Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 przy ul...
Aktualizacja: 2014-08-22


Realizowane:
Budowa Żłobka modułowego przy ul Królewskie Wzgórze w Gdańsku
Aktualizacja: 2014-08-22


Zrealizowane:
Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1...
Aktualizacja: 2014-08-22


W przygotowaniu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Świętokrzysk...
Aktualizacja: 2014-08-22


W przygotowaniu:
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Z...
Aktualizacja: 2014-08-21


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego proj...
Aktualizacja: 2014-08-21


Realizowane:
Przebudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 przy uli...
Aktualizacja: 2014-08-21


Realizowane:
Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i ...
Aktualizacja: 2014-08-21


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3a w Gdańsku. [Nowy]

W Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przebuduje wielofunkcyjne boisko sportowe.


Dodano: 22-08-2014


Realizowane: Budowa Żłobka modułowego przy ul Królewskie Wzgórze w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania obejmującego budowę trzyoddziałowego, modułowego żłobka zlokalizowanego przy ul. Królewskie Wzgórze w dzielnicy Piecki Migowo. Modułowy, nowoczesny budynek przeznaczony będzie dla 96 dzieci w wieku do lat 3.


Dodano: 19-05-2014 Zaktualizowano: 22-08-2014


Zrealizowane: Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - etap I

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prowadziła przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. Hallera, mającą na celu dostosowanie obiektu do potrzeb przenoszonego Centrum Kształcenia Ustawicznego.


Dodano: 10-02-2014 Zaktualizowano: 22-08-2014


W przygotowaniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta.


Dodano: 22-08-2014


W przygotowaniu: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadzi modernizację boiska piłkarskiego. Realizacja zamówienia obejmować będzie także budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal.


Dodano: 01-08-2014 Zaktualizowano: 21-08-2014


Realizowane: Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB”,

Budowa nowej linii tramwajowej łączącej Śródmieście Gdańska z dzielnicą Piecki Migowo to inwestycja realizowana w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB”, nad którą Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu oraz realizuje nadzór inwestorski.


Dodano: 12-11-2013 Zaktualizowano: 21-08-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 280070 - 2014 z dnia 2014-08-22
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do ż... 279784 - 2014 z dnia 2014-08-22
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Szk... 279348 - 2014 z dnia 2014-08-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski