Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań ETAP II w ramach BO 2021.

Nasze marzenie Krakowiec

 Krakowiec 4 1

 

Dotychczas dzielnica Krakowiec-Górki Zachodnie nie miała miejsca integracji i przestrzeni do zabaw dla dzieci - miejsca spotkań dużych i małych.  Dzięki realizacji projektu dzielnica zyska nową przestrzeń w której wolny czas będą mogli spędzić zarówno seniorzy jak i najmłodsi.

Zakres zadania:

  • wykonanie ciągów komunikacyjnych
  • zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – wybudowanie placu zabaw,
  • wyposażenie terenu w małą architekturę,
  • wykonanie ogrodu deszczowego,
  • uporządkowanie zieleni

Aktualizacja, 25.01.2022 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zakresu zadania BO 2021 i BO 2020. Otwarcie ofert przewidziano 14 lutego. Realizacja ma potrwać 22 tygodnie od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 25.11.2021 r.

Przetarg został unieważniony i zostanie powtórzony.

Aktualizacja, 5.11.2021 r.

W przetargu wpłynęły trzy oferty, które są obecnie analizowane. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie 264 283,00 zł

  1. FB-JELCZ Sp. z o. o. - 420 510,56 zł
  2. „WT BONSAI” Sp. z o.o. - 352 426,98 zł
  3. Educarium Sp. z o.o. - 309 768,00 zł

Aktualizacja, 11.10.2021 r.

Z uwagi na zbyt wysokie oferty poprzedni przetarg został unieważniony. Ogłoszono nowe postępowanie. Otwarcie ofert przewidziano 5 listopada. Realizacja ma potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja, 17.08.2021 r.

Poznaliśmy oferty w przetargu na realizację zakresu zadań BO 2020 i 2021. Na realizację zadania zabezpieczono 260 tys. złotych. Wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie analizowana.

1. Agencja Doradztwa Inwestycyjnego JBero Jerzy Bernardyn - 331 485,00 zł

Aktualizacja, 2.08.2021 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania wspólnie z zakresem z BO 2022 r. Oferty można składać do 17 sierpnia. Realizacja ma potrwać 11 tygodni od daty podpisania umowy.