Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzyni...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody –...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym po...
Aktualizacja: 2016-12-06


W przygotowaniu:
Toaleta miejska na Stogach. BO 2016.
Aktualizacja: 2016-12-06


Zrealizowane:
Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Po...
Aktualizacja: 2016-12-06


Realizowane:
Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku od ul. Rzeczypospolitej do ul. ...
Aktualizacja: 2016-12-05


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska


Informacja dotycząca zadania pn.: "Budowa ulicy Nowej Świętokrzyskiej" - Kanal_technologiczny_ogloszenie__13092016.pdf


Dodano: 15-09-2016


Realizowane: Plac zabaw w parku dworskim im. Ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej (JASIEŃ). BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje obecnie zadanie polegające na doposażeniu, rewaloryzacji i remoncie istniejącego placu zabaw w parku dworskim przy ul. Zwierzynieckiej.

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 06-12-2016


Realizowane: Pusty Staw – park – sport, rekreacja, wypoczynek. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji dalszego etapu projektu zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 i 2015, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu (tzw. Jeziora Suchego) w dzielnicy Stogi. W edycji BO 2016 teren zostanie doposażony w urządzenia sportowe i rekreacyjne.

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 06-12-2016


Realizowane: Siłownia na świeżym powietrzu w Parku Św. Barbary (Długie Ogrody – Śródmieście). BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 realizuje obecnie zadanie polegające na doposażeniu powstałego w ubiegłorocznej edycji BO 2015 kompleksu rekreacyjno - sportowego zlokalizowanego przy ulicy Świętej Barbary w Gdańsku w urządzenia siłowni zewnętrznej.

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 06-12-2016


Realizowane: Street Workout – instalacja do ćwiczeń z własną masą ciała. BO 2016

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie polegające na zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika retencyjnego przy pętli tramwajowej Łostowice - Świętokrzyska.

więcej...


Dodano: 04-03-2016 Zaktualizowano: 06-12-2016


W przygotowaniu: Stworzenie części rekreacyjno – sportowej z siłownią na świeżym powietrzu w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w Gdańsku. BO 2016

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, przygotowuje obecnie zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu przy ul. Pomorskiej 82 w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 08-03-2016 Zaktualizowano: 06-12-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen... 359536 - 2016 z dnia 2016-12-06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2016-12-05
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2016-12-05
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski