Przygotowujemy się do realizacji zadania: Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

wrzosy zalesie STOGI LOK

DzielStogi 5

Celem projektu jest realizacja zadania polegającego na budowie Dzielnicowego Parku Sportowo-Rekreacyjnego. 

W zakresie zadania znalazło się m.in. :

  • Wykonanie wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,
  • Wykonanie dwóch boisk do badmintona,
  • Wybudowanie nowej ściany tenisowej,
  • Przebudowa istniejących piłkochwytów,
  • Przeniesienie istniejących urządzeń streetworkout i siłowni zewnętrznej,
  • Wykonanie oświetlenia terenu.

Termin realizacji: 16 tygodni od daty podpisania umowy

Aktualizacja, 26.04.2022 r.

Z uwagi na zbyt wysoką ofertę przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 7.04.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 619 682,42zł. brutto. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana.

1. AUTO-SPORT Sp. z o.o. sp. - 1 469 850 zł

Aktualizacja, 16.03.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert przewidziano 4 kwietnia. Prace mają potrwać 16 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 15.12.2021 r.

Ogłoszenie kolejnego postępowania na realizację robót planowane jest na I kwartał 2022 r.

Aktualizacja, 27.09.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty, przetarg został unieważniony.

Aktualizacja, 07.09.2021 r.

W przetargu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty, które są obecnie analizowane:

1. Lehmann sp. z o.o. s.k. - 1 277 175,83 zł
2. AUTO-SPORT sp. z o.o. s.k. - 1 497 000,00 zł

Obie oferty znacząco przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację prac.

Aktualizacja, 17.08.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 7 września.

Aktualizacja, 02.08.2021 r.

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 17 sierpnia. Realizacja ma potrwać 10 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 31.03.2021 r.

Zadanie znajduje się na etapie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Po ich uzyskaniu przystąpimy do przygotowania przetargu na roboty budowlane.

Aktualizacja, 10.02.2021 r.

Ze względu na przedłużone procedowanie wydania warunków na wykonanie przyłącza energetycznego, prace nad dokumentacją zakończą się w marcu 2021 r. 

Aktualizacja 

W związku z przedłużającym się uzgodnieniem dokładnego zakresu inwestycji i tym samym brakiem możliwości rozpoczęcia uzgodnień dokumentacji w założonym terminie, prace projektowe zostaną na mocy aneksu przedłużone do połowy grudnia 2020 r.

Aktualizacja, 3.06.2020 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, którą przygotuje biuro PSBUD Piotr Świrzyński. Koszt projektu to niecałe 23 tys. Projekt zostanie przygotowany do końca października.