Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zrealizowane:
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Pi...
Aktualizacja: 2016-09-23


Zrealizowane:
Przebudowa węzła żywienia i sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 24 ...
Aktualizacja: 2016-09-23


Zrealizowane:
Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu S...
Aktualizacja: 2016-09-23


Realizowane:
Przebudowa węzła żywienia w Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdańsku, ul. Jagi...
Aktualizacja: 2016-09-23


Realizowane:
NOWY Nowy Port. BO 2016
Aktualizacja: 2016-09-23


W przygotowaniu:
Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I
Aktualizacja: 2016-09-22


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-09-22


Realizowane:
Zagospodarowanie placu przy ulicy Raduńskiej i ul. Turkusowej w Gdańsku....
Aktualizacja: 2016-09-22


Witamy

GŁOSUJ NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska


Informacja dotycząca zadania pn.: "Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - Kanal_technologiczny_ogloszenie__13092016.pdf


Dodano: 15-09-2016


Zrealizowane: Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Piastowska 102.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z przebudową węzła żywienia w Przedszkolu nr 51 przy ul. Piastowskiej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 28-04-2016 Zaktualizowano: 23-09-2016


Zrealizowane: Przebudowa węzła żywienia i sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 24 w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 320

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zzadania związanego z przebudową węzła żywienia i sanitariatów dla dzieci w Przedszkolu Nr 24 w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 320.

więcej...


Dodano: 18-04-2016 Zaktualizowano: 23-09-2016


Zrealizowane: Przebudowa zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na przebudowie zaplecza szatniowo - sanitarnego sali gimnastycznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku, ul. Na Zaspę 31.

więcej...


Dodano: 07-06-2016 Zaktualizowano: 23-09-2016


Realizowane: Przebudowa węzła żywienia w Szkole Podstawowej Nr 44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 24.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie związane z przebudową węzła żywienia w Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24.

więcej...


Dodano: 11-08-2016 Zaktualizowano: 23-09-2016


Realizowane: NOWY Nowy Port. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, przystąpiła do realizacji zadania, mającego na celu poprawę zagospodarowania terenu w Nowym Porcie przy ul. Wyzwolenia w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 23-09-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do p... 312716 - 2016 z dnia 2016-09-23
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-09-21
Informacja o otwarciu ofert z dnia 2016-09-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski