Zakończyliśmy realizację zadania: Budowa trasy rowerowej Śródmieście-Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1

armii krajowej LOK

TrasaRowArmiKraj 8

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

  • budowę drogi rowerowej łączącej ul. 3-go Maja z ul. Pohulanka w pasie drogowym ul. Rogaczewskiego oraz Alei Armii Krajowej;
  • budowę łącznicy rowerowej pomiędzy projektowaną drogą rowerową a Aleją Armii Krajowej w pasie drogowym Alei Armii Krajowej;
  • przebudowę istniejącego chodnika łączącego ul. 3-go Maja z ul. Pohulanka w pasie drogowym ul. Rogaczewskiego oraz Alei Armii Krajowej

 

Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

Koszt: ok. 540 tys. złoytych

Termin: wrzesień 2021 r. - marzec 2022  r.

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

Droga rowerowa Armii Krajowej 28 04 22 4

Aktualizacja, 23.03.2022 r.

Obecnie wykonywane warstwy podbudowy trasy rowerowej. Trwa przebudowa chodników i układanie krawężników.

Droga Rowerowa Armii Krajowej 22 03 22 5

Podpisano aneks wydłużający prace do końca marca 2022 r.

Aktualizacja, 18.11.2021 r.

Rozpoczęto prace przy realizacji zadania. Ułożono krawężniki i warstwy podbudowy pod drogę rowerową wzdłuż al. Armii Krajowej i łącznicy z ul. Rogaczewskiego.

DrogaRowerowaAK 18 11 21 3

Aktualizacja, 28.09.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Koszt to niecałe 540 tys. złotych. Prace zakończą się do końca roku 2021 r.

Aktualizacja, 11.08.2021 r.

11 sierpnia poznaliśmy oferty w przetargu. Na realizację zadania zabezpieczono 375 000,00 zł. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana.

1. „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o. - 539 970,00 zł

Aktualizacja, 23.07.2021 r.

Ogłoszono przetarg na pierwszy etap zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 sierpnia. Realizacja ma potrwać 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 Zakres  zadania, które będzie realizowane w ramach BO 2020 dotyczy ok. 400-metrowego odcinka  łączącego ul. 3 Maja z ul. Pohulanka - od ul. 3 Maja, przez Rogaczewskiego do ul. Pohulanka. Takie rozwiązanie jest efektem rozmów DRMG i projektanta z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Oficerem Rowerowym.

Podczas rozmów brano pod uwagę uwarunkowania terenowe, warunki formalno-prawne i konieczność zapewnienia jak najbardziej optymalnego i bezpiecznego rozwiązania dla przebiegu trasy. Na zakres zadania wpływ miały także szacowane koszty realizacji oraz ograniczenia wynikające z kwoty zabezpieczonej w BO na ten cel. 

W toku rozmów przyjęto założenia przebiegu dalszej części trasy  - wprowadzenia drogi rowerowej w miejscu prawego pasa ruchu al. Armii Krajowej w relacji do ul. Sikorskiego. Takie założenie programowe obejmuje również wykonanie remontu pozostałej części pasa drogowego, na odcinku od 3 Maja do ul Sikorskiego.

Dla realizacji tego zamierzenia wymagane jest wcześniejsze sporządzenie koncepcji przebudowy całego odcinka drogowego, następnie wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.  Koszt opracowania przekracza jednak założony budżet  dla realizacji zadania w ramach BO 2020 r.

Aktualizacja, 2.02.2021 r.

Podpisano aneks wydłużający termin opracowania projektu. Prace nad dokumentacją projektową zakończą się do końca marca 2021 r.

 Aktualizacja, 23.06.2020 r.

15 czerwca podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.  Prace projektowe potrwają do końca listopada 2020 r. Ich koszt to niecałe 35 tys. złotych. Dokumentację opracuje firma mg invent Mariusz Gruchała.