Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-05-25


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-05-25


Realizowane:
Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych or...
Aktualizacja: 2016-05-25


W przygotowaniu:
Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-05-24


W przygotowaniu:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2016-05-24


Chodniki:
2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista pla...
Aktualizacja: 2016-05-24


Zrealizowane:
Budowa boiska sportowego i zaplecza szatniowo - sanitarnego przy Zespole...
Aktualizacja: 2016-05-24


W przygotowaniu:
Zagospodarowanie zieleńca w kwartale ulic: Szeroka - Grobla II - Świętoj...
Aktualizacja: 2016-05-23


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przesunięcie przystanku tramwajowego przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku.
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia- zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Zaproszenie
Zalaczniki


Dodano: 17-05-2016


W przygotowaniu: Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie związane z budową obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 11-05-2016 Zaktualizowano: 25-05-2016


Realizowane: Budowa budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień wraz z przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w ramach zadania pn.: „Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9".

więcej...


Dodano: 15-09-2015 Zaktualizowano: 25-05-2016


W przygotowaniu: Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie nowego modułowego 7 oddziałowego przedszkola przeznaczonego dla 175 dzieci. Nowe przedszkole powstanie przy ul. Dąbka w Gdańsku - Łostowicach.

więcej...


Dodano: 23-11-2015 Zaktualizowano: 24-05-2016


W przygotowaniu: Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie pn.: „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie".

więcej...


Dodano: 31-03-2016 Zaktualizowano: 24-05-2016


Chodniki: 2016 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2016- lista planowana

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na pięć obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm może złożyć ofertę tylko na jeden obszar.


Dodano: 29-05-2015 Zaktualizowano: 24-05-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Zakup specjalistycznego wyposażenia służącego o... 135198 - 2016 z dnia 2016-05-25
Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej do ... 134720 - 2016 z dnia 2016-05-25
Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego ... 134546 - 2016 z dnia 2016-05-25
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski