Przygotowujemy się do realizacji zadania: Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Sobotkowa

SobotkowaPolana 19

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na stworzeniu przestrzeni pozwalającej na wypoczynek dzieciom, młodzieży i dorosłym. W ramach zadania ma zostać utworzone piknikowe wzgórze. Projekt przewiduje również leśny plac zabaw u podnóża wzgórza składający się ze ślizgawek, huśtawki, labiryntu i osady czarownic oraz elementów wspinaczkowych i mini parku linowego. Dodatkowo wniosek przewiduje powstanie parkietu tanecznego z drewna accoya o powierzchni ok. 120m2. Miejsce to ma sprzyjać rozwojowi kultury tańca, a także występom uczniów szkół tanecznych oraz organizacji konkursów tanecznych na wolnym powietrzu.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakres realizacji wniosku będzie konsultowany i uzgadniany z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Aktualizacja, 22.03.2022 r.

Dobiega końca proces pozyskiwania niezbędnych uzgodnień, w tym z urzędem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planujemy ogłosić przetarg na roboty budowlane w II kwartale 2022 roku.

Aktualizacja, 15.12.2021 r.

Kontynuowane są uzgodnienia projektu z kompetentnymi jednostkami miejskim. Prace budowlane przewidziane są na 2022 rok.

Aktualizacja, 25.08.2021 r.

Podpisano aneks wydłużający prace projektowe do października 2021 r.

Aktualizacja, 01.04.2021 r.

Kontynuowane są prace projektowe, ze względu na skomplikowany charakter inwestycji i jej nietypową lokalizację spodziewane jest ich wydłużenie ponad kwietniowy termin umowny, na mocy aneksu.

Aktualizacja, 02.10.2020 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu, którą przygotuje firma  GRIMA Architektura i Krajobraz sp. z o.o. Koszt opracowania to ok. 72,5 tys. złotych. Dokumentacja ma być gotowa w kwietniu 2021 r.