Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Radosna Szkoła - place zabaw w ZKPiG nr 8 ul. Szyprów 3; SP 62 przy ul....
Aktualizacja: 2014-10-22


Realizowane:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku ...
Aktualizacja: 2014-10-21


Wydarzenia:
Konferencja na temat termomodernizacji w obiektach oświatowych
Aktualizacja: 2014-10-21


Realizowane:
Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układ...
Aktualizacja: 2014-10-20


W przygotowaniu:
Termomodernizacje w obiektach oświatowych
Aktualizacja: 2014-10-20


Realizowane:
Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZK...
Aktualizacja: 2014-10-20


Realizowane:
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2014-10-17


Realizowane:
Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1...
Aktualizacja: 2014-10-16


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Radosna Szkoła - place zabaw w ZKPiG nr 8 ul. Szyprów 3; SP 62 przy ul. Kępnej 38 i w ZKPiG nr 17 przy ul. Wąsowicza 30.

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z trzech szkół: ZKPiG nr 8, SP nr 62 i ZKPiG 17, zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw.


Dodano: 25-06-2014 Zaktualizowano: 22-10-2014


Realizowane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku Ujściu do ul. Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach projektu pn.: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizuje zadanie inwestycyjne związane z budową ponad 2,5 km ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku Ujściu do ul. Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca.


Dodano: 27-02-2014 Zaktualizowano: 21-10-2014


Wydarzenia: Konferencja na temat termomodernizacji w obiektach oświatowych  [Nowy]

20 października w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13, odbyła się konferencja prasowa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na temat realizowanego przez DRMG drugiego etapu termomodernizacji w gdańskich szkołach.


Dodano: 21-10-2014


Realizowane: Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej

Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej


Dodano: 18-01-2012 Zaktualizowano: 20-10-2014


W przygotowaniu: Termomodernizacje w obiektach oświatowych [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji drugi etap termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych. W planach jest docieplenie 5 szkół. Realizacja dofinansowana będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Dodano: 20-10-2014


Realizowane: Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZKPiG nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8a, SP nr 61 przy ul. Siennej 26 i w SP nr 14 przy ul. Kartuskiej

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z kolejnych trzech szkół zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw. W ramach zamówienia publicznego zrealizowane zostaną place zabaw w ZKPiG nr 5, SP nr 61 i SP nr 14


Dodano: 25-07-2014 Zaktualizowano: 20-10-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 350112 - 2014 z dnia 2014-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 350102 - 2014 z dnia 2014-10-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 221107 - 2014 z dnia 2014-10-17
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski