Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu terenu zielonego przy ul. Srebrnej w ramach BO 2021.

ZIELEN URZADZONA Z MALA ARCHITEKTURA

 

Projekt jest kontynuacją wygranego projektu w Budżecie Obywatelskim - utworzenia niewielkiego, bliskiego naturze parku przy ul. Srebrnej. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie tego terenu. Obsadzenia roślinami ozdobnymi oraz wyposażenie w elementy małej architektury - ławki, leżanki "Miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców przy ulicy Srebrnej". Podstawowy program użytkowy zakłada zagospodarowanie tego terenu między innymi w elementy małej retencji, stworzenie łąki kwietnej, budowę naturalnego placu zabaw, ścieżki edukacyjnej oraz miejsca do grillowania. Rośliny będą nawiązywały do otaczającej przyrody, będą to nie tylko krzewy, ale także byliny i trawy ozdobne.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.