Nawigacja

   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury...
Aktualizacja: 2014-10-31


Realizowane:
Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZK...
Aktualizacja: 2014-10-30


W przygotowaniu:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku.
Aktualizacja: 2014-10-30


Realizowane:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 przy ul...
Aktualizacja: 2014-10-29


W przygotowaniu:
Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.
Aktualizacja: 2014-10-28


Realizowane:
Budowa Żłobka modułowego przy ul Królewskie Wzgórze w Gdańsku
Aktualizacja: 2014-10-28


Realizowane:
Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku Al. Grun...
Aktualizacja: 2014-10-28


Budżet Obywatelski:
Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa bieżni ze skocznią w dal przy ...
Aktualizacja: 2014-10-28


Witamy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka organizacyjna istnieje już kilkadziesiąt lat. Jej początki tkwią w powołanej zaraz po wojnie Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, przekształconej w latach 50-tych w Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. Jako samodzielna jednostka organizacyjna została wyłoniona z dniem 1 stycznia 1960r. pod nazwą Gdańska Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych dla miasta Gdańska - z podporządkowaniem ówczesnej Miejskiej Radzie Narodowej w Gdańsku. W ciągu swojego istnienia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przeszła wiele reorganizacji i szczebli podporządkowania oraz zmian nazw i zasad finansowania. Niezmienny był jedynie przedmiot działalności - zastępcza obsługa inwestycji. Stąd też, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada długoletnią tradycję i bogate doświadczenia w działalności inwestycyjnej. Zdecydowana większość inwestycji miejskich w Gdańsku została zrealizowana przy jej udziale. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na podstawie uchwały Nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999r. z dniem 1 stycznia 2000 roku została powołana jako jednostka budżetowa w miejsce zlikwidowanego tą uchwałą zakładu budżetowego. Wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Gdańska nadano Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska nowy statut. W myśl tego statutu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk powołaną w celu pełnienia zastępczej obsługi inwestorskiej dla inwestycji i remontów Gminy. Obsługa inwestorska na rzecz Gminy wykonywana jest nieodpłatnie.

Najwazniejsze zadania realizowane przez DRMG w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Realizacje DRMG w zakresie oświaty w latach 2010 - 2013 (po kliknięciu na nazwę, obejrzymy prezentację ).

Ostatnio zaktualizowane informacje
Realizowane: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej z zagospodarowaniem terenu

W ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące przebudowę dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową elementów 31 budynków mieszkalnych.


Dodano: 25-06-2013 Zaktualizowano: 31-10-2014


Realizowane: Radosna Szkoła – Budowa 3 nowych placów zabaw zlokalizowanych w ZKPiG nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8a, SP nr 61 przy ul. Siennej 26 i w SP nr 14 przy ul. Kartuskiej

W ramach programu ,,Radosna Szkoła” Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania, w wyniku którego dzieci z kolejnych trzech szkół zyskają nowoczesne i bezpieczne szkolne place zabaw. W ramach zamówienia publicznego zrealizowane zostaną place zabaw w ZKPiG nr 5, SP nr 61 i SP nr 14


Dodano: 25-07-2014 Zaktualizowano: 30-10-2014


W przygotowaniu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 w Gdańsku.  [Nowy]

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji drugiego etapu termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych. W ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym etapie docieplonych zostanie 5 szkół. Przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze 3 został już ogłoszony.


Dodano: 30-10-2014


Realizowane: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3a w Gdańsku.

W Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przebuduje wielofunkcyjne boisko sportowe.


Dodano: 22-08-2014 Zaktualizowano: 29-10-2014


W przygotowaniu: Budowa boiska przy ul. J. Meissnera.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji budowę ogólnodostępnego boiska piłkarskiego zlokalizowanego w dzielnicy Zaspa przy ul. J. Meissnera w Gdańsku – na terenie parku im. Jana Pawła II.


Dodano: 23-11-2012 Zaktualizowano: 28-10-2014


Realizowane: Budowa Żłobka modułowego przy ul Królewskie Wzgórze w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje zadanie obejmujące budowę trzyoddziałowego, modułowego żłobka zlokalizowanego przy ul. Królewskie Wzgórze w dzielnicy Piecki Migowo. Modułowy, nowoczesny budynek przeznaczony będzie dla 96 dzieci w wieku do lat 3.


Dodano: 19-05-2014 Zaktualizowano: 28-10-2014


   Z fotogalerii
   Unia Europejska


   Nowe ogłoszenia
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz... 2014/S 208-367832 z dnia 2014-10-29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 2014-10-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 223723 - 2014 z dnia 2014-10-22
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski