Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Budżet Obywatelski:
Budowa „Skateparku Osowa”.
Aktualizacja: 2014-10-24


Budżet Obywatelski:
Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowe...
Aktualizacja: 2014-10-23


Realizowane:
Radosna Szkoła - place zabaw w ZKPiG nr 8 ul. Szyprów 3; SP 62 przy ul....
Aktualizacja: 2014-10-23


Remonty:
Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Zespołu Kształcenia...
Aktualizacja: 2014-10-23


Realizowane:
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku ...
Aktualizacja: 2014-10-21


Wydarzenia:
Konferencja na temat termomodernizacji w obiektach oświatowych
Aktualizacja: 2014-10-21


Realizowane:
Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układ...
Aktualizacja: 2014-10-20


W przygotowaniu:
Termomodernizacje w obiektach oświatowych
Aktualizacja: 2014-10-20


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Budżet Obywatelski: Budowa „Skateparku Osowa”.

Dyrekcja Rozbudowy miasta Gdańska przystąpiła do realizacji projektu finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, którego przedmiotem jest budowa „Skateparku Osowa” (o powierzchni ok. 500-600 m2) zlokalizowanego na obszarze zielonym przy ul. Diany i Heleny, w dzielnicy Osowa.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 24-10-2014


Budżet Obywatelski: Budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego przystąpiła do realizacji projektu związanego z budową budynku socjalnego pełniącego funkcję zaplecza sportowego dla boisk przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14, w dzielnicy Osowa.


Dodano: 24-04-2014 Zaktualizowano: 23-10-2014


Realizowane: Radosna Szkoła - place zabaw w ZKPiG nr 8 ul. Szyprów 3; SP 62 przy ul. Kępnej 38 i w ZKPiG nr 17 przy ul. Wąsowicza 30.

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z trzech szkół: ZKPiG nr 8, SP nr 62 i ZKPiG 17, zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw.


Dodano: 25-06-2014 Zaktualizowano: 23-10-2014


Remonty: Modernizacja pomieszczeń w poziomie piwnic w budynku Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 w Gdańsku, ul. Orłowska 13 oraz roboty zewnętrzne związane  [Nowy]

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeprowadziła modernizację pomieszczeń znajdujących się w poziomie piwnic w celu adaptacji na szatnie uczniowskie.


Dodano: 23-10-2014


Realizowane: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku Ujściu do ul. Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach projektu pn.: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizuje zadanie inwestycyjne związane z budową ponad 2,5 km ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sucharskiego na odcinku od Węzła Ku Ujściu do ul. Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca.


Dodano: 27-02-2014 Zaktualizowano: 21-10-2014


Wydarzenia: Konferencja na temat termomodernizacji w obiektach oświatowych  [Nowy]

20 października w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13, odbyła się konferencja prasowa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na temat realizowanego przez DRMG drugiego etapu termomodernizacji w gdańskich szkołach.


Dodano: 21-10-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2014-10-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 223723 - 2014 z dnia 2014-10-22
Zawiadomienie o II unieważnieniu postępowania. z dnia 2014-10-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski