Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i ...
Aktualizacja: 2017-03-24


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2017-03-23


Realizowane:
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-22


W przygotowaniu:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Dłu...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie przebudow...
Aktualizacja: 2017-03-21


W przygotowaniu:
Budowa zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki ...
Aktualizacja: 2017-03-21


Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-03-20


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki sięgają powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny pozostawał zawsze przedmiot działalności - obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu przygotowania i realizacji inwestycji Gminy Miasta Gdańska oraz planowania, przygotowania i realizacji remontów obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska.

Ostatnio zaktualizowane informacje
W przygotowaniu: Informacja Prezydenta Miasta Gdańska - kanał technologiczny
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że przygotowywane jest zadanie pn. "Budowa ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku"
Dodano: 10-02-2017


W przygotowaniu: Informacja Przezydenta Mista Gdańska - kanał technologiczny
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuje, że przygotowywane jest zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - Etap IVa"
Dodano: 10-02-2017


W przygotowaniu: Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku. [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie, polegające na budowie boiska lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7, przy ul. Orłowskiej 13 w Gdańsku

więcej...


Dodano: 22-03-2017 Zaktualizowano: 24-03-2017


Realizowane: Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie". ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU Z REALIZACJI PRAC PRZY BUDOWIE MOSTU W GDAŃSKU SOBIESZEWIE - MARZEC 2017

więcej...


Dodano: 31-03-2016 Zaktualizowano: 23-03-2017


Realizowane: Przebudowa pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku - roboty branżowe obejmujące swym zakresem piwnicę, parter oraz budowę dźwigu zewnętrznego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji kolejnego etapu przebudowy pomieszczeń w budynku B przy Al. Gen. Hallera 16/18 w Gdańsku.

więcej...


Dodano: 24-01-2017 Zaktualizowano: 23-03-2017


Realizowane: Przebudowa sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na przebudowie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz ze wzmocnieniem łącznika oraz z przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gimnazjum Nr 8 przy ul Żabi Kruk.

więcej...


Dodano: 22-09-2016 Zaktualizowano: 22-03-2017


   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Wykonanie dziesięciu stacji ładowania pojazdów ... 51492 - 2017 z dnia 2017-03-24
Dostawa wyposażenia meblowego dla Gdańskiego Ce... 50858-2017 z dnia 2017-03-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 50935 - 2017 z dnia 2017-03-24
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski