Przygotowujemy się do zadania polegającego na budowie tężni solankowej przy Stawie Młyńskim w Oliwie.

Zdrowa Oliwa

Oliwa 17

Celem projektu jest stworzenie miejsca nie tylko o walorach leczniczych, ale też miejsca wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Obiekt w postaci tężni dodatkowo uatrakcyjni przestrzeń parkową wokół Stawu Młyńskiego.

Aktualizacja, 24.06.2022 r.

Ogłoszono ponownie postępowania na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania. Oferty można składać do 28 czerwca. Prace projektowe mają zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 13.06.2022 r.

Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.

Aktualizacja, 1.06.2022 r.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono nowe postępowanie. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 czerwca. Realizacja PFU ma potrwać do końca października 2022 r.

Aktualizacja, 16.05.2022 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana:

1. Saneccy sp. z o.o - 109 470,00 zł

 Aktualizacja, 6.05.2022 r.

Ogłoszono postępowanie na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji zadania pn.: „Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie”. Otwarcie ofert zaplanowano na 13 maja. PFU ma być gotowe do 15 września.


Aktualizacja, 28.12.2021 r.

W związku z tym, że przewidywany koszt budowy tężni zgodnie z otrzymanymi wytycznymi przekracza środki finansowe przekazane DRMG na realizację zadania, przewidziane jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,który pozwoli określić zakres niezbędnych działań inwestycyjnych i finansowanie wymagane dla planowanej tężni. Po jego opracowaniu planujemy ogłosić postępowanie na realizację tężni w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Aktualizacja, 20.08.2021 r

Zadanie zostało przekazane do DRMG w połowie 2021 roku. DRMG wystąpiła do zarządcy terenu oraz gestorów sieci podziemnych o wytyczne do projektowania.