Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Spotkania z mieszkańcami w sprawie Budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północn...
Aktualizacja: 2015-03-27


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Bulońskiej
Aktualizacja: 2015-03-27


Realizowane:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku.
Aktualizacja: 2015-03-24


W przygotowaniu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej...
Aktualizacja: 2015-03-24


Realizowane:
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Z...
Aktualizacja: 2015-03-24


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku
Aktualizacja: 2015-03-23


Wydarzenia:
60 te boiska otwarte !!!
Aktualizacja: 2015-03-20


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2015-03-20


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Wydarzenia: Spotkania z mieszkańcami w sprawie Budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku.  [Nowy]

Cykl spotkań informacyjnych na temat budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku– organizowany przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska .


Dodano: 25-03-2015 Zaktualizowano: 27-03-2015


W przygotowaniu: Budowa ulicy Nowej Bulońskiej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa ulicy nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku


Dodano: 20-11-2012 Zaktualizowano: 27-03-2015


Realizowane: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji drugiego etapu termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych. W ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym etapie docieplonych zostanie 5 szkół.


Dodano: 30-10-2014 Zaktualizowano: 24-03-2015


W przygotowaniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta.


Dodano: 16-09-2014 Zaktualizowano: 24-03-2015


Realizowane: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1, DRMG realizuje modernizację boiska piłkarskiego oraz budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal. DRMG ogłosiła właśnie przetarg na realizację zadania.


Dodano: 01-08-2014 Zaktualizowano: 24-03-2015


W przygotowaniu: Budowa ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku. Celemzadania będzie uzyskanie przepustowości układu komunikacyjnego, stworzenie integralnego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe oraz zwiększenie potencjału dzielnic południowych w rejonie objętym projektem.


Dodano: 17-02-2015 Zaktualizowano: 23-03-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 69192 - 2015 z dnia 2015-03-27
Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego i gastro... 42799 - 2015 z dnia 2015-03-26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2015-03-26
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski