Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-04-29


Realizowane:
Adaptacja i rozbudowa na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i...
Aktualizacja: 2016-04-29


Praca:
Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze
Aktualizacja: 2016-04-29


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2016-04-29


Realizowane:
Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku - Remont i rozbudowa kaplicy cme...
Aktualizacja: 2016-04-29


Realizowane:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Podwale Przedmiej...
Aktualizacja: 2016-04-28


Realizowane:
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Pi...
Aktualizacja: 2016-04-28


Wydarzenia:
Spotkanie informacyjne w sprawie GPW w SP 12 przy ul. Człuchowskiej.
Aktualizacja: 2016-04-28


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Adaptacja i rozbudowa na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku.

W Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 powstanie internat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na adaptacji i rozbudowie jednego z segmentów szkoły na potrzeby internatu.

więcej...


Dodano: 23-07-2015 Zaktualizowano: 29-04-2016


Realizowane: Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku - Remont i rozbudowa kaplicy cmentarnej

W ramach projektu „Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące wykonanie remontu i rozbudowy kaplicy cmentarnej.

więcej...


Dodano: 14-03-2014 Zaktualizowano: 29-04-2016


Realizowane: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie, związane z rozbudową ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 21-01-2016 Zaktualizowano: 28-04-2016


Realizowane: Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu Nr 51 w Gdańsku, ul. Piastowska 102. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie, związane z przebudową węzła żywienia w Przedszkolu nr 51 przy ul. Piastowskiej w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 28-04-2016


Wydarzenia: Spotkanie informacyjne w sprawie GPW w SP 12 przy ul. Człuchowskiej.  [Nowy]

W środę, 27 kwietnia, odbyło się piąte, ostatnie już spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gdańska w sprawie przebiegu trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz.

więcej...


Dodano: 28-04-2016


Wydarzenia: Trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaprasza na spotkania informacyjne z mieszkańcami, na temat przebiegu trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Poniżej umieszczone zostały materiały dotyczące koncepcji trasy.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Budowa Ulicy Nowej Politechnicznej - Element Trasy GPW

więcej...


Dodano: 23-03-2016 Zaktualizowano: 27-04-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 109664 - 2016 z dnia 2016-05-02
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-05-02
Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielof... 48091 - 2016 z dnia 2016-04-29
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski