Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Remonty:
Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 48 w Gdańsku, ul. Tysiąclecia...
Aktualizacja: 2014-09-19


Budżet Obywatelski:
Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowe...
Aktualizacja: 2014-09-19


Budżet Obywatelski:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja , wypoczynek
Aktualizacja: 2014-09-19


Realizowane:
Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Al. Grun...
Aktualizacja: 2014-09-19


Remonty:
Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 63 w Gdańsku, ul. Pilotów 15
Aktualizacja: 2014-09-19


Remonty:
Remont szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitne...
Aktualizacja: 2014-09-18


Budżet Obywatelski:
Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy ...
Aktualizacja: 2014-09-18


Realizowane:
Budowa Żłobka modułowego przy ul Królewskie Wzgórze w Gdańsku
Aktualizacja: 2014-09-18


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Remonty: Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 48 w Gdańsku, ul. Tysiąclecia 13  [Nowy]

W budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadzi modernizację pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem produkcyjno-magazynowym i socjalnym oraz pomieszczeń biurowych.


Dodano: 19-09-2014


Budżet Obywatelski: Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiła do realizacji projektu związanego z budową budynku socjalnego pełniącego funkcję zaplecza sportowego dla boisk przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14, w dzielnicy Osowa.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 19-09-2014


Budżet Obywatelski: Pusty Staw – park – sport, rekreacja , wypoczynek

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu zlokalizowanego w rejonie ulic Stryjewskiego, Nowotna, Sówki w dzielnicy Stogi.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 19-09-2014


Realizowane: Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Al. Grunwaldzka 16

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w Imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Miejskiego Teatru "Miniatura", przeprowadzi modernizację pomieszczeń budynku Miejskiego Teatru "Miniatura" przy Al. Grunwaldzkiej 16. Zakres realizacji zadania obejmuje remont pomieszczeń sanitarnych i holu głównego z przedsionkiem (na parterze budynku) oraz pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych i pokoju gościnnego (na I piętrze). W ramach realizacji zamówienia wykonana zostanie także modernizacja zadaszenia głównego i podjazdu. Obiekt dostosowany zostanie również do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Dodano: 01-07-2014 Zaktualizowano: 19-09-2014


Remonty: Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu Nr 63 w Gdańsku, ul. Pilotów 15 [Nowy]

W budynku Przedszkola Nr 63 przy ul. Tysiąclecia 13 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała przebudowę pomieszczeń kuchni mająca na celu dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących norm i przepisów.


Dodano: 19-09-2014


Remonty: Remont szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8 w Gdańsku. [Nowy]

W Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła remont szatni uczniowskiej.


Dodano: 18-09-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 199857 - 2014 z dnia 2014-09-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 311828 - 2014 z dnia 2014-09-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 311222 - 2014 z dnia 2014-09-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski