Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie...
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Budżet Obywatelski 2017
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na p...
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-02-21


Realizowane:
Poprawa stanu technicznego ulicy Raduńskiej w Gdańsku - etap I
Aktualizacja: 2017-02-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-02-21


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie". ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z REALIZACJI PRAC PRZY BUDOWIE MOSTU W GDAŃSKU SOBIESZEWIE

więcej...


Dodano: 31-03-2016 Zaktualizowano: 21-02-2017


Realizowane: Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowiankę

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie pn.: „Budowa zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę".

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 21-02-2017


Realizowane: Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie SP nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku przy ul. Opolskiej 9.

więcej...


Dodano: 29-07-2016 Zaktualizowano: 21-02-2017


W przygotowaniu: Budżet Obywatelski 2017  [Nowy]

Trwa realizacja kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiamy zestawienie wszystkich zadań realizowanych przez DRMG w ramach BO 2017. Szczegółowe opisy realizowanych zadań będą uzupełniane sukcesywnie.

więcej...


Dodano: 21-02-2017


W przygotowaniu: Przebudowa budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku - Nowym Porcie na potrzeby bursy.

5 stycznia 2017 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańsa ogłosiła przetarg na realizacę zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Wyzwolenia 49 w Gdańsku na potrzeby bursy.

więcej...


Dodano: 11-01-2017 Zaktualizowano: 21-02-2017


Realizowane: Remont schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku

DRMG jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na remoncie schodów przy ul. Starodworskiej w Gdańsku

więcej...


Dodano: 24-01-2017 Zaktualizowano: 21-02-2017


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29304 - 2017 z dnia 2017-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29294 - 2017 z dnia 2017-02-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29201 - 2017 z dnia 2017-02-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski