Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na modernizacji placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci w ramach BO 2021.

 
Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym Aniolki
 

W ramach przygotowanego wniosku zaplanowano:

  1. wymienić wymyte żwirowe podłoże na nową nawierzchnię bezpieczną,
  2. uporządkować zdekompletowane ogrodzenie,
  3. wprowadzić ciekawe instalacje integrujące,
  4. rozbudować plac zabaw o linarium,

Realizacja wniosku umożliwi wprowadzenie bezpiecznego i atrakcyjnego zagospodarowania jedynego placu zabaw na dolnym tarasie Aniołek.Plac zabaw jest zlokalizowany w Parku Zielonym, pomiędzy ul. M.Skłodowskiej-Curie, a ul.M.Smoluchowskiego, działka 0067.23.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Widok przed realizacją zadania:

Park zielony 6

Aktualizacja, 7.12.2021 r.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia dokumentacji, prace projektowe ulegną wydłużeniu. Planujemy zakończyć je w I kwartale 2022 r.

Aktualizacja, 8.07.2021 r.

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Zielono Nam Paulina Marciniak. Koszt projektu to niecałe 9,8 tys. złotych. Prace projektowe zakończą się do końca listopada 2021 r.

Aktualizacja, 22.06.2021 r.

Poznaliśmy oferty w postępowaniu na opracowanie projektu. Są one obecnie analizowane.

  1. Zielono Nam Paulina Marciniak - 9778,50 zł
  2. Biuro Projektowe Aleksandra Goś - 12 300,00 zł
  3. Kremer Graf Sebastian Kremer - 17 835,00 zł
  4. Diogenes Studio sp. z o.o. - 29 520,00 zł
  5. „Archidona” Pracownia Projektowa Dorota Krzywiec-Klein - 35 178,00 zł

 Aktualizacja, 14.06.2021 r.

Ogłoszono postępowanie na opracowanie projektu dla zadania. Oferty można składać do 17 czerwca. Projekt ma być gotowy do końca listopada 2021 r.