Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Wydarzenia:
Uroczyste otwarcie Bursy przy ZSSiO ul. Subisława
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.
Aktualizacja: 2016-06-24


Realizowane:
Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Pilot...
Aktualizacja: 2016-06-23


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku
Aktualizacja: 2016-06-23


Zrealizowane:
Rozbudowa Cmentarza Łostowice w Gdańsku - Remont i rozbudowa kaplicy cme...
Aktualizacja: 2016-06-22


Realizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo–sanitarny...
Aktualizacja: 2016-06-21


Realizowane:
Wymiana nawierzchni sportowej na boisku piłkarskim MOSiR ul. Traugutta 29.
Aktualizacja: 2016-06-21


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Przesunięcie przystanku tramwajowego przy ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku.
Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia- zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Zaproszenie
Zalaczniki


Dodano: 17-05-2016


Wydarzenia: Uroczyste otwarcie Bursy przy ZSSiO ul. Subisława [Nowy]

24 czerwca w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie bursy dla 107 uczniów.

więcej...


Dodano: 24-06-2016


Realizowane: Wydzielenie pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, polegającego na wydzieleniu pasów rowerowych wzdłuż Al. Jana Pawła II w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 04-02-2016 Zaktualizowano: 24-06-2016


Realizowane: Budowa przedszkola modułowego 7- oddziałowego przy ul. Dąbka w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, realizuje zadanie polegające na budowie nowego modułowego 7 oddziałowego przedszkola przeznaczonego dla 175 dzieci. Nowe przedszkole realizowane jest przy ul. Dąbka.

więcej...


Dodano: 23-11-2015 Zaktualizowano: 24-06-2016


Realizowane: Modernizacja basenu przy XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Pilotów 7 Etap I i II

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie polegające na wykonaniu modernizacji basenu w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ul. Pilotów 7.

więcej...


Dodano: 16-11-2015 Zaktualizowano: 23-06-2016


Realizowane: Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie krytego basenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z REALIZACJI PRAC PRZY BUDOWIE BASENU W OKRESIE OD 16 - 31 MAJA 2016.

więcej...


Dodano: 02-07-2014 Zaktualizowano: 23-06-2016


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym ... 103559 - 2016 z dnia 2016-06-24
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dyrek... 103475 -2016 z dnia 2016-06-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 103497 - 2016 z dnia 2016-06-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski