Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Za...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pa...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy ...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Stryjewskiego...
Aktualizacja: 2018-02-22


W przygotowaniu:
Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w...
Aktualizacja: 2018-02-22


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska - kanał technologiczny
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że przygotowywane jest zadanie pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska"
Dodano: 10-02-2017 Zaktualizowano: 18-01-2018


W przygotowaniu: Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach BO 2018 [Nowy]

Przygotowujemy się do realizacji zadania - oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górce w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

więcej...


Dodano: 22-02-2018


W przygotowaniu: Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema - BO 2018  [Nowy]

Przygotowujemy do realizacji zadanie polegające na budowie placu do gry w bule w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.

więcej...


Dodano: 22-02-2018


W przygotowaniu: Pusty Staw - Stogi- sport, rekreacja i wypoczynek - BO 2018 [Nowy]

Kolejny etap realizowanego przez DRMG projektu Budżetu Obywatelskiego na terenie tzw. Jeziora Suchego w dzielnicy Stogi. W tym roku mieszkańcy zagłosowali za wykonaniem fontanny z kolorowym podświetleniem na jeziorze.

więcej...


Dodano: 22-02-2018


W przygotowaniu: Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach BO 2018 [Nowy]

Przygotowujemy się do realizacji zadania - odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

więcej...


Dodano: 22-02-2018


W przygotowaniu: Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. [Nowy]

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

więcej...


Dodano: 22-02-2018


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... z dnia 2018-02-22
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z peł... 521928-N-2018 z dnia 2018-02-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500039687-N-2018 z dnia 2018-02-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski