Przystąpiliśmy do realizacji zadania: Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Goreckiego LOK

Gleboka16 01 20 5

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Celem realizowanego zadania będzie stworzenie bezpiecznego miejsca dla wychowanków Ośrodka oraz mieszkańców Nowego Portu.

W ramach zadania przewidziano:
- montaż urządzeń zabawowych,
- montaż urządzeń fitness,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod powyższe urządzenia,
- wykonanie dojść do placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury.

Termin realizacji: I kwartał 2021 r.

Aktualizacja, 1.04.2021 r.

Zabawki i urządzenia do ćwiczeń zostały zamontowane. W najbliższych dniach rozpoczną się procedury odbiorowe.

gor2 1

Aktualizacja, 22.02.2021 r.

Termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na koniec marca 2021 r.

Aktualizacja, 24.06.2020 r.

23 czerwca podpisano umowę na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawcą jest firma ACTIVE LINE Marcin Taczalski. Koszt inwestycji to ponad 202 tys. złotych. Prace zakończą się do końca 2020 r.

Aktualizacja, 13.05.2020 r.

13 maja poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W budżecie zabezpieczono  240 tys. złotych. Wpłynęły cztery oferty, z których najniższa opiewa na ponad 202 tys. złotych. Oferty są obecnie analizowane.

Aktualizacja, 28.04.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Termin realizacji to 6 miesięcy od daty podpisania umowy.