Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

W ramach przygotowania projektu, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska zorganizował cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. Dzięki temu powstała lista koniecznych i pilnych inwestycji do realizacji. Szczególnie istotne okazało się wypracowanie niezbędnych działań społecznych oraz inwestycyjnych, które ściśle wiążą się z celami społecznymi.

W ciągu kilkunastu lat rewitalizowane obszary zmienią się nie do poznania. Kamienice i kameralne uliczki odzyskają dawny blask, zakończone zostaną inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych i podwórek. Poprawa sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej dzielnicy zrealizowana zostanie poprzez wdrożenie skoordynowanych działań. Zainicjowany w ten sposób proces zmian będzie wspierany i stymulowany tak, aby efekty działań były długotrwałe.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę dróg wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej, zagospodarowanie terenów zieleni. Przewidziano też remont budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz przystosowanie lokali do prowadzenia działań społecznych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach rewitalizacji gdańskich dzielnic oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe. Przed rozpoczęciem robót pozyskane zostaną dokumentacje projektowe. Przetargi będą sukcesywnie ogłaszane. Pozyskanie dokumentacji na wszystkie zadania przewidziane jest do końca 2018 roku.

Dolne Miasto

 

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez ponad 8 400 osób. Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczonych zostanie prawie 23 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia - Link >>>

2. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej - Link >>>

3. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy - Link >>>

4. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Królikarni 13 - Link >>>Nowy Port

 

Rewitalizacja Nowego Portu obejmie obszar o łącznej powierzchni 165 ha zamieszkiwanego przez ok. 10 tys. osób. Wartość inwestycji w Nowym Porcie to ponad 22,7 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Przystosowanie do prowadzenia działań społecznych hali ul. Floriańskiej Link >>>
2. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich Link >>>
3. Zagospodarowanie Szańca Zachodniego

 


Orunia

 

Na terenie Oruni rewitalizacja przebiegać będzie na obszarze o powierzchni 145 ha zamieszkiwanego przez ponad 10 tys. osób. Przewidziany koszt inwestycji to 22,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Ratusz przy ul. Gościnnej 1 Link >>>
2. Placówka wsparcia podwórkowego przy ul. Gościnnej
3. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, w tym skweru przy ulicy Gościnnej Link >>>


 

Biskupia Górka i Stary Chełm

 

Rewitalizacja na Starym Chełmie i Biskupiej Górce przebiegać będzie na obszarze 104 ha, który zamieszkuje ponad 6 tys. osób. Łączny koszt inwestycji na tym obszarze oszacowano na około 28,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Budynek przy ul. Buczka 16  Link >>>

2. Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka  Link >>>

3. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka Link >>>


 

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowej, ul. Polnej, i ul. Wierzbowej, w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w Nowym Porcie.


Projekt uwzględni przebudowę ulic Góreckiego o długości około 350 m (od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowego odcinka ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragmentu ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Dokumentacja, która ma być gotowa do połowy grudnia 2018 roku, przewiduje remont nawierzchni jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowę chodników i urządzenie miejsc postojowych. W dokumentacji zostanie również ujęty montaż miejskiego monitoringu i remont oświetlenia. Wykonawców projektu poznamy 15 marca.

Rewitalizacja Nowego Portu obejmie obszar o łącznej powierzchni 165 ha. Wartość inwestycji, które realizować będzie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na terenie tej dzielnicy, szacowana jest na ponad 22, 7 mln złotych.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa na opracowanie dokumentacji to grudzień 2018 r.


 

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej 2 w Gdańsku.

 


Obecnie obiekt przy ulicy Floriańskiej administrowany jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Cześć budynku użyczona jest Centrum Integracji Społecznej oraz Towarzystwu Św. Brata Alberta, a pozostały jego fragment jest nieużytkowany. Projekt uwzględni m.in. przebudowę hali znajdującej się na terenie przy ul. Floriańskiej na wielofunkcyjną salę z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, utworzenie aneksu kuchennego i poczekalni.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano także wyposażenie obiektu w sprzęt audiowizualny. Projektant zaplanuje również wykonanie zielonego tarasu na dachu budynku o powierzchni ok. 80 m2 oraz wykonanie tylnego wejścia do budynku wraz z uporządkowaniem terenu przyległego i budową chodnika. Dokumentacja powinna być gotowa do końca listopada 2018 roku. Otwarcie ofert przewidziano na 13 marca.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 27.04.2018 r. i opiewa 81 672,00 zł. Prace nad projketem mają zakończyć się w listopadzie 2018 r.