Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku prz...
Aktualizacja: 2014-07-29


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2014-07-28


Zrealizowane:
Przebudowa boisk szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu w Zespole Kszta...
Aktualizacja: 2014-07-28


Budżet Obywatelski:
Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo.
Aktualizacja: 2014-07-28


W przygotowaniu:
Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZK...
Aktualizacja: 2014-07-25


Realizowane:
Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układ...
Aktualizacja: 2014-07-25


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego proj...
Aktualizacja: 2014-07-24


W przygotowaniu:
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustaw...
Aktualizacja: 2014-07-23


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadzi modernizację sali gimnastycznej.


Dodano: 28-05-2014 Zaktualizowano: 29-07-2014


Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 28-07-2014


Zrealizowane: Przebudowa boisk szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ulicy Leśna Góra 2 w Gdańsku” – etap II

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadziła realizację zadania obejmującego budowę szkolnego boiska do piłki nożnej oraz bieżni sportowej.


Dodano: 12-02-2014 Zaktualizowano: 28-07-2014


Budżet Obywatelski: Infrastruktura rekreacyjna dla osiedli rejonu Piecki Migowo.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiła do realizacji projektu związanego z budową infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej w pobliżu ulic Królewskie Wzgórze i Morenowe Wzgórze w dzielnicy Piecki Migowo.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 28-07-2014


W przygotowaniu: Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZKPiG nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8a, SP nr 61 przy ul. Siennej 26 i w SP nr 14 przy ul. Kartuskiej  [Nowy]

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z kolejnych trzech szkół zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw. W ramach zamówienia publicznego zrealizowane zostaną place zabaw w ZKPiG nr 5, SP nr 61 i SP nr 14


Dodano: 25-07-2014


Realizowane: Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej

Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych – Rodzinny Ogród Działkowy w Gdańsku przy ul. Zawiślańskiej


Dodano: 18-01-2012 Zaktualizowano: 25-07-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Budowa zadaszeń nad wybiegami dla psów w Schron... 253006 - 2014 z dnia 2014-07-29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 164201 - 2014 z dnia 2014-07-29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2014-07-28
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski