Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana z Kolna-etap I, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Wezel Kliniczna

JanazKolnaRower 01 20 7

Celem projektu jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana z Kolna, od węzła Kliniczna do biurowca C200.

Zakres:

W ciągu ul. Marynarki Polskiej zaprojektowano trasę rowerową o długości około 250m, szerokości 3,0m lub 3,5m,
zlokalizowaną na jezdni, oddzieloną od pasów ruchu dla pojazdów, pasem wyłączonym z ruchu o szerokości 0,5m oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
- Zmniejszono dopuszczalną prędkość pojazdów z 70km/h do 50km/h.
- W rejonie węzła Kliniczna zaprojektowano odcinek ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej

Termin realizacji: I połowa 2022 r.

Aktualizacja, 15.12.2021 r.

Ze względu na brak możliwości uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w okresie zimowym, ogłoszenie ponownego postępowania planowane jest na I kwartał 2022 r., a wykonanie robót na wiosnę 2022 r.

Aktualizacja, 15.10.2021 r.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie unieważniono.

Aktualizacja, 8.10.2021 r.

Ponowiono ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Oferty można składać do 14 października. Termin realizacji to grudzień 2021 r.

Aktualizacja, 4.10.2021 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione.

1. MTM SA Firma Budowlano-Drogowa - 245 385,00 zł

Aktualizacja, 23.09.2021 r.

Ogłoszono postępowanie na realizację zadania. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 29 września.

Aktualizacja, 17.06.2020 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Projekt opracuje biuro LandAR Projects sp. z o.o. Koszt opracowania to ponad 22 tys. złotych. Dokumentacja będzie gotowa do końca 2020 roku.