Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - BO 2016. Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła realizację zadania polegającego na budowie nowych miejsc parkingowych przy ul. Abrahama w Gdańsku. W ramach realizacji powstało 20 miejsc parkingowych z kostki brukowej zlokalizowanych przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór, na odcinku od nieruchomości 41 do wjazdu na teren dawnej przepompowni Polanka. Nowe miejsca są niezbędne dla mieszkańców i osób przyjeżdżających do pobliskiego kościoła.

 

Zakres realizacji prac w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Parku w Karczemkach przy ul. Azaliowej, w Parku w Kiełpinie Górnym przy ul. Goplańskiej oraz w Kokoszkach obok obecnego placu zabaw przy ul. Osiedlowej. Oprócz sporządzenia dokumentacji projektowych teren przy ul. Azaliowej i Goplańskiej został uporządkowany i przygotowany do dalszych realizacji, natomiast na terenie przy ul. Osiedlowej stanęła siłownia.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego 2016, polegającego na budowie siłowni zewnętrznej przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku. 
W części dzielnicy Aniołki zlokalizowanej wzdłuż Alei Zwycięstwa brak infrastruktury sprzyjającej aktywnej rekreacji. Inwestycja jest dedykowana dla mieszkańców prowadzących aktywny tryb życia. Nowy obiekt przyczyni się z pewnością do promocji pro-zdrowotnych zachowań lokalnej społeczności.

 

W okolicy brakowało infrastruktury sprzyjającej aktywnej rekreacji. Nowa siłownia, przyczyni się zatem do podniesienia atrakcyjności przebiegającego tędy żółtego szlaku.

W skład siłowni wchodzi siedem podwójnych urządzeń do ćwiczeń:

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zakończyła zadanie polegające na doposażeniu, rewaloryzacji i remoncie istniejącego placu zabaw w parku dworskim im. ks. Bronisława Kabata na Jasieniu. Dotychczasowe stare, zniszczone zabawki zastąpiono nowymi urządzeniami zabawowymi. Unowocześnienie placu zabaw poprawiło atrakcyjność parku a także ożywiło ten rejon Jasienia. Nowa inwestycja zachęci przedszkola do organizowania dzieciom wycieczek do parku, a rodziców do spędzania z dziećmi czasu wśród parkowej zieleni.

 

Staw dworski znajduje się na terenie historycznego Parku dworskiego im. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej w Gdańsku. Historia parku związana jest z folwarkiem rycerskim, do którego należała wieś Jasień. W końcu XVIII wieku dobra folwarku nabył Feliks Łebiński (lub Jasieński), który zmodernizował całe siedlisko, rozbudował folwark, wzniósł dwór i założył park.