Podpisaliśmy umowę na realizację  zadania polegającego na oświetleniu ul. Kępnej w ramach BO 2021.

Oswietlenie Kepnej corel

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania:

KepnaOswietlenie 04 06 21 3

Celem zadania jest oświetlenie ulicy Kępnej, na odcinku od Nr 32 do 28. Jest to droga dojazdowa i wyjazdowa z wymienionych posesji. Droga znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Ten odcinek drogi jest kręty a pobocze porośnięte roślinnością . Po zmroku żerują tam zwierzęta leśne - dziki. Nieoświetlona ulica jest bardzo dużym problemem zarówno dla mieszkańców poruszających się pieszo jak i tych korzystających z pojazdów. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa bezpośredniej konfrontacji człowieka z leśną zwierzyną.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 11.07.2022 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z Firmą Usługowo-Produkcyjno-Handlową "Instal -Bud" Jerzy Labudda. Prace potrwają do października 2022 r. Koszt inwestycji wyniesie 123 tys. złotych.

Aktualizacja, 23.06.2022 r.

Wyłoniono wykonawcę w przetargu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Firmą Usługowo-Produkcyjno-Handlową "Instal -Bud" Jerzy Labudda.

Aktualizacja, 17.05.2022 r.

W przetargu na realizację zadania wpłynęło pięć ofert, które są obecnie analizowane. W budżecie na ten cel zabezpieczono 61 000,00 zł.

  1. Automix Energetyka Sp. z o.o. - 141 450,00 zł
  2. „ELBUDREM” Józef i Andrzej Jarząbkowski Sp.j - 128 658,00 zł
  3. ENERGY-BUD Mariusz Labudda - 125 000,00 zł
  4. Zakład Usługowy ELEKTRUS Mariusz Musiał - 172 004,38 zł
  5. Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa "Instal -Bud" Jerzy Labudda - 123 000,00 zł.

Aktualizacja, 29.04.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 17 maja. Prace mają potrwać 15 tygodni od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 29.03.2021 r.

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Prace projektowe wykona firma Automix Energetyka sp z o.o., ich koszt wyniesie niecałe 9 tysięcy złotych, a planowany termin ich zakończenia to listopad 2021 r.