Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Trwają prace na ul. Budowlanych

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

RPO EFRR

 

Trwa rozbudowa  ul. Budowlanych.

Ulica Budowlanych zostanie rozbudowana na odcinku od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Droga będzie poszerzona na fragmencie liczącym ok. 1,5 km. Po zakończeniu budowy w kierunku przystanku PKM, kierowcy będą poruszać się po jednym pasie, natomiast w kierunku Nowatorów wybudowane zostaną dwa pasy jezdni. Powstanie także nowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

Dodatkowo ulica zyska nowe oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową. Przebudowane zostaną sieci podziemne, m.in. gazowa, ciepłownicza i energetyczna.

Zadanie będzie realizowane w części  w ramach projektu pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

Budowlanych

 

Aktualizacja, 13.11.2023 r.

Na ulicy Budowlanych trwają przygotowania do wykonania warstw podbudowy na tzw. środkowym odcinku. Po zakończeniu tych prac planowane są prace drogowe związane z ułożeniem nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku ul. Budowlanych, a także na naszym zakresie na ul. Jesiennej. Ponadto w najbliższym czasie planowane są  roboty związane z ułożeniem nawierzchni dróg rowerowych i dokończenie budowy chodników. Ponadto do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie zasilanie sygnalizacji świetlnej i samych elementów sygnalizacji oraz montaż wiat i barier ochronnych.

Po przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą robót przewidywany i zakładany termin udostępnienia  dwóch kierunków na ul. Budowlanych i zakończenia robót   to koniec grudnia 2023 r.  Dołożymy wszelkich starań,  aby ten termin został dotrzymany. Natomiast pragniemy zwrócić uwagę , że z uwagi na technologię wykonania nawierzchni na ten termin mogą wpłynąć warunki pogodowe.

Budowlanych 10 11 23 12

Load More

Aktualizacja, 10.10.2023 r.

Na dwóch fragmentach ul. Budowlanych układana jest nowa nawierzchnia. Na środkowym odcinku trwają prace sieciowe.

Budowlanych 04 10 23 6

Load More

Aktualizacja, 18.09.2023 r.

Budowlanych 14 09 23 23

Load More

Aktualizacja, 16.08.2023 r.

Trwają prace związane z układaniem krawężników, chodnika i nawierzchni jezdni. Na części odcinka kontynuowane są prace sieciowe.

Budowlanych 16 08 23 23

Load More

Aktualizacja, 3.07.2023 r.

Na ul. Budowlanych kontynuowane są prace związane z wykonaniem ścieżek i infrastruktury rowerowej,  a także wjazdów na posesje. Jednocześnie kontynuowane są roboty sieciowe.

Budowlanych 01 07 23 3

Load More

Aktualizacja, 13.06.2023 r.

Trwa układanie mas nawierzchni na jezdni w kierunku ronda turbinowego oraz na wjazdach na posesje.

Budowlanych 12 06 23 1

Load More

Aktualizacja, 31.05.2023 r.

Wykonywane są podbudowy nowych pasów jezdni, ponadto powstają nowe chodniki i zjazdy na posesje. Kontynuowane są prace sieciowe.

MicrosoftTeams image 200

Load More

Aktualizacja, 25.01.2023 r. 

Wraz z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu na ul. Budowlanych rozpoczęły się prace sieciowe. Ponadto sfrezowano jedną część jezdni.

Budowlanych 25 01 23 5

Load More

Aktualizacja, 13.01.2023 r.

Od poniedziałku 23 stycznia, ok. godz. 11 po porannym szczycie komunikacyjnym,  wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. Ulica Budowlanych stanie się drogą jednokierunkową,  na odcinku od stacji PKM Matarnia do tzw. ronda turbinowego. Kierowcy będą poruszali się w kierunku ronda, a w przeciwnym kierunku będą korzystali z objazdu przez ul. Nowatorów, Kartuską, Obwodnicę Trójmiasta i ul. Słowackiego. Taka organizacja ruchu utrzyma się do końca III kwartału. Jeśli postępy prac na to pozwolą, ruch dwukierunkowy na ul. Budowlanych  zostanie przywrócony wcześniej.

Budowlanych NOWA

Aktualizacja, 05.01.2023 r.

Obecnie trwają prace ziemne pod nowy pas jezdni. Ponadto posadowione zostały komory kanalizacji deszczowej, która wykonana jest w 30 proc.

Budowlanych 04 01 22 8

Load More

Aktualizacja, 18.11.2022 r.

Obecnie prowadzone są prace ziemne na poboczach ul. Budowlanych. Ponadto trwają roboty związane z wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Jesiennej.

Przebudowa Budowlanych 17 11 22 11

Load More

Aktualizacja, 31.10.2022 r.

Rozpoczęły się roboty drogowe na ul. Budowlanych. Obecnie są one prowadzone na poboczach, kierowcy poruszają się bez większych utrudnień.

Budowlanych 29 10 22 3

Aktualizacja, 21.10.2022 r.

W ostatnim tygodniu października planowane jest rozpoczęcie prac drogowych na ul. Budowlanych. W czwartek, 27 października od godzin porannych nastąpi naprzemienne zwężenie prawego lub lewego pasa jezdni ul. Budowlanych na odcinku objętym zakresem zadania.  Zwężenia będą wprowadzane punktowo, w zależności od prowadzonych robót. Prace będą też trwały na poboczach i skarpach. Na całym remontowanym odcinku ul. Budowlanych obwiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Zamknięciu ulegnie również odcinek ul. Jesiennej, na którym będą trwały prace rozbiórkowe i przygotowawcze związane z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej. Dojazd do posesji znajdujących się na dalszym odcinku ulicy możliwy będzie poprzez inny odcinek ul. Jesiennej i ul. Sąsiedzką.

Budowlanych Mapa

Aktualizacja, 1.09.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. Koszt prac to niecałe 30 mln złotych. Koniec prac przewidziano we wrześniu 2023 r.

Aktualizacja, 20.07.2022 r.

Otworzyliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

1. Firma Budowlano-Drogowa MTM SA - 29 846 010,70 zł,

2. EUROVIA POLSKA S.A.- 38 474 150,63 zł,

3. Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (lider konsorcjum) - 35 499 743,22 zł,

4. WPRD Gravel sp. z o.o. - 39 785 000,00 zł,

5. Kruszywo Sp. z o.o. (lider konsorcjum) - 30 372 394,34 zł.

Oferty są obecnie analizowane.