Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1...
Aktualizacja: 2015-02-26


Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2015-02-26


W przygotowaniu:
Sportpark przy ul. Św. Barbary
Aktualizacja: 2015-02-26


W przygotowaniu:
Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowero...
Aktualizacja: 2015-02-25


W przygotowaniu:
Dzielnicowy Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosł...
Aktualizacja: 2015-02-25


Realizowane:
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2015-02-24


Realizowane:
Przebudowa budynku przy ul. Srebrniki 9 w Gdańsku na potrzeby Poradni Zd...
Aktualizacja: 2015-02-24


Realizowane:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku.
Aktualizacja: 2015-02-23


Witamy

ZMIANY ORGANIZACYJNE W DYREKCJI ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA !!!

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w 2015 roku przejęła rolę głównej jednostki realizującej projekty (JRP) inwestycyjne Gminy, Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, zadania inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku oraz zobowiązania gwarancyjne wynikające z kontraktów zawartych przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Stawiane przed DRMG zadania skutkują wprowadzeniem nowej struktury organizacyjnej (obowiązującej od 1.03.2015r.) oraz zmianą siedziby jednostki. Z dniem 23 lutego 2015 roku zmienia się główna siedziba DRMG znajdująca się przy ul. Piekarniczej 16. Przeniesieniu podlega także Pion Remontów DRMG (mieszczący się w budynku przy ul. Partyzantów 76), który zostaje włączony do nowej struktury organizacyjnej.

Od 23.02.2015 r. (poniedziałek) siedziba Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska mieścić się będzie przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk - na III piętrze budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich.

W budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich (AmberExpo) znajdować się będzie Dyrekcja DRMG, a także biura związane z planowaniem i przygotowaniem inwestycji i projektów oraz biuro finansowo-księgowe.

Wykaz komórek organizacyjnych DRMG mieszczących się w budynku przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk- obowiązujący od dnia 23.02.2015 r.:

 • Dyrektor Naczelny
 • Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE
 • Główna Księgowa
 • Biuro Finansowo-Księgowe
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Zespół Prawny
 • Biuro Planowania i Budżetu Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Przygotowania Inwestycji i Projektów UE
 • Zespół ds. Informacji Bieżącej
 • W dotychczasowej siedzibie DRMG - przy ul. Piekarniczej 16, 80-126 Gdańsk - do lipca bieżącego roku, funkcjonować będą biura związane z realizacją i odbiorami inwestycji i projektów.

  Wykaz komórek organizacyjnych DRMG mieszczących się w budynku przy ul. Piekarniczej 16, 80-126 Gdańsk, obowiązujący od dnia 23.02.2015 r.:

 • Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Realizacji Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Odbiorów i Gwarancji
 • Biuro Organizacji i Zarządzania
 • Od poniedziałku, 23 lutego 2015 roku korespondencję należy kierować pod adres:
  DRMG ul. Żaglowa 11, 80- 560 Gdańsk,
  bądź osobiście w recepcji budynku AmberExpo w godzinach 7.30 - 15.00 Oferty przetargowe należy składać zgodnie z adresem określonym w SIWZ.

  Lista numerów telefonów pracowników DRMG
  Ostatnio zaktualizowane informacje
  Realizowane: Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku - zagospodarowanie terenu - etap

  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zamówienie publiczne obejmujące zagospodarowanie terenu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. J. Hallera 16/18 w Gdańsku.


  Dodano: 08-09-2014 Zaktualizowano: 26-02-2015


  Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

  W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
  dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


  Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 26-02-2015


  W przygotowaniu: Sportpark przy ul. Św. Barbary

  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, przygotowuje do realizacji zadanie polegające na stworzeniu kompleksu rekreacyjno- sportowego zlokalizowanego przy ulicy Świętej Barbary w Gdańsku.


  Dodano: 20-01-2015 Zaktualizowano: 26-02-2015


  W przygotowaniu: Modernizacja istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej.

  W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na modernizacji bulwaru położonego na odcinku od ulicy Chłopskiej w kierunku ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku.


  Dodano: 20-01-2015 Zaktualizowano: 25-02-2015


  W przygotowaniu: Dzielnicowy Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych na Stogach - etap I.

  W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 w rejonie ulic Wrzosy i Wosia Budzysza w Gdańsku powstanie Dzielnicowy Park Rekreacyjno- Wypoczynkowy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.


  Dodano: 20-01-2015 Zaktualizowano: 25-02-2015


  Realizowane: Budowa szkoły podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku.

  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa szkoły podstawowej przy ulicy Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku


  Dodano: 09-11-2011 Zaktualizowano: 24-02-2015


     Z fotogalerii
     Unia Europejska


     Nowe ogłoszenia
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015/S 041-069411 z dnia 2015-02-27
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 24497 - 2015 z dnia 2015-02-24
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2015-02-18
     Prawo
  Dziennik Ustaw RP

  Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski