 318792 - 2016 z dnia: 2016-10-06 na:
  Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 2 do 9 lat przy boisku sportowym na ul. Magellana w Gdańsku w ramach zadania: Inwestycje z zakresu kultury fizycznej ? BUDŻET OBYWATELSKI 2016 r.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 341900 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Proj_Wyk.pdf    11.561 MB
 • Zal_nr_13_harm rzecz-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWIORB.pdf    0.378 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiar_robot.pdf    0.544 MB
 • SIWZ.pdf    3.064 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.031 MB
 • 2016-10-18_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-18_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.066 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.06 MB
 • 2016-10-06_ogloszenie_o_zam_nr_318792.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-06 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 194-348507 z dnia: 2016-10-07 na:
  Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 212-385896

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 223-406020

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 2016/S 226-411334

 • Pliki do pobrania:
 • wzor_JEDZ_formularz_edytowalny.docx    0.04 MB
 • Zal_nr_16_Tablica_wymagania.docx    0.013 MB
 • Zal_nr_15_STWIOR.zip    9.88 MB
 • Zal_nr_14_PRZEDMIARY_ROBOT.zip    16.253 MB
 • Zal_nr_13_PROJ_WYK.zip    579.593 MB
 • Zal_nr_12_PROJ_BUD.zip    193.783 MB
 • Wniosek_o_dopuszczenie_do_udzialu_w_postepowaniu_szkola_Kowale.docx    0 MB
 • SIWZ.pdf    5.261 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.146 MB
 • 2017-02-21_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.544 MB
 • 2017-02-13_Zal_do_2017-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.205 MB
 • 2017-02-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.063 MB
 • 2017-01-25_Zal_do_2017-01-25_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.386 MB
 • 2017-01-25_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.325 MB
 • 2017-01-19_Zal_do_odp_na_zapytania.zip    2.699 MB
 • 2017-01-19_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    2.772 MB
 • 2017-01-11_Zal_do_odpowiedzi_na_zapytania.zip    2.929 MB
 • 2017-01-11_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.896 MB
 • 2016-12-19_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.14 MB
 • 2016-12-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.988 MB
 • 2016-12-08_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.135 MB
 • 2016-11-28_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.116 MB
 • 2016-11-21_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.057 MB
 • 2016-11-16_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-11-02_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-przeslane_do_DU_UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-10-07_ogloszenie_o_zam_nr_194-348507.pdf    0.082 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-07 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 316437 - 2016 z dnia: 2016-10-03 na:
  Poprawa stanu technicznego ul. Gostyńskiej od ul. Otomińskiej do ul. Egiertowskiej w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.022 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie_PLAN SYTUACYJNY_ZABEZPIECZENIA SIECI.pdf    0.987 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie_kosztorys_ofertowy.xls    0.063 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_12_specyfikacja_techniczna.zip    5.237 MB
 • Zal_nr_11_kosztorys_ofertowy_(NIEAKTUALNY).xls    0.069 MB
 • Zal_nr_10_projekt_wykonawczy.zip    4.713 MB
 • SIWZ.pdf    3.252 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.028 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.065 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.079 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_3160437.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-10-03 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 316095 - 2016 z dnia: 2016-09-30 na:
  Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 84 ul. Otomińska 72 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 349641 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PW.zip    190.871 MB
 • Zal_nr_13_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    2.53 MB
 • Zal_nr_10_Przedmiary.zip    1.879 MB
 • SIWZ.pdf    3.713 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-10-17_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.989 MB
 • 2016-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.121 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_316095.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 315744 - 2016 z dnia: 2016-09-30 na:
  Wymiana wind w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 29

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacyjna z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 344082 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_12_STWiOR.zip    0.335 MB
 • Zal_nr_11_PRZED_ROBOT.zip    0.386 MB
 • Zal_nr_10_ PW.zip    9.644 MB
 • SIWZ.pdf    3.195 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
 • 2016-10-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.309 MB
 • 2016-09-30_ogloszenie_o_zam_nr_315744.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 314356 - 2016 z dnia: 2016-09-28 na:
  Budowa miejsc postojowych na działce drogowej nr 700/1 ul. Smoluchowskiego w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 323812 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 355360 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    6.108 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.281 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.054 MB
 • Zal_nr_16.zip    10.059 MB
 • Zal_nr_15.zip    0.136 MB
 • Zal_nr_14.zip    3.477 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_11.zip    2.411 MB
 • Zal_nr_10.zip    8.837 MB
 • SIWZ.pdf    3.346 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.035 MB
 • 2016-10-14_Zmiana_zakresu_przedmiotu_zamowienia.pdf    0.059 MB
 • 2016-10-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.067 MB
 • 2016-10-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.746 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.079 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.103 MB
 • 2016-09-28_ogloszenie_o_zam_nr_314356.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-28 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 313908 - 2016 z dnia: 2016-09-27 na:
  Budowa leśnego odcinka ul. Balcerskiego w Gdańsku w ramach programu Budżet Obywatelski 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 342189 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_13.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_12.zip    0.292 MB
 • Zal_nr_11.zip    0.943 MB
 • Zal_nr_10.zip    37.745 MB
 • SIWZ.pdf    3.296 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.05 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.06 MB
 • 2016-10-03_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.073 MB
 • 2016-09-27_ogloszenie_o_zam_nr_313908.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-27 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 312716 - 2016 z dnia: 2016-09-23 na:
  Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 2.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 339605 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    16.638 MB
 • Zal_nr_14_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12_Badania_geotechniczne.zip    3.613 MB
 • Zal_nr_11_przedmiar.pdf    0.055 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje_techniczne.zip    1.899 MB
 • SIWZ.pdf    3.32 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-10-06_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.078 MB
 • 2016-09-23_Ogloszenie_o_zam_nr_312716.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-23 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 310022 - 2016 z dnia: 2016-09-19 na:
  Obustronny remont chodników w ulicy Dubois między ulicą Mickiewicza i ulicą Lilli Wenedy w Gdańsku wraz z poprawą stanu nawierzchni.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 335092-2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    3.284 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13.zip    3.237 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    0.83 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.zip    0.198 MB
 • SIWZ.pdf    3.266 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-19_ogloszenie_o_zam_nr_310022.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-19 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 309122 - 2016 z dnia: 2016-09-15 na:
  Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 329945 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip    8.599 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-fin.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_12.zip    3.302 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    1.724 MB
 • Zal_nr_10_PRZEDMIARY.zip    0.09 MB
 • Zal_do_2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    1.368 MB
 • SIWZ.pdf    3.411 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.186 MB
 • 2016-09-15_ogloszenie_o_zam_nr_309122.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-15 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307852 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 - Internat w Gdańsku, ul. Smoleńska 5/7

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 314992 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    24.221 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.zip    0.3 MB
 • Zal_nr_14_do_2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_2.zip    0.404 MB
 • Zal_nr_13_Ekspertyza_techniczna_p.poz..pdf    3.183 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.pdf    34.572 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    6.84 MB
 • SIWZ.pdf    3.243 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.106 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.096 MB
 • 2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf    0.075 MB
 • 2016-09-28_Zmiana_tresci_SIWZ_1.pdf    0.065 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.139 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.084 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.239 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2.pdf    0.447 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1.pdf    0.06 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307852.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307625 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Remont drogi wewnętrznej między ciągami budynków przy ul. Siennej 5 "MIESZKAM W GDAŃSKU SIENNA" Budżet Obywatelski 2016

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313626 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 329674 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekt_wykonawczy.zip    12.189 MB
 • Zal_nr_14_do_SIWZ_Harmonogram_rzeczowo-fianansowy.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_nr_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_nr_13.1_SST_regulacji_wysokosciowej_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11_STWiOR.zip    3.672 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.zip    1.95 MB
 • SIWZ.pdf    3.22 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.087 MB
 • 2016-09-27_Zmiana_tresci_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf    0.072 MB
 • 2016-09-26_Wyjasnienia_tresci_SIWZ_z_zalacznikami.zip    1.413 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307625.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307630 - 2016 z dnia: 2016-09-13 na:
  Budowa drogi dojazdowej do siedziby Wspólnoty dla osób z autyzmem im. Arama Rybickiego przy ul. Malczewskiego 135 Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 328572 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie umowy numer: 357613 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    27.37 MB
 • Zal_nr_14-do_SIWZ_harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.018 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.011 MB
 • Zal_nr_12.zip    1.526 MB
 • Zal_nr_11.zip    1.245 MB
 • Zal_nr_10.zip    2.923 MB
 • SIWZ.pdf    3.246 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.088 MB
 • 2016-09-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.363 MB
 • 2016-09-13_ogloszenie_o_zam_nr_307630.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-13 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307377 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Zagospodarowanie terenu przy trzech zbiornikach retencyjnych: "Jasień", "Kolorowy" i "Srebrzysko" w Gdańsku oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Michałowskiego o karuzelę dla małych dzieci.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 330050 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_projekty_wykonawcze.zip    20.223 MB
 • Zal_nr_16_harm_rzecz-finasowy.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_15_tablica_regulaminowa_na_place_zabaw_i_silownie.JPG    0.555 MB
 • Zal_nr_14_wzor_tablice.pdf    0.043 MB
 • Zal_nr_12_OPIS_karuzela.pdf    0.169 MB
 • Zal_nr_11_przedmiary.zip    1.321 MB
 • Zal_nr_10_specyfikacje.zip    2.26 MB
 • SIWZ.pdf    3.379 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307377.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307374 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją zieleni związanych z inwestycją pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej w Gdańsku od ulicy Siennickiej do granic miasta (Etap I) w ramach projektu pn.: Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313621 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Przedmiar.pdf    0.87 MB
 • Zal_12_Pielegnacja_zieleni.pdf    1.671 MB
 • Zal_11_Decyzja_WS_z_dn_22_05_2015.pdf    2.273 MB
 • Zal_10_Decyzja_WS_z_dn_10_04_2015.pdf    2.24 MB
 • SIWZ.pdf    3.361 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.107 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.082 MB
 • 2016-09-29_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.835 MB
 • 2016-09-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.08 MB
 • 2016-09-27_Zmiana_tresci_SIWZ-TERMIN_SKLADANIA_I_OTWARCIA_OFERT.pdf    0.074 MB
 • 2016-09-23_WYJASNIENIA_I_ZMIANA_TRESCI_SIWZ_WRAZ_Z_ZAM_ZAL.zip    1.476 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.597 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.371 MB
 • 2016-09-19_Odpowiedz_na_zapytanie_oraz_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    1.191 MB
 • 2016-09-14_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.299 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307374.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307397 - 2016 z dnia: 2016-09-12 na:
  Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 23 w Gdańsku, ul. Wolności 26

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 331973 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt wykonawczy.zip    38.192 MB
 • Zal_nr_14_harm_rzecz-finan_P_23-ul_Wolnosci.xlsx    0.016 MB
 • Zal_nr_13_wymagania_dla_tablic.pdf    0.233 MB
 • Zal_nr_12_decyzje.pdf    3.811 MB
 • Zal_nr_11_STWIORB.pdf    3.273 MB
 • Zal_nr_10_przedmiary.pdf    10.301 MB
 • SIWZ.pdf    3.162 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.029 MB
 • 2016-09-12_ogloszenie_o_zam_nr_307397.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 307043 - 2016 z dnia: 2016-09-09 na:
  Budowa fragmentu ulicy Jaworzniaków w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 331608 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.111 MB
 • Zalaczniki_do_SIWZ.zip    84.16 MB
 • SIWZ.pdf    3.367 MB
 • 2016-09-22_Zmiana_tresci_SIWZ.zip    0.418 MB
 • 2016-09-22_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.628 MB
 • 2016-09-09_ogloszenie_o_zam_nr_307043.pdf    0.127 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-09 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 175-314299 z dnia: 2016-09-10 na:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - Etap IVa"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie zamówienia numer: 2016/S 205-371255

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2016/S 250-461315

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.zip    109.577 MB
 • Zal_nr_2_Wzor_jednolitego_europejskiego_dokumentu_zamowienia.docx    0.038 MB
 • Zal_nr_10_protokol_z_uzgodnien.docx    0.016 MB
 • SIWZ.pdf    3.181 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.043 MB
 • 2016-10-21_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-20_Zal_do_2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.185 MB
 • 2016-10-20_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.069 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.173 MB
 • 2016-10-05_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.087 MB
 • 2016-10-05_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.126 MB
 • 2016-10-05_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.125 MB
 • 2016-09-27_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.315 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-12 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 173-310515 z dnia: 2016-09-08 na:
  Utworzenie trasy rowerowej wzdłuż Al. Hallera na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wczasy w ramach projektu pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.065 MB
 • Zal_nr_9_do_SIWZ.rtf    0.285 MB
 • Zal_nr_14.docx    0.014 MB
 • Zal_nr_13_kosze_i_lawki.zip    2.847 MB
 • Zal_nr_12_Nadmorski_Dwor.zip    37.477 MB
 • Zal_nr_11_Uczniowska_Wczasy.zip    60.831 MB
 • Zal_nr_10_Gdanska_Uczniowska.zip    83.948 MB
 • SIWZ.pdf    4.511 MB
 • 2016-10-11_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.064 MB
 • 2016-10-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.171 MB
 • 2016-09-28_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.061 MB
 • 2016-09-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.325 MB
 • 2016-09-13_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane_do_Dz.U.E..pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-08 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 172-309225 z dnia: 2016-09-05 na:
  Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska - Nowa Spacerowa - Zielony Bulwar w Gdańsku"

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu numer: 2017/S 002-002216

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.054 MB
 • Zal_nr_9_Studium_Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe.zip    394.79 MB
 • Zal_nr_9-uzupelnienie.zip    107.902 MB
 • Zal_nr_12_mapka_pogladowa.pdf    0.767 MB
 • Zal_nr_11_Zielony_Bulwar_Koncepcja_BRG.zip    32.836 MB
 • Zal_nr_10_DOLNY_TARAS_analiza.pdf    6.692 MB
 • Zal_do_2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ_zamienny_formularz_ofertowy.docx    0.09 MB
 • SIWZ.pdf    4.013 MB
 • 2016-10-14_Odpowiedz_na_zapytania.pdf    0.348 MB
 • 2016-10-12_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.121 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    0.115 MB
 • 2016-09-30_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.461 MB
 • 2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    2.405 MB
 • 2016-09-26_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_przeslane_do_Dz.UE.pdf    0.07 MB
 • 2016-09-15_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf    0.064 MB
 • 2016-09-13_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.328 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 305069 - 2016 z dnia: 2016-09-05 na:
  Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym oraz wzmocnienie łącznika wraz z konieczną przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku, ul Żabi Kruk 5

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 310860 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 313369 - 2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 316724 - 2016

 • Informacja o otwarciu ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 343647 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.114 MB
 • Zal_nr_9    0.004 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.zip    66.245 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.26 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.843 MB
 • Zal_nr_13_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.233 MB
 • Zal_nr_11    0.004 MB
 • Zal_nr_10    0.004 MB
 • SIWZ.pdf    3.437 MB
 • 2016-10-04_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.395 MB
 • 2016-10-03_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.071 MB
 • 2016-09-26_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.066 MB
 • 2016-09-26_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.151 MB
 • 2016-09-20_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.315 MB
 • 2016-09-20_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    1.44 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.322 MB
 • 2016-09-13_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.384 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.26 MB
 • 2016-09-05_ogloszenie_o_zam_nr_305069.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304976 - 2016 z dnia: 2016-09-05 na:
  Przebudowa odcinka ulicy Bora Komorowskiego w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja o otwarciu ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326253 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.083 MB
 • Zal_nr_9    0.004 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienia.pdf    9.751 MB
 • Zal_nr_13_Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11    0.004 MB
 • Zal_nr_10    0.004 MB
 • SIWZ.pdf    3.357 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.264 MB
 • 2016-09-05_ogloszenie_o_zam_nr_304976.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-05 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304806 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Przebudowa ul. Goplańskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 325344 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9_Projekt_budowlano-wykonawczy.zip    16.493 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_ZUD.pdf    1.495 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienie_PSG.pdf    1.134 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania_uzgodnienie_GIWK.pdf    0.293 MB
 • Zal_nr_15__Harm_rzecz-finan_Przebud._ul.Goplanskiej.xlsx    0.013 MB
 • Zal_nr_14_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_13.zip    0.78 MB
 • Zal_nr_12_Opinia_geotechniczna.pdf    0.747 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    0.506 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje_techniczne.zip    10.734 MB
 • SIWZ.pdf    3.416 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.032 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.056 MB
 • 2016-09-15_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.453 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304806.pdf    0.129 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304718 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Budowa przejazdów rowerowych wzdłuż kanału Raduni.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia numer: 325398 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_PROJEKT_WYKONAWCZY.zip    127.531 MB
 • Zal_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_11_PRZEDMIAR.zip    2.178 MB
 • Zal_10_SPECYFIKACJA.zip    1.457 MB
 • SIWZ.pdf    3.336 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.056 MB
 • 2016-09-20_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.225 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304718.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 304747 - 2016 z dnia: 2016-09-02 na:
  Naprawa i wzmocnienie spękanych stropów w pomieszczeniach sypialnych na trzech kondygnacjach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, ul. Starogardzka 20.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 325315 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.045 MB
 • Zal_nr_9.zip    30.119 MB
 • Zal_nr_11_STWiORB.docx    0.696 MB
 • Zal_nr_10.pdf    5.134 MB
 • SIWZ.pdf    3.051 MB
 • 2016-09-21_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.616 MB
 • 2016-09-16_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.064 MB
 • 2016-09-13_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.067 MB
 • 2016-09-02_ogloszenie_o_zam_nr_304747.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-02 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 2016/S 170-305530 z dnia: 2016-09-05 na:
  Uzupełnienie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 340170 - 2016

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 2016/S 239-435172

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.099 MB
 • Zal_nr_9.2.zip    18.563 MB
 • Zal_nr_9.1.zip    61.135 MB
 • Zal_nr_2_do_SIWZ_ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.docx    0.055 MB
 • Zal_nr_13_do_SIWZ_Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx    0.027 MB
 • Zal_nr_12_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_11.1.zip    1.055 MB
 • Zal_nr_10.2.zip    2.605 MB
 • Zal_nr_10.1.zip    1.833 MB
 • SIWZ.pdf    4.749 MB
 • 2016-12-09_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przeslane_do_DU_UE.pdf    0.1 MB
 • 2016-10-06_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.058 MB
 • 2016-09-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.266 MB
 • 2016-09-09_Ogloszenie_zmian_nr_5.pdf    0.069 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_4.pdf    0.068 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_3.pdf    0.068 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_2.pdf    0.069 MB
 • 2016-09-05_Ogloszenie_zmian_nr_1.pdf    0.068 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-09-01 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303866 - 2016 z dnia: 2016-08-31 na:
  Badania archeologiczne dla zadania pn.: Przywrócenie wartości dawnemu zespołowi sierocińca z adaptacją do nowych funkcji kultury i turystyki - Dom Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa przy ul. Sierocej

  Zakres: Usługi
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_nr_9.pdf    0.197 MB
 • SIWZ.pdf    1.925 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.03 MB
 • 2016-08-31_ogloszenie_o_zam_nr_303866.pdf    0.123 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-31 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303497 - 2016 z dnia: 2016-08-30 na:
  Remont schodów przy ul. Starodworskiej w ramach programu Modernizacja chodników na terenie Gdańska oraz remont dwóch par schodów przy ul. Zakopiańskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 304550 - 2016

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia numer: 325376 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zal_9_Projekty_wykonawcze.zip    48.488 MB
 • Zal_15_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_14_Harmonogram_rzeczowo_finansowy.xlsx    0.015 MB
 • Zal_13.3_Procedura_odbiorowa_GM.pdf    0.07 MB
 • Zal_13.2_Wzory_pokryw.pdf    3.405 MB
 • Zal_13.1_SST_regulacji_wysok_istniejacych_urzadzen.pdf    0.458 MB
 • Zal_12_Badania geotechniczne_Starodworska.pdf    0.595 MB
 • Zal_11_Przedmiary.zip    0.769 MB
 • Zal_10_Specyfikacje_techniczne.zip    2.655 MB
 • SIWZ.pdf    3.493 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.054 MB
 • 2016-09-19_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.054 MB
 • 2016-08-30_ogloszenie_o_zam_nr_303497.pdf    0.13 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-30 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303408 - 2016 z dnia: 2016-08-29 na:
  Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 307144 - 2016

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326183 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.04 MB
 • Zal_nr_9_Projekty_wykonawcze.zip    373.832 MB
 • Zal_nr_12-harmonogram_rzeczowo-finansowy.docx    0.02 MB
 • Zal_nr_11_Przedmiary.zip    0.466 MB
 • Zal_nr_10_Specyfikacje.zip    3.64 MB
 • SIWZ.pdf    3.127 MB
 • 2016-09-09_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.381 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.621 MB
 • 2016-08-29_ogloszenie_o_zam_nr_303408.pdf    0.128 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-29 Pokaż etykietę

  Ogłoszenie o zamówieniu 303237 - 2016 z dnia: 2016-08-29 na:
  Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku obejmującego: Zadanie 1. Budowa chodnika od ul. Świętokrzyskiej do ul. Bieszczadzkiej Zadanie 2. (część) Poprawa stanu nawierzchni ul. Wieżyckiej

  Zakres: Roboty budowlane
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 326205 - 2016

 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.045 MB
 • Zalacznik_nr_17_Wymagania_dotyczace_tablicy.pdf    0.037 MB
 • Zal_nr_3_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania_Zadanie 2- granica zakresu przedmiarowania.pdf    1.033 MB
 • Zal_nr_2_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania__Zadanie_2_dok_zamienna    0.004 MB
 • Zal_nr_1_do_2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania_Zadanie_1_dok_zamienna    0.004 MB
 • Zadanie_2_SWIETOKRZYSKA-WIEZYCKA__wersja_elektroniczna.zip    47.837 MB
 • Zadanie_1_CHODNIK_wersja_elektroniczna.zip    53.473 MB
 • SIWZ.pdf    3.704 MB
 • 2016-09-09_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.744 MB
 • 2016-09-08_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.195 MB
 • 2016-08-29_ogloszenie_o_zam_nr_303237.pdf    0.133 MB
 • Data umieszczenia na stronie internetowej: 2016-08-29 Pokaż etykietę

  ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  Ładowanie archiwum może potrwać kilka minut.
 •    Z fotogalerii
     Unia Europejska
     Nowe ogłoszenia
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29304 - 2017 z dnia 2017-02-21
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29294 - 2017 z dnia 2017-02-21
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29201 - 2017 z dnia 2017-02-21
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski