Zakończyliśmy  realizację  zadania pn. "Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Zbiornik Kolorowy LOK

ZbKolorowa 3

 

W zakresie zadania znalazło się m.in.

- Wykonanie ścieżki z nawierzchni gliniasto – żwirowej po południowej stronie zbiornika

- Umieszczenie na terenie obiektów małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bujanej, hamaka, koszy na odpady, stołu do gry w szachy, zamontowano też stojaki na rowery

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita

Koszt: ok. 155 tys. złotych

Termin: sierpień - listopad 2021 r.

 

 

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

ZbiornikKolorowy 12 11 21 8 1

ZbiornikKolorowy 12 11 21 9

 

 

Aktualizacja, 29.09.2021 r.

 Rozpoczęto prace przy budowie ścieżki. Prowadzone są prace ziemne. Teren jest wyrównywany. Układane są krawężniki.

ZbiornikKolorowy 29 09 21 13

Aktualizacja, 11.08.2021 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Cygert Julita. Koszt prac to 155 tys. złotych. Prace zakończą się w listopadzie 2021 r.

Aktualizacja, 23.07.2021 r.

Poznaliśmy oferty w postępowaniu na budowę ścieżki wokół zbiornika Kolorowego. Są one obecnie analizowane:

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita - 155000,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Niweleta Adam Linko - 174 144,63 zł

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

Ogłosiliśmy postępowanie na realizację zadania. Oferty można składać do 14 lipca. Realizacja zadań ma potrwać do listopada 2021 r.

Aktualizacja, 29.06.2021 r.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Firma Trakt zaproponowała 158 188,75zł netto. Na realizację zadania zabezpieczono 130 tys. więc postępowanie zostało unieważnione.

Aktualizacja, 24.06.2021 r.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wycofał się z podpisania umowy. Druga w kolejności,pod względem ceny, oferta złożona nakwotę133 460,00zł brutto przekracza o 8 646,23zł kwotę,którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia planowanej kwoty do wysokości ceny oferty.

Ogłoszono nowe z terminem realizacji do końca listopada 2021 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 28 czerwca.

Aktualizacja, 19.05.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zadania. Wpłynęły 3 oferty, które są obecnie analizowane:

  1. ASPERGO BUDOWNICTWO sp.z o.o. - 115 989,00 zł brutto
  2. TRAKT sp. z o.o. sp.k. - 133 460,26 zł brutto
  3. LEHMANN sp. z o.o. sp.k. -  159 550,29 zł brutto

Aktualizacja, 7.05.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Prace mają potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy. Oferty można składać do 14 maja.

Aktualizacja, 7.04.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W najbliższym czasie zostanie powtórzone.

Aktualizacja, 16.03.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół Zbiornika Kolorowego. Oferty można składać do 22 marca. Realizacja ma potrwać 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Aktualizacja 06.11.2020 r.

W związku z trwającymi uzgodnieniami dokumentacji projektowej, proces jej pozyskania ulegnie przedłużeniu. Prace budowlane zaplanowane są na 2021 rok. 

Aktualizacja, 11.05.2020 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Projekt opracuje firma LandCom Projects sp. z o.o.. Koszt opracowania to ok. 14,5 tys. złotych. Dokumentacja będzie gotowa do końca września 2020 r.