Budowa drogi Kartuska - etap II w ramach BO 2020

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie drogi wewnętrznej drogi osiedlowej przy budynkach przy ul. Kartuskiej na Siedlcach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Jest to kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2019.

Malczewskiego LOK

KArtuska124 90 1

Celem projektu jest kontynuacja zadania polegającego na budowie drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektu sporządzonego w ramach BO 2019.

Więcej informacji na temat I etapu budowy - BO 2019:
http://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/budzet-obywatelski-2/budzet-obywatelski-2019/w-przygotowaniu/1830-budowa-wewnetrznej-drogi-osiedlowej-etap-i

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Aktualizacja, 20.06.2022 r.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 2 963 164,00 zł. Wpłynęło sześć ofert, które są obecnie analizowane:

  1. Usługi Transportowe Adam Chlechowicz - 6 740 400,00 zł
  2. Drazkowski.eu Maciej Drążkowski - 4 454 394,90 zł
  3. TRAKT Sp z o. o. Sp. kom. - 6 817 504,34 zł
  4. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 6 222 845,75 zł
  5. HYDRO-MAG Sp. z o.o. - 5 413 067,64 zł
  6. Flize Gres Sp. z o. o. Sp. k. - 6 442 679,60 zł

Aktualizacja, 14.06.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 20 czerwca.

Aktualizacja, 8.06.2022 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 14 czerwca.

Aktualizacja, 18.05.2022 r.

Ogłoszono ponownie przetarg na realizację zadania z zakresu BO 2019 i BO 2020.  Otwarcie ofert zaplanowano na 2 czerwca. Prace mają potrwać około 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 07.01.2022 r.

Przetarg na roboty budowlane został unieważniony i zostanie powtórzony.

Aktualizacja, 19.11.2021 r.

Na realizację zadania zabezpieczono 2.963.164,00 zł brutto. Wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane:

  1. Usługi Transportowe Adam Chlechowicz - 4.334.775,84 zł
  2. Saferoad Kabex Sp. z o.o. - 4.696.908,85 zł
  3. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 5.646.000,00

Aktualizacja, 29.10.2021 r.

Otwarcie ofert przesunięto na 19 listopada 2021 r.

Aktualizacja, 05.10.2021 r.

Z powodu kolejnych zapytań do przetargu otwarcie ofert zostało przeniesione na 29 października 2021 r.

Aktualizacja, 30.08.2021 r.

Z powodu kolejnych zapytań do przetargu otwarcie ofert zostało przeniesione na 30 września 2021 r.

Aktualizacja, 21.07.2021 r.

W związku z kolejnymi zapytaniami do przetargu otwarcie ofert przeniesiono na 20 sierpnia br.

Aktualizacja, 25.06.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 15 lipca.

Aktualizacja, 27.05.2021 r.

Otwarcie ofert przeniesiono na 21 czerwca.

Aktualizacja, 6.05.2021 r. 

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Prace mają potrwać 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert planowane jest na 28 maja.

Aktualizacja 04.12.2020 r.
Trwa proces uzgodnieniowy opracowanej dokumentacji, skomplikowany ze względu na lokalne uwarunkowania terenowe, wielość gestorów sieci podziemnych i instytucji, z którymi trzeba uzgodnić projekt. Roboty budowlane przewidziane są na 2021 rok.

Aktualizacja 24.02.2020 r.
Dokumentację projektową dla zadania opracowuje firma Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska, w ramach projektu, którego opracowanie zlecono w związku z zadaniem dot. drogi wewnętrznej w ramach BO 2019.