Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.
Aktualizacja: 2015-04-24


Realizowane:
Boisko wielofunkcyjne – Osowa
Aktualizacja: 2015-04-24


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2015-04-24


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2015-04-23


W przygotowaniu:
„Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”
Aktualizacja: 2015-04-23


W przygotowaniu:
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustaw...
Aktualizacja: 2015-04-23


W przygotowaniu:
Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku...
Aktualizacja: 2015-04-20


Realizowane:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. Kontynuacj...
Aktualizacja: 2015-04-17


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania obejmującego budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego zlokalizowanego w dzielnicy Zaspa przy ul. J. Meissnera w Gdańsku – na terenie parku im. Jana Pawła II.


Dodano: 23-11-2012 Zaktualizowano: 24-04-2015


Realizowane: Boisko wielofunkcyjne – Osowa

Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe powstanie w Gdańsku Osowej w ramach realizacji drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Boisko zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego w ramach BO 2014 Skateparku.


Dodano: 20-01-2015 Zaktualizowano: 24-04-2015


Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 24-04-2015


W przygotowaniu: „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku” [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania związanego z budową Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę areny lekkoatletycznej wraz trybunami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.


Dodano: 23-04-2015


W przygotowaniu: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku”.

W Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ulicy Smoleńskiej 6/8, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizuje zadanie obejmujące budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego.


Dodano: 23-07-2014 Zaktualizowano: 23-04-2015


W przygotowaniu: Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, ul. Topolowa 7. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji przebudowę boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Efektem realizacji inwestycji będzie nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej.


Dodano: 20-04-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 94952 - 2015 z dnia 2015-04-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 94876 - 2015 z dnia 2015-04-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 94326 - 2015 z dnia 2015-04-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski