Kwietny Park Muzyczny w dzielnicy Suchanino w ramach BO 2020

Podpisaliśmy umowę  na realizację zadania pn. "Kwietny Park Muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

kwietny Park Muzyczny LOK

KwietnyParkMuz 01 20 1

Celem projektu jest budowa ogólnodostępnego parku muzycznego z zieloną przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną oraz miejscem integracji mieszkańców. Łąka kwietna stanowić będzie otoczenie dla istniejących ciągów pieszych, a ze względu na różnorodność gatunkową będzie nieocenionym elementem edukacji przyrodniczej. Rozlokowane wzdłuż ścieżek parkowe instrumenty muzyczne pozwolą na wspólną zabawę z rytmami i brzmieniami.

Realizacja: 16 tygodni od daty podpisania umowy

Aktualizacja, 24.05.2022 r.

Umowę na realizacje zadania podpisano z firmą UNION INVEST Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 304 tys. złotych. Koniec inwestycji przewidziano w sierpniu 2022 r.

Aktualizacja, 29.03.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 169 114,50 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. UNION INVEST Sp. z o.o. - 304 639,40 zł

Aktualizacja, 11.03.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano 29 marca. Termin zakończenia robót: 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Aktualizacja, 16.12.2021 r.

Ogłoszenie kolejnego postępowania na realizację robót budowlanych planowane jest w I kwartale 2022 r.

Aktualizacja, 1.10.2021 r.

W przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 15.09.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 1 października. Realizacja ma potrwać 7 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 31.03.2021 r.

Trwa procedura pozyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Po jej zakończeniu przystąpimy do przygotowania przetargu na roboty budowlane w ramach zadania.

Aktualizacja 12.11.2020 r.

Trwa proces uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej z kompetentnymi jednostkami miejskimi.

Aktualizacja, 1.06.2020 r.

12 maja podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, którą opracuje biuro Active Line Marcin Taczalski. Projekt powstanie do końca września 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji to niecałe 11 tys. zł.