Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Rozbudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Gdańsku.
Aktualizacja: 2015-07-31


Realizowane:
Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Batoreg...
Aktualizacja: 2015-07-29


Realizowane:
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneck...
Aktualizacja: 2015-07-29


Realizowane:
"Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w G...
Aktualizacja: 2015-07-29


Realizowane:
Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku...
Aktualizacja: 2015-07-29


Realizowane:
„Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku”
Aktualizacja: 2015-07-27


W przygotowaniu:
Szkoła Marzeń – remont głównego dziedzińca szkolnego, placu apelow...
Aktualizacja: 2015-07-27


Budżet Obywatelski:
Nowy Pachołek 2.0
Aktualizacja: 2015-07-27


Witamy

OD 03.08.2015 r. (poniedziałek) WYŁĄCZNA SIEDZIBA DYREKCJI ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA MIEŚCIĆ SIĘ BĘDZIE PRZY UL. ŻAGLOWEJ 11 W GDAŃSKU II i III piętro budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich (AMBEREXPO)

II piętro

 • Kancelaria
 • Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Realizacji Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Odbiorów i Gwarancji
 • Biuro Organizacji i Zarządzania
 • Zespół Prawny

III piętro

 • Dyrektor Naczelny
 • Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania Inwestycji i Projektów UE
 • Dyrektor Biura Finansowo Księgowego - Główna Księgowa
 • Biuro Finansowo-Księgowe
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Biuro Planowania i Budżetu Inwestycji i Projektów UE
 • Biuro Przygotowania Inwestycji i Projektów UE

KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: DRMG ul. ŻAGLOWA 11, 80- 560 GDAŃSK, BĄDŹ OSOBIŚCIE W RECEPCJI BUDYNKU AmberExpo
LUB W KANCELARII DRMG NA II PIĘTRZE W GODZ. 7.30 - 15.00

Ostatnio zaktualizowane informacje
Różne: INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na "Zaprojektowaniu, wybudowaniu i eksploatacji z prawem do pobierania pożytków z sieci terminali Ładowania pojazdów elektrycznych w mieście Gdańsku"
Wszelkie informacje dotyczące dialogu technicznego zawarte są w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie

Zał. nr 1 do zaproszenia - zgłoszeni do udziału w dialogu technicznym


Dodano: 05-05-2015


Realizowane: Rozbudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegające na rozbudowie południowej jezdni ulicy Słowackiego o długości ok. 344m od istniejącego ronda do działki 18/3 obręb Bysewo, jako jezdni dwupasowej, jednokierunkowej o szerokości 7m. W ramach zadania wybudowane zostaną również pasy wyłączenia i włączenia, wjazdów do obsługi terenu portu lotniczego w Gdańsku.


Dodano: 16-07-2015 Zaktualizowano: 31-07-2015


Realizowane: Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Batorego 26 w Gdańsku.

W Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Batorego 26 w Gdańsku powstanie nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe oraz zaplecze szatniowo sanitarne.


Dodano: 15-06-2015 Zaktualizowano: 29-07-2015


Realizowane: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2 w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz bieżni okólnej i zeskoczni do skoku w dal. .


Dodano: 15-06-2015 Zaktualizowano: 29-07-2015


Realizowane: "Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego"

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie związane z kompleksową przebudową ulicy Kilińskiego w Gdańsku, tj. inwestycji która ma na celu usprawnienie połączenia regionalnego węzła przesiadkowego komunikacji publicznej w Gdańsku Wrzeszczu z Trasą Słowackiego.


Dodano: 17-03-2015 Zaktualizowano: 29-07-2015


Realizowane: Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, ul. Topolowa 7.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji przebudowę boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Efektem realizacji inwestycji będzie nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej.


Dodano: 20-04-2015 Zaktualizowano: 29-07-2015


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Dzielnicowy park rekreacyjno wypoczynkowy dla d... 195438 - 2015 z dnia 2015-07-31
Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr 22 ... 194708 - 2015 z dnia 2015-07-31
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 114079 - 2015 z dnia 2015-07-30
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski