Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Budżet Obywatelski:
Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej prz...
Aktualizacja: 2014-09-02


Wydarzenia:
Uroczyste otwarcie Pozytywnej Szkoły Podstawowej przy ul. Azaliowej 18 ...
Aktualizacja: 2014-09-02


Zrealizowane:
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 w Gdań...
Aktualizacja: 2014-09-02


Zrealizowane:
Przebudowa boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmań...
Aktualizacja: 2014-09-01


Zrealizowane:
Nadbudowa segmentu "E" wraz z remontem sali gimnastycznej i remontem boi...
Aktualizacja: 2014-08-28


Budżet Obywatelski:
Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowe...
Aktualizacja: 2014-08-27


Realizowane:
Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Al. Grun...
Aktualizacja: 2014-08-27


Budżet Obywatelski:
Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo.
Aktualizacja: 2014-08-27


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Budżet Obywatelski: Modernizacja sali gimnastycznej oraz wykonanie ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiła do realizacji projektu związanego z modernizacją sali gimnastycznej oraz wykonaniem ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul Srebrniki w dzielnicy Wrzeszcz.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 02-09-2014


Wydarzenia: Uroczyste otwarcie Pozytywnej Szkoły Podstawowej przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku.  [Nowy]

W dniu 01 września w Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej 18 odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Był to również wyjątkowy dzień dla tutejszej Dyrekcji, ponieważ zakończył się I etap realizowanej przez DRMG inwestycji.


Dodano: 02-09-2014


Zrealizowane: Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 w Gdańsku – etap I.

W Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie obejmujące budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego


Dodano: 17-03-2014 Zaktualizowano: 02-09-2014


Zrealizowane: Przebudowa boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmańskiego w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmańskiego 24/25 w Gdańsku, przeprowadziła przebudowę boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu.


Dodano: 24-03-2014 Zaktualizowano: 01-09-2014


Zrealizowane: Nadbudowa segmentu "E" wraz z remontem sali gimnastycznej i remontem boiska szkolnego w SP nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała inwestycję obejmującą rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 81 mieszczącej się przy ul. Siedleckiego w Gdańsku -Osowa.


Dodano: 30-12-2013 Zaktualizowano: 28-08-2014


Budżet Obywatelski: Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiła do realizacji projektu związanego z budową budynku socjalnego pełniącego funkcję zaplecza sportowego dla boisk przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14, w dzielnicy Osowa.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 27-08-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego ... 186231 - 2014 z dnia 2014-09-01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2014-09-01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2014-09-01
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski