Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2015-07-03


W przygotowaniu:
Budowa żłobka modułowego przy ul. Rogalińskiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2015-07-03


Wydarzenia:
Podpisanie dwóch umów na zaprojektowanie i wybudowanie żłobków modułowyc...
Aktualizacja: 2015-07-03


Chodniki:
2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Moder...
Aktualizacja: 2015-07-01


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego Proj...
Aktualizacja: 2015-06-30


Wydarzenia:
Kontrolny rozruch techniczny i organizacyjny na obiekcie basenowym przy...
Aktualizacja: 2015-06-30


W przygotowaniu:
Wrzeszcz – rekreacja: Podleśna polana// parkour – Hallera Ok...
Aktualizacja: 2015-06-29


W przygotowaniu:
Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 8 w ...
Aktualizacja: 2015-06-29


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na "Zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji z prawem do pobierania pożytków z sieci terminali Ładowania pojazdów elektrycznych w mieście Gdańsku"
Wszelkie informacje dotyczące dialogu technicznego zawarte są w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do zaproszenia - zgłoszeni do udziału w dialogu technicznym


Dodano: 05-05-2015


W przygotowaniu: Budowa żłobka modułowego przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przystąpiła do realizacji przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania obejmującego budowę nowego modułowego żłobka przy ul. Olsztyńskiej w Gdańsku.


Dodano: 04-05-2015 Zaktualizowano: 03-07-2015


W przygotowaniu: Budowa żłobka modułowego przy ul. Rogalińskiej w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, przystąpiła do realizacji przetargu nieograniczonego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania obejmującego budowę nowego modułowego żłobka przy ul. Rogalińskiej w Gdańsku.


Dodano: 04-05-2015 Zaktualizowano: 03-07-2015


Wydarzenia: Podpisanie dwóch umów na zaprojektowanie i wybudowanie żłobków modułowych przy ulicy Olsztyńskiej oraz przy ul. Rogalińskiej w Gdańsku. [Nowy]

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przy ul. Żaglowej 11, podpisano dwie umowy na realizację zadania obejmującego prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wybudowaniem dwóch żłobków modułowych w Gdańsku.


Dodano: 03-07-2015


Chodniki: 2015 - Podsumowanie postępów prac związanych z realizacją programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - edycja 2015

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie, którego przedmiotem jest modernizacja i budowa chodników (wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych lub budowanych chodników) na terenie Gdańska. Dla potrzeb postępowania przetargowego, miasto podzielone zostało na siedem obszarów. Dodatkowo, aby maksymalnie zwiększyć tempo prac, każda ze startujących w przetargu firm mogła złożyć ofertę tylko na jeden obszar. Planowany termin zakończenia robót to połowa listopada br.


Dodano: 25-05-2015 Zaktualizowano: 01-07-2015


Realizowane: Budowa linii tramwajowej Piecki - Migowo w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB”,

Budowa nowej linii tramwajowej łączącej Śródmieście Gdańska z dzielnicą Piecki Migowo to inwestycja realizowana w ramach „Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IIIB”, nad którą Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu oraz realizuje nadzór inwestorski.


Dodano: 12-11-2013 Zaktualizowano: 30-06-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2015-07-03
Przebudowa dachu budynku A w ramach inwestycji ... 165138 - 2015 z dnia 2015-07-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 99479 - 2015 z dnia 2015-07-03
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski