Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - BO 2017. Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z wykonaniem placu zabaw przy Wroniej Górce w Gdańsku, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Realizacja zadania obejmowała:

 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja położony jest w Gdańsku Chełmie, w rejonie ulic Madalińskiego. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu na cele wybiegu dla psów. Projekt przewidywał budowę ogrodzenia wokół dog parku oraz rozmieszczenie urządzeń toru przeszkód dla psów a także elementów małej architektury. Wykonano również nawierzchnię żwirowo piaskową na terenie wybiegu oraz żwirowo – gliniastą w strefie wejściowej.

 

Głównym założeniem zgłoszonego do BO 2017 wniosku była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności placu zabaw na Starym Chełmie, przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej/Buczka poprzez wykonanie ogrodzenia istniejącego placu oraz montaż zjeżdżalni. 

 

Zadanie polegało na przebudowie istniejącego parkingu, na parking z miejscami ukośnymi.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie miejsc postojowych przy SP 86 realizowanego w ramach BO 2017.

Program zadania przewidywał utwardzenie fragmentu pobocza na powierzchni ok. 65m2 na cele obsługi istniejących urządzeń melioracyjnych oraz zatrzymania na poboczu pojazdów przy ul. Wielkopolskiej, po przeciwnej stronie głównej bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku.

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o długości ok.225 m, pełniącej również funkcję drogi eksploatacyjnej do zbiornika "Augustowska".

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: