Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr...
Aktualizacja: 2015-05-20


Realizowane:
Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.
Aktualizacja: 2015-05-20


Realizowane:
Przebudowa budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku na potrzeby Poradni Zd...
Aktualizacja: 2015-05-18


Wydarzenia:
Uroczystości w SP 69 przy ul. Zielony Trójkąt
Aktualizacja: 2015-05-15


Zrealizowane:
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Z...
Aktualizacja: 2015-05-14


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne – Osowa
Aktualizacja: 2015-05-13


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego Proj...
Aktualizacja: 2015-05-12


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2015-05-11


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na "Zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji z prawem do pobierania pożytków z sieci terminali Ładowania pojazdów elektrycznych w mieście Gdańsku"
Wszelkie informacje dotyczące dialogu technicznego zawarte są w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do zaproszenia - zgłoszeni do udziału w dialogu technicznym


Dodano: 05-05-2015


W przygotowaniu: Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy 19 [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na wykonaniu modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 24 w Gdańsku przy ul. Lilii Wenedy 19..


Dodano: 20-05-2015


Realizowane: Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania obejmującego budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego zlokalizowanego w dzielnicy Zaspa przy ul. J. Meissnera w Gdańsku – na terenie parku im. Jana Pawła II.


Dodano: 23-11-2012 Zaktualizowano: 20-05-2015


Realizowane: Przebudowa budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń istniejącego budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9 – III


Dodano: 18-12-2014 Zaktualizowano: 18-05-2015


Wydarzenia: Uroczystości w SP 69 przy ul. Zielony Trójkąt

Dziś w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku (ul. Zielony Trójkąt 1) odbyły się dwie uroczystości: 50 lat istnienia oraz 20-lecie nadania imienia Generała Stanisława Sosabowskiego. Przy tej okazji otwarto także boisko zrealizowane na terenie szkoły przez DRMG.


Dodano: 15-05-2015


Zrealizowane: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1, DRMG zrealizowała modernizację boiska piłkarskiego oraz budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal.


Dodano: 01-08-2014 Zaktualizowano: 14-05-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej o... z dnia 2015-05-22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2015-05-22
Wrzeszcz Rekreacja: Podleśna Polana w ramach Bu... 121154 - 2015 z dnia 2015-05-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski