Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ul. Przyokopowej, ul. Polnej, ul. Wierzbowej [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Rozpoczęliśmy  przebudowę jezdni  i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa.


W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez blisko 8 400 osób. Prace obejmować będą m.in. przebudowę dróg wraz z infrastrukturą podziemną, modernizację chodników, powstaną również miejsca postojowe. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

 Przyokopowa ul. Polna ul. Wierzbowa 2

 

Aktualizacja, 24.02.2021 r.

Wykonawca przystąpił do prac na ul. Polnej. Teren został ogrodzony. Ponadto zerwano starą nawierzchnię z kostki.

pol1

Aktualizacja, 29.01.2021 r.

W poniedziałek, 1 lutego  o godzinie 7.00 planowane jest zamknięcie ul. Polnej. Ulica będzie nieprzejezdna do końca kwietnia. Dojście do posesji będzie zapewnione.

Mapa Polna

Aktualizacja, 25.01.2021 r.

Z uwagi na przedłużające się procedury, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Polnej ulegnie przesunięciu. Wprowadzenie zmian planowane jest na początek przyszłego tygodnia. W tym tygodniu Wykonawca zajmie się organizowaniem zaplecza budowy. Prowadzone są także prace przygotowawcze, które nie powodują żadnych utrudnień.

 Aktualizacja, 22.01.2021 r.

W poniedziałek, 25 stycznia o godzinie 7 rano planowane jest zamknięcie ul. Polnej. Ulica będzie nieprzejezdna przez co najmniej dwa miesiące. Dojście do posesji będzie zapewnione.

Mapa Polna

Aktualizacja, 3.11.2020 r.

 Wykonawcą prac jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska. Koszt inwestycji wyniesie ok. 4,3 mln złotych. Obecnie wykonawca kontraktuje podwykonawców i zamawia materiały. Ponadto opracowywany jest projekt zamiennej organizacji ruchu. Prace drogowe ruszą w najbliższym czasie. Planowany termin zakończenia umowy to sierpień 2021. Termin może ulec przesunięciu ze względu na pandemię COVID-19.

Aktualizacja, 25.08.2020 r.

19 sierpnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na realizację zadania. Zgłosiło się siedmiu oferentów. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, wynosi 4 055 651,00 zł. Wszystkie oferty przekraczają założony budżet, najkorzystniejsza z nich wyniosła 4 304 367,86 złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym. Decyzje o możliwości realizacji zadania zostaną podjęte przez władze miasta.


Aktualizacja, 30.06.2020 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania do przetargu, otwarcie ofert zaplanowano na koniec lipca.

Aktualizacja, 16.04.2020 r.

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na realizację zadania związanego z przebudową trzech ulic: ul. Przyokopowej (niecałe 200 m) , Polnej (ok. 80 m) , Wierzbowej (ok. 80 m) . Oprócz wymiany nawierzchni dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu historycznej kostki kamiennej, we wspomnianych lokalizacjach pojawi się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i innej elementy tzw. małej architektury. Ponadto w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zamontowane zostaną kamery monitoringu. Ale przebudowa dotyczyć będzie także sieci podziemnych. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, wodociągowa, sanitarna i gazowa. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2021 roku. Oferty w przetargu poznamy 26 maja.