Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2014-11-21


Realizowane:
Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZK...
Aktualizacja: 2014-11-21


Realizowane:
Przebudowa budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w ramach Projektu: R...
Aktualizacja: 2014-11-21


Realizowane:
Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układ...
Aktualizacja: 2014-11-21


Budżet Obywatelski:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja , wypoczynek
Aktualizacja: 2014-11-21


Realizowane:
Program RADOSNA SZKOŁA -place zabaw realizowane w 2014 roku.
Aktualizacja: 2014-11-21


Realizowane:
„Budowa placu zabaw przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnaz...
Aktualizacja: 2014-11-20


Budżet Obywatelski:
„Aktiv Park Przymorze”.
Aktualizacja: 2014-11-20


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacja planu wydatków DRMG w zakresie oświaty w 2014r (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 21-11-2014


Realizowane: Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZKPiG nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8a, SP nr 61 przy ul. Siennej 26 i w SP nr 14 przy ul. Kartuskiej

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z kolejnych trzech szkół zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw. W ramach zamówienia publicznego zrealizowane zostaną place zabaw w ZKPiG nr 5, SP nr 61 i SP nr 14


Dodano: 25-07-2014 Zaktualizowano: 21-11-2014


Realizowane: Przebudowa budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w ramach Projektu: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

W ramach Projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na przebudowie budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.


Dodano: 15-05-2013 Zaktualizowano: 21-11-2014


Realizowane: Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej

Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej


Dodano: 18-01-2012 Zaktualizowano: 21-11-2014


Budżet Obywatelski: Pusty Staw – park – sport, rekreacja , wypoczynek

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu zlokalizowanego w rejonie ulic Stryjewskiego, Nowotna, Sówki w dzielnicy Stogi.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 21-11-2014


Realizowane: Program RADOSNA SZKOŁA -place zabaw realizowane w 2014 roku.

W ramach realizacji programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w 2014 roku zrealizuje 7 szkolnych placów zabaw dla dzieci z klas I-III.


Dodano: 18-03-2014 Zaktualizowano: 21-11-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2014-11-18
Rozbudowa cmentarza Łostowice w Gdańsku - etap ... 238429 - 2014 z dnia 2014-11-17
Organizacja zamiennych Ogrodów Działkowych zwią... 237255 - 2014 z dnia 2014-11-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski