Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-01-20


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2017-01-19


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-01-18


W przygotowaniu:
Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram ok...
Aktualizacja: 2017-01-18


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdań...
Aktualizacja: 2017-01-16


Realizowane:
Dostosowanie budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz...
Aktualizacja: 2017-01-13


Zrealizowane:
Plac zabaw dla dzieci przy boisku sportowym na ulicy Magellana w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-01-13


Zrealizowane:
Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gda...
Aktualizacja: 2017-01-12


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska


Informacja dotycząca zadania pn.: "Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - Kanal_technologiczny_ogloszenie__13092016.pdf


Dodano: 15-09-2016


Realizowane: Budowa przedszkola modułowego przy ul. Damroki w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na budowie dwóch pięciooddziałowych przedszkoli przeznaczonych dla 250 dzieci. Nowy obiekt powstanie przy ul. Damroki na gdańskim Jasieniu.

więcej...


Dodano: 16-11-2015 Zaktualizowano: 20-01-2017


Realizowane: Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie".

więcej...


Dodano: 31-03-2016 Zaktualizowano: 18-01-2017


W przygotowaniu: Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych, wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej przeciwpożarowej oraz prace elektryczne w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w [Nowy]

Naprawa stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych a także wykonanie hydroforni, instalacji hydrantowej p.poż. oraz prace elektryczne w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku ul. Stefana Batorego 26.

więcej...


Dodano: 18-01-2017


Zrealizowane: Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła modernizację stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej oraz ul. Wieżyckiej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 21-09-2016 Zaktualizowano: 16-01-2017


Realizowane: Dostosowanie budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 do obowiązujących przepisów ppoż.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na dostosowaniu budynku internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 –przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku do obowiązujących przepisów ppoż.

więcej...


Dodano: 12-10-2016 Zaktualizowano: 13-01-2017


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11575 - 2017 z dnia 2017-01-20
Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i c... 11583 - 2017 z dnia 2017-01-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski