Zestawienie z realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska

Mapa poglądowa dotycząca lokalizacji chodników zrealizowanych w ramach programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska -edycja 2014