Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-07-28


W przygotowaniu:
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy...
Aktualizacja: 2016-07-28


W przygotowaniu:
Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-07-28


Realizowane:
Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.
Aktualizacja: 2016-07-27


Realizowane:
Budowa pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-07-27


Realizowane:
„Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”
Aktualizacja: 2016-07-27


Realizowane:
Przebudowa ul. Siennej Etap II, na odcinku od ul. Kaczeńce do ul. Tamka...
Aktualizacja: 2016-07-27


W przygotowaniu:
Naprawa istniejącej nawierzchni jezdni i chodników ul. Zimnej.
Aktualizacja: 2016-07-27


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Remont jezdni oraz chodnika w pasie drogi ul. Piecewskiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, związanego z remontem jezdni oraz chodnika w pasie ul. Piecewskiej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 01-07-2016 Zaktualizowano: 28-07-2016


W przygotowaniu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy ZSO nr 8 w Gdańsku. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje obecnie do realizacji zadanie, polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z częścią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku przy ul. Meissnera 9.

więcej...


Dodano: 28-07-2016


W przygotowaniu: Przebudowa jezdni Al. Jana Pawła II w Gdańsku. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie związane z wykonaniem przebudowy Al. Jana Pawła II w Gdańsku na odcinku od ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór.

więcej...


Dodano: 28-07-2016


Realizowane: Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na wymianie nawierzchni na boisku piłkarskim MOSiR przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 11-09-2015 Zaktualizowano: 27-07-2016


Realizowane: Budowa pawilonu dla patasów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, polegające na budowie pawilonu dla patasów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie.

więcej...


Dodano: 05-04-2016 Zaktualizowano: 27-07-2016


Realizowane: „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie związane z budową Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę areny lekkoatletycznej wraz trybunami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

więcej...


Dodano: 23-04-2015 Zaktualizowano: 27-07-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 167083 - 2016 z dnia 2016-07-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 166465 - 2016 z dnia 2016-07-28
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 104877 - 2016 z dnia 2016-07-28
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski