Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Plac zabaw w Przedszkolu nr 31 przu ul. Krowoderskiej 8
Aktualizacja: 2015-11-27


Realizowane:
Modernizacja domu podmiejskiego z Kuźnią.
Aktualizacja: 2015-11-27


Praca:
Nabór na wolne trzy stanowiska urzędnicze
Aktualizacja: 2015-11-25


Zrealizowane:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Łączności ul. Podwale ...
Aktualizacja: 2015-11-25


Zrealizowane:
Dzielnicowy Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosł...
Aktualizacja: 2015-11-25


Różne:
Informacja - kanał technologiczny
Aktualizacja: 2015-11-24


W przygotowaniu:
Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku
Aktualizacja: 2015-11-23


Zrealizowane:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do gra...
Aktualizacja: 2015-11-23


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: Informacja - kanał technologiczny [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcy dróg publicznych na terenie Gdańska – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 r., nr 0 poz. 460 z późniejszymi zmianami) informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

„Budowa układu drogowego dla obsługi przedszkola przy ul. S. Dąbka w Gdańsku”

więcej...


Dodano: 24-11-2015


Zrealizowane: Plac zabaw w Przedszkolu nr 31 przu ul. Krowoderskiej 8 [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, polegające na wymianie zniszczonych i zamontowaniu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci, przy Przedszkolu nr 31 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 27-11-2015


Realizowane: Modernizacja domu podmiejskiego z Kuźnią.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na zmodernizowaniu domu podmiejskiego z Kuźnią w Gdańsku Oruni.

więcej...


Dodano: 18-09-2015 Zaktualizowano: 27-11-2015


Zrealizowane: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła budowę nowego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 09-09-2015 Zaktualizowano: 25-11-2015


Zrealizowane: Dzielnicowy Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych na Stogach - etap I.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 w rejonie ulic Wrzosy i Wosia Budzysza w Gdańsku powstał Dzielnicowy Park Rekreacyjno- Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

więcej...


Dodano: 20-01-2015 Zaktualizowano: 25-11-2015


W przygotowaniu: Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku  [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie nowego modułowego 7 oddziałowego przedszkola przeznaczonego dla 175 dzieci. Nowe przedszkole powstanie przy ul. Dąbka w Gdańsku - Łostowicach.

więcej...


Dodano: 23-11-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 174055 - 2015 z dnia 2015-11-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 319080 - 2015 z dnia 2015-11-25
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 319102 - 2015 z dnia 2015-11-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski