Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława IV

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przystąpiliśmy  do realizacji zadania związanego z termomodernizacją Przedszkola nr 1 przy ul. Władysława IV.

LoGoTyP

Przedsz1 NowyPort 01 20 7 1

Celem inwestycji jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, poprzez podniesienie parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie, podniesienie parametrów użytkowych z jednoczesnym obniżeniem kosztów utrzymania.

Zakres zadania obejmuje m.in. :

 • Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze;
 • Wykonanie termoizolacji oraz hydroizolacji pionowej i poziomej ścian w gruncie budynku przedszkola;
 • Skucie istniejących tynków, naprawa pęknięć i ubytków elewacji w razie pojawienia
  się ich w czasie zdjęcia tynków;
 • Roboty w zakresie usunięcia zawilgocenia oraz porażeń grzybami wewnątrz ścian i sufitów
  na podstawie ekspertyzy mykologicznej;
 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych do połączenia z hydro i termoizolacją ścian
  w gruncie, wykonanie cokołu i zainstalowanie kaplistwy;
 • Wykonanie ocieplenia dachu budynku przedszkola;
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku na oświetlenie LED;
 • Wymiana nawierzchni tarasu na bunkrze przy elewacji południowej wraz z remontem muru
  i balustrady;
 • Wykonanie powłoki antygraffiti na ścianach zewnętrznych budynków do wysokości 3 m powyżej terenu;

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja, 7.09.2020 r.

Wymieniono okna na terenie całego buydnku. Kontynuowane są prace związane z dociepleniem obiektu.

wl

Aktualizacja, 7.08.2020 r.

Trwa docieplanie ścian budynku. Kontynuowane są roboty w zakresie usunięcia zawilgocenia oraz porażeń grzybami wewnątrz ścian i sufitów

wla2

 

Aktualizacja, 16.07.2020 r.

Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Przystąpiono do rozbiórki tarasu okalającego budynek i schodów zewnętrznych.

wla

 

Aktualizacja, 26.06.2020 r.

Umowę na realizację zadania podpisano 25 czerwca. Wykonawcą prac jest Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego AGNES Michał Guzera. Koszt to niecałe 553 tys. złotych. Prace zakończą się do końca grudnia 2020 r.

Aktualizacja, 4.03.2020 r.

4 marca poznaliśmy oferty w przetargu na realizację robót. Wpłynęło 12 ofert. Najniższa z nich opiewa na 552 848,10 zł. Na realizację zadania miasto zabezpieczyło 634 000,00 zł. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.