Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Remonty:
Przebudowa i remont sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym, prz...
Aktualizacja: 2015-01-23


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2015-01-22


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Bulońskiej
Aktualizacja: 2015-01-20


W przygotowaniu:
Boisko wielofunkcyjne – Osowa
Aktualizacja: 2015-01-20


W przygotowaniu:
Dom Zarazy – modernizacja i doposażenie, wystawa promocyjno- eduka...
Aktualizacja: 2015-01-20


W przygotowaniu:
Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowero...
Aktualizacja: 2015-01-20


W przygotowaniu:
Wrzeszcz – rekreacja: Podleśna polana// parkour – Hallera Ok...
Aktualizacja: 2015-01-20


W przygotowaniu:
Sportpark przy ul. Św. Barbary
Aktualizacja: 2015-01-20


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacja planu wydatków DRMG w zakresie oświaty w 2014r (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Remonty: Przebudowa i remont sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym, przy ulicy Liczmańskiego 24/25 w Gdańsku - etap II

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zamówienia publicznego mającego na celu przebudowę i remont budynku sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmańskiego 24/25 w Gdańsku. .


Dodano: 08-12-2014 Zaktualizowano: 23-01-2015


Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 22-01-2015


W przygotowaniu: Budowa ulicy Nowej Bulońskiej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie związane z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Budowa ulicy nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku


Dodano: 20-11-2012 Zaktualizowano: 20-01-2015


W przygotowaniu: Boisko wielofunkcyjne – Osowa  [Nowy]

Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe powstanie w Gdańsku Osowej w ramach realizacji drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Boisko zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego w ramach BO 2014 Skateparku.


Dodano: 20-01-2015


W przygotowaniu: Dom Zarazy – modernizacja i doposażenie, wystawa promocyjno- edukacyjna.  [Nowy]

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, DRMG przeprowadzi modernizację oraz doposażenie XIV wiecznego budynku Domu Zarazy – najstarszego świeckiego obiektu mieszczącego się w Oliwie przy Starym Rynku Oliwskim 15.


Dodano: 20-01-2015


W przygotowaniu: Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej.  [Nowy]

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na modernizacji bulwaru położonego na odcinku od ulicy Chłopskiej w kierunku ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku.


Dodano: 20-01-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Pods... 7379 - 2015 z dnia 2015-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12398 - 2015 z dnia 2015-01-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12320 - 2015 z dnia 2015-01-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski