Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy przy ul. Przemian - BO 2021

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przygotowujemy się do realizacji zadania pn. Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację w ramach BO 2021.

Miejskie przestrzenie na Festyny Dzielnicy

W południowej części dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe brakuje przestrzeni miejskiej gdzie mogłyby być realizowane inicjatywy lokalnych społeczności. Festyny i inne imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy, wspólnoty mieszkaniowe czy kluby sąsiedzkie potrzebują odpowiednio przygotowanej otwartej przestrzeni.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

W projekcie znajdzie się:

- Wyrównanie oraz zapewnienie odwodnienia terenu,

- Ogrodzenie terenu (ze względu na wyrządzające szkody dziki)

- Realizację przyłącza,szafki energetycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń w przypadku realizacji imprez okolicznościowych,

- Utwardzony ciąg pieszy wzdłuż szpaleru drzew

- Elementy małej architektury – ławki,kosze na śmieci.

Cykl realizacji wniosku jest dwuletni i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r.

Aktualizacja, 23.04.2021 r.

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Project-On Sp. z o.o.. Koszt projektu to niecałe 24 tys. złotych. Projekt będzie gotowy do końca września 2021 r.

Aktualizacja, 14.04.2021 r.

Poznaliśmy oferty w postępowaniu, które są obecnie analizowane:

1.W Czterech Kątach Marta Gibczyńska80-252 Gdańsk,Jaśkowa Dolina 15 - 11 931,00 zł

2.Project-On Sp. z o.o. 00-095 Warszawa - 23 863,00 zł

3.KERRIA Polska sp. j. 62-600 Koło,ul. Żeromskiego 80 - 37 023,00 zł

4.Diogenes Studio Sp. z o.o.ul. Mierosławskiego 27/1, 80-430 Gdańsk -  51 660,00 zł

Aktualizacja, 11.03.2021 r.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Termin opracowania określono na 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Oferty można składać do 15 marca.